U bent nu hier:

Agenda

Overzicht van congressen en symposia en andere leerzame evenementen.


  wo 15 januari - wo 17 september | | Zeist

  Eerste lijn

  De eerste lijn staat voor grote veranderingen, het management van de praktijk, elektronische dossiers, andere bekostigingsvormen, veranderingen in het takenpakket. In twaalf colleges komen al deze ontwikkelingen aan bod. »»


  za 01 maart - zo 30 november | | Zeist, Julius Academy

  Eerstelijnszorg

  Er staat de eerste lijn een reeks ontwikkelingen te wachten, zoals meer taken, het epd, basis-ggz, andere betaalmethoden en meer. In twaalf colleges – tussen maart en november – wordt u daarop voorbereid. »»


  ma 25 augustus - ma 01 september | | Nijmegen, Radboudumc

  Statistiek

  SPSS is een statistisch programma om medische onderzoeksgegevens te analyseren en te bewerken. In deze tweedaagse cursus leert u van alles over databewerking, statistische analyse en presentatie van resultaten. »»


  zo 31 augustus | | Groningen UMC

  Trauma

  De Ongevalstichting organiseert in samenwerking met het UMC Groningen de nationale traumadag. Via het thema ‘Van ongeval naar preventie’ kunt u zich verdiepen in het letselpatroon in ons land, preventie van bedrijfsongevallen en de kwetsbare fietser. »»


  ma 01 september | | Amsterdam

  Seksuologie

  De tweejarige, postacademische opleiding seksuologie gaat over het opdoen van kennis en attitudes voor diagnostiek en behandeling van seksuele problemen en disfuncties. »»


  do 04 september | | Door het hele land

  (Op)voeding

  Goede voeding is van levensbelang voor een goede groei en ontwikkeling van jonge kinderen. In de nascholing ‘(Op)voedingsadviezen voor het gezonde en allergische kind’ komen alle facetten daarvan ter sprake. Meerdere data. »»


  di 09 september - di 02 december | | Nijmegen, Kasteeltje Heyendael

  Ethiek

  De cursus ‘Ethiek in de huisartspraktijk’ behandelt in zes avonden het krachtenveld waarin de huisarts opereert: de ethische en morele vragen rond continue, persoonlijke, rechtvaardige, multiculturele en palliatieve zorg. »»


  di 16 september | | Amsterdam, Congrescentrum Meervaart

  Geen hoop op herstel

  Het Prinsjesdag-symposium van het Lucas Andreas Ziekenhuis draagt de omineuze titel ‘Als er geen hoop meer is op herstel’. Levenseindevragen worden belicht vanuit verschillende invalshoeken. »»


  wo 17 september | | Utrecht, congrescentrum In de Driehoek

  Wilsonbekwaam

  De studiedag ‘Werken met wilsonbekwamen en hun vertegenwoordigers’ gaat in op de per juli 2014 gewijzigde juridische gevolgen voor de behandeling van mensen die niet in staat zijn hun eigen belangen te behartigen. »»


  do 18 september - vr 19 september | | Leiden, Holiday Inn

  Huidkanker

  Op de tweedaagse cursus over huidkanker in de eerste lijn komt de blote-oogdiagnostiek uitgebreid aan bod. Op de tweede dag wordt de kennis aangevuld met scholing in de dermatoscopie. »»


  do 18 september | |

  Metabool syndroom

  De relatie tussen voeding, metabolisme en psyche is het onderwerp van het Folia Orthica Symposium. De invloed van insulineresistentie, ontstekingen en darm- en mondflora op het brein wordt uiteengezet. »»


  do 18 september - di 12 mei | | Leiden, LUMC

  Ouderen

  De NHG-kaderopleiding Ouderengeneeskunde, die bestaat uit twee termijnen, is een cursus over inhoudelijke verdieping en kwaliteitsverbetering in de zorg voor ouderen. »»


  do 25 september | |

  Incidenten

  Het symposium ‘Incidenten in de patiëntenzorg’ gaat over het naleven van wetten, regels en standaarden en de beheersstructuur die daarvoor nodig is. Verder is er veel aandacht voor de risico’s bij informatieoverdrachten. »»


  vr 26 september | | Utrecht, congrescentrum In de Driehoek

  Geboortezorg

  De derde aflevering van het symposium ‘Beweging in geboortezorg’ gaat over alles wat wordt gedaan om de geboortezorg te verbeteren. »»


  vr 03 oktober | | Laren, Singer

  Hoofdpijn

  Hoofdpijnen worden beschrijvend, classificerend of lokaliserend gediagnosticeerd. Dit congres overstijgt al die indelingen en brengt alle vakgebieden bij elkaar die betrokken zijn bij hardnekkige en onbehandelbare hoofdpijnen. »»


  vr 03 oktober | | Rotterdam, De Doelen

  Kanker

  ‘Maak kanker kansloos’ is het thema van de 9de Lof der Geneeskunst, waar Nobelprijswinnaar Carol Greider en Stefan Sleijfer spreken over het ontstaan van kanker en behandelingen op maat. »»


  za 04 oktober | | Houten - Architectuurpark Makeblijde

  Carrière

  Veel vrouwelijk artsen verlaten het artsenvak. Het is te druk, te veeleisend . De VNVA wil daar middels een symposium iets aan doen. Centrale vraag: hoe kunt u uw werkplezier behouden en de arts blijven die u wilt zijn. »»


  wo 08 oktober | | Zeist, hotel Figi

  Patiëntveiligheid

  Een informatieve middag over patiëntveiligheid. Uitgangspunt is dat patiëntveiligheid begint bij een veiligheidscultuur waarin vertrouwen en leiderschap van de professional de belangrijkste bouwstenen zijn. »»


  do 09 oktober | | Zeist, hotel Figi

  M-health

  Op het event ‘Mobile healthcare’ zijn er presentaties over allerlei aspecten van e-health en m-health: financiering, veiligheid, patiëntenauthentificatie. Tevens worden er allerlei technische noviteiten gepresenteerd. »»


  za 25 oktober | | Nijmegen, Radboudumc

  Ouderenpsychiatrie

  De cursus ‘Ouderenpsychiatrie’ gaat over de meest voorkomende psychiatrische ziektebeelden bij ouderen. Maar ook over het verwijzen binnen de nieuwe financieringsstromen opdat u crisissituaties kunt voorkomen. »»


  wo 29 oktober - do 30 oktober | | Groningen, Oosterpoort

  Neuromodulatie

  Neuromodulatie, het beïnvloeden van het zenuwstelsel door elektrische prikkels of door medicatie via het ruggenmergvocht, kan bij veel chronische aandoeningen worden toegepast. Dit congres gaat over de actuele stand van zaken. »»


  do 30 oktober - vr 31 oktober | | Rotterdam, De Doelen

  Ontwikkelingen in de geneeskunde

  Op de tweedaagse Doelencursus voor huisartsen komen allerhande onderwerpen ter sprake. Een selectie: het inloopspreekuur, tropische infecties, voedselallergie, farmacogenetica, dementie en euthanasie, en robotchirurgie. »»


  do 30 oktober | | Nijmegen, De Vereeniging

  Eerste lijn

  Twee Nijmeegse eerstelijnsorganisaties luisteren hun lustrum op met een symposium. Daar zal onder meer worden gesproken over manieren om vanuit de eerste lijn iets te doen aan ouderenzorg, ggz en stimuleren van gezond gedrag. »»


NASCHOLING

Alcoholgebruik van de patiënt

Met casus en rondetafelgesprek.
Volg de nascholing »»

Deelnemende sites

Voor deze site(s) bent u ingelogd