U bent nu hier:

Praktijkperikelen

De beste praktijkperikelen van afgelopen jaren zijn gebundeld in een prachtige hardcover. Ga naar de webshop »»


De rubriek

Het Praktijkperikel is één van de oudste rubrieken van Medisch Contact. In deze rubriek vindt u korte reflecties en anekdotes over de weerbarstige praktijk van artsen door heel Nederland.

Klik hier als u een Praktijkperikel wilt insturen  Wacht maar op uw U2-beurt

   |  Dit item is beschikbaar als u bent ingelogd.
  Inloggen
   | Meeste consulten op hap medisch noodzakelijk’, zo lees ik in een oudere Medisch Contact, meegenomen naar mijn weekend-avonddienst.    


  Regiefunctie?

   |  Dit item is beschikbaar als u bent ingelogd.
  Inloggen
   | Vandaag kreeg ik van de zorgadministratie van een grote ggz-instelling de volgende brief.    


  Taxichauffeur

   |  Dit item is beschikbaar als u bent ingelogd.
  Inloggen
   | Tijdens ons drukke avondspreekuur in hartje centrum van de stad, brengt een voorbijganger een Marokkaanse man binnen die hij langs de gracht aantrof.    


  Handig, die basis-ggz

   |  Dit item is beschikbaar als u bent ingelogd.
  Inloggen
   | Een 20-jarige studente komt bij mij met de vraag of ze misschien ADHD heeft.  


  Doorgeschoten bureaucratie

   |  Dit item is beschikbaar als u bent ingelogd.
  Inloggen
   | In december 2013, dus voordat de nieuwe regels van de basis-ggz in werking waren getreden, verwees ik een mevrouw met een geestelijke beperking naar een gedragsdeskundige binnen de ggz.    


  Wie stuurt het CIZ aan?

   |  Dit item is beschikbaar als u bent ingelogd.
  Inloggen
   | Thuiszorg kan de zorg, ondanks zwaarste indicatie, niet aan. Mevrouw is volledig ADL-afhankelijk. Huisarts moet om de dag komen, heeft na een week opname geregeld in revalidatieverblijf.    


  Echte liefde

   |  Dit item is beschikbaar als u bent ingelogd.
  Inloggen
   | Een jongeman die ik goed ken, bezoekt mijn spreekuur in verband met buikklachten. Op mijn vraag of er nog andere problemen zijn meldt hij dat hij zich zorgen maakt over zijn nieuwe vriendin, die nu voor de derde keer in korte tijd een blaasontsteking heeft.    


  Wie betaalt bepaalt

   |  Dit item is beschikbaar als u bent ingelogd.
  Inloggen
   | Een patiënt bezoekt mij voor het eerst met het verzoek om een verwijsbrief voor de oogarts, want haar man – diabeet – gaat er altijd naartoe en dan kijkt de oogarts ook haar ogen meteen even na.    


  Herstel

   |  Dit item is beschikbaar als u bent ingelogd.
  Inloggen
   | ‘Ik kan me voorstellen dat u teleurgesteld bent in uw eigen lichaam.’ Na een eenvoudige ingreep om weefsel van het verkeerde soort uit de huid van mijn onderbeen te verwijderen, ontstond een wondinfectie.    


  ODDI

   |  In volstrekte verwarring, met ongeloof maar uiteindelijk opluchting, las ik het volgende verslag van een kinderfysiotherapeute »»
  Reacties: 10 reacties


  Geel - Praktijkperikel

   |  Dan belt iemand van het verzorgingshuis: mevrouw moet getest worden op hepatitis A, B, en C. Als ik hier mijn verbazing over uitspreek en verklaar dat ik dit beschouw als kwellende handeling zonder medisch nut ... »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Identificatieplicht - Praktijkperikel

   |  Bij het aanmelden om een dienst te doen op de post blijkt dat mijn registratie nog niet compleet is: ik moet nog worden geïdentificeerd. Dat identificeren bestaat eruit dat een werknemer van het bureau langskomt om – fysiek – vast te stellen of ik ben wie ik ben. »»
  Reacties: 2 reacties


  Turkse dokter

   |  Al jaren werk ik in het ziekenhuis van een provinciestad, waar een groot aantal Turken woonachtig is. Onze psychiatriepraktijk heeft meerdere patiënten van Turkse komaf in behandeling. Toen mijn haar en mijn snor nog donker waren werd ik menigmaal voor Turkse dokter aangezien. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Economisch delict

   |  Nu krijg ik een mail met een verzoek: of ik alsnog een verwijsbrief wil schrijven voor de eiceldonatie in België, want dan wordt het deels door de verzekering vergoed. Een voorbeeldbrief is bijgesloten. »»
  Reacties: 3 reacties


  Even een verwijsbrief

   |  Sinds begin dit jaar is de geestelijke gezondheidszorg geherstructureerd. »»
  Reacties: 2 reacties


  Ongehoord

   |  Na een paar jaar is tot me doorgedrongen dat ik een gehoorapparaat nodig heb. Te vaak versta ik bij de overdracht niet wat er wordt gezegd. »»
  Reacties: 2 reacties


  Bureaucratisch spel

   |  Al maanden bestookt een lokale ggz-instelling mij met verzoeken om verwijsbrieven voor patiënten die al jarenlang in zorg zijn bij deze instelling. »»
  Reacties: 3 reacties


  Een echo van de buik

   |  Voor vandaag had ik een afspraak gemaakt voor een echo van mijn buik. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Eigenwaarde

   |  Iedere week koop ik, als maatschappelijk betrokken buurvrouw, de boodschappen voor mijn 88 jaar oude buurman. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Zinloze administratie

   |  Dit bericht kreeg ik vandaag binnen met de elektronische post. Het betreft een 7-jarige jongen bij wie recentelijk het syndroom van Asperger is vastgesteld. »»
  Reacties: 3 reacties


  Vijf euro

   |  Sinds 1 januari van dit jaar moet iedere zieke ongedocumenteerde, afkomstig uit een land van buiten de EU, die zich met een recept meldt bij een van de door Zorginstituut Nederland – het vroegere CVZ – gecontracteerde apotheken, voor elke receptregel vijf euro betalen. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Slechts het topje

   |  Mijn zelfstandig wonende, visueel beperkte moeder van begin 80 werd na een lange periode van zorg voor haar demente partner wegens uitputting en een stabiele heupfractuur opgenomen in een ziekenhuis. »»


  Zorgen voor ouderen

   |  Een 90-jarige dame bezoekt mijn spreekuur. Ze wil graag naar het verzorgingshuis, of ik daar niet voor kan zorgen. Door ernstige artrose kan ze haar handen niet meer gebruiken. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  De verwijzing

   |  Een 29-jarige Marokkaanse man die in 2009 al eens onder behandeling is geweest bij de ggz in verband met een PTSS na een ongeval en ook gediagnosticeerd. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Wat gaat hier mis?

   |  Als huisarts kun je er moeilijk tegen zijn: tweedelijnszorg naar de eerste lijn waar dat kan. Neem nou het plaatsen van een IUD. »»
  Reacties: 1 reactie


  Uitgiftegesprek: kassa!

   |  Moeten alle wezenlijke en dus vanzelfsprekende eigenschappen van een goede hulpverlener gefactureerd worden? »»
  Reacties: 1 reactie


  Tussen wal en schip

   |  Op zondag valt mevrouw R., een vitale en vol overtuiging zelfstandig wonende 84-jarige, tussen wal en schip. »»
  Reacties: 1 reactie


  Darmkankerscreening

   |  Patiënte kwam met een brief dat er bloed in haar ontlasting gevonden was. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Meedenkende verzekeraar…

   |  Voor een patiënt heb ik enkele maanden geleden bij diens verzekeraar een aanvraag gedaan om febuxostat vergoed te krijgen. »»
  Reacties: 5 reacties


  Telediagnostiek

   |  Het is kort voor kerst en ik, oncologieverpleegkundige thuiszorg, ben op huisbezoek bij een 84-jarige alleenwonende man met een naar de longen uitgezaaid prostaatcarcinoom. »»
  Reacties: 4 reacties


  Geheim

  Geheim  |  Jongen van 15 komt op het spreekuur. Hij wil weten of het bezoek geheim mag blijven. Zijn ouders mogen er niet van weten. »»
  Reacties: 5 reacties


  Beroepsdeformatie?

   |  Recent ontving ik per post een bericht dat een van mijn patiënten door de kno-arts op het spreekuur gezien was.. »»
  Reacties: 3 reacties


  Hink-stap-sprong - Praktijkperikel

   |  Ik lees de laatste zin nog eens: ‘… mild symptomatische gonartrose aan de re zijde waarvoor een totale knieprothese is geïndiceerd’, én lees voor de zekerheid toch ook nog een keer de anamnese... »»
  Reacties: 2 reacties


  Steunkousen - praktijkperikel

   |  Een 89-jarige zelfstandig wonende man met toenemende beperkingen door artrose, een reumatische aandoening, hartfalen en een oude traumatische amputatie van het grootste deel van zijn rechterhand, bezocht mijn spreekuur met een ... »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Níet samenwerken

   |  Sinds bijna zeven jaar werken wij (vier huisartsenpraktijken) gezamenlijk in één gebouw. We werken níet samen, want dat mag niet van de Nza! Maar we willen wél graag samenwerken: samen COPD-spreekuur, samen ouderenzorg etc. »»
  Reacties: 1 reactie


  Onzinverwijzingen - Praktijkperikel

   |  Omdat er in de ggz een onwerkbare situatie is ontstaan met betrekking tot verwijzingen, stuur ik op dit moment elke zorgverzekeraar van mijn patiënten deze brief. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  De bus is er weer

   |  De bus voor het Bevolkingsonderzoek Borstkanker (BOB) is weer neergestreken in ons dorp. Komende weken zullen er weer telefoontjes en brieven binnenkomen over zo’n twintig vrouwen bij wie nader onderzoek in het ziekenhuis geadviseerd wordt. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Het machtige CBR - praktijkperikel

   |  Als ex-huisarts doe ik keuringen voor het CBR. Bij een keurling vond ik geen oogafwijkingen en neurologische afwijkingen. »»
  Reacties: 3 reacties


  Een goede band - praktijkperikel

   |  In de plaatselijke supermarkt spreekt de heer K. me aan: ‘Nou doc, hij loopt weer als een zonnetje, hoor!’ »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Hiv-free - praktijkperikel

   |  Vroeg in de ochtend kwam ik per trein aan vanuit Schiphol op het station in het dorp waar ik woon. »»
  Reacties: 2 reacties


  Bij de tijd

   |  De heer V. komt voor een MMSE: hij slaat volgens zijn partner nogal eens de plank mis en is niet meer zo actief als voorheen. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Een wonder dat u nog leeft! - Praktijkperikel

   |  Mevrouw E. is een 44-jarige die behoudens haar hooikoorts en lichte overgewicht geen medische problemen heeft. »»
  Reacties: 5 reacties


  Gedwongen diagnose

   |  Een zeer hoogbejaarde alleenwonende dame met cognitieve stoornissen, raakt ’s avonds te water. Ze wordt opgemerkt en gered, en per ambulance vervoerd naar de intensive care van het plaatselijk ziekenhuis. »»
  Reacties: 6 reacties


  Aantrekkelijke vrouw

   |  Het is een drukke dag met om half vijf een vergadering waar ik aanwezig moet zijn. Natuurlijk om kwart voor vier een spoedgeval. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Een veel te dure brace - Praktijkperikel

   |  Man, 87 jaar, voorgeschiedenis: pantserhart na coronaire bypasschirurgie met torenhoge pulmonaaldrukken, absoluut inoperabel. Klaagt over instabiele linkerknie. Beperkt zijn mobiliteit. Brace lijkt praktische optie (kost +/- €100). »»
  Reacties: 6 reacties


  Maximaal rendement - Praktijkperikel

   |  Mevrouw V. van 76 gaat over acht weken voor vier maanden naar familie in Australië. Ze vindt het spannend, maar verheugt zich er ook erg op. Een kleine hobbel moet nog genomen worden: voor het visum moet ze een medische keuring ondergaan bij een daartoe erkende arts. »»
  Reacties: 3 reacties


  De beklaagdenbank - Praktijkperikel

   |  De bemiddelaarster van de regionale klachtencommissie heeft een ruimte gehuurd waarin de drie kinderen van de overleden mevrouw A hun gal kunnen spuwen. Die gal is voor mij bestemd. »»
  Reacties: 3 reacties


  Vinkjes

   |  Op de SEH zie ik een 81-jarige vrouw, die ik van een eerdere klinische opname ken. »»
  Reacties: 1 reactie


  Verkeerde code - praktijkperikel

   |  Mevrouw U., een jonge alleenstaande moeder met twee kleine kinderen, vraagt aan de assistente om teruggebeld te worden door de huisarts over een rekening die zij van haar zorgverzekering kreeg. »»
  Reacties: 5 reacties


  Management en lampendoppen - Praktijkperikel

   |  Recent werd in ons ziekenhuis een nieuw operatiecomplex in gebruik genomen. Ondanks voorbereidende vergaderingen en oefeningen ontstonden er logistieke problemen en bleek de ok-capaciteit te laag. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Verwijsbrief - Praktijkperikel

   |  Dit is een tweede verwijsbrief voor mevrouw T., in verband met de noodzaak tot nog een verwijsbrief na een second opinion bij u. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Donorbureaucraten - praktijkperikel

   |  Je hebt als – inmiddels overleden – burger netjes aan jouw burgerplicht voldaan. »»
  Reacties: 2 reacties


  B.z.a.: verpleeghuisarts - praktijkperikel

   |  Verpleeghuisartsen heten tegenwoordig specialisten ouderengeneeskunde. »»
  Reacties: 3 reacties


  Niet-natuurlijk … - Praktijkperikel

   |  Opeens verandert de sfeer. Niemand mag mijn moeder meer aanraken. De uitvaartondernemer kan nog niet worden gebeld. Emoties tellen niet meer mee. Iedereen is in afwachting van het forensisch team, dat ‘gelukkig snel’ verschijnt ... »»
  Reacties: 5 reacties


  Kwetsbare ouderen?

   |  Enigszins belast met een schuldgevoel, omdat ik mijn kwetsbare ouderen ‘nog steeds’ niet in beeld had gebracht door middel van een M&I of zorgprogramma, kwam ik tot de actie om de 90-plussers uit mijn huisartseninformatiesysteem te ‘draaien’. »»
  Reacties: 1 reactie


  Allergie

   |  Wellicht kent u bovenstaand versje uit uw kindertijd. Het gaat over een roddel (de kraan bleef openstaan en de keukenmat werd nat) waarvan de proporties groeien naarmate het verhaal van mond tot mond gaat (uiteindelijk liepen het huis, de straat en zelf de stad onder water). »»
  Reacties: 1 reactie


  ‘Ongewoon probleem’

   |  Een patiënt is door een ptosis van het rechterbovenooglid functioneel blind. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Marktwerking in de spreekkamer

   |  Het jaar loopt al aardig op zijn einde als de alleenstaande moeder van Theo huilend opbelt. Theo is 11 en heeft vorig jaar diabetes gekregen. Theo had al PDD-NOS/ADHD en begeleiding daarvoor. Eerst was Theo voor zijn diabetes onder behandeling van een universitair ziekenhuis, maar moeder heeft dit jaar de voorkeur gegeven aan ons kleine ziekenhuis, lekker in de buurt. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Gruwelijke misstand …

   |  De lab-verrichting was echter niet op naam van een huisarts geregistreerd maar op naam van een huidarts. »»
  Reacties: 1 reactie


  Andere zorg - Praktijkperikel

   |  Mevrouw C, 67 jaar, oud-verpleegkundige, wordt opgenomen met woordvindstoornissen en een milde parese rechts. »»
  Reacties: 4 reacties


  Creatieve thuiszorg - Praktijkperikel

   |  ‘Is meneer palliatief?’ ‘Eh, hoezo?’ ‘Nou, uw patiënt heeft wel erg veel verzorging nodig. Wondzorg en hulp bij de voeding. En als hij palliatief is, dan kunnen wij veel uitgebreidere en betere zorg leveren.’ »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Niets veranderd - Praktijkperikel

   |  In mijn ziekenhuis is de zoveelste bezuinigingsronde van start gegaan. Iemand, wellicht een externe adviseur, heeft het project de inspirerende naam ‘de marsroute’ toebedacht ... »»
  Reacties: 1 reactie


  Eigen risico ... - Praktijkperikel

   |  Een 76-jarige man, bekend met paranoïde schizofrenie en al jaren stabiel dankzij een maandelijks depot flufenazine, kreeg onlangs de rekening van de eigen bijdrage aan psychiatrische behandeling voor het jaar 2012. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Defensief handelen - Praktijkperikel

   |  Toen ik haar sintrom wilde herstarten bedacht ik mij dat ik eigenlijk niet eens wist waarom ze dat gebruikte. Ze had geen atriumfibrilleren, ook geen kunstklep of veneuze bypass. Patiënte zelf vertelde al meer dan tien jaar bij de trombosedienst bekend te zijn, maar niet te weten waarom. »»
  Reacties: 2 reacties


  Mens Centraal - praktijkperikel

   |  Een patiënte heeft een gemetastaseerd carcinoom met onder andere ascites die af en toe gedraineerd wordt. Na weer een drainage blijft ze vocht verliezen uit de punctieplaats. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Wat doen we met moeder?

   |  Bij een intakegesprek van een nieuwe 86-jarige cliënte op onze psychogeriatrische afdeling vraag ik aan de zoon of hij er al eens over nagedacht heeft of zijn moeder gereanimeerd dient te worden, als zich een hartstilstand voordoet. »»
  Reacties: 6 reacties


  Preventief trekken

   |  Recentelijk ontving ik van een praktijk voor cosmetische tandheelkunde de volgende vraag over een 57-jarige patiënte van onze cardiologische praktijk ... »»
  Reacties: 4 reacties


  Teleurstelling - praktijkperikel

   |  ‘U denkt dat wij van de verpleging zijn, u hoopt dat zij u gaan wassen, nietwaar?’ Ja, daar hoopte hij op. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Magische diagnostiek

   |  Bij een 70-plusser doe ik een keuring voor zijn rijbewijs. Hij blijkt nogal wat COPD te hebben ... »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Onverantwoord - praktijkperikel

   |  Nadat breuken en ernstige bloedingen zijn uitgesloten komt ze thuis. Hier valt ze vervolgens weer drie keer op één dag. »»
  Reacties: 4 reacties


  Lekker goedkoop!

   |  Mevrouw van 90 jaar woont zelfstandig in een boven-woning die alleen met een trap te bereiken is. Haar kinderen en de thuiszorg zorgen voor haar en ze redde zich tot voor kort prima. »»
  Reacties: 2 reacties


  Indicatieadvies

   |  Onlangs ontving ik een brief met bijlage van een indicatieadviseur. Na lezing was ik met stomheid geslagen. Vooral over de bijlage! »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Teek - praktijkperikel

   |  Een moeder komt de spreekkamer binnen, in haar hand een plastic potje met daarin een zwart bolletje. ‘Kunt u deze teek even opsturen om hem na te laten pluizen in het lab?’ »»
  Reacties: 6 reacties


  Ontslagbrief

   |  Een van mijn patiënten, vrouw van middelbare leeftijd revalideert na een verkeersongeval, dat tot relatief ... »»
  Reacties: 2 reacties


  Veel drinken

   |  Zoals in elke praktijk is er ook bij ons een aantal patiënten dat gedurende een langere periode te veel drinkt. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Doorgeschoten - praktijkperikel

   |  Mijn moeder woont in een verzorgingshuis en ik ben eerste contactpersoon. Met mijn medische achtergrond communiceer ik ook over zaken op medisch gebied met het personeel. »»
  Reacties: 4 reacties


  Moedeloos - praktijkperikel

   |  Met verbazing lees ik een bericht van de Spoedeisende Hulp van een groot ziekenhuis in Amsterdam. Bij mijn patiënte, een 62-jarige vrouw, zijn met een X-thorax en een X-knie de diagnoses contusies gesteld, waarna zij kinesiotape op de rib, een stuk tubigrip om haar knie, en een controleafspraak bij de orthopeed kreeg. »»
  Reacties: 9 reacties


  Omweg - praktijkperikel

   |  Mijn patiënt heeft een orgaantransplantatie ondergaan en is daarvoor onder behandeling in het UMC Groningen – toch al snel 1,5 uur rijden. Op een ochtend moet ik een spoedvisite doen na een collaps. »»
  Reacties: 6 reacties


  Zonde - praktijkperikel

   |  Als ziekenhuispsychiater word ik gebeld door een hematoloog die me met spoed om een consult vraagt omdat zijn patiënt, een man van 75 jaar met leukemie, heeft aangegeven ‘dat het van hem niet meer hoeft’. »»
  Reacties: 1 reactie


  Muziek

   |  Al sinds jaar en dag draai ik muziek op de operatiekamer. Behalve dat ik dat zelf prettig vind, is het mijn ervaring dat het de sfeer op de ok zeker ten goede komt, en misschien indirect ook wel de geleverde zorg. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Inbreker - praktijkperikel

  Inbreker - praktijkperikel  |  Een uurtje voor de opening op vrijdag sta ik met een schroevendraaier en een trapje voor mijn praktijk. »»
  Reacties: 3 reacties


  De laatste eer… - praktijkperikel

   |  Op vrijdagmiddag word ik gebeld door de oudste zoon van een patiënt. Hij wil graag weten wat de doodsoorzaak is geweest van zijn vader. Verbaasd moet ik antwoorden dat ik niet eens weet dat de vader is overleden. »»
  Reacties: 3 reacties


  Kafka

   |  Dit voorjaar besloot ik UZI-passen aan te vragen, om daarmee inzage van onze dossiers vanuit de huisartsenpost (weer) mogelijk te maken. »»
  Reacties: 3 reacties


  Domme pech? - praktijkperikel

   |  Bij terugkeer vraag ik de trombosedienst waarom bij alle informatie die ik had gekregen niets is gezegd over de mogelijkheid van zo’n ernstige complicatie, en waarom de trombosedienst vanuit het buitenland niet 7 maal 24 uur bereikbaar is. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Freek - praktijkperikel

   |  Van de week bezocht ik een gebroken man van 93 jaar. De laatste 25 jaar zag hij zijn kinderen niet meer. In 2005 bracht hij zijn Anna naar het graf, maar geen van de kinderen kwam naar het laatste afscheid van hun moeder. »»
  Reacties: 2 reacties


  Een kerstverhaal

   |  Daar zat ze dan, naast de kerstboom in haar stoel, als een vorstin rechtop. De hele familie om haar heen in gelukkige verbazing. En in opgetogen verbijstering op de achtergrond de dorpshulpverlening met een kop warme chocola in de hand. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Houd ons op de hoogte!

   |  Steeds vaker valt het mij op dat terugkoppeling vanuit de tweede/derde lijn over patiënten met een serieuze ziekte achterwege blijft. »»
  Reacties: 1 reactie


  Eigen leven

   |  Op vrijdagmiddag om halfvier wordt een vrouw gebeld met de boodschap: ‘Uw man moet met spoed naar het ziekenhuis; gaat u daar naartoe om hem op te vangen.’ »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Fijne service - Praktijkperikel

   |  Het regionale ziekenhuis houdt sinds twee jaar met diverse specialismen poli in het gezondheidscentrum in onze stad. De dermatologen zijn daar ooit mee begonnen en nu is het gestaag uitgebreid. Een fijne service voor veel patiënten, het scheelt veel reistijd. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Direct naar de fysiotherapeut

   |  Een 50-jarige patiënte komt op mijn spreekuur met het verzoek haar naar een orthopeed te verwijzen, die haar is aangeraden door de podoloog. »»
  Reacties: 2 reacties


  Palliatieve zorg: een vak apart

   |  Ik ben huisarts en mijn moeder was flink dementerend toen zij op 91-jarige leeftijd haar femur brak in het verpleeghuis. Na de nodige twijfel is toch besloten om haar te laten opereren, vooral vanwege de onhoudbare pijn die zij leed. »»
  Reacties: 7 reacties


  Blauw

   |  De heer U., 86 jaar, ken ik als huisarts al 38 jaar. Deze oud-slager is altijd kerngezond geweest, maar de laatste jaren is hij aan het kwakkelen. »»
  Reacties: 4 reacties


  Praktijkperikel: Gezinsdossier

   |  ‘Komen er nog afwijkingen in haar familie voor?’ Verbaasd kijk ik naar de jeugdarts voor me. Twee weken geleden was er een consultatieverpleegkundige thuis geweest met dezelfde vraag. »»
  Reacties: 4 reacties


  Kookboekgeneeskunde, bij gebrek aan goede koks

  Kookboekgeneeskunde, bij gebrek aan goede koks  |  Man, 48 jaar. Voorgeschiedenis: focale epilepsie sinds jeugd waarvoor 3x per dag carbamazepine. Recent groot ischemisch CVA, waarvoor trombolyse en indrukwekkend goed herstel. »»
  Reacties: 1 reactie


  Second opinion

   |  Ik verwijs een patiënte voor een second opinion naar een neuroloog in het regionale academische ziekenhuis. »»
  Reacties: 1 reactie


  Binnen 10 minuten weer buiten

   |  Een familielid van 70+ heeft cognitieve problemen. Zelfstandig boodschappen doen wordt steeds lastiger en in een halfjaar is ze aan haar ... »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Een heel zelfstandig behandelcentrum

   |  Een patiënte met psoriasis dringt aan op verwijzing naar een ZBC dat is opgericht door dermatologen uit een van de regionale ziekenhuizen. Zij komt vervolgens bij me terug met een paar kopietjes uit een dermatologisch leerboek. »»
  Reacties: 1 reactie


  Naderend onheil - Praktijkperikel

   |  Hij was de laatste tijd wel eens een beetje schor, en hij hoestte zo nu en dan een fluim op waar een keer een bloedspoor op te zien was. Vorige week is hij daarmee naar de huisarts geweest. De huisarts verwees naar de kno-specialist. Toen kwam de brief en sloeg de paniek toe. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Praktijkperikel: Over the counter

   |  Op vakantie in Portugal, bleek mijn dochter geen nieuwe pilstrip meegenomen te hebben. Of we langs de huisarts zouden kunnen voor een recept, of zou de eigen huisarts dat kunnen whatsappen misschien? »»
  Reacties: 3 reacties


  Praktijkperikel: Wonder

   |  Mevrouw V. is een weduwe op leeftijd. Kinderloos, nerveus en onberispelijk gekleed. Sinds het verlies van haar man een paar jaar geleden doet ze vaak een beroep op mij. »»
  Reacties: 6 reactiesPraktijkperikelen uit 2012 »»

Reacties op praktijkperikelen

  Wacht maar op uw U2-beurt

  Reactie: 'In 1949 introduceerde de Engelse vliegtuigbouwer de Havilland een nouveauté: het eerste straalaanged...'     


  ODDI

  Reactie: 'Het lijkt een beetje op de behandeling van het leven... Met fysiotherapie wordt je ook oud... Toch i...'  »»
  Reacties: 10 reacties


  Identificatieplicht - Praktijkperikel

  Reactie: 'Hilarisch... Als het niet zo treurig was... Visitaties zijn dezelfde poppenkast... Een belangrijk ve...'  »»
  Reacties: 2 reacties


Artsen over kunst

  Geneeskunst vanuit het hart

  Geneeskunst vanuit het hart ‘What the heart thinks, the mouth speaks.’ Om echt te voelen wat je eigen hart denkt, is in het leven vaak een onaangekondigde trek aan de haren nodig om met je neus op de dagelijkse feiten te worden gedrukt. Patch Adams (Robin Williams). »»


MEER LEZERSVERHALEN

Deelnemende sites

Voor deze site(s) bent u ingelogd