U bent nu hier:

BLOG

  Hoeveel zijn de ouderen ons waard? - Renske Leijten

  Hoeveel zijn de ouderen ons waard? - Renske Leijten Dat je de problemen in de ouderenzorg met geld kunt oplossen, is een illusie, zei minister Schippers zondag in Buitenhof. Een dag eerder pleitte verpleeghuisarts Bert Keizer ervoor dat een verpleeghuis 300 euro per dag krijgt per bewoner, in plaats van de 200 van nu. Wie heeft er gelijk? Lees meer


Overzicht bloggers »

COLUMN

  De dokter en de krant - Bert Keizer

  De dokter en de krant - Bert Keizer Dit item is beschikbaar als u bent ingelogd.
  Inloggen
   | Tijdens mijn beginjaren in het verpleeghuis zaten we midden in de aidsepidemie. Op de vraag of ik de aidsliteratuur wel bijhield, was mijn laconieke antwoord altijd: als ze het kunnen genezen dan lees ik dat wel in de krant.  


Overzicht columnisten »

Pat (2)

Publicatie Nr. 12 - 23 maart 2012
Jaargang 2012
Rubriek Reacties
Auteur Cees Renckens
Pagina's 727

Huub Vossen, bestuurslid van de Nederlandse Vereniging voor Manuele Therapie, grijpt een column van Keuter aan om reclame te maken voor zijn ‘manuele therapie’, die wel heel anders zou zijn dan chiropractie (MC 8/2012: 486). Waarin de gewone manuele therapie zou verschillen van chiropractie, dat lezen wij niet of het zou de bereidheid tot samenwerken met reguliere artsen moeten zijn.

Over de verschillen en overeenkomsten met de concullega’s van de orthomanuele geneeskunde, de osteopathie, de craniosacraaltherapie en de Macedonische methode, daarover zwijgt Vossen. In werkelijkheid behoren de manuele therapie, de chiropractie en die andere magische behandelwijzen nog altijd tot het domein van de kwakzalverij, want het door Vossen geclaimde ‘sterk bewijs voor werkzaamheid’ ben ik in de literatuur nog niet tegengekomen.

De risico’s en complicaties van die op een al te mechanistische opvatting van rug- en nekklachten berustende ‘therapieën’ zijn daarentegen uit de literatuur maar al te goed bekend. Dat de zorgverzekeraar betaalt terwijl de toegang tot die behandelingen drempelvrij is – een verwijzing door een arts is immers niet nodig – dat is een ernstige misstand, mede verantwoordelijk voor de gestage uitbreiding van dit soort behandelaanbod.

Hier zijn dus nog flinke bezuinigingen mogelijk zonder enig nadeel voor de volksgezondheid.

Cees Renckens, vrouwenarts, Hoorn

Meer brieven

Hieronder ziet u de reacties op dit bericht. Plaats ook uw reactie! Ziet u geen reactieformulier? (1)

"De NVMT stelt het zeer op prijs als medisch specialisten – waar manueel therapeuten vaak mee samenwerken– zoals neurologen in dit geval, inhoudelijk reageren op casu?stiek zoals deskundig besproken werd door de heer Keuter in zijn column (MC 8/2012: 486).
De reactie van de NVMT op deze column was bedoeld om samenwerking te zoeken met medisch specialisten die regelmatig verwijzen naar manueel therapeuten en niet om het vak manuele therapie te profileren, zoals de heer Renckens suggereert.
De bewering van de heer Renckens dat er geen bewijs bestaat voor de effectiviteit van manuele therapie, is onwaar. Manuele therapie in Nederland bestaat uit een specifieke diagnosestelling en een fysiotherapeutische behandeling, waar nodig aangevuld met manipulaties en mobilisaties (TMT Verhagen, 2009). Manuele therapie wordt in Nederland toegepast door speciaal opgeleide fysiotherapeuten en betreft een reguliere behandelvorm. Inmiddels is veelvuldig gerapporteerd in de wetenschappelijke literatuur over de effectiviteit van manuele therapie in combinatie met oefentherapie en is de beroepsgroep van de heer Renckens overgegaan deze reguliere interventie op te nemen in eigen richtlijnen (Concept richtlijn Aspecifieke lage rugpijn 2010).
Voor verwijzing naar wetenschappelijk publicaties als systematic reviews van multiple RCT’s verwijzen we Dhr. Renckens naar onze website. Opvallend is dat juist de studies uitgevoerd in Nederland uitzonderlijk goed scoren met name wat betreft doelmatigheid.

Het is dan ook vreemd te lezen dat de heer Renckens geen bewijs kan vinden voor de effectiviteit van manuele therapie en het vak nog classificeert als alternatieve geneeskunde. Onze conclusie is dat hij niet goed is geïnformeerd en eerder zijn mening ventileert dan een gefundeerde stelling poneert. Het is jammer te constaterendat de oud-voorzitter van de Vereniging tegen de Kwakzalverij (VtdK)een medisch tijdschrift heeft opgezochtvoor deze ongefundeerde uitspraken."

Huub Vossen, bestuurslid NVMT, Amsersfoort - 11-05-2012 16:59

Columns | Reacties | Opinieartikelen | Praktijkperikelen | De Kwestie

Uw verhaal in de eindejaarsglossy?

Gezocht: verhalen over kunst
Welk kunstwerk of welke kunstenaar heeft u het meest geïnspireerd, getroost, opgewonden, geraakt, gevormd?

Stuur uw verhaal voor de eindejaarsglossy uiterlijk 3 december in!

Tweets

Deelnemende sites

Voor deze site(s) bent u ingelogd