U bent nu hier:

Achter het nieuws

  Boekje open over declaratieonderzoek

   |  Zorgverzekeraars doen regelmatig onderzoek naar de declaraties van huisartsen. Dat gaat niet altijd van een leien dakje, zo bleek uit het relaas van huisarts Chantal van het Zandt en de vele reacties daarop van artsen en van Achmea. »»
  Reacties: 1 reactie


  ‘Huisarts is geen vrij beroep meer’

  ‘Huisarts is geen vrij beroep meer’  |  Vijf huisartsen in Den Helder hebben het contract met zorgverzekeraar VGZ niet getekend. Eén ochtend spreekuur laat zien wat de gevolgen zijn. »»
  Reacties: 2 reacties


  Schippers’ plan B: korting op eigen risico als stimulans

  Schippers’ plan B: korting op eigen risico als stimulans  |  De inperking van de vrije artsenkeuze is van de baan; wijziging van artikel 13 van de Zorgwet is niet langer nodig om in 2016 een miljard euro aan bezuinigingen in de zorg te realiseren. Minister Schippers van VWS komt met een alternatief pakket aan maatregelen. »»
  Reacties: 2 reacties


  Onderzoek naar ic's komt op gevoelig moment

  Onderzoek naar ic's komt op gevoelig moment  |  Volgens nieuw Nederlands onderzoek maakt het voor de overleving van patiënten niet uit hoe groot een intensive care is. Maar volgens de komende richtlijn zijn ernstig zieke patiënten beter af in een grote ic. Een controverse is geboren. »»
  Reacties: 1 reactie


  Niet meer de oude na tuchtzaak

  Niet meer de oude na tuchtzaak  |  Kinderartsen die een tuchtzaak hebben meegemaakt, functioneren nadien duidelijk anders dan daarvoor. En vaak niet beter. Ongeacht de uitkomst van de zaak. Het perspectief van de arts verdient meer aandacht, vinden Martine de Vries en Wendela Leeuwenburgh. »»
  Reacties: 6 reacties


  Consulent euthanasie is geen SCEN-arts

  Consulent euthanasie is geen SCEN-arts  |  Zes verpleegkundigen van de Levenseindekliniek gaan als consulenten artsen ondersteunen die euthanasie om een of andere reden moeilijk vinden. Maar wat is dan het verschil met SCEN-artsen? »»
  Reacties: 1 reactie


  Werken zonder contract heeft ook voordelen

  Werken zonder contract heeft ook voordelen  |  Pakweg tweehonderd protesterende huisartsen starten het nieuwe jaar zonder contract met de zorgverzekeraar. Psychologen, psychiaters, fysiotherapeuten, tandartsen en andere paramedici werken al jaren contractvrij. De enige nadelen: meer gedoe over geld met de patiënt en pestende zorgverzekeraars. »»
  Reacties: 2 reacties


  Zorgstelsel op de schop

  Zorgstelsel op de schop  |  Per 1 januari is het zorgstelsel ingrijpend veranderd. Gemeenten zijn nu verantwoordelijk voor de jeugdzorg en voor delen van de langdurige zorg. Ook de financiering van de medisch-specialistische en de huisartsenzorg is veranderd. Een overzicht. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  De Sionsberg: ‘Wij zijn een schrikvoorbeeld’

  De Sionsberg: ‘Wij zijn een schrikvoorbeeld’  |  Ziekenhuis De Sionsberg in Dokkum is failliet. Maar de artsen geven niet op. De kwaliteit van zorg was toch goed? En stafvoorzitter Jan Leendert Brouwer waarschuwt: ‘Wat hier gebeurt, kan collega’s elders ook overkomen.’ »»
  Reacties: 2 reacties


  Integrale bekostiging: bel voor de laatste ronde

  Integrale bekostiging: bel voor de laatste ronde  |  Ziekenhuizen en medisch specialisten hebben er lang over kunnen nadenken. Nu nadert het uur van de waarheid, en de druk loopt op. Hoe gaan zij hun onderlinge relatie vormgeven? En wat vindt de minister van Financiën daarvan? »»
  Reacties: 1 reactie


  Stoomcursus ebola: loodzwaar maar broodnodig

  Stoomcursus ebola: loodzwaar maar broodnodig  |  Artsen zonder Grenzen traint in een Amsterdamse loods artsen en andere hulpverleners voor uitzending naar ebolagebied. Hoewel de organisatie in West-Afrika de grens van haar capaciteiten bereikt, handhaaft ze een streng selectiebeleid. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Grens tussen medisch hulpmiddel en medicijn is vaag

  Grens tussen medisch hulpmiddel en medicijn is vaag  |  De grens tussen een medisch hulpmiddel en een geneesmiddel is niet altijd duidelijk. En als er vragen rijzen over een hulpmiddel, is het niet eenvoudig om achter de antwoorden te komen. Dat maakt een zoektocht naar de ins en outs van een cosmetisch middel duidelijk. Vetoplossende injecties lijken verboden, maar zijn officieel toegestaan op de markt. »»
  Reacties: 1 reactie


  Huisartsen tegen verplichte ggz-screening

  Huisartsen tegen verplichte ggz-screening  |  Achmea wil dat huisartsen met een vragenlijst vaststellen welke ggz-zorg iemand nodig heeft. Minister Schippers vindt dat een goed plan. In het veld wordt echter argwanend gereageerd. »»
  Reacties: 4 reacties


  Huisartsen maken zich zorgen over contractering

  Huisartsen maken zich zorgen over contractering  |  In theorie kan de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) goed leven met het nieuwe bekostigingssysteem, dat op 1 januari van kracht wordt. Maar of het beoogde resultaat – een sterke eerste lijn – wordt waargemaakt, is allerminst zeker. ‘In feite wordt het convenant niet uitgevoerd’, zegt Bram Stegeman, huisarts en vice-voorzitter/penningmeester van de LHV. Zeven bedenkingen van huisartsenzijde. »»
  Reacties: 12 reacties


  Tijdrekken tijdens de opleiding

  Tijdrekken tijdens de opleiding  |  Vanwege de krappe arbeidsmarkt proberen veel aiossen hun opleiding zolang mogelijk te rekken. Een baan buiten het ziekenhuis kan een reële optie zijn, vindt LUMC-voorzitter Ferry Breedveld. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Asielzoekers bij de dokter: Druk, maar geen lange rijen

  Asielzoekers bij de dokter: Druk, maar geen lange rijen  |  Het snel groeiende aantal vluchtelingen legt druk op de medische zorg in de opvangcentra. ‘We staan elke dag met tweehonderd man in de rij voor die ene dokter’, zo citeerde NRC Handelsblad afgelopen week een bewoner van de IJsselhallen. Is het werkelijk zo erg? »»
  Reacties: Plaats een reactie


  CZ pioniert met selectieve inkoop psychiatrie

  CZ pioniert met selectieve inkoop psychiatrie  |  Na de somatiek wil zorgverzekeraar CZ nu ook in de geestelijke gezondheidszorg een begin maken met het selectief inkopen van zorg. ‘Geprotocolleerd werken is lang niet altijd vanzelfsprekend in de ggz.’ »»
  Reacties: 2 reacties


  Melden kindermishandeling niet de enige weg

   |  Huisartsen doen iets verkeerd, want politie en scholen melden veel vaker een vermoeden van kindermishandeling dan zij, aldus Nieuwsuur vorige week. Te kort door de bocht, reageert vertrouwensarts AMK Lia Jak. ‘Het gaat om handelen, niet om melden.’ »»
  Reacties: 3 reacties


  Bedenkingen bij het Landelijk Meldpunt Zorg

   |  Sinds half juli is het Landelijk Meldpunt Zorg actief. De klachten over hulpverleners die daar binnenkomen, worden dagelijks naar de inspectie doorgebriefd. Wat die daarmee doet, is niet duidelijk. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Ebola vereist geen geld, maar mankracht

  Ebola vereist geen geld, maar mankracht  |  Wat doet de wereld tot nu toe om te helpen met de bestrijding van ebola in West-Afrika? En waar is behoefte aan? Vier vragen over de strijd tegen ebola. »»
  Reacties: 1 reactie


  Openheid over psychiatrie lastig maar nodig

  Openheid over psychiatrie lastig maar nodig  |  Patiënten met een psychische ziekte moeten daarover frank en vrij kunnen vertellen. Dat voorkomt dat ze zich isoleren. Maar openheid is wel maatwerk. »»
  Reacties: 3 reacties


  Onzekerheid voor bedrijfsartsen duurt voort

   |  Dat het er stroef aan toe ging in de SER-commissie Toekomst arbeidsgerelateerde zorg (zie kader), was geen geheim. Een in februari uitgelekt plan maakte duidelijk dat de partijen lijnrecht tegenover elkaar stonden. »»
  Reacties: 2 reacties


  Wat we weten van de ziekte ALS en wat nog niet

  Wat we weten van de ziekte ALS en wat nog niet  |  Alleen al in Nederland bracht de Ice Bucket Challenge één miljoen euro op voor onderzoek naar amyotrofe laterale sclerose, ALS. Leonard van den Berg, ALS-expert, vertelt welk onderzoek nodig is. »»
  Reacties: 1 reactie


  Steun voor hulpverleners MH17-nabestaanden

  Steun voor hulpverleners MH17-nabestaanden  |  Duizend tot tweeduizend Nederlanders zijn een directe naaste verloren bij de ramp met vlucht MH17. Een deel van hen zal de rouwperiode niet zonder problemen doorkomen. ‘Die groep klopt straks aan bij de eerste lijn’, voorspelt psychiater Eric Vermetten. Reden waarom een expertteam klaarstaat om ondersteuning te bieden. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  ‘Ebola-epidemie in Nederland niet mogelijk’

  ‘Ebola-epidemie in Nederland niet mogelijk’  |  Bijna duizend mensen zijn al gestorven aan de gevolgen van ebola en de epidemie is nog lang niet voorbij. Maar het is uitgesloten dat ook Nederland op grote schaal wordt getroffen, zegt internist-infectioloog Martin Grobusch van het AMC. »»
  Reacties: 5 reacties


  Concentratie van spoedzorg is hooguit afgeremd

  Concentratie van spoedzorg is hooguit afgeremd  |  Sinds de waarschuwing van de Autoriteit Consument en Markt ligt de verdere concentratie van de spoedzorg ogenschijnlijk stil. Maar in de praktijk gaat het proces gewoon door. »»
  Reacties: 1 reactie


  Dienstverbanders akkoord met AMS

  Dienstverbanders akkoord met AMS  |  Er is een akkoord over de Arbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten (AMS). Gezondheid van de specialist en patiëntveiligheid zijn leidend bij de gemaakte afspraken. »»
  Reacties: 1 reactie


  Gebrek aan regie kan strafbaar zijn

  Gebrek aan regie kan strafbaar zijn  |  Met zijn oordeel over de Hoornse gynaecoloog die betrokken was bij een slecht afgelopen bevalling, heeft het Gerechtshof Amsterdam de typisch tuchtrechtelijke thema’s regievoering en informed consent het strafrecht ingetrokken. Het kan worden opgevat als een tik op de vingers van het Centraal Tuchtcollege. Vijf vragen over deze opmerkelijke uitspraak. »»
  Reacties: 2 reacties


  Farma in crisis

  Farma in crisis  |  Grote farmaceutische bedrijven zijn op overnamepad of ruilen divisies. Hun businessmodel lijkt uitgewoond. »»
  Reacties: 1 reactie


  Vrije artsenkeuze? Duurdere polis!

  Vrije artsenkeuze? Duurdere polis!  |  De verandering in artikel 13 moet de zorg goedkoper maken, maar het is de vraag of dat gaat lukken. De bestaande selectiepolissen waren al weinig populair, de verwachting is dat dit met de nu voorgestelde polis niet anders zal zijn. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Financiering huisartsenzorg bijna rond

  Financiering huisartsenzorg bijna rond  |  Het moet wel heel gek lopen wil er binnenkort geen concreet plan op tafel liggen voor een nieuwe bekostiging van de huisartsenzorg. Die krijgt vanaf 1 januari vorm. »»
  Reacties: 3 reacties


  MSD vecht boete voor gunstbetoon aan

  MSD vecht boete voor gunstbetoon aan  |  De Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft farmaceut MSD een boete opgelegd, omdat het bedrijf de regels voor gunstbetoon heeft overschreden. De fabrikant moet meer dan een ton boete betalen, maar vecht de maatregel aan. »»
  Reacties: 8 reacties


  Steeds meer Brussel aan het bed

  Steeds meer Brussel aan het bed  |  D66-Europarlementariër Gerben Jan Gerbrandy toont met vier voorbeelden dat het stempel van de EU op de Nederlandse gezondheidszorg groter is dan veel mensen beseffen. »»
  Reacties: 1 reactie


  Hervorming langdurige zorg op koers

  Hervorming langdurige zorg op koers  |  Een Kamermeerderheid heeft groen licht gegeven voor de beoogde hervorming van de langdurige zorg. Met een discussie over vrije artsenkeuze als onverwacht bijeffect. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  DICA opent deuren voor zorgverzekeraars

  DICA opent deuren voor zorgverzekeraars  |  Ziekenhuizen leveren hun inkoopindicatoren dit jaar via het transparantieportaal van het Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA) aan de zorgverzekeraars. Dit gebeurt onder strikte voorwaarden en met bescherming van de privacy, legt DICA-directeur en gastro-intestinaal chirurg Eric Hans Eddes uit. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Bank bezorgd over risico's ziekenhuissector

  Bank bezorgd over risico's ziekenhuissector  |  Dat de jaarrekeningen van zorginstellingen straks niet worden goedgekeurd, heeft een voordeel. ‘Eindelijk komt op tafel hoe complex en onzeker het systeem is geworden’, zegt Rabobankier Michel van Schaik. »»
  Reacties: 2 reacties


  Te veel recidieven bij vulvakanker in Twente

  Te veel recidieven bij vulvakanker in Twente  |  Naar nu pas blijkt kwamen in de periode 2000 tot 2012 in de regio Twente veel meer recidieven voor bij vrouwen met vulvacarcinoom. Een kwestie met consequenties voor de betrokken gynaecologen. »»


  Richtlijnmakers kritisch over Kwaliteitsinstituut

  Richtlijnmakers kritisch over Kwaliteitsinstituut  |  Het idee achter Zorginstituut Nederland wordt alom onderschreven, maar er zijn ook zorgen: ‘Richtlijnen die erg op de praktijk gericht zijn registerproof maken, is enorm kostbaar en voegt weinig toe.’ »»
  Reacties: Plaats een reactie


  'Waaróm klampt patiënt zich vast aan superfoods?'

  'Waaróm klampt patiënt zich vast aan superfoods?'  |  Een nieuwe voedingshype domineert het nieuws: superfoods. Menig arts zal het – terecht – als onzin afdoen en overgaan tot de orde van de dag. Maar, zegt emeritus hoogleraar voedingsleer en huisartsgeneeskunde Jaap van Binsbergen, ‘ik zou wél doorvragen als een patiënt zo’n modedieet volgt’. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  E-consult via Constamed ter discussie

  E-consult via Constamed ter discussie  |  De lancering van een site waar patiënten aan willekeurige huisartsen vragen kunnen stellen, zorgt voor beroering. ‘Zie het als een pilot om uit te vissen wat patiënten willen.’ »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Geen stemwijzer voor decentralisatie zorg

  Geen stemwijzer voor decentralisatie zorg  |  Prostitutie, hondenbelasting en nieuwe wegen – dat zijn de belangrijkste thema’s bij de gemeenteraadsverkiezingen. Over de nieuwe sociale taken op het gebied van zorg tasten veel gemeenten nog in het duister. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Het kaf en het koren van behandelingen

  Het kaf en het koren van behandelingen  |  Praktijkvariatie indammen is een klus. Behalve artsen moeten ook zorgverzekeraars en patiënten meedoen. En er moet geld op tafel. »»
  Reacties: 2 reacties


  Nieuwe bekostiging huisartsenzorg kritisch onthaald

  Nieuwe bekostiging huisartsenzorg kritisch onthaald  |  Vorige week bracht de NZa een advies uit over de manier waarop vanaf 2015 de eerstelijnszorg zal worden bekostigd. Journalist Henk Maassen peilde de reacties op de plannen. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Polderstrijd om toekomst bedrijfsarts

  Polderstrijd om toekomst bedrijfsarts  |  Een uitgelekte SER-notitie suggereert dat de bedrijfsgezondheidszorg op zijn kop gaat. ‘Voorbarige conclusie’, luidt de officiële reactie, maar daarmee is de kous niet af. De toekomst van de bedrijfsartsen blijkt inzet van een spannend potje polderen. »»
  Reacties: 7 reacties


  Concentratie spoedzorg ligt zwaar op de maag

  Concentratie spoedzorg ligt zwaar op de maag  |  De plannen van Zorgverzekeraars Nederland om het aantal SEH-afdelingen flink te saneren, valt niet goed bij de ziekenhuizen. Vooral de toekomstige CVA-zorg maakt bezorgde reacties los. »»
  Reacties: 3 reacties


  Niet alleen Ranbaxy komt uit India

  Niet alleen Ranbaxy komt uit India  |  Commotie over de productie van geneesmiddelen en grondstoffen in de Indiase fabriek van Ranbaxy. Heleen Croonen zocht uit hoe het staat met de betrouwbaarheid van medicijnen uit niet-westerse landen. »»
  Reacties: 2 reacties


  Vijf vragen over borstkankerscreening

  Vijf vragen over borstkankerscreening  |  Bevolkingsonderzoek naar borstkanker heeft wel degelijk nut, concludeert de Gezondheidsraad. Hoe zit dat precies? Henk Maassen beschrijft ontwikkelingen en feiten over borstkanker en preventieve screening. »»
  Reacties: 1 reactie


  Kwestie-Poldermans heeft gevolgen voor richtlijnen

  Kwestie-Poldermans heeft gevolgen voor richtlijnen  |  De wetenschappelijke schuinsmarcheerderij van Don Poldermans brengt het advies over het toedienen van bètablokkers rond hartoperaties aan het wankelen. Cardiologen en anesthesiologen beraden zich op de gevolgen hiervan. »»
  Reacties: 3 reacties


  AVL vindt partner voor geïntegreerde oncologie

  AVL vindt partner voor geïntegreerde oncologie  |  Het Antoni van Leeuwenhoek zocht samenwerking met een umc en vond die verrassend genoeg niet in Amsterdam maar in Utrecht, omdat de Amsterdamse umc’s niet wilden meewerken aan disciplineoverstijgende oncologische zorg. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Strijder tegen dronken kinderen wint slag

  Strijder tegen dronken kinderen wint slag  |  Dé protagonist in de strijd tegen alcohol drinkende kinderen is kinderarts Nico van der Lely. De nieuwe Drank- en Horecawet is een belangrijke victorie, maar nog niet het eindpunt. »»
  Reacties: 1 reactie


  Senatoren worstelen met wet Kwaliteitsinstituut

  Senatoren worstelen met wet Kwaliteitsinstituut  |  De leden van de Eerste Kamer zien het nut van het Kwaliteitsinstituut dat waakt over de kwaliteit van de zorg. Maar ze vrezen dat het een tandeloze tijger is. »»
  Reacties: 2 reacties


  Verhaal gestopte longarts maakt veel los

  Verhaal gestopte longarts maakt veel los  |  Mariska Koster, die het zware vak van longarts te belastend vond, riep op om artsen beter emotioneel te ondersteunen. MC-journalist Sophie Broersen ging na wat er al bestaat. »»
  Reacties: 4 reacties


  Vermijdbare schade is degelijk onderzocht

  Vermijdbare schade is degelijk onderzocht  |  Onlangs meldde het Nivel dat het aantal patiënten dat te maken krijgt met vermijdbare schade, is gehalveerd ten opzichte van 2008. Een opvallend resultaat. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Specialisten samen in federatie

  Specialisten samen in federatie  |  Straks vormen alle wetenschappelijke specialistenverenigingen, samen met de OMS, een federatie. ‘Een revolutie’, volgens OMS-voorzitter Frank de Grave. »»
  Reacties: 1 reactie


  Weer vragen over ggz nieuwe stijl

  Weer vragen over ggz nieuwe stijl  |  Nu de organisatie van de ggz op de schop gaat, vrezen huisartsen dat ze te maken gaan krijgen met complexe psychiatrie. Maar overhevelen ‘naar de eerste lijn’ is niet hetzelfde als ‘naar de huisarts’. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Hoezeer moet de co op zijn tellen passen?

  Hoezeer moet de co op zijn tellen passen?  |  Coassistenten leren dat ze hun mond moeten opendoen als hun opleider dingen doet die ogenschijnlijk niet door de beugel kunnen. Maar dat is niet altijd makkelijk. »»
  Reacties: 1 reactie


  Tromp was ‘op een bizarre manier te goeder trouw’

  Tromp was ‘op een bizarre manier te goeder trouw’  |  De gang van zaken rond huisarts Nico Tromp uit Tuitjenhorn wekte bij veel artsen woede en verontwaardiging. De openbaarmaking van het bevel van de IGZ heeft de reacties echter doen ombuigen: ‘Ontnuchterend.’ Toch blijft er ook begrip voor hun collega. »»
  Reacties: 7 reacties


  Korting vervolgopleiding treft vooral ziekenhuizen

  Korting vervolgopleiding treft vooral ziekenhuizen  |  Er wordt flink gesneden in de medische vervolgopleiding, maar minder dan eerder gepland. De aiossen zijn tevreden over het nieuwe akkoord. Ziekenhuizen leveren het meeste in. »»
  Reacties: 1 reactie


  De keerzijden van de nieuwe Jeugdwet

  De keerzijden van de nieuwe Jeugdwet  |  Bijna iedereen is het erover eens dat de jeugdzorg hervormd moet worden. Toch oogst de nieuwe Jeugdwet veel kritiek. Zo vreest de LHV voor de onafhankelijke positie van de huisarts en ligt volgens de kinderombudsman ongelijke behandeling op de loer. »»
  Reacties: 4 reacties


  Wachttijden terug van weggeweest

  Wachttijden terug van weggeweest  |  Discussies over lange wachttijden zijn lange tijd niet gevoerd. Maar cijfers van de NOS wijzen erop dat de problematiek bij veel specialismen groot is. Joost Visser zocht uit hoe het nou precies zit. »»
  Reacties: 4 reacties


  Zorgverzekeraars knijpen ziekenhuizen af

   |  Tijdens de huidige inkooponderhandelingen met de ziekenhuizen zetten de zorgverzekeraars ongekend hard in. De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) maakt zich zorgen. »»
  Reacties: 5 reacties


  Bezuinigen met onzekerheden

  Bezuinigen met onzekerheden  |  Het oordeel over de zorgbegroting is gemengd. Het zorgakkoord zal zeker de volumegroei beperken, maar het kabinet laat zijn oren te veel hangen naar het CPB. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Screening is uitdaging voor mdl-artsen

  Screening is uitdaging voor mdl-artsen  |  Het laatste proefonderzoek is deze maand begonnen, maar vanaf volgend jaar gaat de darmkankerscreening in heel Nederland van start. Dat betekent veel extra werk, vooral voor de maag-darm-leverartsen. Een structurele oplossing voor de benodigde extra capaciteit is er nog niet, zeggen zij zelf. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Nieuwe ingrepen in cardiologie op komst

  Nieuwe ingrepen in cardiologie op komst  |  Heleen Croonen sprak op het Europese cardiologiecongres met professor Harry Crijns over de medisch-inhoudelijke hoogtepunten. »»
  Reacties: 1 reactie


  Praten over levenseinde wordt verrichting

  Praten over levenseinde wordt verrichting  |  Het bespreken van de behandelopties aan het einde van het leven wordt declarabel. Op een door de KNMG geïnitieerde hoorzitting presenteerden achttien deskundigen hun ideeën over passende zorg in deze levensfase. »»
  Reacties: 5 reacties


  Kleine ziekenhuizen bedreigd

  Kleine ziekenhuizen bedreigd  |  Kleine ziekenhuizen, zoals het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis in Woerden, hebben dubbele financiële tegenwind. Journalist Mathijs Smit sprak erover met bestuursvoorzitter Ankie van Rossum. »»
  Reacties: 1 reactie


  Miljoenen voor protonentherapie

  Miljoenen voor protonentherapie  |  Met het toelaten van vier behandelcentra begint minister Schippers voorzichtig met de introductie van protonenradio-therapie. Zorgverzekeraars vinden haar niet voorzichtig genoeg: ‘Straks worden indicaties bij een apparaat gezocht, in plaats van andersom.’ »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Nieuwe klachtwet kent plussen en minnen

  Nieuwe klachtwet kent plussen en minnen  |  Er is een nieuwe wet om klachten en geschillen in de zorg af te handelen. Joost Visser tekende het oordeel van juridische experts op. »»
  Reacties: 1 reactie


  Artsen LangeLand steken nek uit

  Artsen LangeLand steken nek uit  |  Journalist Eva Nyst sprak met Jos Roelofsen, voorzitter van de medische staf van het LangeLand Ziekenhuis over de opmerkelijke investering van de specialisten in hun eigen ziekenhuis. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Hulpmiddelen nog te makkelijk op de markt

  Hulpmiddelen nog te makkelijk op de markt  |  Strengere toelatingseisen voor medische hulpmiddelen zijn voorlopig nog niet in beeld. Tot die tijd moeten de beroepsgroepen zelf vaststellen hoe ze de veiligheid kunnen optimaliseren. Bijvoorbeeld als het gaat om operaties met gebruik van bekkenbodemmatjes. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Lyme in soorten en maten

  Lyme in soorten en maten  |  Diagnose en behandelmethodes van de ziekte van Lyme zorgen al jaren voor onenigheid en verwarring. De Gezondheidsraad kwam daarom vorige week met een advies en onderscheidde daarin maar liefst zes soorten lymepatiënten. »»
  Reacties: 4 reacties


  Verpleeghuis reservoir van resistentie

  Verpleeghuis reservoir van resistentie  |  In de jaarlijkse cijfers over het antibioticagebruik is nu voor het eerst het gebruik in verpleeghuizen apart vastgelegd. En dat levert een verontrustend beeld op, stelt journalist Heleen Croonen vast. »»
  Reacties: 1 reactie


  IGZ: operatieve zorg moet nog beter

   |  Het zesde IGZ-rapport over operatieve zorg is uit. Sophie Broersen zet de belangrijkste conclusies op een rij. Eén ding staat vast: wie vanaf nu een heup of been verwisselt, moet meteen naar de tuchtrechter.’ »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Twijfels over financiële verslaglegging ziekenhuizen

  Twijfels over financiële verslaglegging ziekenhuizen  |  Journalist Mathijs Smit dook in de jaarrekeningen van ziekenhuizen. De financiële verslagen lijden onder het declaratiesysteem DOT en wijzigingen in het financieringsstelsel. Er missen vitale gegevens wat banken en zorgverzekeraars kan afschrikken. »»
  Reacties: 2 reacties


  Eigen risico leidt tot mijden van zorg

  Eigen risico leidt tot mijden van zorg  |  Uit een LHV-enquête onder huisartsen blijkt dat de verhoging van het eigen risico alarmerende effecten heeft. Voorzitter Steven van Eijck voorziet – terechte – politieke commotie en hoopt op maatregelen. »»
  Reacties: 1 reactie


  Gebrek aan cijfers remt discussie over fraude

  Gebrek aan cijfers remt discussie over fraude  |  Vorige week debatteerde de Tweede Kamer een dag lang over de fraude in de zorg. Joost Visser was er getuige van en merkte dat eigenlijk niemand de omvang van het probleem kent. De Nederlandse Zorgautoriteit moet daar verandering in brengen. »»
  Reacties: 2 reacties


  Ruzie Catharina kent geen winnaars

  Ruzie Catharina kent geen winnaars  |  Ook de finale poging om het conflict tussen de top van het Catharina Ziekenhuis en de vier dermatologen vlot te trekken, is mislukt. Mathijs Smit zet de gebeurtenissen op een rijtje. »»
  Reacties: 2 reacties


  Kankeronderzoek staat voor tweesprong

  Kankeronderzoek staat voor tweesprong  |  Er worden steeds meer subtypen kanker onderscheiden, die allemaal op een specifieke manier behandeld moeten worden. Dat heeft consequenties voor het klinische onderzoek naar kanker, maar ook voor de prijs van nieuwe geneesmiddelen. »»
  Reacties: 1 reactie


  Geen verzorgingshuis, maar wat dan?

  Geen verzorgingshuis, maar wat dan?  |  Het kabinet wil strengere selectie aan de poort van het verzorgingshuis. Alleen de meest kwetsbare mensen hebben nog recht op intramurale zorg. De vraag is wie er gaat zorgen voor de grote groep ouderen die daar dan niet meer terechtkan. »»
  Reacties: 2 reacties


  Vijf vragen over DSM-5

  Vijf vragen over DSM-5  |  Na jarenlang overleggen en meer dan 10.000 commentaren op eerdere versies zal op 18 mei tijdens het jaarlijks congres van de American Psychiatric Association (APA) in San Francisco DSM-5 officieel het licht zien: het nieuwe handboek om psychiatrische stoornissen te diagnosticeren. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Psychische nood asielzoekers hoog

  Psychische nood asielzoekers hoog  |  De zelfmoord van de Russische asielzoeker Alexander Dolmatov maakte de psychische zorg voor deze kwetsbare groep weer actueel. Het gaat om mensen die niets hebben misdaan, maar die wel onder enorme druk in een gevangenisregime zitten. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  UMC Amsterdam komt snel dichterbij

  UMC Amsterdam komt snel dichterbij  |  De samenwerking tussen AMC en VUmc begint concreet vorm te krijgen en blijkt behoorlijk ver te gaan. Of sprake is van voldoende machtsevenwicht tussen beide ziekenhuizen, valt te bezien. Feiten en context bij een mega-alliantie. »»
  Reacties: 1 reactie


  Bespreek reanimatie tijdig met patiënt

  Bespreek reanimatie tijdig met patiënt  |  Artsen moeten kwetsbare ouderen realistische informatie geven over de kans op een succesvolle reanimatie. Bij voorkeur in een gesprek over de totale zorg rond het levenseinde. ‘Trek daar wel de nodige tijd voor uit, want het roept bijna altijd emoties op. »»
  Reacties: 4 reacties


  LangeLand in kritieke toestand

  LangeLand in kritieke toestand  |  Met het afketsen van de overnamebesprekingen tussen het noodlijdende LangeLand Ziekenhuis en zorgondernemer Loek Winter is het ziekenhuis in Zoetermeer in een kritieke toestand beland. Wordt het het eerste ziekenhuis in Nederland dat failliet gaat? »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Solidariteit kost handenvol geld

  Solidariteit kost handenvol geld  |  De gezondheidszorg kan zich in vier richtingen ontwikkelen, stellen economen van het Centraal Planbureau. Zelf maken zij geen keuze: ‘Wij laten zien wat de consequenties zijn.’ »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Bilthoven krijgt eerste borstkankerkliniek

  Bilthoven krijgt eerste borstkankerkliniek  |  Om de steeds complexere borstkankerzorg op hoog niveau te kunnen verzorgen, is concentratie ervan noodzakelijk. Vanuit dat oogpunt is chirurg Jan van Bodegom een borstkankerkliniek aan het oprichten: het Alexander Monro-ziekenhuis, in Bilthoven. Daar is niet iedereen in oncologisch Nederland blij mee. »»
  Reacties: 2 reacties


  ‘Vrije jongen’ is meestal een man

  ‘Vrije jongen’ is meestal een man  |  Het vrije beroep kent een aantal verleidingen: meer zelfstandigheid en meer inkomen. Toch heeft het niet veel aantrekkingskracht op vrouwelijke specialisten. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Patiënten oneens met richtlijn CVS

  Patiënten oneens met richtlijn CVS  |  De CBO-richtlijn over het chronischevermoeidheidssyndroom geeft een onjuist beeld van de ziekte, aldus patiënten, en biedt maar één behandeloptie: cognitieve gedragstherapie. Het is het enige wat werkt, zeggen deskundigen. »»
  Reacties: 3 reacties


  Aanpak geriatrische revalidatie niet sluitend

  Aanpak geriatrische revalidatie niet sluitend  |  Nu geriatrische revalidatie per 1 januari wordt betaald uit de Zorgverzekeringswet, vallen patiënten buiten de boot en komen verpleeghuizen in de problemen. Hoe komt dat? »»
  Reacties: 2 reacties


  Slotervaart versus Achmea

  Slotervaart versus Achmea  |  Het Slotervaartziekenhuis in Amsterdam heeft het eindbod van zorgverzekeraar Achmea verworpen. Vijf vragen en antwoorden over een opvallend conflict. »»
  Reacties: 1 reactie


  Snel ingrijpen bij conflict nog lastig

   |  Ondanks alle maatregelen komen hoogoplopende conflicten nog steeds voor in de ziekenhuizen. Iedereen is gebaat bij snel ingrijpen, niet in de laatste plaats de patiënt. Toch lukt dat vaak niet. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Beroepsgeheim op de tocht

   |  De druk om soepeler om te springen met het beroepsgeheim, neemt toe. In een brief aan de Tweede Kamer kondigde minister Schippers vorige week wetswijzigingen aan die doorbreking van de geheimhoudingseed vergemakkelijken. Artsen en gezondheidsjuristen zien de noodzaak er niet van. »»
  Reacties: 3 reacties


  Risicoheupen minder geplaatst

   |  De resurfacing heupprothese die de Nederlandse Orthopaedische Vereniging sinds 2010 afraadt, wordt sindsdien inderdaad minder vaak geplaatst: van 4,2 procent van de heupvervangingen in 2007 naar 0,8 procent in 2011. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Arbeidsmarktmonitor: Iets minder vacatures

   |  Het jaar 2012 eindigt met een lichte daling van het totaalaantal vacatures voor artsen. Het aantal personeelsadvertenties voor urologen trekt licht aan. Maar nog steeds komen zij in grotere getale van de opleiding dan dat er vacatures zijn. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Herziene financiering maakt aios vrijer

   |  Sinds 1 januari wordt het Opleidingsfonds niet meer beheerd door het ministerie, maar door twee zelfstandige bestuursorganen. Een formaliteit, maar voor aiossen pakt de verandering gunstig uit. »»
  Reacties: Plaats een reactie


Laatste reacties:

  Dure cola - Hugo Keuzenkamp

  Reactie: 'Opvallend dat dhr Keuzenkamp zich meer druk maakt over het eigen risico dan over het functioneren va...'     


  Dabigatran: vaker bloedingen

  Reactie: 'Boven dit nieuwsbericht had evengoed kunnen staan: "70% minder kans op intracraniële bloedingen met ...'  »»
  Reacties: 1 reactie


Meer op de reactiepagina »

Tweets

Deelnemende sites

Voor deze site(s) bent u ingelogd