U bent nu hier:

Agenda

Overzicht van congressen en symposia en andere leerzame evenementen.


  do 18 september - di 12 mei | | Leiden, LUMC

  Ouderen

  De NHG-kaderopleiding Ouderengeneeskunde, die bestaat uit twee termijnen, is een cursus over inhoudelijke verdieping en kwaliteitsverbetering in de zorg voor ouderen. »»


  do 01 januari - do 31 december | |

  Postacademische opleiding ‘Ethiek in de zorgsector’

  De postacademische opleiding ‘Ethiek in de zorgsector’ verhoogt het morele bewustzijn en biedt vaardigheden om ethische aspecten van het werk ter sprake te brengen en bespreekbaar te maken. »»


  wo 28 januari - vr 01 mei | |

  Ethiek

  Pas afgestudeerd? Dan kunt u tot 1 mei meedingen naar de Paul Sporken Prijs door een essay in te sturen op het gebied van gezondheidszorg en ethiek. Voor de winnaar: 1000 euro en publicatie in Tijdschrift voor Gezondheidszorg en Ethiek. »»


  do 29 januari - vr 30 januari | | Leiden, LUMC

  Farmacotherapie

  Een cursus over dilemma’s in de farmacotherapie, ontwikkelingen in de oncologie, de infectiologie, antistolling en methoden voor individualisatie van medicinale therapie. En als uitsmijter komt het microbioom aan bod. »»


  vr 30 januari | | Utrecht, Hogeschool

  Zorgpaden

  Het congres ‘Zorgpaden en zorg op maat’ belicht middels inleidingen en workshops zorgpaden vanuit het perspectief van de zorgverzekeraar, de gemeentelijke overheid,de patiënt en de mantelzorger. »»


  vr 30 januari | | Amsterdam, AMC Kosten

  Psychiatrie en de dood

  Reacties op de dood variëren van heftige angst tot een geheimzinnige aantrekkingskracht. Experts verzorgen wetenschappelijk geïnspireerde inleidingen over suïcide, euthanasie en rouw in de psychiatrie. »»


  vr 30 januari | | Amersfoort, Meander MC

  Prikkelbare darm

  Deze bijscholing over het prikkelbaredarmsyndroom gaat over de actuele kennis over darmmicrobiota en de behandelmogelijkheden van probiotica. »»


  ma 02 februari | | Lunteren, De Werelt

  Vrijheidsbeperking

  Vrijheidsbeperkende maatregelen komen meer voor in de zorg dan nodig is. Vaak dienen ze om vallen of verdwalen te voorkomen. Maar welke alternatieven zijn er en welke preventieve maatregelen kunnen worden genomen? »»


  wo 04 februari | | Eindhoven, Aristo

  Ouderenmishandeling

  Ouderenmishandeling is een schrijnend en groeiend probleem. Deze studiedag gaat over het herkennen ervan en de aanpak.En de bewustwording en deskundigheidsbevordering die daarvoor nodig is. »»


  do 05 februari | | Maarssen, De Glazen Ruimte

  Moederschap

  Dit symposium behandelt de diepere betekenis van de geboorte en het ontstaan van de moederlijke invloed op haar baby. En van de grote verandering die ouders ondergaan en de invloed van onze geboortecultuur op het welzijn van moeder en kind. »»


  ma 09 februari - za 13 februari | | Amsterdam, Antoni van Leeuwenhoek

  Chirurgenweek

  Voor chirurgen, fellows en differentianten met een oncologisch aandachtsgebied is er een week lang aandacht voor kwaliteitsaspecten, basaal onderzoek en nieuwe ontwikkelingen in de oncologische chirurgie. »»


  di 10 februari | | Utrecht, Congrescentrum In de Driehoek

  Jeugdrecht

  Per 1 januari zijn het jeugdrecht en de kinderbeschermingswetgeving veranderd. Op de studiedag ‘Inzicht in jeugdrecht’ leert u wat nu de rechten en plichten zijn van hulpverleners in relatie tot jeugdigen en hun ouders. »»


  di 10 februari - vr 13 februari | | Nijmegen, Studiecentrum Medische Wetenschappen

  Ethiek

  Een vierdaagse cursus waarin vanuit medische, filosofische, theologische en ethische invalshoeken wordt gekeken naar lijden en sterven, palliatieve zorg, en medisch ondersteund sterven. »»


  do 12 februari - vr 13 februari | | Leiden, Holiday Inn

  Huidkanker

  Vanwege de stijgende incidentie van huidkanker is er een cursus ontwikkeld om huidafwijkingen te diagnosticeren. Ook de richtlijnen Melanoom, Basaalcelcarcinoom, Plaveiselcelcarcinoom en Aktinische keratose komen aan bod. »»


  do 12 februari | | Mediaplaza Jaarbeurs Utrecht

  Medisch Contact Live - De dokter en de dood

  Medisch Contact Live - De dokter en de dood

  De dood is niet van de dokter. Maar toch speelt het vaak een rol in het professionele artsenbestaan. In samenwerking met Uitgeverij Diagnosis organiseert Medisch Contact een symposium bij het verschijnen van het boek 'De dokter en de dood' Een boek over optimale zorg bij het levenseinde van patiënten. Een boek vol casuïstiek waarbij vele aspecten van het thema dood aan bod komen. »»


  za 07 maart | 9:30-18:00 | Utrecht, Jaarbeurs

  Medisch Contact Live - De dokter en de dood

  Vrouwen met ADHD

  Een congres over vrouwen met ADHD met een gevarieerd lezingenprogramma waarin onder meer het verband van ADHD met moederschap, verslaving, seksualiteit en eten wordt belicht. »»


  do 12 maart | | Utrecht, Aristo

  Medisch Contact Live - De dokter en de dood

  Kinderen met SOLK

  Een studiedag over somatisch onvoldoende verklaarde klachten bij kinderen. Er zal ook aandacht zijn voor ketensamenwerking bij ziekteverzuim en de effectiviteit van verschillende behandelmethoden. »»


  do 12 maart - za 14 maart | | Noordwijkerhout, hotel Leeuwenhorst

  Medisch Contact Live - De dokter en de dood

  Infectieziekten

  Op deze tweedaagse cursus komen ‘klassieke’ infectieziekten ter sprake, evenals ontwikkelingen in de microbiologie en preventie. En verder diagnostiek, typering, surveillance en public-health-aspecten van bacteriële en virale infectieziekten. »»


  do 12 maart - za 14 maart | | Noordwijk, hotel Leeuwenhorst

  Medisch Contact Live - De dokter en de dood

  Infectieziekten

  Drie dagen lang kunt u uw kennis over pathogenese, diagnostiek, therapie en preventie van infectieziekten verdiepen. Zowel ‘klassieke’ infectieziekten, als actuele ontwikkelingen in de antimicrobiële therapie staan op de agenda. »»


  do 19 maart | | Breukelen, Hotel Van der Valk

  Medisch Contact Live - De dokter en de dood

  Dure geneesmiddelen

  Anno 2015 wordt de dokter steeds meer ook manager. De conferentie ‘Dure geneesmiddelen’ gaat over contractering, uw voorschrijfbeleid, doelmatig gebruik, biosimilars en veel meer. »»


  ma 23 maart | | Utrecht, Mammoni

  Medisch Contact Live - De dokter en de dood

  Arts-patiëntrelatie

  ‘De arts-patiëntrelatie 2015’ gaat over aandachtspunten voor artsen bij zelfregie van de patiënt en vragen als: hoe zelfredzaam kan een zieke patiënt echt zijn? Ook de mogelijkheden van e-health komen aan de orde. »»


  do 26 maart | | Delft

  Medisch Contact Live - De dokter en de dood

  Instrumenten steriliseren

  Medische hulpmiddelen moeten schoon en veilig zijn. Deze training stelt u op de hoogte van de wetgeving en de normen die hierop van toepassing zijn. En hoe u dit kunt integreren in uw eigen bedrijfsproces. »»


  do 26 maart | | Rotterdam, Podium

  Medisch Contact Live - De dokter en de dood

  Palliatieve zorg

  Wat verstaan we onder waardig sterven? Hoe bespreekt u het levenseinde met patiënten? Wat zijn de voorwaarden voor gezamenlijke besluitvorming in de palliatieve fase? Deze en andere vragen worden behandeld op de studiedag. »»


  do 26 maart | | Leiden, LUMC

  Medisch Contact Live - De dokter en de dood

  Spier- en gewrichtsklachten

  Deze cursus kent drie thema’s: (diffuse) spierklachten, artritis en artrose van de handgewrichten. Deze worden gepresenteerd aan de hand van een casus waarvan vervolgens de differentiaaldiagnose en de therapie worden uitgewerkt. »»


  wo 01 april | | Amsterdam, Aristo

  Medisch Contact Live - De dokter en de dood

  Zorg en dwang

  De nieuwe wet Zorg en dwang gaat over het juist toepassen van onvrijwillige zorg en de versterking van de rechtspositie van cliënten. Deze masterclass zoomt onder andere in op de gevolgen van deze wet voor de zorg die u levert. »»


  wo 15 april | 15.30 - 20-30 uur | Postillion Hotel Utrecht Bunnik

  Medisch Contact Live - De dokter en de dood

  Medisch Contact Live - Gepaste zorg

  Hoe is spiegelinformatie in te zetten om de eigen praktijkvoering te verbeteren in termen van het leveren van gepaste zorg? Die vraag staat centraal in deze editie van Medisch Contact Live. Uiteraard met heel veel praktijkvoorbeelden. »»


NASCHOLING

Alcoholgebruik van de patiënt

Met casus en rondetafelgesprek.
Volg de nascholing »»

Deelnemende sites

Voor deze site(s) bent u ingelogd