U bent nu hier:

RECHT

  Pleegkinderen: wie mag dossier inzien?

   |  Dit item is beschikbaar als u bent ingelogd.
  Inloggen
   | Op een dag staat een vrouw op de stoep van een huisartsenpraktijk waar haar biologische kind ingeschreven staat.    


Uitspraak Tuchtcollege

Iedere week staat er een nieuwe tuchtzaak in Medisch Contact. De tuchtzaken worden van commentaar voorzien door arts en journalist Sophie Broersen, in samenwerking met juristen van de KNMG.

Uitspraken 2012 | Uitspraken 2013

Uitspraken 2014:

  Pleegkinderen: wie mag dossier inzien?

   |  Dit item is beschikbaar als u bent ingelogd.
  Inloggen
   | Op een dag staat een vrouw op de stoep van een huisartsenpraktijk waar haar biologische kind ingeschreven staat.    


  4 uur ’s nachts en op het verkeerde spoor

   |  Dit item is beschikbaar als u bent ingelogd.
  Inloggen
   | Een huisarts ziet om 4 uur ’s nachts een patiënte, vanwege pijnlijke spasmes in haar benen. Die spasmes heeft ze al jaren, maar het is nu wel heel erg.    


  Psychiater verstrekt te snel informatie

   |  Dit item is beschikbaar als u bent ingelogd.
  Inloggen
   | U wordt gebeld, een ex-patiënt van u zit elders in een separeerruimte. De psychiatrisch verpleegkundige wil informatie over de voorgeschiedenis...    


  Doorgeschoten antistolling door logistieke problemen

   |  Dit item is beschikbaar als u bent ingelogd.
  Inloggen
   | Een man met uitgebreide voorgeschiedenis komt thuis na een opname vanwege hemoptoë.    


  Complicatie of fout?

   |  Dit item is beschikbaar als u bent ingelogd.
  Inloggen
   | Veel artsen zijn nog steeds huiverig om toe te geven dat zij een fout hebben gemaakt.    


  Ouders willen geen dossieroverdracht

   |  Wat zou er aan de hand zijn met de ouders van twee kinderen, die niet willen dat de oude huisarts het dossier van het gezin aan de nieuwe huisarts doorgeeft? »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Niet blindstaren op andermans oordeel

   |  Een vrouw komt op de Spoedeisende Hulp na een collaps met bewustzijnsverlies. De SEH-arts in opleiding stelt, na uitgebreid onderzoek en overleg met de supervisor, de waarschijnlijkheidsdiagnose hyperventilatie en stuurt haar – volgens het tuchtcollege terecht – naar huis. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Hoofdbehandelaar heeft ook wel eens vrij

   |  Is de hoofdbehandelaar verantwoordelijk voor alles wat er met zijn patiënt gebeurt? Ook als hij geen dienst heeft en de zorg tijdig heeft overgedragen? Nee natuurlijk niet, denkt u vast. En gelukkig vindt het Centraal Tuchtcollege dat ook in onderstaande casus. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Ongevoelig voor feiten

   |  Een vrouw wordt verwezen naar de chirurg vanwege plotse toename van ernstige pijn in de buik. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Twee artsen, twee zeer verschillende meningen

   |  Artsen die voor de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) beoordelen of er sprake is van medische redenen waarom een asielzoeker niet naar het land van herkomst terug zou kunnen, botsen nogal eens met de behandelaars van die patiënten. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Een dorp te ver

   |  Hoever moet je gaan voor een patiënt? Letterlijk: hoeveel kilometer is nog acceptabel? Een huisarts moet bij voorkeur binnen vijftien minuten bij een patiënt kunnen zijn, in geval van spoed. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Palliatieve sedatie door echtgenote

   |  Waar draait het om bij zorg rondom het levenseinde? Lijden verlichten, handelen in de geest van de patiënt. »»
  Reacties: 2 reacties


  Voorzitters beroepsvereniging voor de tuchtrechter

   |  Sommige tuchtzaken lopen met een sisser af, zoals deze tegen een oogarts, die voorzitter was van het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG). »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Tuchtcollege doet lichamelijk onderzoek

   |  Het zal niet vaak voorkomen dat leden van een tuchtcollege een patiënt zélf gaan onderzoeken, tijdens een onderbreking van de zitting. In deze zaak gebeurde dat wel, en het onderzoek leverde het bewijs dat de beweringen van de aangeklaagde chirurg niet klopten. »»
  Reacties: 3 reacties


  Vraag naar de bekende weg

   |  Een huisarts verwijst een man naar de uroloog wegens klachten die mogelijk verband houden met een soa. »»
  Reacties: 4 reacties


  ‘Onterecht als promiscue afgeschilderd’

   |  Een huisarts verwijst een man naar de uroloog wegens klachten die mogelijk verband houden met een soa. »»
  Reacties: 2 reacties


  Bij bemoeizorg geldt ander beroepsgeheim

   |  De aangeklaagde psychiater in deze zaak werkt onder meer bij een ggz-bemoeizorgteam, dat mensen met ernstige psychiatrische en andere problemen intensieve, ambulante hulp biedt. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  AMK is geen vrijbrief

   |  Bij vermoedens van kindermishandeling moeten artsen ‘spreken, tenzij…’. Aldus de KNMG-Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Overbehandeling tegengaan heeft een prijs

   |  Overbehandeling tegengaan is een belangrijk onderwerp in de geneeskunde. Artsen moeten immers vóór alles zorgen dat ze hun patiënt niet zieker maken dan die al was: niet schaden. »»
  Reacties: 3 reacties


  Laat irritaties in de auto

   |  Een 11-jarige jongen bij wie een autistische stoornis en een depressie zijn vastgesteld, en die daarvoor heel wat medicatie gebruikt, valt flauw. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Huisarts moet in psychotherapie

   |  Een 70-jarige man, die bijna nooit bij de huisarts komt, heeft hoge koorts, dyspneu en pijn. Ondanks drie eerdere telefonische contacten met de ongeruste echtgenote, ziet de dokter geen reden om de man te onderzoeken. »»
  Reacties: 1 reactie


  Dokter speelt rol bij ontslag werknemer

   |  Een werknemer wordt geschorst vanwege twee ernstige fouten die hij op zijn werk maakt. De man zegt dat die te wijten zijn aan hoge werkdruk, slapeloosheid en concentratiestoornissen. »»
  Reacties: 1 reactie


  Eerst het ergste uitsluiten

   |  Levensbedreigende aandoeningen dienen zich lang niet altijd even duidelijk aan als in de leerboeken staat. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Niet de letter, wel de geest van het protocol

   |  Wanneer leef je een protocol goed genoeg na? In deze casus handelt een ambulanceverpleegkundige in een hectische situatie volgens de tuchtcolleges in strijd met ‘de letter van het protocol, maar niet met de geest ervan’. »»
  Reacties: 4 reacties


  Antikwakzalver mag klacht scherp formuleren

   |  Een chiropractor adverteert in een krant voor zijn praktijk. De voorzitter van de Vereniging tegen de Kwakzalverij dient over die reclame een klacht in bij de Reclame Code Commissie, waarin ze onder meer zegt dat chiropractie een medisch zinloze behandelwijze is. »»
  Reacties: 2 reacties


  Criteria voor medisch rapport aangescherpt

   |  Alle artsen die wel eens rapporten opstellen, opgepast: de criteria waaraan de tuchtcolleges deskundigenrapporten toetsten, zijn aangescherpt. Belangrijkste aanpassing: in het rapport moeten de bronnen worden vermeld waarop de conclusies berusten, zoals de gebruikte literatuur en geconsulteerde personen. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Baken goed af wie in het epd mag

   |  Een patiënte klaagt over een psychologe met wie zij binnen een ggz-instelling te maken krijgt. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Dokter denkt te makkelijk over duo-euthanasie

   |  Waar je als waarnemend huisarts al niet mee te maken krijgt: euthanasieverzoeken van een oudere man met uitgezaaide kanker, en van zijn ... »»
  Reacties: 5 reacties


  Dissectie wel gezien, maar actie blijft uit

   |  Heeft de radioloog nu wel of niet direct doorgebeld dat hij een dissectie van de thoracale aorta zag? »»
  Reacties: 1 reactie


  Inspectie krijgt veeg uit de pan van tuchtrechter

   |  Een psychologe gaat in 2011 flink de fout in: ze gaat een seksuele relatie aan met een patiënt, die bij aanvang van de relatie nog bij haar onder behandeling is. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Longarts hoeft geen buik-CT te beoordelen

   |  Een patiënte ondergaat een longoperatie vanwege een longtumor. Bij de controles die het jaar daarna volgen, blijft zij thoracale pijn houden. »»
  Reacties: 1 reactie


  Vraag door bij onlogisch verhaal

   |  Een superviserend arts hoeft een patiënt niet altijd zelf te zien, maar kan vaak afgaan op de overdracht van een andere arts. Maar wanneer wel en wanneer niet? »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Tuchtrechter hoeft inspectierapport niet te gebruiken

   |  Soms krijgen tuchtcolleges stapels papier van partijen bij een bepaalde casus. Het is aan de tuchtrechter om die informatie op waarde te schatten. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Samenwerking had beter gemoeten

   |  Het probleem met samenwerken is dat het meestal goed gaat. Meestal weet iedereen wel wat zijn rol is, wie er voor welke handeling verantwoordelijk is. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Integer, maar toch een waarschuwing

   |  Alle aandacht voor meldcodes en samenwerking binnen de jeugdzorg ten spijt, is de dagelijkse praktijk van de hulpverleners die met hun voeten in de modder staan er niet simpeler op geworden. »»
  Reacties: 2 reacties


  Ook niet tevreden over onafhankelijk advies

   |  Een patiënt is ontevreden over zijn behandeling en stapt naar het tuchtcollege. Dat vraagt een onafhankelijk internist om een deskundig oordeel. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Verkleinwoorden zijn al gauw neerbuigend

   |  Een bedrijfsarts ziet een vrouw met burn-outklachten. De arts voert een lichamelijk onderzoek uit en maakt ook nog een ecg. »»
  Reacties: 1 reactie


  Worstcasescenario’s gebeuren echt

   |  Vier huisartsen moeten zich verantwoorden in een worstcasescenariozaak. Veel erger dan dit wordt het niet: een peuter die overlijdt aan een zeldzame complicatie van een veelvoorkomende aandoening. »»
  Reacties: 5 reacties


  Verwijzend arts kan niet in de toekomst kijken

   |  Een huisarts maakt voor een vrouw – die al langer buikklachten heeft – een spoedafspraak bij de gynaecoloog, omdat hij denkt een vergroot ovarium te voelen. »»
  Reacties: 1 reactie


  Patiënt afgewezen na kennismakingsgesprek

   |  Ben je verplicht om met elke patiënt die dat wil een behandelrelatie aan te gaan? Nee, maar je moet wel goede redenen hebben om het niet te doen. De huisarts in deze tuchtzaak had die. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Osteopaat klaagt kritische huisarts aan

   |  Een arts die in die hoedanigheid stukjes schrijft, kan om die reden voor de tuchtrechter worden gesleept. Dat overkwam een huisarts die op zijn eigen website een kritische column schreef over osteopathie. »»
  Reacties: 6 reacties


  Huisarts houdt vast aan verkeerde euthanatica

   |  Afwijken van een richtlijn: soms kan het, soms moet het. Maar dan moet er wel een goede reden voor zijn. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Hoever reikt het correctierecht?

   |  Als een patiënt van opvatting is dat zaken in zijn dossier onjuist zijn, heeft hij het recht de arts te vragen dit te verbeteren: het zogenaamde correctierecht. Dit geldt volgens richtlijnen ook voor rapporten over de patiënt die een arts voor een officiële instantie opstelt. »»
  Reacties: Plaats een reactie

Ook publiceerde Medisch Contact lange tijd de Selectie van de Inspectie op de website, niet eerder gepubliceerde tuchtzaken die zijn geselecteerd door de Inspectie voor de Gezondheidszorg >>

NASCHOLING

Alcoholgebruik van de patiënt

Met casus en rondetafelgesprek.
Volg de nascholing »»

Artsen over kunst

  Geneeskunst vanuit het hart

  Geneeskunst vanuit het hart ‘What the heart thinks, the mouth speaks.’ Om echt te voelen wat je eigen hart denkt, is in het leven vaak een onaangekondigde trek aan de haren nodig om met je neus op de dagelijkse feiten te worden gedrukt. Patch Adams (Robin Williams). »»


MEER LEZERSVERHALEN

Deelnemende sites

Voor deze site(s) bent u ingelogd