U bent nu hier:

Publicaties

Artikelen, verschenen in het blad Medisch Contact of op de website medischcontact.nl.


Interviews | Reportages | De Praktijk | Opinie | Achter het nieuws

U bent momenteel niet ingelogd. Om besloten artikelen te bekijken dient u eerst in te loggen:

inloggen

Inlog vergeten | Inlog aanvragen  ‘Artsen moeten ook weten wanneer te stoppen’

  ‘Artsen moeten ook weten wanneer te stoppen’  |  Aan het einde van het leven is curatief behandelen niet per se de beste optie, leert het rapport van een multidisciplinaire stuurgroep. Drie deelnemende artsen spreken met elkaar over passende zorg in de laatste levensfase. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Kleine ziekenhuizen in problemen

  Kleine ziekenhuizen in problemen  |  Eén op de vijf ziekenhuizen verkeert financieel gezien in zwaar weer. Vooral een flink aantal kleinere ziekenhuizen wankelt. Ze hebben te weinig vermogensbuffers en hun liquiditeit staat onder druk. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Onlinehulp werkt goed bij alcoholprobleem

  Onlinehulp werkt goed bij alcoholprobleem  |  Veel artsen voelen weerstand tegen het voorschrijven of adviseren van onlinehulpprogramma’s. Dat is onterecht, zeker als het om alcoholproblematiek gaat. De beschikbare tools zijn zeer geschikt om problemen bespreekbaar te maken. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Huisartsen moeten elkaars expertise beter benutten

     |  Dit item is beschikbaar als u bent ingelogd.
  Inloggen
   | Steeds meer huisartsen hebben een subspecialisatie of volgden een kaderopleiding. Door deze expertise structureel in te zetten, kan substitutie van zorg uit de tweede lijn grootscheeps plaatsvinden, zegt Jurriën Wind. Dat spaart kosten en is een mooie aanvulling op het huisartsenwerk.    


  Minder CO2-uitstoot in zorg is haalbaar

     |  Dit item is beschikbaar als u bent ingelogd.
  Inloggen
   | De gezondheidszorg is niet bepaald een schone ‘industrie’; de CO2-uitstoot van de sector is aanzienlijk. In het Verenigd Koninkrijk wordt al concreet gewerkt aan reductie van deze uitstoot. Nederland zou daaraan een voorbeeld moeten nemen, zegt arts maatschappij en gezondheid Lietje Petri.    


  Teamtraining van specialisten werkt

     |  Dit item is beschikbaar als u bent ingelogd.
  Inloggen
   | In het VUmc is een ziekenhuisbreed trainingsprogramma opgezet voor alle medisch specialisten. De organisatoren van dit project willen hiermee een cultuuromslag bereiken die de teamprestatie vooropstelt.    


  Financieringsstructuur huisartsen deugt niet

   |  Dit item is beschikbaar als u bent ingelogd.
  Inloggen
   | De nieuwe financieringsstructuur voor huisartsen rammelt aan alle kanten. Er is te weinig geld om de beloofde groeiruimte waar te maken. En dokters worden ten onrechte verantwoordelijk gesteld voor budgetoverschrijdingen.    


  Ook patiënt hoort in behandelteam

   |  Dit item is beschikbaar als u bent ingelogd.
  Inloggen
   | De relatie tussen arts en patiënt verandert. De behandeling ook: vaak zijn er meer disciplines bij betrokken. In die multidisciplinaire teams hoort ook een plaats voor de patiënt te worden ingeruimd. Die moet dan wel helder worden geïnformeerd.    


  CIZ moet geen indicaties stellen

   |  Dit item is beschikbaar als u bent ingelogd.
  Inloggen
   | Voor opname in een verpleeghuis blijft een zorgindicatie van het CIZ noodzakelijk. Patiënten dreigen hierdoor in de knel te raken, omdat het CIZ los van de zorg oordeelt en er daardoor vaak naast zit, zegt arts en zorgbestuurder Henri Plagge.    


  Heldere strategie houdt ziekenhuis overeind

   |  Dit item is beschikbaar als u bent ingelogd.
  Inloggen
   | Al vijf jaar scoort St Jansdal hoog op de Elsevierlijst. De succesformule van het Harderwijkse ziekenhuis: de patiënt centraal in een ziekenhuis met een strakke bedrijfsvoering: heldere keuzes maken en wars van externe investeerders en managementtrends.    


  Boekje open over declaratieonderzoek

   |  Zorgverzekeraars doen regelmatig onderzoek naar de declaraties van huisartsen. Dat gaat niet altijd van een leien dakje, zo bleek uit het relaas van huisarts Chantal van het Zandt en de vele reacties daarop van artsen en van Achmea. »»
  Reacties: 3 reacties


  Praat dementerende geen doodswens aan

   |  Het grote manco van het levenseindedebat in Nederland is de fixatie op (zelf)euthanasie. Verreweg de meeste mensen sterven namelijk ‘natuurlijk’. De zorg voor hen mag niet ondersneeuwen door eenzijdige aandacht voor de zelfgekozen dood, vinden Bert Ummelen en Marcel Olde Rikkert. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Basiszorg voor daklozen is urgent probleem

     |  Dit item is beschikbaar als u bent ingelogd.
  Inloggen
   | De Nederlandse Straatdokters Groep luidt de noodklok over de medische zorg aan dak- en thuislozen. Om basiszorg voor deze groep mensen te kunnen garanderen, is landelijke coördinatie vereist.    


  ‘Huisarts is geen vrij beroep meer’

  ‘Huisarts is geen vrij beroep meer’  |  Vijf huisartsen in Den Helder hebben het contract met zorgverzekeraar VGZ niet getekend. Eén ochtend spreekuur laat zien wat de gevolgen zijn. »»
  Reacties: 2 reacties


  De échte problemen van de langdurige zorg

  De échte problemen van de langdurige zorg  |  Nee, het is geen kommer en kwel in de Nederlandse verpleeghuizen. Dat beeld ontstaat vooral doordat publiek, pers en politiek niet (willen) weten hoe het allerlaatste stukje van een mensenleven eruit kan zien. Dat zeggen vijf Nederlandse hoogleraren ouderengeneeskunde. »»
  Reacties: 1 reactie


  Wees open over calamiteitenonderzoek

     |  Dit item is beschikbaar als u bent ingelogd.
  Inloggen
   | Zorgaanbieders zijn wettelijk verplicht calamiteiten te melden bij de IGZ, en deze vervolgens te onderzoeken. Maar lang niet alle ziekenhuizen delen de onderzoeksresultaten met de patiënt of diens familie. Dat zou wel moeten, bepleit hoogleraar gezondheidsrecht Johan Legemaate.    


  Bariatrische chirurgie verdient meer ruimte

     |  Dit item is beschikbaar als u bent ingelogd.
  Inloggen
   | Waarom helpt bariatrische chirurgie wél bij Engelse patiënten met diabetes en een BMI tussen de 30 en 35, maar niet bij Nederlandse patiënten, vraagt chirurg Maurits De Brauw zich af. Engelse onderzoek naar deze ingreep leidt tot geheel andere conclusies dan Nederlands onderzoek.    


  Hoofd-halsteam kan niet zonder dermatoloog

     |  Dit item is beschikbaar als u bent ingelogd.
  Inloggen
   | Bij het hoofd-halsoncologieteam komen ook patiënten met dermatologische aandoeningen. Omdat de expertise van een dermatoloog meerwaarde heeft, is dit specialisme in Maastricht aan het hoofd-halsteam toegevoegd.    


  Schippers’ plan B: korting op eigen risico als stimulans

  Schippers’ plan B: korting op eigen risico als stimulans  |  De inperking van de vrije artsenkeuze is van de baan; wijziging van artikel 13 van de Zorgwet is niet langer nodig om in 2016 een miljard euro aan bezuinigingen in de zorg te realiseren. Minister Schippers van VWS komt met een alternatief pakket aan maatregelen. »»
  Reacties: 2 reacties


  Update van de doodsoorzaak

     |  Dit item is beschikbaar als u bent ingelogd.
  Inloggen
   | Een arts mag op het B-formulier slechts één ziekte aanwijzen als onderliggende doodsoorzaak. Bij hoogbejaarden of mensen met een waslijst aan kwalen valt dat niet mee. Hoogleraar Jan Kardaun gaat op zoek naar alternatieven die recht doen aan de nieuwe realiteit van het sterven.    


  De ‘materiële controle’ van een huisarts

  De ‘materiële controle’ van een huisarts  |  Zorgverzekeraars doen regelmatig onderzoek naar de declaraties van huisartsen: de zogenaamde ‘materiële controle’. Chantal van het Zandt, huisartspraktijkhouder, beschrijft wat zij meemaakt met de controleurs van haar preferente zorgverzekeraar ZV, die in opdracht van minister Schippers en de NZa op zoek is naar fraude. »»
  Reacties: 50 reacties


  Oefenen met intuberen baart kunst

     |  Dit item is beschikbaar als u bent ingelogd.
  Inloggen
   | Bij sommige patiënten is intuberen op de gebruikelijke manier onmogelijk. Daarom is het zaak de alternatieven geregeld te oefenen zodat veiligheidsrisico’s beperkt blijven. In Gelre ziekenhuizen gebeurt dat geregeld.    


  Ruimte voor gewetensbezwaren is beperkt

  Ruimte voor gewetensbezwaren is beperkt  |  Sommige artsen en andere zorgverleners willen bepaalde handelingen niet verrichten, omdat deze in strijd zijn met hun morele of religieuze opvattingen. De Rotterdamse ethici Ineke Bolt en Gert van Dijk stellen echter dat instellingen niet elk beroep op een gewetensbezwaar hoeven te honoreren. »»
  Reacties: 2 reacties


  Een tomtom voor de chirurg

     |  Dit item is beschikbaar als u bent ingelogd.
  Inloggen
   | Met nieuwe technieken kunnen operateurs tijdens de operatie haarscherp navigeren. Dat verbetert het operatieresultaat en verhoogt de patiëntveiligheid. Vier onderzoekers leggen uit hoe. Zij zijn bezig met de validatie en implementatie van deze technieken en wonnen daarmee de Innovation for Health Award 2014.    


  Klinische obductie verdient herwaardering

   |  In veel gevallen blijkt de veronderstelde doodsoorzaak te verschillen van de daadwerkelijke doodsoorzaak. Van ziekenhuispatiënten is dit al langer bekend. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Onderzoek naar ic's komt op gevoelig moment

  Onderzoek naar ic's komt op gevoelig moment  |  Volgens nieuw Nederlands onderzoek maakt het voor de overleving van patiënten niet uit hoe groot een intensive care is. Maar volgens de komende richtlijn zijn ernstig zieke patiënten beter af in een grote ic. Een controverse is geboren. »»
  Reacties: 1 reactie


  Dingeman Rijken, tropenarts in West-Afrika: 'Ebola kent geen waardigheid'

  Dingeman Rijken, tropenarts in West-Afrika: 'Ebola kent geen waardigheid'  |  Tropenarts Dingeman Rijken was tijdens de feestdagen niet bij zijn familie in Nederland. In plaats daarvan stelde hij zijn leven in de waagschaal om patiënten in het door ebola geteisterde West-Afrika te helpen. Voor Medisch Contact hield hij een dagboek bij met indrukwekkende foto’s. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Ebola: een jaar na de uitbraak

  Ebola: een jaar na de uitbraak  |  Ruim een jaar geleden begon de rampzalige ebola-epidemie, die zich aanvankelijk exponentieel verspreidde. Hoe is de situatie nu? »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Tweede locatie moet net zo veilig zijn

     |  Dit item is beschikbaar als u bent ingelogd.
  Inloggen
   | Veel ziekenhuizen bestaan tegenwoordig uit meerdere vestigingen. Acute zorg is dan niet permanent op elke locatie aanwezig. Dat vraagt om een goed doortimmerd protocol, wil de patiëntveiligheid niet in gevaar komen. In deze casus ging het mis.    


  Individueel zorgplan: de lastige praktijk

     |  Dit item is beschikbaar als u bent ingelogd.
  Inloggen
   | In de zorg voor chronisch zieken is het werken met een individueel zorgplan een belangrijke doelstelling. Maar een recent pilotproject in de diabeteszorg laat zien dat de organisatie van de zorg dit vooralsnog belemmert.    


  Acute-beroertezorg in Nederland gesimuleerd

     |  Dit item is beschikbaar als u bent ingelogd.
  Inloggen
   | Er vindt in Nederland een levendige discussie plaats over de organisatie van de acute-beroertezorg in de toekomst. Het gebruik van computersimulaties kan hierbij behulpzaam zijn.    


  Niet meer de oude na tuchtzaak

  Niet meer de oude na tuchtzaak  |  Kinderartsen die een tuchtzaak hebben meegemaakt, functioneren nadien duidelijk anders dan daarvoor. En vaak niet beter. Ongeacht de uitkomst van de zaak. Het perspectief van de arts verdient meer aandacht, vinden Martine de Vries en Wendela Leeuwenburgh. »»
  Reacties: 6 reacties


  Schakeljaar uit de kinderschoenen

     |  Dit item is beschikbaar als u bent ingelogd.
  Inloggen
   | Geleidelijk aan wordt op de geneeskundefaculteiten het ‘dedicated schakeljaar’ ingevoerd: focussen op één specialisme om zo de kans op je favoriete vervolgopleiding te vergroten. De Geneeskundestudent i.o. (het voormalig KNMG Studentenplatform) maakt de tussenbalans op en ziet nog wel ruimte voor verbetering.    


  Huisarts kan meer doen bij vrouwenbesnijdenis

     |  Dit item is beschikbaar als u bent ingelogd.
  Inloggen
   | Huisartsen vinden het vaak lastig om het onderwerp vrouwenbesnijdenis aan te roeren bij mogelijke slachtoffers. Echter geduld, openheid en vriendelijkheid kunnen een vertrouwensband scheppen, waarna een gesprek heel goed mogelijk is.    


  Alle specialisten verzamelen!

  Alle specialisten verzamelen!  |  Het is zover, de Federatie Medisch Specialisten is een feit. Deze week lanceert de kersverse federatie – die ruim 18 duizend leden telt – een nieuwe website (demedischspecialist.nl) en een nieuw logo. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Wilsverklaring volstaat voor euthanasie

     |  Dit item is beschikbaar als u bent ingelogd.
  Inloggen
   | Er is discussie over de vraag of de consulterende arts voorafgaand aan euthanasie nog verbaal of non-verbaal contact moet hebben met de patiënt om de euthanasiewens te bevestigen. De NVVE meent dat deze vereiste ingaat tegen de bedoeling van de wetgever.    


  Arbeidsmarktmonitor 2014-4: Vooral veel basisartsen in de WW

  Arbeidsmarktmonitor 2014-4: Vooral veel basisartsen in de WW  |  Het aantal klinisch specialisten met een WW-uitkering is al twee jaar stabiel en ze krijgen steeds meer vacatures om uit te kiezen. Voor basisartsen nemen de problemen daarentegen toe. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Carrière maken in woelige tijden

  Carrière maken in woelige tijden  |  Het wordt moeilijker om aan een opleidingsplaats, maatschapplek of vast dienstverband in het artsenvak naar keuze te komen. Hoe zorg je dat je desondanks grip houdt op je loopbaan en niet aan paniekvoetbal gaat doen? Zes tips van loopbaan­begeleiders van de KNMG en VvAA. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Assessments moeten uitval aiossen beperken

  Assessments moeten uitval aiossen beperken  |  Maar liefst één op de tien aiossen breekt de opleiding af. Dat is duur en frustrerend voor alle betrokkenen. Meestal is er sprake van een ‘mismatch’ tussen de opleiding en de aios. Valt dat te voorspellen? En hoe doe je dat dan? »»
  Reacties: 6 reacties


  Wees alert op Chikungunya

  Wees alert op Chikungunya  |  In het Caraïbisch gebied heerst een Chikungunya-epidemie. Een deel van die patiënten komt in Nederland bij een arts. Het is goed als deze alert is op de ziekte en de verschijnselen kent die daarbij horen. »»
  Reacties: 4 reacties


  Consulent euthanasie is geen SCEN-arts

  Consulent euthanasie is geen SCEN-arts  |  Zes verpleegkundigen van de Levenseindekliniek gaan als consulenten artsen ondersteunen die euthanasie om een of andere reden moeilijk vinden. Maar wat is dan het verschil met SCEN-artsen? »»
  Reacties: 1 reactie


  De ratio van religie

  De ratio van religie  |  In deze woelige tijden heeft psychiater en oud-hoogleraar Herman van Praag een belangrijke boodschap. Hij benadrukt de redelijkheid van religieuze behoeften. Maar hij zegt ook: ‘Barbarij is mensenwerk.’ »»
  Reacties: 5 reacties


  Luc Bonneux: ‘De wetenschapper in mij sluit geen compromissen’

  Luc Bonneux: ‘De wetenschapper in mij sluit geen compromissen’  |  De Belgische epidemioloog Luc Bonneux schrijft al meer dan tien jaar columns in Medisch Contact. Zojuist verscheen een prachtige bloemlezing daarvan, met de veelzeggende titel Pinnekesdraad. Want prikken kan ie. ‘Ik ben een kwajongen die graag schiet op ivoren torens.’ »»
  Reacties: 2 reacties


  Werken zonder contract heeft ook voordelen

  Werken zonder contract heeft ook voordelen  |  Pakweg tweehonderd protesterende huisartsen starten het nieuwe jaar zonder contract met de zorgverzekeraar. Psychologen, psychiaters, fysiotherapeuten, tandartsen en andere paramedici werken al jaren contractvrij. De enige nadelen: meer gedoe over geld met de patiënt en pestende zorgverzekeraars. »»
  Reacties: 2 reacties


  IGZ kan carrières breken

  IGZ kan carrières breken  |  Bemoeienis van de Inspectie van de Gezondheidszorg kan nog jaren doorwerken, ook al wordt de arts uiteindelijk van blaam gezuiverd. Orthopedisch chirurg Piet van Loon kwam op die manier nergens meer aan het werk, en schadevergoeding kreeg hij evenmin. »»
  Reacties: 7 reacties


  Euthanasie kan patiëntvriendelijker

   |  Actieve levensbeëindiging is aan strenge voorschriften gebonden, maar die pakken soms een beetje kil uit, vond (inmiddels voormalig) huisarts Kees Lugtmeier. Hij paste daarom een humanere manier van euthanasie toe, die tevens binnen de regels valt. »»
  Reacties: 9 reacties


  Let op: arbeidsrecht drastisch gewijzigd

   |  Bent u arts in loondienst of hebt u zelf medewerkers in dienst? Dan moeten er alarmbellen gaan rinkelen, want het arbeidsrecht is zojuist ingrijpend veranderd. Snel hierop inspelen is noodzakelijk, waarschuwt Saskia Boonstra van advocatenkantoor Labré. »»
  Reacties: 1 reactie


  Zorgstelsel op de schop

  Zorgstelsel op de schop  |  Per 1 januari is het zorgstelsel ingrijpend veranderd. Gemeenten zijn nu verantwoordelijk voor de jeugdzorg en voor delen van de langdurige zorg. Ook de financiering van de medisch-specialistische en de huisartsenzorg is veranderd. Een overzicht. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Big data in de zorg: niet alleen verzamelen

  Big data in de zorg: niet alleen verzamelen  |  Big data zijn hot, ook in de gezondheidszorg. In de Verenigde Staten worden ze zelfs al verzameld door een supercomputer, Watson. Maar als we er echt van willen profiteren, moet het datadenken doorsijpelen in alle haarvaten van een instelling, zegt Nicky Hekster, big data-deskundige van IBM. »»
  Reacties: 1 reactie


  Zorg niet gebaat bij ‘medisch-specialistisch bedrijf’

  Zorg niet gebaat bij ‘medisch-specialistisch bedrijf’  |  Door zich in een apart ‘medisch-specialistisch bedrijf’ te organiseren, proberen vrijgevestigden een dienstverband met het ziekenhuis te ontlopen. Maar deze organisatievorm bedreigt de kwaliteit en de continuïteit van de ziekenhuiszorg. »»
  Reacties: 4 reacties


  De Kwestie: Camerabeelden van stelende patiënt vrijgeven?

  De Kwestie: Camerabeelden van stelende patiënt vrijgeven?  |  Een patiënt steelt bij een huisartenpraktijk de fiets van een andere patiënt. De politie verzoekt om vrijgave van de beelden van de bewakingscamera. De huisarts besluit dit niet te doen op grond van het beroepsgeheim. Wat zou u doen? »»
  Reacties: 15 reacties


  ‘Het is nooit: u vraagt, wij spuiten’

   |  Zeven op de tien artsen vinden euthanasie belastend, zo blijkt uit een enquête van de KNMG. Medisch Contact vroeg vijf artsen die de vragenlijst invulden, wat euthanasie zo zwaar maakt. Hun antwoorden lopen uiteen. »»
  Reacties: 7 reacties


  Dokters hikken soms tegen euthanasie aan

  Dokters hikken soms tegen euthanasie aan  |  Een KNMG-onderzoek toont aan dat artsen euthanasie een waardevol onderdeel van het vak vinden. Maar in de praktijk is het ook soms lastig, mede vanwege veeleisende of slecht geïnformeerde patiënten en familieleden. De voorlichting moet daarom veel beter. »»
  Reacties: 1 reactie


  Mooi medisch - gadgets

  Mooi medisch - gadgets  |  Weg met die moderne kunst, hang eens wat leuks aan de muur van de spreekkamer. Kijk bij uw plaatselijke antiquariaat: niet zelden zijn er mooie ouderwetse, medische prenten te koop. Slaagt u niet, dan zijn er genoeg prentenshops op internet. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  ‘Het lichaam is een groot mysterie’

   |  Het menselijk lichaam is een grote inspiratiebron voor de succesvolle kunstenaar Joep van Lieshout. Hij maakte een baarmoeder om in te wonen, verzon een orgaandonor die 2,7 organen afstaat en kijkt nu uit naar robots die falende lichaamsdelen vervangen. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Nils Malmros’ leven vol drama

  Nils Malmros’ leven vol drama  |  Het leven van de Deen Nils Malmros is niet zonder drama verlopen. Het was allemaal stof voor zijn filmische oeuvre, waarin hij meedogenloos naar de werkelijkheid kijkt. ‘Ik ben een dokter. Ik heb een realistische kijk op de wereld.’ »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Ziekenhuis­architect moet aan de kunst voorbij

   |  Ziekenhuisarchitectuur is een vorm van toegepaste kunst. Maar esthetiek alleen volstaat niet, zeggen architecten Victor de Leeuw en Hans van Beek. ‘In een geslaagd ziekenhuis vinden professionals en bezoekers moeiteloos hun weg.’ »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Met hart en ziel

  Met hart en ziel  |  De weergave van het hart is in de loop van de geschiedenis steeds natuurgetrouwer geworden. Toch staat het hart nog altijd symbool voor allerlei eigenschappen: liefde, moed en kracht. De verbeelding van het hart heeft daar weinig aan veranderd. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Hendrik Wiegersma, dorpsarts en schilder

   |  ‘Dat kan ik ook!’ Met dat zinnetje begon de schildercarrière van de markante dorpsdokter Hendrik Wiegersma uit Deurne. De rest van zijn leven hield hij er een bijzonder dubbelleven op na: arts vóór het avondeten, schilder daarna. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Liefde én angst voor het podium

  Liefde én angst voor het podium  |  ‘Het gevoel dat je doodgaat of knettergek wordt.’ Zo groot kan de angst voor het podium zijn. Psychiater én violiste Esther van Fenema weet wat het is. Zij richtte de psychiatrische muziekpoli op. »»
  Reacties: 1 reactie


  Afstemming huisarts en ambulance dringend nodig

  Afstemming huisarts en ambulance dringend nodig  |  Ruim 40 procent van de ambulanceritten zijn overbodig, berichtten de media gisteren naar aanleiding van onderzoek van IQ Healthcare. Belangrijke oorzaak: onvoldoende samenwerking tussen huisarts en ambulancedienst. Maar daar zijn wel degelijk oplossingen voor, zeggen de onderzoekers. »»
  Reacties: 4 reacties


  De Sionsberg: ‘Wij zijn een schrikvoorbeeld’

  De Sionsberg: ‘Wij zijn een schrikvoorbeeld’  |  Ziekenhuis De Sionsberg in Dokkum is failliet. Maar de artsen geven niet op. De kwaliteit van zorg was toch goed? En stafvoorzitter Jan Leendert Brouwer waarschuwt: ‘Wat hier gebeurt, kan collega’s elders ook overkomen.’ »»
  Reacties: 2 reacties


  Klinisch verloskundige werkt zonder wettelijke dekking

  Klinisch verloskundige werkt zonder wettelijke dekking  |  Klinisch verloskundigen doen werk waarvoor ze niet bevoegd zijn, zoals medicijnen voorschrijven. Een oplossing is het volgen van de masteropleiding tot physician assistant. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Onverklaarde klachten eerder benoemen

  Onverklaarde klachten eerder benoemen  |  Patiënten met somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (SOLK) doorlopen vaak een veel te lang traject voordat de diagnose gesteld wordt. Als dat al gebeurt. Dat kan schadelijk zijn voor patiënt én maatschappij, zeggen twee aiossen psychiatrie en oprichters van de website solk.nl. »»
  Reacties: 12 reacties


  Medisch Contact Communicatieprijs 2014

   |  Medisch Contact reikt volgende maand voor de vijfde keer de Communicatieprijs uit aan een team dat de communicatie tussen arts en patiënt aantoonbaar en navolgbaar heeft verbeterd. »»
  Reacties: 2 reacties


  Apotheker moet eerstelijns zorgverlener worden

  Apotheker moet eerstelijns zorgverlener worden  |  De apotheker is deskundig op farmacotherapeutisch gebied. Die vaardigheid is ondergesneeuwd door de nadruk op het afleverproces. Een pleidooi voor een actieve rol in de eerste lijn, naast de huisarts. »»
  Reacties: 5 reacties


  Tot het uiterste (voorpublicatie uit De Dokter en De Dood)

  Tot het uiterste (voorpublicatie uit De Dokter en De Dood)  |  Dit is een ingekort hoofdstuk uit het boek De dokter en de dood. In dat boek beschrijven artsen aan de hand van een casus hun ervaringen met de dood. Huisarts Maria van den Muijsenbergh zoomt in op de stervensbegeleiding bij allochtonen. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Artikel 13 zet chronisch zieken klem

   |  De aanpassing van artikel 13 van de Zorgverzekeringswet ontneemt chronisch zieken en gehandicapten niet alleen de mogelijkheid van een vrije artsenkeuze. Zij zijn evenmin in de positie om van zorgverzekeraar te veranderen. »»
  Reacties: 6 reacties


  Integrale bekostiging: bel voor de laatste ronde

  Integrale bekostiging: bel voor de laatste ronde  |  Ziekenhuizen en medisch specialisten hebben er lang over kunnen nadenken. Nu nadert het uur van de waarheid, en de druk loopt op. Hoe gaan zij hun onderlinge relatie vormgeven? En wat vindt de minister van Financiën daarvan? »»
  Reacties: 1 reactie


  Euthanasie bij wie dat niet bevat

  Euthanasie bij wie dat niet bevat  |  Hevig lijdend door een ongeneeslijke ziekte, maar wilsonbekwaam door een verstandelijke beperking. Beslissen over het levenseinde is een duivels dilemma voor behandelaars en familie. De adviesgroep Ethiek van de NVAVG zet de discussie hierover in gang. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Red de traditionele huisarts

  Red de traditionele huisarts  |  In de huidige zorgstructuur is geen plaats meer voor de solopraktijk, die werkt vanuit de eigen expertise en dicht bij de patiënt, zegt huisarts Monique van Montfort. Zij houdt het contract met Achmea kritisch tegen het licht en pleit ervoor het tij te keren. »»
  Reacties: 14 reacties


  Rituele jongensbesnijdenis is geen medische ingreep

  Rituele jongensbesnijdenis is geen medische ingreep  |  De KNMG is tegen religieuze jongensbesnijdenis, omdat deze geen medische voordelen en wel nadelen zou kennen. Chirurg Abdelali Bentohami vindt dat de artsenorganisatie daarbij voorbijgaat aan de sociaal-culturele dimensie van deze ingreep. »»
  Reacties: 17 reacties


  Toegang geriatrische revalidatie verschilt

  Toegang geriatrische revalidatie verschilt  |  De geriatrische revalidatie blijft een zorgenkind. Er zijn grote regionale verschillen in de toegankelijkheid van deze zorg. De vraag is of dat verbetert, nu instellingen zullen worden afgerekend op indicatoren waarvan de waarde nog niet is aangetoond. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Marianne Lensink, directeur zorg ZN: 'Maak uitkomsten snel inzichtelijk'

  Marianne Lensink, directeur zorg ZN: 'Maak uitkomsten snel inzichtelijk'  |  Zorgverzekeraars gaan zorg inkopen op kwaliteit, op basis van echte klinische data. Maar voor veel aandoeningen ontbreekt het nog aan indicatoren en toegang tot de klinische registraties. Marianne Lensink van Zorgverzekeraars Nederland roept zorgaanbieders op tot spoed, ‘ten gunste van onze verzekerden’. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Richtlijn Sedatie kost meer dan hij oplevert

  Richtlijn Sedatie kost meer dan hij oplevert  |  De richtlijn Sedatie is niet bij alle indicaties kosteneffectief, zo leert een budget-impactanalyse van SEO Economisch Onderzoek. Met name bij endoscopieën kost uitvoering van de richtlijn meer dan hij oplevert. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Henry Marsh: ‘Hersenchirurgie is niet ingewikkeld, wel gevaarlijk’

  Henry Marsh: ‘Hersenchirurgie is niet ingewikkeld, wel gevaarlijk’  |  De Britse neurochirurg Henry Marsh schreef een openhartig boek over zijn fouten, angsten en successen. Hij houdt daarmee zichzelf en zijn vakgenoten een spiegel voor: ‘Je wordt chirurg omdat het zoiets is als jagen: het is opwindend.’ »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Boodschap over reanimatie moet eenduidig zijn

  Boodschap over reanimatie moet eenduidig zijn  |  Iedereen kan tegenwoordig zelf een keuze maken: wil ik wél of niet gereanimeerd worden? Maar waar wat is wijs? Als de ene groep artsen iets totaal anders beweert dan de andere, is dat nog knap lastig, zegt medisch socioloog Hugo van der Wedden, die afstudeerde op reanimatie. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Stoomcursus ebola: loodzwaar maar broodnodig

  Stoomcursus ebola: loodzwaar maar broodnodig  |  Artsen zonder Grenzen traint in een Amsterdamse loods artsen en andere hulpverleners voor uitzending naar ebolagebied. Hoewel de organisatie in West-Afrika de grens van haar capaciteiten bereikt, handhaaft ze een streng selectiebeleid. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Rijke landen, pak ebola aan!

  Rijke landen, pak ebola aan!  |  De ebola-uitbraak in West-Afrika gaat ook de rijke landen aan, zeggen mondiale-gezondheidsdeskundigen Remco van de Pas en Anke Tijtsma. Structurele solidariteit is hard nodig, en is ook voor het westen beter. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  ‘Nervus vagus stimulator had sociale prijs’

  ‘Nervus vagus stimulator had sociale prijs’  |  Na implantatie van een nervus vagus stimulator ervaart een epilepsiepatiënte spraakproblemen. Ze stelt vast dat de behandelend arts wel de medische voor- en nadelen met haar heeft besproken, maar niet de mogelijke sociale nadelen. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Niet-reanimeren-penning is geen oplossing

  Niet-reanimeren-penning is geen oplossing  |  In plaats van duidelijkheid, creëert de niet-reanimeren-penning eerder verwarring, zeggen de internisten Bosch en Smulders. Zij kregen de nodige kritiek te verduren toen zij dit standpunt naar buiten brachten. »»
  Reacties: 1 reactie


  Grens tussen medisch hulpmiddel en medicijn is vaag

  Grens tussen medisch hulpmiddel en medicijn is vaag  |  De grens tussen een medisch hulpmiddel en een geneesmiddel is niet altijd duidelijk. En als er vragen rijzen over een hulpmiddel, is het niet eenvoudig om achter de antwoorden te komen. Dat maakt een zoektocht naar de ins en outs van een cosmetisch middel duidelijk. Vetoplossende injecties lijken verboden, maar zijn officieel toegestaan op de markt. »»
  Reacties: 1 reactie


  Labelverschillen leiden tot medicatiefouten

  Labelverschillen leiden tot medicatiefouten  |  Nederlandse ziekenhuizen hanteren geen uniform systeem voor het labelen van parenteraal toegediende geneesmiddelen. Dit werkt fouten in de hand. Een pleidooi voor de landelijke invoering van de ISO-standaard. »»
  Reacties: 1 reactie


  IGZ en verzekeraar moeten niet dubbel controleren

  IGZ en verzekeraar moeten niet dubbel controleren  |  Inspectie en zorgverzekeraar moeten allebei de kwaliteit van zorg bewaken. Om onnodige overlap en bureaucratie te vermijden, is het zaak zo goed mogelijk samen te werken en informatie met elkaar te delen, zeggen Geert Groenenboom en Bas Geerdes, beiden werkzaam bij Achmea Zorg & Gezondheid. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Aanval op het menselijk koraalrif

  Aanval op het menselijk koraalrif  |  Door overmatig en ongericht gebruik van antibiotica bij jonge kinderen is de diversiteit van ons microbioom ondermijnd. Staan we daardoor aan de vooravond van een ‘antibiotische winter’? Reageer en win het boek De beestjes in ons. »»
  Reacties: 16 reacties


  De test: een collaberende man uit Sierra Leone

  De test: een collaberende man uit Sierra Leone  |  Op de gecombineerde huisartsenpost en SEH in Dordrecht kwam een reiziger binnen die collabeerde. Hij kon nog net uitbrengen dat hij uit Sierra Leone kwam. De baliemedewerksters deinsden achteruit: ebola … »»
  Reacties: 2 reacties


  Huisartsen tegen verplichte ggz-screening

  Huisartsen tegen verplichte ggz-screening  |  Achmea wil dat huisartsen met een vragenlijst vaststellen welke ggz-zorg iemand nodig heeft. Minister Schippers vindt dat een goed plan. In het veld wordt echter argwanend gereageerd. »»
  Reacties: 4 reacties


  Inspecteur-generaal Ronnie van Diemen: ‘Wie het goed doet, hoeft voor ons niet bang te zijn’

  Inspecteur-generaal Ronnie van Diemen: ‘Wie het goed doet, hoeft voor ons niet bang te zijn’  |  Dat de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) de laatste tijd haar tanden laat zien, daar wil inspecteur-generaal Ronnie van Diemen niets van weten. Wel is er in de twee jaar na haar aantreden het nodige veranderd: ‘We letten scherper op instellingen en zorgverleners die door het ijs dreigen te zakken.’ »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Jgz onmisbaar bij preventie kindermishandeling

  Jgz onmisbaar bij preventie kindermishandeling  |  De jeugdarts is de spil in het preventieve zorgnetwerk rond het kind. Deze positie brengt kansen én verantwoordelijkheden mee als het gaat om het voorkómen van kindermishandeling. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Meet uitkomst ook bij geneesmiddelen

  Meet uitkomst ook bij geneesmiddelen  |  Patiëntenzorg kan beter als er solide informatie is over de resultaten van behandelingen. Voor chirurgische ingrepen gebeurt dat al. Maar ook voor farmacotherapeutische interventies zou dit moeten gebeuren. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Leren van dingen die goed gaan

  Leren van dingen die goed gaan  |  De gezondheidszorg is gebaat bij een nieuwe manier om naar patiëntveiligheid te kijken. In plaats van reageren op ongewenste gebeurtenissen moeten zorgprofessionals vooral bedenken waarom dingen meestal goed gaan. De mens is in het nieuwe veiligheidsdenken niet het probleem maar de oplossing. »»
  Reacties: 3 reacties


  Huisartsen maken zich zorgen over contractering

  Huisartsen maken zich zorgen over contractering  |  In theorie kan de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) goed leven met het nieuwe bekostigingssysteem, dat op 1 januari van kracht wordt. Maar of het beoogde resultaat – een sterke eerste lijn – wordt waargemaakt, is allerminst zeker. ‘In feite wordt het convenant niet uitgevoerd’, zegt Bram Stegeman, huisarts en vice-voorzitter/penningmeester van de LHV. Zeven bedenkingen van huisartsenzijde. »»
  Reacties: 12 reacties


  Slimme prikkels maken zorg efficiënter

  Slimme prikkels maken zorg efficiënter  |  Het cappuccinomodel – financiering die is opgebouwd uit populatiebekostiging, een verrichtingentarief en een innovatie-tarief – levert meer gezondheid en meer zorg voor dezelfde prijs. »»
  Reacties: 4 reacties


  Met een robot opereren gaat gewoon beter

  Met een robot opereren gaat gewoon beter  |  Operatierobots zijn in opmars. Hoewel wetenschappelijk bewijs van hun meerwaarde moeilijk te leveren valt, is het voordeel voor patiënt en chirurg evident, zeggen vier van hen. »»
  Reacties: 3 reacties


  Voorzitter met vakbondshart

  Voorzitter met vakbondshart  |  Inwerken was niet nodig; hij maakte al ruim vier jaar deel uit van het centraal bestuur en de laatste twee jaar van het dagelijks bestuur. Sinds juni is Christiaan Keijzer voorzitter van de Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD). »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Laat kinderen rookvrij opgroeien

  Laat kinderen rookvrij opgroeien  |  De schadelijke effecten van roken op de gezondheid zijn bij elke arts bekend. Ook de meeste rokers weten inmiddels wel dat roken ongezond is. Mede door maatregelen van de overheid is roken zo langzamerhand not done. Maar klopt dat beeld wel? »»
  Reacties: 1 reactie


  Tijdrekken tijdens de opleiding

  Tijdrekken tijdens de opleiding  |  Vanwege de krappe arbeidsmarkt proberen veel aiossen hun opleiding zolang mogelijk te rekken. Een baan buiten het ziekenhuis kan een reële optie zijn, vindt LUMC-voorzitter Ferry Breedveld. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Bert Boer: ‘Pakketbeheer is geen kwestie van bezuinigen’

  Bert Boer: ‘Pakketbeheer is geen kwestie van bezuinigen’  |  Zorginstituut Nederland maakt sinds kort afspraken met het veld over gepast gebruik van zorg en voorwaarden voor de vergoeding ervan, vertelt Bert Boer van Zorginstituut Nederland. Artsen krijgen meer invloed op de vergoeding, maar zullen ook vaker ‘nee’ moeten zeggen tegen een patiënt. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Beroepsgeheim versus gevaar voor derden

   |  Hadden hulpverleners van Tristan van der Vlis hun geheimhoudingsplicht moeten doorbreken? En hadden zij op die manier het schietincident in Alphen aan den Rijn kunnen voorkomen? Advocaat Kristel Sjouw schetst de ontwikkelingen en discussies die op dit drama volgden. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Volume staat niet gelijk aan kwaliteit op SEH

  Volume staat niet gelijk aan kwaliteit op SEH  |  Het overgrote deel van de spoedzorg is noch zeer acuut, noch hoogcomplex. Eerder dan op technische bedrevenheid komt het aan op diagnostische en communicatieve vaardigheden en een brede professionele blik. Volume is daarvoor geen geschikte kwaliteitsnorm. »»
  Reacties: 2 reacties


  Ouderengeneeskunde moet uit het slop

  Ouderengeneeskunde moet uit het slop  |  De zorg voor ouderen heeft een nieuwe impuls nodig. Dat kan het beste door een praktische aanpak waarbij de specialist ouderengeneeskunde en de huisarts geleidelijk een samenwerking opbouwen om goede ouderenzorg te bieden. »»
  Reacties: 4 reacties


  De Kwestie: E-mailen zonder beveiligde verbinding

  De Kwestie: E-mailen zonder beveiligde verbinding  |  Een huisarts wordt door een medewerker van een ggz-instelling dringend verzocht de brief over haar patiënt per mail toe te sturen. Als dit niet via een veilige verbinding kan, faxt zij het echter liever. Is zij nu gek, vraagt ze zich af, of hij? Lees meer en reageer »»
  Reacties: 15 reacties


  Herinrichting spoedzorg stuit op weerstand

   |  De basisspoedzorg vanuit één bekostiging leidt tot kostenbesparing. Onmiskenbaar waar, zo blijkt uit een businesscase. Tegelijk is de praktijk weerbarstig. Tegengestelde belangen en de structuur van de gezondheidszorg zijn belemmerende factoren. »»
  Reacties: 1 reactie


  Familieonderzoek FH kan binnen reguliere zorg

  Familieonderzoek FH kan binnen reguliere zorg  |  De subsidie voor de georganiseerde opsporing van familiaire hypercholesterolemie is dit jaar stopgezet. Maar het belang van die opsporing is onverminderd groot. Voortzetting van het onderzoek moet en kan gelukkig plaatsvinden in de academische ziekenhuizen. »»
  Reacties: 3 reacties


  Beroepskeuze van studenten tegen het licht

   |  Het Nivel is van plan een langlopend onderzoek naar de specialisatiekeuze van geneeskundestudenten te doen: de Keuzemonitor Geneeskunde. Nu al blijkt dat er een gapend gat zit tussen de vervolgopleidingen die studenten kiezen en de vakken waar behoefte aan is. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Arbeidsmarktmonitor 2014-3: Zware tijden voor basisartsen

  Arbeidsmarktmonitor 2014-3: Zware tijden voor basisartsen  |  Het herstel van de arbeidsmarkt voor artsen, waarvan voor de zomer sprake leek te zijn, zet niet door. Vooral basisartsen vangen momenteel de klappen op; ze hebben iets minder opleidingsplaatsen en veel minder andere banen om uit te kiezen. Ondertussen groeit hun aantal. »»
  Reacties: 1 reactie


  Carrièrekansen op onverwachte plaatsen

  Carrièrekansen op onverwachte plaatsen  |  De werkgelegenheid in Nederland neemt af, maar voor dokters die out of the box kunnen denken, zijn er kansen in diverse hoeken van de wereld. Dat zeggen de oprichters van een internationaal uitzendbureau MMedical en de Nederlandse directeur van een ziekenhuis in Azerbeidzjan. »»
  Reacties: 1 reactie


  Asielzoekers bij de dokter: Druk, maar geen lange rijen

  Asielzoekers bij de dokter: Druk, maar geen lange rijen  |  Het snel groeiende aantal vluchtelingen legt druk op de medische zorg in de opvangcentra. ‘We staan elke dag met tweehonderd man in de rij voor die ene dokter’, zo citeerde NRC Handelsblad afgelopen week een bewoner van de IJsselhallen. Is het werkelijk zo erg? »»
  Reacties: Plaats een reactie


  CZ pioniert met selectieve inkoop psychiatrie

  CZ pioniert met selectieve inkoop psychiatrie  |  Na de somatiek wil zorgverzekeraar CZ nu ook in de geestelijke gezondheidszorg een begin maken met het selectief inkopen van zorg. ‘Geprotocolleerd werken is lang niet altijd vanzelfsprekend in de ggz.’ »»
  Reacties: 2 reacties


  Alleen bloed als het moet

   |  Dankzij de richtlijn Bloedtransfusie is het bloedverbruik in Nederland sterk afgenomen. Andere landen kunnen hier hun voordeel mee doen. Klinisch onderzoek blijft echter nodig om beter in kaart te krijgen welke patiënten baat hebben bij een bloedtransfusie en welke niet. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  'Invloed hebben om het werk goed te doen, daar gaat het om'

   |  an OMS-vicevoorzitter Janko de Jonge hoeft een dokter hoeft niet per se in the lead »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Nieuwe bestuursstructuur door integrale ­tarieven 2015?

   |  Voor medisch specialisten in het ziekenhuis komt 1 januari 2015 dreigend naderbij. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Levenseindekliniek beschadigt arts-patiëntrelatie

   |  Het bestaan van de Levenseindekliniek leidt er gemakkelijk toe dat behandelaar zowel als patiënt dit als ‘alibi’ gebruikt om wezenlijke gesprekken over het levenseinde uit de weg te gaan. »»
  Reacties: 6 reacties


  Interview: Christopher Dobson: Heinekenprijs voor biochemie en biofysica

   |  Dat ketens van eiwitten zich opvouwen tot complexe structuren is een normaal verschijnsel. Maar soms gaat het mis: dan vormt een verkeerd gevouwen eiwit het begin van een kleverige, groeiende kluwen vezels. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Het lot van de geneeskundige behandelovereenkomst

   |  Als per 1 januari 2015 het zelfstandig declaratierecht vervalt, raakt dat volgens advocaten Meersma en Velink ook de geneeskundige behandelovereenkomst. Sluit u als medisch specialist straks nog wel een behandelovereenkomst met de patiënt? En zo niet, is dat erg? »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Maak dilemma’s rond donatie bespreekbaar

   |  Aan het sterfbed orgaandonatie bespreken ligt gevoelig. De donatie-intensivist – een nieuwe functie – is erin getraind en kan collega-intensivisten ondersteunen bij alle dilemma’s die zich bij orgaandonatie kunnen voordoen. »»
  Reacties: 1 reactie


  Interview: Kari Alitalo: Heinekenprijs voor geneeskunde

  Interview: Kari Alitalo: Heinekenprijs voor geneeskunde  |  Op 2 oktober ontvingen vijf wetenschappers en één kunstenaar de gerenommeerde Heinekenprijzen. De winnaars zijn geselecteerd door de KNAW en hebben allen ruimschoots hun sporen verdiend in hun vakgebieden. Medisch Contact sprak met twee van hen, Kari Alitalo en Christopher Dobson. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Alternatieve artsen ridderen is ongepast

  Alternatieve artsen ridderen is ongepast  |  Tot de 23 medici die afgelopen Koningsdag werden geridderd behoorde de Utrechtse basisarts en homeopathisch arts J.S., bekend van onder andere een nepmedicijn tegen aids, dat hij in Kenia aan de man bracht. »»
  Reacties: 1 reactie


  Melden kindermishandeling niet de enige weg

   |  Huisartsen doen iets verkeerd, want politie en scholen melden veel vaker een vermoeden van kindermishandeling dan zij, aldus Nieuwsuur vorige week. Te kort door de bocht, reageert vertrouwensarts AMK Lia Jak. ‘Het gaat om handelen, niet om melden.’ »»
  Reacties: 3 reacties


  Betere ild-zorg met behandeladvies door experts

  Betere ild-zorg met behandeladvies door experts  |  Een centraal team van experts dat collega-specialisten van steun en advies voorziet. Dit concept komt bijvoorbeeld de begeleiding van patiënten met een interstitiële longaandoening (ild) ten goede. »»
  Reacties: 1 reactie


  Bedenkingen bij het Landelijk Meldpunt Zorg

   |  Sinds half juli is het Landelijk Meldpunt Zorg actief. De klachten over hulpverleners die daar binnenkomen, worden dagelijks naar de inspectie doorgebriefd. Wat die daarmee doet, is niet duidelijk. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Q-koortsproblemen nog lang niet voorbij

   |  De Q-koortsepidemie is achter de rug. Maar voor veel patiënten is de nasleep lang en ernstig. Temeer omdat artsen de ziekte moeilijk herkennen. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Patiëntervaringen nuttig, maar weet wat je meet

   |  De roep om de kwaliteit van de zorg transparant te maken klinkt steeds luider en de ervaringen van patiënten zelf spelen hierbij, terecht, een steeds grotere rol. »»
  Reacties: 1 reactie


  Strengere Europese regels na lekkende borstimplantaten

   |  De medische hulpmiddelen-industrie is goed voor zeker een half miljoen banen in Europa en een omzet van minstens 70 miljard euro, volgens de website van de Europese Commissie. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Michael Gazzaniga: 'De managers hebben de wetenschap overgenomen'

  Michael Gazzaniga: 'De managers hebben de wetenschap overgenomen'  |  Michael Gazzaniga is een van de grondleggers van de moderne neurowetenschap. Hij is ook pleitbezorger van de ‘neuro-ethiek’. Maar: ‘We zijn niet louter ons brein. Wie dat zegt, heeft weinig begrip van cultuur.’ »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Kwaliteitsvenster biedt weinig uitzicht

  Kwaliteitsvenster biedt weinig uitzicht  |  Het Kwaliteitsvenster zou patiënten moeten informeren over de kwaliteit van de ziekenhuiszorg, bijvoorbeeld voor wat betreft postoperatieve wondinfecties. Nadere inspectie leert echter dat op de gepresenteerde cijfers het een en ander is af te dingen. »»
  Reacties: 2 reacties


  Voortgangstoets populair bij artsen

  Voortgangstoets populair bij artsen  |  Hij is bedoeld voor studenten, maar ook artsen beleven plezier aan de voortgangstoets geneeskunde. Vooral de wekelijkse vragen in Medisch Contact zien ze als een laagdrempelige manier om hun basiskennis op peil te houden, zo blijkt uit een enquête. Leuke details: huisartsen scoren het best en veel makers overschatten zichzelf. »»
  Reacties: 1 reactie


  Screening bij kinderwens komt eraan

  Screening bij kinderwens komt eraan  |  De ontwikkelingen op het gebied van preconceptioneel dragerschapsonderzoek zijn niet te stoppen. Het geeft toekomstige ouderparen de mogelijkheid hun plan te trekken als uit dat onderzoek blijkt dat de kans op een ernstige kinderziekte groot is. Maar deze materie roept nog wél veel vragen op. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Ebola vereist geen geld, maar mankracht

  Ebola vereist geen geld, maar mankracht  |  Wat doet de wereld tot nu toe om te helpen met de bestrijding van ebola in West-Afrika? En waar is behoefte aan? Vier vragen over de strijd tegen ebola. »»
  Reacties: 1 reactie


  Complexe slokdarm-maagkankerzorg verder centraliseren

  Complexe slokdarm-maagkankerzorg verder centraliseren  |  Grotere aantallen leiden tot betere resultaten bij de behan­deling van slokdarm- en maagkanker. Een gespecialiseerd centrum, waar multidisciplinaire teams beide soorten kanker kunnen behandelen, kan betere zorg leveren, zeggen drie chirurgen. »»
  Reacties: 2 reacties


  HSMR ongeschikt voor ziekenhuisvergelijkingen

  HSMR ongeschikt voor ziekenhuisvergelijkingen  |  Als een ziekenhuis meer hoogrisicopatiënten behandelt dan een ander ziekenhuis, komt het ook bij gelijk sterfterisico ongunstiger uit de vergelijking. Die stelling poneren én onderbouwen kwaliteitsdeskundigen van het LUMC. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Snijdende specialismen meest tevreden met hun werk

  Snijdende specialismen meest tevreden met hun werk  |  Uit een onderzoek onder ruim tweeduizend artsen blijkt dat de meesten van hen tevreden zijn over hun beroepskeuze. Maar lang niet iedereen voelt zich door collega’s van andere disciplines gewaardeerd. Dat geldt zeker voor sociaal geneeskundigen. »»
  Reacties: 2 reacties


  Visite aan het bed terug van weggeweest

  Visite aan het bed terug van weggeweest  |  De gewoonte om in ziekenhuizen de patiëntenvisite achter computerschermen af te werken, maakt niemand gelukkig en is ook nog eens inefficiënt. In het Radboudumc gaan artsen en assistenten daarom weer echt aan het bed zitten. »»
  Reacties: 1 reactie


  Ronald Brus: 'Wij zijn geen cowboys'

  Ronald Brus: 'Wij zijn geen cowboys'  |  Het bedrijf myTomorrows regelt toegang tot geneesmiddelen die nog niet geregistreerd zijn. Arts en CEO Ronald Brus heeft fundamentele kritiek op het huidige klinisch onderzoek. ‘Een patiënt die ongeneeslijk ziek is, wil dat ene testmedicijn gewoon hebben. MyTomorrows gaat ervoor zorgen dat hij die optie krijgt.’ »»
  Reacties: 2 reacties


  Openheid over psychiatrie lastig maar nodig

  Openheid over psychiatrie lastig maar nodig  |  Patiënten met een psychische ziekte moeten daarover frank en vrij kunnen vertellen. Dat voorkomt dat ze zich isoleren. Maar openheid is wel maatwerk. »»
  Reacties: 3 reacties


  Decentrale selectie: betere match student en studie

  Decentrale selectie: betere match student en studie  |  Decentrale selectie wordt de enige mogelijkheid voor toelating tot de geneeskundestudie. Vorige week kondigde minister Jet Bussemaker het afschaffen van de loting aan voor alle numerusfixusstudies vanaf het studiejaar 2017-2018. Wat gaat dit opleveren voor de studenten en opleidingen? »»
  Reacties: 1 reactie


  Oncologienetwerk goed alternatief voor concentratie

  Oncologienetwerk goed alternatief voor concentratie  |  Met een visitatie door het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) willen het Radboudumc en het Elkerliek Ziekenhuis laten zien dat de oncologische zorg bij longkanker goed in een netwerk van ziekenhuizen is te organiseren. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Behandeling tbs'er begint te laat

   |  Een ernstig gestoorde delinquent die een schokkend gewelds- of zedendelict heeft begaan, kan door een rechter worden veroordeeld tot gevangenisstraf met terbeschikkingstelling (tbs) en dwangverpleging. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Onzekerheid voor bedrijfsartsen duurt voort

   |  Dat het er stroef aan toe ging in de SER-commissie Toekomst arbeidsgerelateerde zorg (zie kader), was geen geheim. Een in februari uitgelekt plan maakte duidelijk dat de partijen lijnrecht tegenover elkaar stonden. »»
  Reacties: 2 reacties


  Laat barende vrouw zelf pijnstilling kiezen

  Laat barende vrouw zelf pijnstilling kiezen  |  Remifentanil, een veelgebruikt alternatief voor epidurale analgesie, mag voortaan nog maar beperkt ingezet worden als pijnbestrijding bij de bevalling. En het oordeel is altijd aan de verloskundig hulpverlener, nooit aan de patiënt. »»
  Reacties: 5 reacties


  Wat we weten van de ziekte ALS en wat nog niet

  Wat we weten van de ziekte ALS en wat nog niet  |  Alleen al in Nederland bracht de Ice Bucket Challenge één miljoen euro op voor onderzoek naar amyotrofe laterale sclerose, ALS. Leonard van den Berg, ALS-expert, vertelt welk onderzoek nodig is. »»
  Reacties: 1 reactie


  Laat de huisarts beginnen als junior

  Laat de huisarts beginnen als junior  |  De invoering van een juniortarief voor beginnende huisartsen biedt carrièreperspectief, maakt goodwill overbodig, stimuleert praktijkassociaties en een vorm van mentorschap. »»
  Reacties: 18 reacties


  Vrije artsenkeuze: voor wie eigenlijk?

  Vrije artsenkeuze: voor wie eigenlijk?  |  Recente discussies over ‘de’ vrije artsenkeuze suggereren dat die keuze er in principe voor iedereen is. Maar dat geldt sowieso niet voor de meest kwetsbaren in de samenleving. Gezondheidsjurist Olga Floris vraagt zich af waarom niemand het voor hen opneemt. »»
  Reacties: 4 reacties


  Health checks: het kaf en het koren

  Health checks: het kaf en het koren  |  Gezondheidschecks winnen aan belangstelling. De huisarts ziet ze als niet doelmatig. De ondernemer ziet een markt. Nu is er een richtlijn. »»
  Reacties: 5 reacties


  Aandacht voor patiënt én naaste loont

  Aandacht voor patiënt én naaste loont  |  Het Amphia Ziekenhuis werkt sinds enkele jaren met een afdeling Patiëntenbetrekkingen. De medewerkers hiervan bieden patiënten en hun familie emotionele en informatieve ondersteuning. Zo ontlasten zij tevens zorgverleners met beperkte tijd voor patiënten. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Complicatieregistratie moet eenduidig

  Complicatieregistratie moet eenduidig  |  Een onderzoek in zeven ziekenhuizen leert dat complicaties niet op een eenduidige manier worden geregistreerd. Dat maakt het moeilijker om ervan te leren. Chirurgen uit het AMC in Amsterdam doen een aantal suggesties voor standaardisatie. »»
  Reacties: 3 reacties


  Zorginnovatie vereist krachtenbundeling

  Zorginnovatie vereist krachtenbundeling  |  Technologische innovaties in de zorg komen vaak moeizaam en te laat op gang. Het platform IMDI.nl wil meer en sneller vernieuwingen van de grond krijgen door de juiste partijen uit zorg, wetenschap en bedrijfsleven, bij elkaar te brengen. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Inkoop griepremmers was onbezonnen

  Inkoop griepremmers was onbezonnen  |  Via een Wob-procedure achterhaalde Medisch Contact hoe de overheid heeft onderhandeld bij de aankoop van griepvaccins in 2005. De werkzaamheid van de vaccins kwam daarbij niet ter sprake. »»
  Reacties: 2 reacties


  De zelfmetende mens

  De zelfmetende mens  |  Met slimme apps en sensoren kun je tegenwoordig een hele berg data over je gezondheid verzamelen. Dat kan een stimulans zijn voor gezonder gedrag. Of om onnodig ziekenhuisbezoek te voorkomen. Maar wat als ‘derde partijen’ met deze gegevens aan de haal gaan? »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Euthanasie in de psychiatrie beter toetsen

  Euthanasie in de psychiatrie beter toetsen  |  Het toetsen van artsen die euthanasie verlenen aan psychiatrische patiënten, is een heikele zaak. De regionale toetsingscommissies zouden hierbij ondersteund kunnen worden door een centrale toetsingscommissie. Dat komt ook de transparantie ten goede. »»
  Reacties: 3 reacties


  Steun voor hulpverleners MH17-nabestaanden

  Steun voor hulpverleners MH17-nabestaanden  |  Duizend tot tweeduizend Nederlanders zijn een directe naaste verloren bij de ramp met vlucht MH17. Een deel van hen zal de rouwperiode niet zonder problemen doorkomen. ‘Die groep klopt straks aan bij de eerste lijn’, voorspelt psychiater Eric Vermetten. Reden waarom een expertteam klaarstaat om ondersteuning te bieden. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Hoge werkdruk a(n)ios vooral door weinig grip

  Hoge werkdruk a(n)ios vooral door weinig grip  |  Uit een enquête onder a(n)iossen van het Jeroen Bosch Ziekenhuis blijkt dat vooral het gebrek aan invloed op planning en werktijden veroorzaker is van te grote werkstress. Dat kan anders, vindt het opleidingsteam van het ziekenhuis. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  ‘Ebola-epidemie in Nederland niet mogelijk’

  ‘Ebola-epidemie in Nederland niet mogelijk’  |  Bijna duizend mensen zijn al gestorven aan de gevolgen van ebola en de epidemie is nog lang niet voorbij. Maar het is uitgesloten dat ook Nederland op grote schaal wordt getroffen, zegt internist-infectioloog Martin Grobusch van het AMC. »»
  Reacties: 5 reacties


  Zomerportret 3. Yme Drost: ‘Als je een fout maakt, geef dat toe’

  Zomerportret 3. Yme Drost: ‘Als je een fout maakt, geef dat toe’  |  Letselschadedeskundige Yme Drost springt in de bres voor patiënten die het slachtoffer zijn geworden van fouten van artsen. Door zijn strijd tegen Jansen Steur veranderde de aanpak van de inspectie van afwachtend naar verbeten. »»
  Reacties: 5 reacties


  Geen bewijs dat concentratie CVA-zorg beter is

  Geen bewijs dat concentratie CVA-zorg beter is  |  Voor- en tegenstanders blijven zich roeren in de discussie over wel of niet concentreren van acute CVA-zorg. Neuroloog Jan Meilof betwijfelt of concentratie een verbetering is. De door to needle time is in academische ziekenhuizen weliswaar korter, maar de langere aanrijtijd doet deze winst teniet. »»
  Reacties: 1 reactie


  E-zorg geen doel maar middel

  E-zorg geen doel maar middel  |  Lang niet alle huisartsen zijn overtuigd van de toegevoegde waarde van e-zorg. Kwantitatieve studies tonen tot nog toe ook weinig aanwijzingen die daarop duiden. Kwalitatief materiaal is er amper. Coassistent Yvette den Ouden deed daarom een praktijkgericht onderzoek naar de ervaringen van huisartsen, praktijkondersteuners en patiënten met e-zorg. »»
  Reacties: 2 reacties


  Studenten moeten elkaar op fouten wijzen

  Studenten moeten elkaar op fouten wijzen  |  Een enquête wijst uit dat coassistenten hun collega-dokters in opleiding niet snel aanspreken op onwenselijk gedrag. Toch zouden ze zich dit al tijdens de opleiding eigen moeten maken. »»
  Reacties: 1 reactie


  Corrigerende tik mag nooit

   |  Het pleidooi voor een ‘pedagogische’ tik, eerder in Medisch Contact, is slecht onderbouwd, vinden vertrouwensartsen van het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling. Bovendien ervaren zij in de praktijk dat zo’n tik de drempel naar kindermishandeling lager maakt. »»
  Reacties: 1 reactie


  Zomerportret 2. Jim van Os: ‘Patiënt kan boven z’n diagnose uitstijgen’

  Zomerportret 2. Jim van Os: ‘Patiënt kan boven z’n diagnose uitstijgen’  |  De psychiatrie moet het ‘hokjesdenken’ verlaten, vindt hoogleraar Jim van Os. En de zorgkosten kunnen dalen bij een breed ingevoerd e-health in de ggz. Maar vooral moeten we ‘mensen niet onder alle omstandigheden blijven beloven dat we ze beter kunnen maken’. »»
  Reacties: 3 reacties


  Maak werknemer met werkstress zelfredzaam

  Maak werknemer met werkstress zelfredzaam  |  De kans op burn-out neemt af als de mentale weerbaarheid van werknemers kan worden vergroot. Die insteek biedt meer perspectief dan behandeling als het kwaad al is geschied. »»
  Reacties: 1 reactie


  Verloskundige triage klaar voor praktijk

  Verloskundige triage klaar voor praktijk  |  Het Rotterdam Obstetric Triage System, kortweg ROTS, blijkt een bruikbaar instrument voor de verloskundige praktijk om in te schatten hoe snel een zwangere en haar kind behandeld moeten worden. Het triagesysteem kan nu in de praktijk worden getoetst. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Concentratie van spoedzorg is hooguit afgeremd

  Concentratie van spoedzorg is hooguit afgeremd  |  Sinds de waarschuwing van de Autoriteit Consument en Markt ligt de verdere concentratie van de spoedzorg ogenschijnlijk stil. Maar in de praktijk gaat het proces gewoon door. »»
  Reacties: 1 reactie


  Arbeidsmarktmonitor 2014-2: Arbeidsmarkt trekt iets aan

  Arbeidsmarktmonitor 2014-2: Arbeidsmarkt trekt iets aan  |  De vraag naar artsen stijgt weer. Afgelopen kwartaal werden bijna 500 vacatures meer geteld dan in de eerste maanden van 2014. Ook in sommige door werkloosheid geplaagde specialismen was de vraag groot, maar dat is in de WW-cijfers nog niet terug te zien. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  72-jarige kinderarts werkt lekker door

  72-jarige kinderarts werkt lekker door  |  Nico Kors (72) stapt elke woensdagochtend fluitend in zijn Citroën 2CV voor de rit naar het Refaja ziekenhuis in Stadskanaal. Daar werkt hij twee dagen achtereen met een nachtdienst ertussen. ‘Ga maar lekker van je pensioen genieten, zeiden mensen tegen me. Dan dacht ik: genieten? Ik geniet van het werk.’ »»
  Reacties: 2 reacties


  Verwarring door invoering NIPT

  Verwarring door invoering NIPT  |  Met de invoering van de niet-invasieve prenatale test (NIPT) en het afschaffen van de vergoeding voor de combinatietest is voor zwangere vrouwen een onduidelijke situatie ontstaan. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Medisch specialist, pak nu uw bestuurlijke rol

  Medisch specialist, pak nu uw bestuurlijke rol  |  Volgend jaar wordt de integrale bekostiging van medisch-specialistische zorg ingevoerd. Maar wat wordt de positie van de specialist in de besturing van het ziekenhuis? Dit is hét moment om dat goed te regelen. »»
  Reacties: 1 reactie


  Slotervaartziekenhuis wacht forse reorganisatie

  Slotervaartziekenhuis wacht forse reorganisatie  |  Na een tumultueus jaar is het Slotervaartziekenhuis in rustiger vaarwater gekomen. Maar de verliezen zijn nog groot, en een forse reorganisatie is in gang gezet: er vallen ontslagen en er staan ruimten en enkele vakgroepen te koop. ‘De uitvoering van de plannen gaat zeker vijf jaar duren’, zegt nieuwe directeur Loek Winter. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Dienstverbanders akkoord met AMS

  Dienstverbanders akkoord met AMS  |  Er is een akkoord over de Arbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten (AMS). Gezondheid van de specialist en patiëntveiligheid zijn leidend bij de gemaakte afspraken. »»
  Reacties: 1 reactie


  Euregio Maas-Rijn strijdt tegen infectieziekten

   |  Christian Hoebe bevindt zich in een unieke positie. Als arts maatschappij en gezondheid en als hoofd van de afdeling Seksuele gezondheid, Infectieziekten en Milieu (SIM) van GGD Zuid-Limburg werkt hij in een gebied waarvan de omtrek voor 95 procent aan het buitenland grenst – zowel aan België als aan Duitsland. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Hoeveel buitenlandse artsen werken er in Nederland? En hoe zit het andersom?

  Hoeveel buitenlandse artsen werken er in Nederland? En hoe zit het andersom?  |  Wat voor buitenlandse artsen komen er naar Nederland en welke Nederlandse specialisten zoeken hun heil in het buitenland? Een infographic toont het internationale artsenverkeer. »»
  Reacties: 2 reacties


  Voor zorg het land uit

   |  Vier tot vijf miljoen Nederlanders wonen in de grensstreek. Die kunnen baat hebben bij zorg over de grens. Maar tot omvangrijk zorgtoerisme leidt dat nog niet. ‘Het zorglandschap aan de andere kant van de grens is nog te onbekend.’ »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Eurocommissaris Neelie Kroes: langer actief leven dankzij e-health

  Eurocommissaris Neelie Kroes: langer actief leven dankzij e-health  |  Neelie Kroes is bezig met haar laatste jaar als lid en vicevoorzitter van de Europese Commissie. Haar vele tweets en blogs liegen er niet om, Kroes ziet in e-health de oplossing voor de zorgproblemen die samengaan met de vergrijzing. »»
  Reacties: 1 reactie


  Internationaal onderzoek vol valkuilen

   |  Ken de mensen met wie je werkt, maak goede afspraken en wees pragmatisch: bij internationale samenwerking gelden dezelfde regels als bij nationale. Maar dan nog sterker. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Kinderarts uit Kazachstan wordt ouderengeneeskundige in Achterhoek

   |  Kazachse ouderen wonen tot hun dood bij hun kinderen. Het hele fenomeen bejaardenhuis was dan ook een schok voor Injou Alhashime toen zij twintig jaar geleden naar Nederland kwam. Inmiddels is ze specialist ouderengeneeskunde en voelt ze zich ‘als een vis in de vijver’ in een verpleeghuis in de Achterhoek. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Nieuwe geneesmiddelen: Nederland hekkensluiter in Europa

   |  Nederlandse dokters schrijven nieuwe geneesmiddelen relatief laat voor. Europese collega’s zijn er sneller mee. De innovatieve farmaceutische industrie signaleert dat Nederlandse patiënten hierdoor langer op een nieuwe behandeling moeten wachten. »»
  Reacties: 4 reacties


  Euregio Maas-Rijn strijdt tegen infectieziekten

  Euregio Maas-Rijn strijdt tegen infectieziekten  |  Het Nederlands-Belgisch-Duitse verbond Euregio Maas-Rijn doet onder meer aan infectieziektebestrijding. Dat is nodig, zegt de Zuid-Limburgse arts-hoogleraar Christian Hoebe, want: ‘Infectieziekten houden zich niet aan kunstmatige grenzen.’ »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Is België beter?

   |  Tienduizenden Nederlanders zoeken jaarlijks hun heil in de Belgische gezondheidszorg. Kunnen we nog wat leren van onze zuiderburen? »»
  Reacties: 3 reacties


  Gebrek aan regie kan strafbaar zijn

  Gebrek aan regie kan strafbaar zijn  |  Met zijn oordeel over de Hoornse gynaecoloog die betrokken was bij een slecht afgelopen bevalling, heeft het Gerechtshof Amsterdam de typisch tuchtrechtelijke thema’s regievoering en informed consent het strafrecht ingetrokken. Het kan worden opgevat als een tik op de vingers van het Centraal Tuchtcollege. Vijf vragen over deze opmerkelijke uitspraak. »»
  Reacties: 2 reacties


  Veilig opereren vraagt om eenduidige regels

  Veilig opereren vraagt om eenduidige regels  |  De richtlijnen rond het operatieve proces zijn te vaak voor meerdere uitleg vatbaar en dat komt de patiëntveiligheid niet ten goede. Daarom heeft een multidisciplinaire werkgroep van het Radboudumc uniforme ‘gouden’ regels opgesteld. »»
  Reacties: 3 reacties


  Elke dag is er één, maar kwaliteit is voorwaarde

  Elke dag is er één, maar kwaliteit is voorwaarde  |  Hans van den Bosch lijdt aan grootcellig B-lymfoom (CZS). Hij kiest voor kwaliteit van leven en wil niet in een eindeloos behandelcircuit belanden. Zijn oncoloog vindt ‘niet behandelen’ een gemiste kans. Hans schrijft hem een brief, waarin hij zijn opvatting en gevoelens onder woorden brengt. »»
  Reacties: 10 reacties


  Wijkgerichte aanpak in de eerste lijn werkt

  Wijkgerichte aanpak in de eerste lijn werkt  |  Door demografische gegevens op wijkniveau te koppelen aan data over leefstijl en gezondheid kan zorg doeltreffender worden aangepakt. Ook de huisarts profiteert van zo’n wijkgezondheidsprofiel, zo leert een proef in Nijmegen. »»
  Reacties: 3 reacties


  De Himalaya en haar risico’s

  De Himalaya en haar risico’s  |  Het Nepalese hooggebergte is een enorme trekpleister voor toeristen, maar niet iedereen realiseert zich de risico’s. De beide kliniekjes daar – waar ook de lokale bevolking van profiteert – zijn dus geen overbodige luxe. Twee vrijwilligers geven een indruk. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Lean levert echt betere organisatie op

   |  Consequente toepassing van de Lean Six Sigma-methoden levert, als onderdeel van een totaalvisie op kwaliteit, voordelen voor zorgverleners én patiënten. Dat toont een casus op de afdeling Orthopedie van het Maastricht Universitair Medisch Centrum. »»
  Reacties: 3 reacties


  Farma in crisis

  Farma in crisis  |  Grote farmaceutische bedrijven zijn op overnamepad of ruilen divisies. Hun businessmodel lijkt uitgewoond. »»
  Reacties: 1 reactie


  Voorzitter Steven van Eijck neemt afscheid van de LHV: ‘Ik verwacht nooit applaus’

  Voorzitter Steven van Eijck neemt afscheid van de LHV: ‘Ik verwacht nooit applaus’  |  Steven van Eijck was acht jaar lang voorzitter van de LHV. ‘Ik heb er in de afgelopen acht jaar – echt waar – wel eens wakker van gelegen: Doe ik het goed, of niet?’ Een afscheidsinterview. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Arts als parttimebestuurder is win-win

  Arts als parttimebestuurder is win-win  |  Een arts in het bestuur van een ziekenhuis levert meerwaarde, omdat hij de taal van zijn collega-artsen spreekt. Maar een volledige overstap vinden velen een brug te ver. Een deeltijdaanstelling als bestuurder is dan de oplossing. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Rechter op de stoel van de arts

  Rechter op de stoel van de arts  |  In een recente uitspraak van het Gerechtshof Leeuwarden geeft de rechter een eigenzinnige interpretatie van de begrippen ‘generiek’ en ‘therapeutisch inwisselbaar’. Als dat vonnis overeind blijft, heeft dat verstrekkende gevolgen. »»
  Reacties: 1 reactie


  Specialist vrijwel kansloos bij conflict

  Specialist vrijwel kansloos bij conflict  |  In arbitragezaken stelt het Scheidsgerecht Gezondheidszorg bijna altijd het ziekenhuis in het gelijk als een specialist zich verzet tegen de opzegging van zijn toelatingsovereenkomst. Maar dit soort conflicten kunnen ook opgelost worden zonder dat het Scheidsgerecht in beeld komt. »»
  Reacties: 2 reacties


  Nieuwe klachtopvang beter voor iedereen

  Nieuwe klachtopvang beter voor iedereen  |  De nieuwe wettelijke regeling voor het afhandelen van klachten van patiënten geeft ziekenhuizen meer ruimte om de klachtopvang naar eigen inzicht te organiseren. ‘Het maakt snel en oplossingsgericht werken mogelijk.’ »»
  Reacties: 1 reactie


  De gekozen dood is niet altijd een dokterstaak

  De gekozen dood is niet altijd een dokterstaak  |  Waarom zou een ánder, en conform de zorgvuldigheidseisen van de euthanasiewet is dat natuurlijk een arts, iemands leven moeten of willen beëindigen? Waar blijft de eigen verantwoordelijkheid van degene die dood wil? »»
  Reacties: 7 reacties


  Vrije artsenkeuze? Duurdere polis!

  Vrije artsenkeuze? Duurdere polis!  |  De verandering in artikel 13 moet de zorg goedkoper maken, maar het is de vraag of dat gaat lukken. De bestaande selectiepolissen waren al weinig populair, de verwachting is dat dit met de nu voorgestelde polis niet anders zal zijn. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  ‘Afvoerputje’ is een keuze

  ‘Afvoerputje’ is een keuze  |  In een recent artikel in Medisch Contact schrijft huisarts Karen Konings hoe zwaar het beroep van huisarts is. Twee docenten van de huisartsopleiding VUmc denken dat ze het zich onnodig moeilijk maakt. Konings reageert. »»
  Reacties: 11 reacties


  Meer kwaliteit, minder verspilling

  Meer kwaliteit, minder verspilling  |  Interview De vereniging van 28 STZ-ziekenhuizen heeft sinds kort een nieuwe directeur, internist-hematoloog dr. Fenna Heyning. Ze wil zich sterk maken voor meer kwaliteit en minder verspilling in de ziekenhuizen. ‘Als dokter behandel je de patiënt en ik heb heel bewust de overstap gemaakt om het systeem te behandelen.’ »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Pedagogische tik niet per se slecht

  Pedagogische tik niet per se slecht  |  Tegenwoordig is iedere vorm van lichamelijk straffen bij wet verboden, ook de corrigerende tik op de billen. Een al te stringent verbod kan kindermishandeling echter juist in de hand werken. »»
  Reacties: 5 reacties


  Patiëntenoordeel nog geen goede maat voor zorg

   |  Zorguitkomsten die door patiënten worden gerapporteerd (PROM’s), mogen zich in een groeiende belangstelling verheugen. In zijn huidige vorm is dit instrument echter niet berekend op deze taak. Een pleidooi voor een verbetering. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Jeugd-ggz kan beter bij de huisarts

  Jeugd-ggz kan beter bij de huisarts  |  Gezondheidscentrum Eudokia in Enschede biedt sinds drie jaar geïntegreerde eerstelijnszorg voor kinderen met psychosociale problemen. De hulp is laagdrempelig en werkt preventief. Het aantal verwijzingen naar de tweede lijn is flink gedaald. »»
  Reacties: 3 reacties


  Medisch non-jargon

  Medisch non-jargon  |  Een bloemlezing van onzinbegrippen en -uitspraken die we regelmatig tegenkomen in het ziekenhuis. Mét commentaar en verbetertips. »»
  Reacties: 12 reacties


  ‘Oude’ medicijnen kans voor zeldzame ziektes

  ‘Oude’ medicijnen kans voor zeldzame ziektes  |  Soms komen er vele jaren na de introductie nieuwe indicaties in beeld voor reeds bestaande medicijnen. Dat kan, zeker voor zeldzame aandoeningen, een uitkomst zijn. Longarts Marjolein Drent en collega’s laten zien hoe. »»
  Reacties: 1 reactie


  Een hap met prima terminale zorg

  Een hap met prima terminale zorg  |  Hoe voorzie je buiten kantooruren in goede zorg voor terminale patiënten? Huisartsenpost Nieuwe Waterweg Noord in Schiedam heeft daarvoor de palliatieve-zorgarts in het leven geroepen. Een uitstekende oplossing. »»
  Reacties: 1 reactie


  ‘Jonge mensen gaan vaak strijdend ten onder’

  ‘Jonge mensen gaan vaak strijdend ten onder’  |  In Leiden is een hospice geopend voor jongeren en jongvolwassenen. Patiënten van 16 tot 35 jaar, die ongeneeslijk ziek zijn, kunnen er terecht voor terminale zorg en ‘logeerzorg’. Verpleegkundige Jacqueline Bouts en huisartsen Karen van Eijk en Nanny van den Braken vertellen over Xenia Hospice. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Financiering huisartsenzorg bijna rond

  Financiering huisartsenzorg bijna rond  |  Het moet wel heel gek lopen wil er binnenkort geen concreet plan op tafel liggen voor een nieuwe bekostiging van de huisartsenzorg. Die krijgt vanaf 1 januari vorm. »»
  Reacties: 3 reacties


  Meeste consulten op hap medisch noodzakelijk

  Meeste consulten op hap medisch noodzakelijk  |  Menig huisarts op de hap vindt dat veel patiënten onterecht een consult krijgen. Uit dit onderzoek blijkt echter dat zij slechts 10 procent van de consulten als overbodig beoordelen. Een telefoonarts zou het aantal niet-noodzakelijke consulten nog kunnen verminderen. »»
  Reacties: 8 reacties


  Protonentherapie laat op zich wachten

  Protonentherapie laat op zich wachten  |  Het idee achter protonentherapie is geweldig: heel precies bestralen op een tumor met zo weinig mogelijk schade aan gezond weefsel. Jammer alleen dat de investeringskosten zo hoog zijn. Daardoor zitten verzekeraars en behandelaars niet op één lijn als het gaat om hoeveel centra er in Nederland nodig zijn. »»
  Reacties: 1 reactie


  MSD vecht boete voor gunstbetoon aan

  MSD vecht boete voor gunstbetoon aan  |  De Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft farmaceut MSD een boete opgelegd, omdat het bedrijf de regels voor gunstbetoon heeft overschreden. De fabrikant moet meer dan een ton boete betalen, maar vecht de maatregel aan. »»
  Reacties: 8 reacties


  Medische wetenschap is ‘vooral carrièrespel’

  Medische wetenschap is ‘vooral carrièrespel’  |  Er is veel mis in de wetenschap. Onderzoek is ondeugdelijk, de meeste middelen gaan naar de verkeerde onderzoeksvragen en vooral: de medische faculteiten zijn promovendifabrieken geworden. Decaan Frank Miedema: ‘Wetenschap is een spel van carrière, macht en geld’. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Rwanda maakt haar zorgsector zelfbewust

  Rwanda maakt haar zorgsector zelfbewust  |  Een NVAG-delegatie bezocht Rwanda en zag dat de hervorming van het zorgstelsel tot succes heeft geleid. Een fijnmazig zorgsysteem met een slim financieringsstelsel levert uitstekende cijfers op. »»
  Reacties: 4 reacties


  Kind en beeldscherm: een te hecht koppel

  Kind en beeldscherm: een te hecht koppel  |  Kinderen brengen steeds meer tijd door achter een beeldscherm en dat kan hun gezondheid schaden. Veel ouders weten hun kind in dat opzicht niet goed te begeleiden. Deskundigen werken daarom samen een plan uit voor opvoedingssteun. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Normen nodig voor euthanasieconsulent

  Normen nodig voor euthanasieconsulent  |  Voor het handelen van artsen die consulteren bij euthanasieverzoeken zijn geen strikte eisen geformuleerd. Dat is niet terecht, want deze ‘tweede artsen’ spelen een cruciale rol in het besluitvormingsproces. »»
  Reacties: 2 reacties


  Een moderne arts weet wat zorg kost

  Een moderne arts weet wat zorg kost  |  Behalve over medisch-inhoudelijke kennis, zouden artsen ook moeten beschikken over organisatorische en financiële bagage. Als het gaat om de verdeling van het geld in de ziekenhuiszorg, spelen artsen immers een sturende rol. »»
  Reacties: 1 reactie


  Van het ziekenhuis terug naar de huisartspraktijk

  Van het ziekenhuis terug naar de huisartspraktijk  |  Complexe zorg in de ziekenhuizen, eenvoudige zorg in de eerste lijn, dat is het ideaalbeeld. In tal van projecten proberen huisartsen en medisch specialisten het ideaal te realiseren. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Lauw welkom voor verloskundearts

  Lauw welkom voor verloskundearts  |  Een nieuw vak heeft het licht gezien in MC Haaglanden: de arts verloskunde. Zeven basisartsen zijn inmiddels aan de opleiding begonnen. Een warm welkom moeten ze niet verwachten; voorlopig ziet het veld meer min- dan pluspunten. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Steeds meer Brussel aan het bed

  Steeds meer Brussel aan het bed  |  D66-Europarlementariër Gerben Jan Gerbrandy toont met vier voorbeelden dat het stempel van de EU op de Nederlandse gezondheidszorg groter is dan veel mensen beseffen. »»
  Reacties: 1 reactie


  Schipperen met nieuwe anticoagulantia

  Schipperen met nieuwe anticoagulantia  |  In de zomer en herfst van 2012 onderhandelde het ministerie van Volksgezondheid met twee Duitse farmareuzen, Boehringer Ingelheim en Bayer, over de vergoeding van Pradaxa en Xarelto. De prijsafspraken zijn vertrouwelijk. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Betere radiologietoetsing met VQuest

  Betere radiologietoetsing met VQuest  |  De bestaande methoden om de kennis van radiologische beelden te toetsen bij studenten lopen achter bij de mogelijkheden. UMC Utrecht ontwikkelde daarom een nieuwe, geactualiseerde toetsvorm: VQuest. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Nieuw: de verloskundearts

   |  Hoewel de ziekenhuisarts bedoeld is als generalistische functie, om de zorg voor álle klinische patiënten te verbeteren, vraagt het specifieke terrein van de verloskunde meer dan algemene vaardigheden. Daarom is Medisch Centrum Haaglanden gestart met een aparte opleiding voor verloskundeartsen. »»
  Reacties: 2 reacties


  'Alleen maar' blind en toch euthanasie?

   |  Euthanasie bij mensen zonder dodelijke ziekte, mag dat? En wie bepaalt dan hoe erg iemand lijdt? Deskundige Suzanne Vathorst vindt dat dat in principe de patiënt zelf is. Zoals in het geval van de blinde vrouw, wier dood in 2013 veel discussie opriep. »»
  Reacties: 7 reacties


  Hoe je als specialist ondernemer blijft

  Hoe je als specialist ondernemer blijft  |  Met de introductie van de integrale bekostiging in 2015 gaat de verhouding tussen medisch specialist en ziekenhuis veranderen. In de discussie daarover lijkt het alsof de door de Orde van Medisch Specialisten gepresenteerde modellen de enig denkbare zijn. Dat is onjuist. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Arbeidsmarktmonitor 2014-1: Steeds meer specialisten in de WW

  Arbeidsmarktmonitor 2014-1: Steeds meer specialisten in de WW  |  Banen voor artsen zijn opnieuw schaarser geworden en het aantal dokters met een WW-uitkering stijgt. Opvallend veel specialisten zitten zonder betaald werk: 168. De financiële onzekerheid in de ziekenhuisbranche wordt aangewezen als mogelijke oorzaak. »»
  Reacties: 2 reacties


  Hervorming langdurige zorg op koers

  Hervorming langdurige zorg op koers  |  Een Kamermeerderheid heeft groen licht gegeven voor de beoogde hervorming van de langdurige zorg. Met een discussie over vrije artsenkeuze als onverwacht bijeffect. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Meer schade door internetpillen: melden moet

  Meer schade door internetpillen: melden moet  |  In Nederland worden jaarlijks miljoenen vervalste medicijnen via internet gekocht. Er zijn sterke aanwijzingen dat dit gezondheidsschade oplevert. Voor een goede beeldvorming is het belangrijk dat huisartsen hier tijdens consulten alert op zijn en daar vervolgens melding van maken. »»
  Reacties: 1 reactie


  Vermoeidheid en veiligheid gaan niet samen

  Vermoeidheid en veiligheid gaan niet samen  |  Hoewel uit studies niet blijkt dat uitgeputte artsen meer grote fouten maken, is vermoeidheid wel degelijk een risicofactor. Artsen moeten zich daarvan bewust zijn. Voor hun patiënten, maar ook voor zichzelf. »»
  Reacties: 3 reacties


  Zelfverwijzer krijgt niet de optimale behandeling

  Zelfverwijzer krijgt niet de optimale behandeling  |  Dezelfde klacht kan in eerste en tweede lijn anders worden beoordeeld, omdat de populatie waartoe de patiënt behoort verschillend is. Bij zelfverwijzers op de SEH is echter onduidelijk of ze tot eerste- of tweedelijnspopulatie behoren. Dit kan leiden tot onder- of overbehandeling. »»
  Reacties: 6 reacties


  WK-arts Edwin Goedhart: ‘Ik zorg voor rust in het voetbalteam’

  WK-arts Edwin Goedhart: ‘Ik zorg voor rust in het voetbalteam’  |  ‘Voetbaldokter’ Edwin Goedhart is dé arts van het Nederlands elftal. Er kan meer wetenschap in de begeleiding van topsporters, vindt hij. Maar aan de vooravond van het WK weet hij ook: ‘Als je een paar keer achtereen verliest, dan kunnen dingen gaan schuiven, ook in het medisch beleid.’ »»
  Reacties: 1 reactie


  Behandelen met suggestie

  Behandelen met suggestie  |  Van suggestie kan een genezende – maar ook schadelijke – werking uitgaan. Hypnose is de overtreffende trap van suggestie. Artsen zouden kennis moeten hebben van de principes en de potentiële voordelen. »»
  Reacties: 1 reactie


  Huisarts anders belonen is kwestie van lef

  Huisarts anders belonen is kwestie van lef  |  Om de kwaliteit van een huisartsenpraktijk te meten bestaat de in Engeland ontwikkelde Maturity Matrix. Huisarts Martijn van Nunen komt met het idee om daaraan de beloning te koppelen. Het werkt een beetje als de belastingdienst: zelf opgeven en achteraf afrekenen. »»
  Reacties: 3 reacties


  Second opinion wel degelijk zinnig

  Second opinion wel degelijk zinnig  |  In tegenstelling tot wat veel medisch specialisten en huisartsen denken, zijn second opinions en tertiaire verwijzingen zeker de moeite waard. Dat zeggen specialisten van Gelre ziekenhuizen, die hier onderzoek naar deden. »»
  Reacties: 1 reactie


  Stel generalistische nascholing verplicht

  Stel generalistische nascholing verplicht  |  De nascholing voor internisten is nu te vrijblijvend. Als bepaalde – generalistische – onderwerpen verplicht worden gesteld, komt dat de beroepsgroep en de patiënten ten goede. »»
  Reacties: 2 reacties


  DICA opent deuren voor zorgverzekeraars

  DICA opent deuren voor zorgverzekeraars  |  Ziekenhuizen leveren hun inkoopindicatoren dit jaar via het transparantieportaal van het Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA) aan de zorgverzekeraars. Dit gebeurt onder strikte voorwaarden en met bescherming van de privacy, legt DICA-directeur en gastro-intestinaal chirurg Eric Hans Eddes uit. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Bank bezorgd over risico's ziekenhuissector

  Bank bezorgd over risico's ziekenhuissector  |  Dat de jaarrekeningen van zorginstellingen straks niet worden goedgekeurd, heeft een voordeel. ‘Eindelijk komt op tafel hoe complex en onzeker het systeem is geworden’, zegt Rabobankier Michel van Schaik. »»
  Reacties: 2 reacties


  Huisartsenzorg = basiszorg

  Huisartsenzorg = basiszorg  |  Basiszorg is de kern van het huisartsenvak, maar dreigt toch, mede door de ketenzorg, in het gedrang te komen. Ook in de bekostigingsvoorstellen van de NZa. Het dagelijks werk van de dokter moet in ere worden hersteld, vindt huisarts Marije Holtrop. »»
  Reacties: 7 reacties


  Huisarts moet zich herbezinnen op oogzorg

  Huisarts moet zich herbezinnen op oogzorg  |  De vergrijzing en de diabetesexplosie wakkeren de vraag naar oogzorg aan. Maar de huisarts verwijst vooral, waardoor de tweede lijn wordt overspoeld. Anderhalvelijnszorg door een gespecialiseerde huisarts biedt een uitweg. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Aan de slag met uitkomstindicatoren

  Aan de slag met uitkomstindicatoren  |  Uitkomstindicatoren kunnen de zorg sterk verbeteren. Het behandelresultaat voor de patiënt is immers waar het om draait. Maar dan moeten alle partijen – artsen, patiënten, verzekeraars, ziekenhuizen én overheid – met deze indicatoren aan de slag gaan. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  'DSM-5 is geen diagnostische bijbel'

  'DSM-5 is geen diagnostische bijbel'  |  Psychiaters verwelkomen de nieuwe DSM, maar plaatsen wel zo hun kanttekeningen. ‘Wie geen DSM-label heeft, moet niet verstoken blijven van hulp. En omgekeerd geeft een DSM-label niet per se recht op hulp.’ »»
  Reacties: 3 reacties


  Afrika leert studenten veel over public health

  Afrika leert studenten veel over public health  |  Gebrek aan preventie kost in Nederland jaarlijks tienduizenden levensjaren. Daarom behoren geneeskundestudenten óók opgeleid te worden in public health. De minor global health van het Erasmus MC geeft goed inzicht in de effecten van de omgeving op gezondheid. »»
  Reacties: 2 reacties


  Te veel recidieven bij vulvakanker in Twente

  Te veel recidieven bij vulvakanker in Twente  |  Naar nu pas blijkt kwamen in de periode 2000 tot 2012 in de regio Twente veel meer recidieven voor bij vrouwen met vulvacarcinoom. Een kwestie met consequenties voor de betrokken gynaecologen. »»


  Huisarts is het afvoerputje van de zorg

  Huisarts is het afvoerputje van de zorg  |  Als huisarts Karen Konings opsomt wat er op een werkdag allemaal passeert, ontstaat het beeld van een afvoerputje. Veel taken die andere zorgverleners afwijzen schuiven zij door naar de eerste lijn. »»
  Reacties: 16 reacties


  Data verzamelen voor betere uitkomsten

  Data verzamelen voor betere uitkomsten  |  Zestien jaar geleden zag kno-arts Henk Blom de mensen wel eens glazig kijken als hij vertelde waar hij mee bezig was, maar inmiddels is er veel enthousiasme voor de door hem ontwikkelde kwaliteitsmodule. »»
  Reacties: 1 reactie


  Ook zorgverlener heeft zorg nodig

  Ook zorgverlener heeft zorg nodig  |  De zorg voor patiënten met ALS valt ook de zorgverleners zelf zwaar. In intervisiebijeenkomsten houden de zorgverleners bij elkaar de vinger aan de pols. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Een goede maatschap, een goede specialist

  Een goede maatschap, een goede specialist  |   »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Patiënt heeft recht op álle informatie

  Patiënt heeft recht op álle informatie  |  Als je patiënten serieus wilt laten meebeslissen over behandelopties, dan moeten ze over harde uitkomstcijfers beschikken. Zowel over de voordelen als de nadelen van een behandeling. »»
  Reacties: 2 reacties


  Radioactieve besmetting: stel dát

  Radioactieve besmetting: stel dát  |  Na de nucleaire top in Den Haag lijkt de nucleaire veiligheid weer een stukje vergroot. Maar wat als er toch iets misgaat? Vier (stralings)deskundigen geven een overzicht van de beschikbare middelen en behandelingen. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Behandel ‘stemmen horen’ en niet ‘schizofrenie’

  Behandel ‘stemmen horen’ en niet ‘schizofrenie’  |  Schizofrenie is een hypothetisch begrip; dat maakt het lastig om adequate hulp te bieden. Een symptoom als stemmen horen is echter goed te behandelen. Een pleidooi voor een pragmatische aanpak. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Verstandelijk gehandicapt en terminaal

  Verstandelijk gehandicapt en terminaal  |  Marijke Tonino is een arts die verstandelijk gehandicapten bijstaat als het levenseinde zich aandient. Een reportage over een bijzonder specialisme. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Regiomaatschap biedt wél voordelen

  Regiomaatschap biedt wél voordelen  |  Minister Schippers plaatst het vormen van regiomaatschappen in een kwaad daglicht. Onterecht, want er zitten wel degelijk voordelen aan, voor artsen en voor patiënten. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Concentratie verbetert CVA-zorg wel degelijk

  Concentratie verbetert CVA-zorg wel degelijk  |  Een onderzoek in de drie noordelijke provincies weerlegt de recente pleidooien tegen het concentreren van CVA-zorg. »»
  Reacties: 2 reacties


  Minder medicijnen in de laatste levensfase

  Minder medicijnen in de laatste levensfase  |  Overbodige behandelingen aan het eind van het leven moeten vermeden worden, zeggen arts-onderzoeker Eric Geijteman e.a. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Richtlijnmakers kritisch over Kwaliteitsinstituut

  Richtlijnmakers kritisch over Kwaliteitsinstituut  |  Het idee achter Zorginstituut Nederland wordt alom onderschreven, maar er zijn ook zorgen: ‘Richtlijnen die erg op de praktijk gericht zijn registerproof maken, is enorm kostbaar en voegt weinig toe.’ »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Dotterkwaliteit lastig te vergelijken

  Dotterkwaliteit lastig te vergelijken  |  Het dotteren wint veel terrein, onder meer bij acute hartinfarcten. Maar er is intussen weinig publiekelijk bekend over de kwaliteitsverschillen tussen hartcentra bij deze risicovolle ingreep. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Step Down Unit reduceert heropnames ic

  Step Down Unit reduceert heropnames ic  |  De stap van ic naar verpleegafdeling is voor veel patiënten te groot. Een Step Down Unit kan de kloof overbruggen en het aantal heropnames verminderen, is de ervaring in ziekenhuis Tergooi. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Post-ic-syndroom wordt niet herkend

  Post-ic-syndroom wordt niet herkend  |  Talloze patiënten houden na een opname op de intensive care klachten, vaak met verergering twee jaar na ontslag. Probleem is dat dan niet meer de relatie gelegd wordt met de inmiddels lang geleden ic-opname. »»
  Reacties: 4 reacties


  Handchirurgie is een vak apart

  Handchirurgie is een vak apart  |  De ontwikkelingen in de handchirurgie hebben een hoge vlucht genomen. Daarom is het eigenlijk niet meer verantwoord om dit specifieke vakgebied er zomaar ‘bij’ te doen. Erkenning als specialisme zou de kwaliteit van diagnostiek en behandeling ten goede komen. »»
  Reacties: 1 reactie


  Een dokter is niet immuun

  Een dokter is niet immuun  |  Een huisarts raakt tot haar eigen verbazing via een patiënt besmet met mazelen. Dat heeft grote en ingrijpende gevolgen voor haar en haar omgeving. Het wordt een aangrijpende, maar leerzame ervaring. »»
  Reacties: 1 reactie


  'Waaróm klampt patiënt zich vast aan superfoods?'

  'Waaróm klampt patiënt zich vast aan superfoods?'  |  Een nieuwe voedingshype domineert het nieuws: superfoods. Menig arts zal het – terecht – als onzin afdoen en overgaan tot de orde van de dag. Maar, zegt emeritus hoogleraar voedingsleer en huisartsgeneeskunde Jaap van Binsbergen, ‘ik zou wél doorvragen als een patiënt zo’n modedieet volgt’. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Meer medicatiefouten door slechte software

  Meer medicatiefouten door slechte software  |  Sinds januari van dit jaar mogen artsen alleen nog elektronisch geneesmiddelen voorschrijven. Dit om veilig gebruik te waarborgen. Maar de software daarvoor zit zo slecht in elkaar dat het juist medicatiefouten bevordert, laat anesthesioloog Charles Nyst zien. »»
  Reacties: 1 reactie


  E-consult via Constamed ter discussie

  E-consult via Constamed ter discussie  |  De lancering van een site waar patiënten aan willekeurige huisartsen vragen kunnen stellen, zorgt voor beroering. ‘Zie het als een pilot om uit te vissen wat patiënten willen.’ »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Artsen in de knoop zonder tolkenvergoeding

  Artsen in de knoop zonder tolkenvergoeding  |  Artsen mogen nog maar mondjesmaat gebruikmaken van een tolk. Een nieuwe veldnorm moet hen helpen beslissen wanneer wel en wanneer niet. »»
  Reacties: 1 reactie


  Durf sorry te zeggen na medische misser

  Durf sorry te zeggen na medische misser  |  Als er in de behandeling van een patiënt iets misgaat, kan de arts door zijn gedrag langetermijngevolgen beperken. Excuses maken staat centraal, maar ook empathie tonen, uitleggen en erkennen zijn essentieel. »»
  Reacties: 3 reacties


  Stap voor stap samen beslissen

  Stap voor stap samen beslissen  |  Met een helder stappenplan en een zorgvuldige voorbereiding is ook bij complexe patiënten gezamenlijke besluitvorming over de behandeling mogelijk. »»
  Reacties: 2 reacties


  Lijden aan het leven is uitzichtloos genoeg

  Lijden aan het leven is uitzichtloos genoeg  |  Hulp bij levensbeëindiging mag wat de KNMG betreft alleen als het lijden (ook) een medische grondslag heeft. Volgens SCEN-arts Sytske van der Meer is dat een onnodig zwaar keurslijf. Met reacties van de KNMG en de toetsingscommissies. »»
  Reacties: 13 reacties


  Daar doe je het voor - Tropenarts in Congo

  Daar doe je het voor - Tropenarts in Congo  |  4 uur ’s nachts, de telefoon gaat: ‘Docteur, we hebben een vrouw van 15 ontvangen met eclampsie.’ Ik spring uit bed, trek kleren aan en ren naar het ziekenhuis. Op de vloer van de verloskamer ligt een meisje op een brancard met een rochelende ademhaling en een hoogzwangere buik. »»
  Reacties: 3 reacties


  Tijdstip van overlijden is preciezer te bepalen

  Tijdstip van overlijden is preciezer te bepalen  |  Om het tijdstip van overlijden te bepalen worden meestal globale methoden gebruikt. Dat kan veel nauwkeuriger, betogen Tristan Krap en Wilma Duijst van het Kenniscentrum forensische geneeskunde. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Een alternatief voor het LSP

  Een alternatief voor het LSP  |  Het Landelijk Schakelpunt kan de veiligheid van medische gegevens niet garanderen. VPHuisartsen stelt een systeem voor waarbij toestemming voor inzage en gebruik per keer en per werkplek wordt georganiseerd. Dat is veilig en technisch op korte termijn haalbaar. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Geen stemwijzer voor decentralisatie zorg

  Geen stemwijzer voor decentralisatie zorg  |  Prostitutie, hondenbelasting en nieuwe wegen – dat zijn de belangrijkste thema’s bij de gemeenteraadsverkiezingen. Over de nieuwe sociale taken op het gebied van zorg tasten veel gemeenten nog in het duister. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  De buitenpoli is lucratief

  De buitenpoli is lucratief  |  Een polikliniek buiten het ziekenhuis brengt de zorg dichter bij de patiënt, maar vergroot ook het verzorgingsgebied van het ziekenhuis en daardoor de omzet. Niet voor niks dus, dat steeds meer ziekenhuizen hiervoor kiezen. »»
  Reacties: 1 reactie


  Specialisten Radboud besparen simpel kosten

  Specialisten Radboud besparen simpel kosten  |  Nu het veld wordt geacht mee te denken over kostenbesparingen in de zorg, hebben internisten van het Radboudumc dat op een heel eigen manier gedaan. Zij kwamen daarbij relatief eenvoudig tot flinke bezuinigingen. »»
  Reacties: 2 reacties


  Verenso-voorzitter Nieuwenhuizen: ‘Angst voor ouderdom, willen we dat?’

  Verenso-voorzitter Nieuwenhuizen: ‘Angst voor ouderdom, willen we dat?’  |  Verenso heeft een zonnige nieuwe voorzitter. Specialist ouderengeneeskunde Nienke Nieuwenhuizen is trots op haar vak en optimistisch over de toekomst ervan. Ze fronst alleen als de afbraak van de intramurale ouderenzorg ter sprake komt. ‘Het gaat niet ineens thuis wél, alleen maar omdat de politiek dat wil.’ »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Betere specialisten door loopbaanbegeleiding

  Betere specialisten door loopbaanbegeleiding  |  Doordat de schijnwerpers zijn gericht op een paar disfunctionerende specialisten, staat de meerderheid van goed functionerende collega’s in de schaduw. Santeon wil juist deze specialisten stimuleren middels loopbaanbegeleiding. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Latex handschoenen schaden de gezondheid

  Latex handschoenen schaden de gezondheid  |  Dat latex handschoenen huidirritaties en allergische reacties kunnen veroorzaken is bekend. Minder bekend is dat bij de productie van deze handschoenen restproducten achterblijven die kanker kunnen verwekken. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  ‘Alzheimer is een mythe’

  ‘Alzheimer is een mythe’  |  Dé ziekte van Alzheimer bestaat niet, roept de Amerikaanse hoogleraar Peter Whitehouse al enige jaren. ‘Veel onderzoekers weten dat ook wel, maar ze geven het publiekelijk niet toe.’ »»
  Reacties: 4 reacties


  De ontastbare waarde van een praktijk

  De ontastbare waarde van een praktijk  |  Het wordt steeds normaler om bij het overnemen van een huisartsenpraktijk goodwill te betalen. Een schimmig fenomeen, waar je niet onderuit lijkt te kunnen komen. »»
  Reacties: 7 reacties


  Snel meer kwaliteit door clinical audit

  Snel meer kwaliteit door clinical audit  |  Het UMCG leidt aiossen interne op tot concrete kwaliteitsverbeteraars. Hoofdinstrument is de clinical audit. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Het kaf en het koren van behandelingen

  Het kaf en het koren van behandelingen  |  Praktijkvariatie indammen is een klus. Behalve artsen moeten ook zorgverzekeraars en patiënten meedoen. En er moet geld op tafel. »»
  Reacties: 2 reacties


  Het schakeljaar uit de mottenballen

  Het schakeljaar uit de mottenballen  |  Geneeskundestudenten kunnen het laatste jaar van hun opleiding benutten om alvast kennis te maken met hun latere specialisme. Op die manier kan de vervolgopleiding korter. Een dergelijk schakeljaar vereist voorbereiding en aanpassing op velerlei gebied. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Specialist blijft ook in 2015 ondernemer

  Specialist blijft ook in 2015 ondernemer  |  Vanaf 2015 declareren specialisten áán het ziekenhuis, en niet meer via het ziekenhuis. De vrees dat dat gevolgen heeft voor hun fiscaal ondernemerschap is echter onnodig, zegt belastingadviseur Marco van Ravesteyn. »»
  Reacties: 2 reacties


  Inzet AED nog niet optimaal

  Inzet AED nog niet optimaal  |  Door de uitgebreide beschikbaarheid van AED’s, worden veel patiënten al gedefibrilleerd voordat de ambulance arriveert. Maar soms weet de behandelend arts in het ziekenhuis daar niet van en dat gaat ten koste van de behandeling. »»
  Reacties: 2 reacties


  Nieuwe bekostiging huisartsenzorg kritisch onthaald

  Nieuwe bekostiging huisartsenzorg kritisch onthaald  |  Vorige week bracht de NZa een advies uit over de manier waarop vanaf 2015 de eerstelijnszorg zal worden bekostigd. Journalist Henk Maassen peilde de reacties op de plannen. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  ‘Even coherent worden’

  ‘Even coherent worden’  |  Om de toenemende werkstress het hoofd te bieden, zijn er speciale workshops voor dokters en verpleegkundigen. Zoeken naar innerlijke balans staat voorop. Voor sommigen een eyeopener, voor anderen ‘wat aan de zweverige kant’. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Terminale patiënten vertekenen ziekenhuissterfte

  Terminale patiënten vertekenen ziekenhuissterfte  |  Sterftecijfers van ziekenhuizen worden sterk beïnvloed doordat veel patiënten al bij opname terminaal of preterminaal zijn, zeggen specialisten van het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis, die hier onderzoek naar hebben gedaan. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Coassistent houdt opleiders spiegel voor

  Coassistent houdt opleiders spiegel voor  |  Specialisten en aiossen beoordelen coassistenten. Maar op de afdeling Verloskunde & Gynaecologie van het Radboudumc gebeurt het ook andersom. Met verrassende resultaten. »»
  Reacties: 3 reacties


  Declaratierecht weg, specialisten vol vragen

  Declaratierecht weg, specialisten vol vragen  |  Specialisten die niet in dienstverband willen werken als in 2015 het declaratierecht verdwijnt, hebben nog heel wat werk te verzetten. »»
  Reacties: 1 reactie


  Beetje meer vrouw na genitale reconstructie

   |  Nederland doet er alles aan om meisjes te beschermen tegen vrouwelijke genitale verminking. Maar zorgen we ook goed voor vrouwen die al besneden zijn? Het kan beter, denkt een groep specialisten. Door minder te oordelen en de mogelijkheid te bieden de mutilatie ongedaan te maken. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Dilemma’s rond orgaankweek

   |  Kweken van menselijke organen in dieren is een veelbelovende toepassing van stamceltechnologie die echter ook ethische vragen oproept. De meeste mensen staan ambivalent, maar niet bij voorbaat afwijzend tegenover deze mogelijke nieuwe bron van transplan-tatieorganen. »»
  Reacties: 1 reactie


  Geheime hiv-moeder brengt arts in benarde positie

   |  Zwangerschappen bij hiv-positieve moeders komen ook in Nederland veel voor. Soms is de vader van het kind niet op de hoogte van de besmetting. Dat leidt tot lastige dilemma’s voor behandelend artsen. »»
  Reacties: 2 reacties


  Polderstrijd om toekomst bedrijfsarts

  Polderstrijd om toekomst bedrijfsarts  |  Een uitgelekte SER-notitie suggereert dat de bedrijfsgezondheidszorg op zijn kop gaat. ‘Voorbarige conclusie’, luidt de officiële reactie, maar daarmee is de kous niet af. De toekomst van de bedrijfsartsen blijkt inzet van een spannend potje polderen. »»
  Reacties: 7 reacties


  Vervolgd en vernietigd

  Vervolgd en vernietigd  |  In nazi-Duitsland werden psychiatrische patiënten en verstandelijk beperkte mensen op grote schaal gesteriliseerd en gedood. Daders en slachtoffers krijgen namen en gezichten op een tentoonstelling in Berlijn. »»
  Reacties: 1 reactie


  DES-dochters verdienen nog volop aandacht

  DES-dochters verdienen nog volop aandacht  |  Duizenden vrouwen ondervinden nog steeds de gevolgen van vroegere blootstelling aan het DES-hormoon. Het protocol om deze patiënten te screenen dateerde van 1992. Nieuwe inzichten hebben inmiddels tot een herziening geleid. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Bedrijfsartsen scholen zelf nieuwe collega’s

  Bedrijfsartsen scholen zelf nieuwe collega’s  |  Nu de traditionele opleiders in zwaar weer verkeren, heeft een aantal zelfstandige bedrijfsartsen het heft in eigen hand genomen. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Verplicht de registratie van donorwensen

  Verplicht de registratie van donorwensen  |  Het tekort aan orgaandonoren vergt actie. Aios Alex Gosselt presenteert een registratiesysteem waarbij kiezen de enige optie is. »»
  Reacties: 2 reacties


  Concentratie spoedzorg ligt zwaar op de maag

  Concentratie spoedzorg ligt zwaar op de maag  |  De plannen van Zorgverzekeraars Nederland om het aantal SEH-afdelingen flink te saneren, valt niet goed bij de ziekenhuizen. Vooral de toekomstige CVA-zorg maakt bezorgde reacties los. »»
  Reacties: 3 reacties


  Arbeidsmarktmonitor 2013-4: Donkere wolken boven de arbeidsmarkt

  Arbeidsmarktmonitor 2013-4: Donkere wolken boven de arbeidsmarkt  |  Een artsenopleiding betekent allang geen garantie meer op werk. Voor vele jonge klaren een somber vooruitzicht. Maar niet in alle sectoren is het werk schaars. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  De Kwestie: Wie zet de pacemaker uit?

   |  Een man verzoekt, kort na overlijden van zijn vrouw, om zijn pacemaker uit te zetten. Hoe reageert u op dit verzoek? Lees het verhaal en reageer »»
  Reacties: 15 reacties


  UMCU verbetert zorg na kanker

  UMCU verbetert zorg na kanker  |  Het programma Follow-up 3.0 maakt de zorg na oncologische behandelingen een stuk sneller en doelmatiger. Beter voor het ziekenhuis en aangenamer voor de patiënt, vertellen Utrechtse kankerdeskundigen. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Duurzame zorg in Maastricht

  Duurzame zorg in Maastricht  |  Onder de naam Blauwe zorg ondersteunen specialisten uit het ziekenhuis huisartsen in de regio Maastricht bij het leveren van duurzame zorg, dicht bij de patiënt. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Nieuw ggz-beleid gevaar voor de toekomst

  Nieuw ggz-beleid gevaar voor de toekomst  |  Behandeling door een psychotherapeut wordt voortaan alleen nog vergoed als er een DSM-diagnose gesteld is. Het classificatie-systeem wordt daarmee voor verkeerde doeleinden gebruikt. »»
  Reacties: 4 reacties


  Voorschrijfbeleid ziekenhuizen bron van verspilling

  Voorschrijfbeleid ziekenhuizen bron van verspilling  |  Ziekenhuis Gelderse Vallei schreef relatief veel merkstatines voor. Door deze waar mogelijk te vervangen door generieke statines is een forse besparing mogelijk. »»
  Reacties: 3 reacties


  Niet alleen Ranbaxy komt uit India

  Niet alleen Ranbaxy komt uit India  |  Commotie over de productie van geneesmiddelen en grondstoffen in de Indiase fabriek van Ranbaxy. Heleen Croonen zocht uit hoe het staat met de betrouwbaarheid van medicijnen uit niet-westerse landen. »»
  Reacties: 2 reacties


  Interview Machteld Huber: ‘Het vermogen om zelf de regie te voeren’

  Interview Machteld Huber: ‘Het vermogen om zelf de regie te voeren’  |  Iedere arts is er elke dag mee bezig, maar wat is het nu eigenlijk precies gezondheid? Arts en onderzoeker Machteld Huber maakte er haar levenswerk van om die vraag te beantwoorden. »»
  Reacties: 1 reactie


  Indicatoren: wat telt is de uitkomst

   |  Santeon, het landelijke samenwerkingsverband van zes topklinische ziekenhuizen, ontwikkelde uitkomstindicatoren voor longkanker en prostaatkanker en toetste deze retrospectief. Dat leverde leerzame inzichten op, vertellen longarts Schramel en uroloog Van Basten. »»
  Reacties: 1 reactie


  Afhankelijke ouderen blijven vergeten groep

  Afhankelijke ouderen blijven vergeten groep  |  Het Nationaal Programma Ouderenzorg heeft veel werk verricht en resultaten bereikt. Maar de groep die weinig of niets meer zelf kan, wordt structureel vergeten, vindt specialist en hoogleraar ouderengeneeskunde Raymond Koopmans. »»
  Reacties: 3 reacties


  Politie start pilot oncologische revalidatie

  Politie start pilot oncologische revalidatie  |  Een speciaal arbeidsrevalidatieprogramma voor politiemedewerkers in Amsterdam en Rotterdam Rijnmond is erop gericht om personeel dat kanker krijgt weer snel aan het werk te helpen. »»
  Reacties: 2 reacties


  Vijf vragen over borstkankerscreening

  Vijf vragen over borstkankerscreening  |  Bevolkingsonderzoek naar borstkanker heeft wel degelijk nut, concludeert de Gezondheidsraad. Hoe zit dat precies? Henk Maassen beschrijft ontwikkelingen en feiten over borstkanker en preventieve screening. »»
  Reacties: 1 reactie


  Interview Ivan Wolffers: Op ontdekkingsreis door de zorg

  Interview Ivan Wolffers: Op ontdekkingsreis door de zorg  |  31 januari verschijnt Kanker en smileys, een bundeling van vier jaar MC-columns door arts, schrijver en kankerpatiënt Ivan Wolffers. Lieke de Kwant sprak met deze ‘meester in milde kritiek’. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Niet elke specialist hoeft te promoveren

  Niet elke specialist hoeft te promoveren  |  Promoveren vergroot de kans van jonge artsen op een opleidingsplek. Maar waarom eigenlijk, vraagt De Jonge Orde zich af. »»
  Reacties: 1 reactie


  Kwetsbare ouderen opsporen loont

  Kwetsbare ouderen opsporen loont  |  Het Rotterdamse Gezondheidscentrum Ommoord heeft veel ouderen als patiënt. Om in kaart te brengen wie van hen wellicht extra zorg nodig hadden, screende een verpleegkundige ouderenzorg de patiëntenpopulatie boven de 75 jaar. »»
  Reacties: 4 reacties


  Circumcisiekamp - Arts in Zuid-Afrika

  Circumcisiekamp - Arts in Zuid-Afrika  |  Daar waar Nederlandse jongens op voetbal- of zeilkamp gaan, gaan ze in ruraal Zuid-Afrika naar een circumcisiekamp. Jongens tussen de 15 en 18 jaar oud worden opgehaald van school en ingeladen achter in een pick-uptruck. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Crowdfunding door innoverende dokters

  Crowdfunding door innoverende dokters  |  Het duurt vaak lang voordat medische innovaties daadwerkelijk op de markt komen. Financiering is lastig, maar ook het vinden van de juiste partners. Crowdfunding kan helpen. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Kwestie-Poldermans heeft gevolgen voor richtlijnen

  Kwestie-Poldermans heeft gevolgen voor richtlijnen  |  De wetenschappelijke schuinsmarcheerderij van Don Poldermans brengt het advies over het toedienen van bètablokkers rond hartoperaties aan het wankelen. Cardiologen en anesthesiologen beraden zich op de gevolgen hiervan. »»
  Reacties: 3 reacties


  Beoordelingssites plaatsen alles klakkeloos

  Beoordelingssites plaatsen alles klakkeloos  |  De oordelen van websites waar patiënten hun dokter kunnen beoordelen zijn volstrekt onbetrouwbaar, stellen twee medisch specialisten. »»
  Reacties: 3 reacties


  Manuele therapie is kwakzalverij

  Manuele therapie is kwakzalverij  |  Manuele geneeskunde is geleidelijk salonfähig geworden en voor de oppervlakkige toeschouwer ontdaan van haar alternatieve status. Volgens Cees Renckens echter totaal onterecht. »»
  Reacties: 2 reacties


  Doodswens verdwaald in SCEN-labyrint

  Doodswens verdwaald in SCEN-labyrint  |  Een psychotische vrouw heeft een doodswens. Vier consulenten kunnen het lang niet eens worden over het honoreren van dit bijzondere euthanasieverzoek. Pas na een jaar krijgt de vrouw wat ze wil. Een terugblik. »»
  Reacties: 3 reacties


  Leer studenten bijwerkingen herkennen

  Leer studenten bijwerkingen herkennen  |  Om veilig geneesmiddelen voor te schrijven moet de dokter fingerspitzengefühl voor bijwerkingen hebben. Twee geneeskundefaculteiten hebben daarom het curriculum aangepast. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Artsen moeten zich niet lenen voor asielbeleid

  Artsen moeten zich niet lenen voor asielbeleid  |  IND-artsen geven adviezen die niet stoelen op feiten en de artsen zijn niet aanspreekbaar. Specialisten van de Reinier de Graaf Groep roepen de KNMG op tot maatregelen. »»
  Reacties: 5 reacties


  Bloeddonatie: ideëel of commercieel?

  Bloeddonatie: ideëel of commercieel?  |  Bij de handel in bloedproducten is Sanquin veroordeeld tot een ongelijke concurrentiestrijd. Daarom wil ze Europese afspraken om deze markt te beschermen. »»
  Reacties: 3 reacties


  Patiëntenportaal werkt niet vanzelf

  Patiëntenportaal werkt niet vanzelf  |  Verschillende zorggroepen hebben inmiddels een prachtig elektronisch zorgportaal, maar het gebruik ervan valt tegen. Dat komt omdat de beoogde gebruikers nauwelijks betrokken zijn bij de totstandkoming, stelt kenniscentrum Vilans. »»
  Reacties: 2 reacties


  Weg met de wilsverklaring

  Weg met de wilsverklaring  |  Er ligt een voorstel op tafel om de geldigheidsduur van de schriftelijke wilsverklaring te beperken tot twee jaar. SCEN-arts Ed Kenter heeft daar twijfels bij; de grenzen aan euthanasie blijven altijd grijze gebieden. »»
  Reacties: 4 reacties


  ‘We werken samen aan het beste voor de patiënt’

  ‘We werken samen aan het beste voor de patiënt’  |  Als het ambulancepersoneel een spoedpatiënt overdraagt aan het team op de SEH kan er van alles misgaan. In Utrecht wordt het proces gestroomlijnd door samen te oefenen. »»
  Reacties: 2 reacties


  Wet BIG moet worden opgefrist

  Wet BIG moet worden opgefrist  |  De Wet BIG is niet ongeschonden door z’n tweede apk-keuring gekomen. Hoogleraar gezondheidsrecht Jaap Sijmons, die meedeed aan de evaluatie van deze wet, licht de bevindingen toe. »»
  Reacties: 1 reactie


  AVL vindt partner voor geïntegreerde oncologie

  AVL vindt partner voor geïntegreerde oncologie  |  Het Antoni van Leeuwenhoek zocht samenwerking met een umc en vond die verrassend genoeg niet in Amsterdam maar in Utrecht, omdat de Amsterdamse umc’s niet wilden meewerken aan disciplineoverstijgende oncologische zorg. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Van robotchirurgie valt veel te leren

  Van robotchirurgie valt veel te leren  |  Robotchirurgie staat ter discussie omdat het duur is en (nog) geen bewezen meerwaarde heeft. Beperk deze innovatie daarom tot de academische setting, waar de betekenis van robotica nader kan worden onderzocht, zeggen bestuursvoorzitter Guy Peeters en chirurg Jos Maessen van Maastricht UMC+. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Strijder tegen dronken kinderen wint slag

  Strijder tegen dronken kinderen wint slag  |  Dé protagonist in de strijd tegen alcohol drinkende kinderen is kinderarts Nico van der Lely. De nieuwe Drank- en Horecawet is een belangrijke victorie, maar nog niet het eindpunt. »»
  Reacties: 1 reactie


  Rudi Westendorp: ‘Gezond oud worden bestaat niet’

  Rudi Westendorp: ‘Gezond oud worden bestaat niet’  |  Hoogleraar ouderengeneeskunde Rudi Westendorp wil geen sombere verhalen over de ouderdom meer ophangen. Vitaal zijn, daar gaat het om. En die vitaliteit zit van binnen, ‘of je nou kunt lopen of niet.’ Een vraaggesprek. »»
  Reacties: 3 reacties


  Concentratie CVA-zorg negeert risico op vergissing

  Concentratie CVA-zorg negeert risico op vergissing  |  Het voorstel van Zorgverzekeraars Nederland (ZN) tot volumecriteria en centralisatie in de CVA-zorg, stuitte en stuit op nogal wat weerstand. Twee eerder gepubliceerde artikelen en een nieuwe bijdrage deze week getuigen daarvan. ZN reageert. »»
  Reacties: 2 reacties


  VWS heeft fooi over voor antirookbeleid

  VWS heeft fooi over voor antirookbeleid  |  De manier waarop de Nederlandse overheid het roken ontmoedigt, is ronduit teleurstellend. De prijs van een pakje sigaretten opdrijven naar 17 euro, dat zet pas zoden aan de dijk. »»
  Reacties: 1 reactie


  Infectiepreventie in ziekenhuizen onder de maat

  Infectiepreventie in ziekenhuizen onder de maat  |  Onderzoek van de inspectie toont aan dat de infectiepreventie in veel ziekenhuizen te wensen overlaat. Zo wordt het dragen van horloges en sieraden nog heel vaak getolereerd. Onbegrijpelijk, vindt inspecteur Merel Langelaar. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Fotoreportage: Gekoesterd beeld

   |  Het uitzicht uit het raam, sporen in de sneeuw. ‘Gewone’ beelden krijgen een andere waarde voor wie geleidelijk blind wordt. Fotograaf Rein Jelle Terpstra legde ze vast. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Geheugengadgets

   |   »»
  Reacties: 2 reacties


  Leren te vergeten

   |  Een traumatische gebeurtenis blijft jarenlang letterlijk in het geheugen gegrift. Therapie kan de angst voor de dramatische beelden verzachten of zelfs doen verdwijnen, maar de beelden zélf blijven in de hersenen opgeslagen. Nog wel, want in de verre toekomst zijn ze wellicht rigoureus te wissen. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  5 vragen over het geheugen

  5 vragen over het geheugen  |  Hoewel neurowetenschappers er al decennialang hun tanden in zetten, blijft het geheugen lastig te ontrafelen. Waar zit het in ons brein? En hoeveel terabytes passen er eigenlijk in? »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Stampen hoeft niet meer

  Stampen hoeft niet meer  |  Iedereen kan goed onthouden, beweren geheugengoeroes. Als je de juiste technieken maar kent. En goed nieuws voor de geneeskundestudent: zelfs anatomie leren kan zonder te stampen. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Douwe Draaisma: 'Het geheugen is een dampend regenwoud'

  Douwe Draaisma: 'Het geheugen is een dampend regenwoud'  |  Een voorval in het nu kan een herinnering in een ander perspectief zetten en daarmee de herinnering ook letterlijk veranderen, zegt psycholoog en geheugendeskundige professor Douwe Draaisma. ‘Herinneren en vergeten liggen dichter bij elkaar dan we denken.’ »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Pauline Meurs: ‘Patiënten bij palliatieve zorg niet in onzekerheid laten’

  Pauline Meurs: ‘Patiënten bij palliatieve zorg niet in onzekerheid laten’  |  Vorige week presenteerde de Onderzoeksraad voor Veiligheid zijn rapport naar de misstanden bij het voormalige Ruwaard van Putten Ziekenhuis. Volgens OVV-raadslid Pauline Meurs ‘kan iedereen hiervan leren.’ »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Maak sterftecijfer ic's niet openbaar

  Maak sterftecijfer ic's niet openbaar  |  Onder druk van zorgverzekeraars en de publieke opinie wil de stichting Nederlandse Intensive Care Evaluatie (NICE) sterftecijfers bekendmaken. Heel onverstandig, vindt intensivist Peter Bijlstra, want deze schijnbare transparantie kan leiden tot geleur met patiënten. »»
  Reacties: 3 reacties


  ‘Palliatieve sedatie is geen confectie’

  ‘Palliatieve sedatie is geen confectie’  |  Huisartsen zijn goede volgers van de richtlijn Palliatieve sedatie, zo blijkt uit onderzoek van Medisch Contact en de NCRV. Dat één op de tien wel eens méér medicatie voorschrijft dan de richtlijn aanraadt, is daar niet mee in tegenspraak. Soms vraagt de situatie om stevig ingrijpen »»
  Reacties: 2 reacties


  Senatoren worstelen met wet Kwaliteitsinstituut

  Senatoren worstelen met wet Kwaliteitsinstituut  |  De leden van de Eerste Kamer zien het nut van het Kwaliteitsinstituut dat waakt over de kwaliteit van de zorg. Maar ze vrezen dat het een tandeloze tijger is. »»
  Reacties: 2 reacties


  Winstuitkering ziekenhuizen komt eraan

  Winstuitkering ziekenhuizen komt eraan  |  De Tweede Kamer buigt zich binnenkort over de vraag of, en onder welke voorwaarden ziekenhuizen en zelfstandige behandelcentra winst aan private financiers mogen uitkeren. Aan het wetsvoorstel zitten echter nog wel een paar haken en ogen. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  NVVG-voorzitter Jim Faas: 'De Wajong is zinloos overheidsgeweld'

  NVVG-voorzitter Jim Faas: 'De Wajong is zinloos overheidsgeweld'  |  Interview Verkeerd overheidsbeleid is NVVG-voorzitter Jim Faas een doorn in het oog: ‘Het kost veel geld en het levert een hoop ellende op. Hopeloos!’ »»
  Reacties: 1 reactie


  Verhaal gestopte longarts maakt veel los

  Verhaal gestopte longarts maakt veel los  |  Mariska Koster, die het zware vak van longarts te belastend vond, riep op om artsen beter emotioneel te ondersteunen. MC-journalist Sophie Broersen ging na wat er al bestaat. »»
  Reacties: 4 reacties


  Te veel onnodig onderzoek in tweede lijn

  Te veel onnodig onderzoek in tweede lijn  |  Reumatologen vragen vaak ten onrechte röntgen- en labdiagnostiek aan, ontdekten arts-onderzoeker Nienke Lesuis en collega’s. Dat komt onder meer door systematische denkfouten. »»
  Reacties: 5 reacties


  Samen strijden voor betere leefstijl

  Samen strijden voor betere leefstijl  |  De bevordering van gezond gedrag is een taak van alle maatschappelijke sectoren samen, niet alleen van de zorg, stellen Paul Habets en Pauline Terwijn. Noordoost-Overijssel geeft het goede voorbeeld. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Trial niet enige bron van wijsheid

  Trial niet enige bron van wijsheid  |  Hoewel de randomized controlled trial (RCT) zeer waardevol is, kent die ook beperkingen, stellen Sietse Wieringa en Babette Rump. Ze brengen andere vormen van wetenschappelijk redeneren in herinnering, die ook tot ‘de waarheid’ kunnen leiden. »»
  Reacties: 2 reacties


  Hiv-zorg kan via de huisarts

  Hiv-zorg kan via de huisarts  |  Voor hiv-geïnfecteerden zijn er aparte voorzieningen in de tweede lijn. Maar het kan ook anders. Internist Kees Brinkman e.a. beschrijven hoe de huisarts een rol kan spelen in deze zorg. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Smartphone draagt ziekten over

  Smartphone draagt ziekten over  |  Meer dan de helft van de artsen en andere ziekenhuismedewerkers gebruikt een smartphone op het werk. Ontzettend handig, maar ook een belangrijke bron van ziekenhuisinfecties. »»
  Reacties: 7 reacties


  Zonder kosteninzicht geen kostenbewustzijn

  Zonder kosteninzicht geen kostenbewustzijn  |  Om de kosten in de zorg te kunnen beheersen, moeten artsen wél weten wat die kosten zijn. Dat inzicht is er echter niet, ontdekten ze in Ziekenhuis Gelderse Vallei. Tijd om de prijskaartjes van aanvullend onderzoek en geneesmiddelen boven tafel te krijgen. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Vergelijk oncologische zorg regionaal

  Vergelijk oncologische zorg regionaal  |  In het Zorgakkoord is de variabele beloning voor huisartsen geschrapt. Een grote praktijk met veel gezonde patiënten levert straks veel meer op dan een kleine praktijk met complexe patiënten. Dat kan niet de bedoeling zijn, stellen drie bezorgde huisartsen. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Beloon huisarts voor verkleinen praktijk

  Beloon huisarts voor verkleinen praktijk  |  In het Zorgakkoord is de variabele beloning voor huisartsen geschrapt. Een grote praktijk met veel gezonde patiënten levert straks veel meer op dan een kleine praktijk met complexe patiënten. Dat kan niet de bedoeling zijn, stellen drie bezorgde huisartsen. »»
  Reacties: 5 reacties


  Breng eenvoud terug in huisartsenzorg

  Breng eenvoud terug in huisartsenzorg  |  Huisarts Nelleke Gruijters breekt een lans voor kleinschalige huisartsenzorg en meer aandacht voor de patiënt. »»
  Reacties: 2 reacties


  Vermijdbare schade is degelijk onderzocht

  Vermijdbare schade is degelijk onderzocht  |  Onlangs meldde het Nivel dat het aantal patiënten dat te maken krijgt met vermijdbare schade, is gehalveerd ten opzichte van 2008. Een opvallend resultaat. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Ook zeldzame ziekten verdienen zorgstandaard

  Ook zeldzame ziekten verdienen zorgstandaard  |  Ondanks de geringe incidentie is het toch zinnig om voor zeldzame ziekten zorgstandaarden te ontwerpen, zeggen Ildikó Vajda en Marèl Segers. Want deze patiënten hebben net zoveel recht op goede zorg en inspraak als andere chronisch zieken. »»
  Reacties: 1 reactie


  Angus Deaton - De illusie van de ontwikkelingshulp

  Angus Deaton - De illusie van de ontwikkelingshulp  |  Ontwikkelingswerk baat niet en het schaadt wel. Dat vindt econoom Angus Deaton, die zichzelf niettemin beschouwt als een ‘gematigd optimist’. Een interview. »»
  Reacties: 7 reacties


  Huisarts Paul Giesen: ‘Uniforme protocollen spoedzorg hard nodig’

  Huisarts Paul Giesen: ‘Uniforme protocollen spoedzorg hard nodig’  |  Huisarts en onderzoeker Paul Giesen signaleert dat de spoedzorg in Nederland een allegaartje is. Hij spreekt erover op het NHG-congres van 22 november en Heleen Croonen voelde hem daarom aan de tand. »»
  Reacties: 2 reacties


  Specialisten samen in federatie

  Specialisten samen in federatie  |  Straks vormen alle wetenschappelijke specialistenverenigingen, samen met de OMS, een federatie. ‘Een revolutie’, volgens OMS-voorzitter Frank de Grave. »»
  Reacties: 1 reactie


  Online inzage in eigen dossier werkt

   |  De vrees van sommige artsen was dat online inzage in het medisch dossier veel vragen zou oproepen bij patiënten, maar in het Radboud universitair medisch centrum is dat niet gebeurd. Integendeel, de patiënten bezoeken nu beter voorbereid het spreekuur. »»
  Reacties: 1 reactie


  Het nut van onverwacht inspectiebezoek

  Het nut van onverwacht inspectiebezoek  |  Bij een onaangekondigd bezoek in het Amphia Ziekenhuis telde de IGZ negen tekortkomingen op de ok en dreigde met sluiting als niet binnen vier weken orde op zaken was gesteld. Enkele nauw betrokkenen doen verslag van een intensieve maand. »»
  Reacties: 1 reactie


  Arts heeft eenzaam beroep

  Arts heeft eenzaam beroep  |  Artsen die dagelijks met de dood te maken hebben, kunnen met hun emoties nergens heen. Dat breekt hen op. Mariska Koster, zelf mede om die reden gestopt als longarts, roept op tot professionele opvang. »»
  Reacties: 50 reacties


  IND-artsen: ‘Wij maken geen beleid’

  IND-artsen: ‘Wij maken geen beleid’  |  Eenieder die professioneel betrokken is bij het vreemdelingenbeleid, krijgt kritiek te verduren. Voor artsen die bij het Bureau Medische Advisering van de immigratiedienst IND werken is dat niet anders. Een gesprek met twee BMA-artsen, over hun werk en de kritiek daarop. »»
  Reacties: 5 reacties


  Weer vragen over ggz nieuwe stijl

  Weer vragen over ggz nieuwe stijl  |  Nu de organisatie van de ggz op de schop gaat, vrezen huisartsen dat ze te maken gaan krijgen met complexe psychiatrie. Maar overhevelen ‘naar de eerste lijn’ is niet hetzelfde als ‘naar de huisarts’. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Klinische geriatrie? Nooit van gehoord

  Klinische geriatrie? Nooit van gehoord  |  De klinische geriatrie komt nauwelijks in beeld bij de geneeskundestudenten. Op slechts twee faculteiten is het een verplicht coschap. Die onbekendheid maakt onbemind en dus kiezen weinig studenten voor dit specialisme. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  De overdracht kan een stuk beter

  De overdracht kan een stuk beter  |  Een goede dienstoverdracht bespaart tijd en voorkomt fouten bij de behandeling. Toch is er noch in de opleiding, noch in de praktijk veel aandacht voor. De Nederlandse Internisten Vereniging bracht de knelpunten in de huidige overdracht in kaart. Met een paar eenvoudige veranderingen valt veel te verbeteren. »»
  Reacties: 1 reactie


  Elke boom zijn eigen breuk - Tanzania

  Elke boom zijn eigen breuk - Tanzania  |  Aan het type breuk kan ik inmiddels zien uit welke boom de patiënt is gevallen. Mangobomen leiden typisch tot hersenschudding en gebroken armen. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Korten op preventie? Niet doen!

   |  Het aandeel van preventie in de totale uitgaven voor gezondheidszorg is flink gedaald de afgelopen jaren, en op preventieonderzoek wordt bezuinigd. Kortzichtig beleid, waardoor de burger onnodig gezondheid gaat mislopen. Hopelijk beseft de Tweede Kamer dat, te beginnen met de vaste Kamercommissie op 20 november. »»
  Reacties: 1 reactie


  Hoezeer moet de co op zijn tellen passen?

  Hoezeer moet de co op zijn tellen passen?  |  Coassistenten leren dat ze hun mond moeten opendoen als hun opleider dingen doet die ogenschijnlijk niet door de beugel kunnen. Maar dat is niet altijd makkelijk. »»
  Reacties: 1 reactie


  Evaluatieonderzoek verzuipt in regelgeving

  Evaluatieonderzoek verzuipt in regelgeving  |  Om kennis over de effectiviteit van medische interventies op te bouwen, is vergelijkend evaluatieonderzoek onontbeerlijk. Maar Europese én lokale regels maken dit onderzoek tot een onnodig langdurige en veel te kostbare onderneming. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Gedrag co Tuitjenhorn stemt optimistisch

  Gedrag co Tuitjenhorn stemt optimistisch  |  Het verslag van de coassistent die de zaak Tuitjenhorn aan het rollen bracht, geeft aanleiding tot optimisme, vindt voormalig onderwijscoördinator professioneel gedrag Myra van Zwieten. Het biedt een inkijkje in de leefwereld van een nieuwe generatie dokters die professionaliteit serieus neemt. »»
  Reacties: 19 reacties


  Arts-ondernemer Marcel Smolders: ‘Wij hebben vooral ambities op de ziekenhuismarkt’

   |  Marcel Smolders van zorginvesteerder SJMG Health Investments popelt om een ziekenhuis over te nemen en om te vormen tot een zogenoemd doctors hospital. Maar de huidige ontwikkelingen op de zorgmarkt schrikken veel investeerders af. »»
  Reacties: 1 reactie


  Verzekeraar, investeer en breek niet af

  Verzekeraar, investeer en breek niet af  |  Nu de vraag naar curatieve zorg onverwacht is afgenomen, zijn overheid en verzekeraars er als de kippen bij om bespaarde euro’s te incasseren. Dat is niet slim, stellen ziekenhuisbestuurders Bart Berden en Douwe Biesma. Verstandig investeren is beter. »»
  Reacties: 1 reactie


  Te veel verschil in behandeling

   |  Door de variatie tussen dokters terug te dringen, kunnen we jaarlijks ruim een miljard euro besparen aan zorgkosten, zeggen Bertien Dumas en Martijn Ludwig, adviseurs bij Deloitte. »»
  Reacties: 8 reacties


  Tromp was ‘op een bizarre manier te goeder trouw’

  Tromp was ‘op een bizarre manier te goeder trouw’  |  De gang van zaken rond huisarts Nico Tromp uit Tuitjenhorn wekte bij veel artsen woede en verontwaardiging. De openbaarmaking van het bevel van de IGZ heeft de reacties echter doen ombuigen: ‘Ontnuchterend.’ Toch blijft er ook begrip voor hun collega. »»
  Reacties: 7 reacties


  Richtlijnen met elkaar in strijd

  Richtlijnen met elkaar in strijd  |  Soms staan verschillende richtlijnen op gespannen voet met elkaar. Bijvoorbeeld als een patiënt antistollingsmedicatie gebruikt en een operatie moet ondergaan. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Oncologie haalt minimumnormen nog niet

  Oncologie haalt minimumnormen nog niet  |  Met de komst van de oncologierichtlijnen van Soncos zou de kwaliteit van oncologische zorg moeten toenemen. Maar aan die normen wordt in menig ziekenhuis nog lang niet voldaan. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Promoveren in de sloppen - Kenia

  Promoveren in de sloppen - Kenia  |  Om half 12 ’s avonds gaat mijn mobiele telefoon af. Ik knip het licht van mijn bedlamp aan en kijk op het beeldscherm. Het is Mozes, mijn onderzoeksassistent in het veld. ‘Sorry dat ik je zo laat bel, maar Zacharia is een paar uur geleden neergestoken.’ »»
  Reacties: 1 reactie


  Geen kind ‘creëren’ met anonieme donoren

  Geen kind ‘creëren’ met anonieme donoren  |  Een Spaanse fertiliteitskliniek creëert embryo’s uit ei- en zaadcellen van anonieme donoren en plaatst ze terug bij een Nederlandse draagmoeder. Vervolgens krijgen de gynaecologen van het Atrium Medisch Centrum haar op hun verloskundig spreekuur. De wensouders zijn zich van geen kwaad bewust. »»
  Reacties: 2 reacties


  Leren van Diane-35

  Leren van Diane-35  |  Sterfgevallen door de Diane-35-pil, zonder melding bij het bijwerkingencentrum Lareb, zorgden begin dit jaar voor veel commotie. Lareb en NHG willen hier samen lering uit trekken. »»
  Reacties: 1 reactie


  Feminisering specialisten zet door

  Feminisering specialisten zet door  |  In de opleiding zijn vrouwen nu al in de meerderheid, dus het is slechts een kwestie van tijd dat dit ook onder medisch specialisten het geval is. Toch blijven sommige beroepsgroepen echte mannenbolwerken, signaleert Joris Meegdes van het Capaciteitsorgaan. »»
  Reacties: 2 reacties


  Artsen herkennen muziekblessures niet

  Artsen herkennen muziekblessures niet  |  Musiceren is topsport. En daar komen dus ook blessures bij voor. De muzikale context daarvan wordt echter vaak gemist. Revalidatiearts Kees-Hein Woldendorp vindt dat dokters hierin moeten worden bijgespijkerd. »»
  Reacties: 1 reactie


  Korting vervolgopleiding treft vooral ziekenhuizen

  Korting vervolgopleiding treft vooral ziekenhuizen  |  Er wordt flink gesneden in de medische vervolgopleiding, maar minder dan eerder gepland. De aiossen zijn tevreden over het nieuwe akkoord. Ziekenhuizen leveren het meeste in. »»
  Reacties: 1 reactie


  De keerzijden van de nieuwe Jeugdwet

  De keerzijden van de nieuwe Jeugdwet  |  Bijna iedereen is het erover eens dat de jeugdzorg hervormd moet worden. Toch oogst de nieuwe Jeugdwet veel kritiek. Zo vreest de LHV voor de onafhankelijke positie van de huisarts en ligt volgens de kinderombudsman ongelijke behandeling op de loer. »»
  Reacties: 4 reacties


  Artsen onmisbaar bij waarheidsvinding na incident

  Artsen onmisbaar bij waarheidsvinding na incident  |  Na een medisch incident is het belangrijk om achteraf precies te achterhalen wat er is gebeurd, zodat er lessen uit kunnen worden getrokken. Maar juridische procedures staan het zoeken naar de waarheid soms in de weg. »»
  Reacties: 2 reacties


  Centralisatie CVA-zorg niet nodig

  Centralisatie CVA-zorg niet nodig  |  Zorgverzekeraars Nederland pleit voor centralisatie van CVA-zorg. Onterecht, betogen deskundigen in ziekenhuis St Jansdal. Kwaliteitswinst kan minstens zo goed langs andere wegen worden bereikt. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Vergoeding duur middel vraagt breder fundament

  Vergoeding duur middel vraagt breder fundament  |  Of een weesgeneesmiddel al dan niet wordt vergoed, hangt af van noodzakelijkheid, effectiviteit, kosteneffectiviteit en uitvoerbaarheid. Maar in de praktijk blijken meer factoren een rol te spelen, waaronder morele. Daarom bepleiten deskundigen aan de Erasmus Universiteit een alternatief beoordelingsmodel. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Klein(er) ziekenhuis kan succesvol zijn

  Klein(er) ziekenhuis kan succesvol zijn  |  Kleinere zelfstandige ziekenhuizen liggen onder vuur. Onterecht, vinden ze bij Ziekenhuis Amstelland in Amstelveen. Bestuursvoorzitter Jacques Moors en voorzitter van de medische staf Michel Barnas over de geheimen van een succesvol klein ziekenhuis. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Complicatieregistratie moet uniform zijn

  Complicatieregistratie moet uniform zijn  |  Om vergelijkingen mogelijk te maken, moet complicatieregistratie overal op dezelfde manier plaatsvinden. De Nederlandse Vereniging voor Nucleaire Geneeskunde reikt hiervoor een aantal standaarddefinities aan. »»
  Reacties: 1 reactie


  Help dokter, de zorg verzuipt!

  Help dokter, de zorg verzuipt!  |  Politiek en verzekeraars bepalen steeds meer de inhoud van wat dokters mogen doen. Dit gaat ten koste van de primaire zorg, waarschuwen medisch specialisten Willem Oerlemans en Gerard Innemee. »»
  Reacties: 10 reacties


  Wachttijden terug van weggeweest

  Wachttijden terug van weggeweest  |  Discussies over lange wachttijden zijn lange tijd niet gevoerd. Maar cijfers van de NOS wijzen erop dat de problematiek bij veel specialismen groot is. Joost Visser zocht uit hoe het nou precies zit. »»
  Reacties: 4 reacties


  Ratten sporen tbc op

  Ratten sporen tbc op  |  Ze leveren goed werk af, zijn snel én goedkoop. Ratten blijken ideale ‘medewerkers’ als het gaat om het opsporen van de tuberculosebacterie. Een fotoreportage van innovatieve lowbudgetdiagnostiek in Afrika. »»
  Reacties: 1 reactie


  Huisarts en buurtsport moeten samenwerken

  Huisarts en buurtsport moeten samenwerken  |  Sportbeoefening werkt preventief en huisartsen zouden dat dan ook meer kunnen stimuleren bij hun patiënten. Het Nivel deed daarom onderzoek naar de mogelijkheden van betere samenwerking tussen huisartsen en aanbieders van beweegactiviteiten in de buurt. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Zelfmanagement op maat

  Zelfmanagement op maat  |  Een zelfmanagementprogramma dat goed werkt bij de ene patiënt, is niet automatisch geschikt voor de andere. Zorggroep DOH in Eindhoven ontwikkelde daarom een meetinstrument dat het succes van zelfmanagement voorspelt. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Bernard Kouchner: ‘Ik ben een activistische pessimist’

  Bernard Kouchner: ‘Ik ben een activistische pessimist’  |  Bernard Kouchner is een Franse arts, politicus en vooral activist. Partijdoctrines zijn niet aan hem besteed. Wat telt is dat het recht op gezondheidszorg een mensenrecht is. ‘Geneeskunde is actie’. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Maak tumornetwerken tussen ziekenhuizen

   |  Voor optimale oncologische zorg zijn ziekenhuisoverstijgende tumornetwerken nodig, meent Integraal Kankercentrum Nederland IKNL. Directeur Jansen-Landheer legt uit waarom dat zo is en hoe je dat het beste kunt organiseren. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Tuchtzaak verloskundigen grote misser

  Tuchtzaak verloskundigen grote misser  |  Deze zomer werden twee verloskundigen berispt, en een doorgehaald in het BIG-register, omdat zij vrouwen thuis bijstonden in een risicobevalling. Een treurige uitspraak, die mensen feitelijk in de steek laat, vindt hoogleraar Elselijn Kingma. »»
  Reacties: 1 reactie


  Kostenstijging ggz wordt overdreven

  Kostenstijging ggz wordt overdreven  |  Het idee bestaat dat de kosten in de ggz harder stijgen dan elders in de zorg. Reden voor de minister om extra bezuinigingen in te plannen. Onderzoek van enkele hoogleraren psychiatrie en psychologie wijst echter uit dat de berichten over een ‘kostenexplosie’ sterk overdreven zijn. »»
  Reacties: 1 reactie


  Zorgverzekeraars knijpen ziekenhuizen af

   |  Tijdens de huidige inkooponderhandelingen met de ziekenhuizen zetten de zorgverzekeraars ongekend hard in. De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) maakt zich zorgen. »»
  Reacties: 5 reacties


  Veel burn-out onder geneeskundestudenten

  Veel burn-out onder geneeskundestudenten  |  Onderzoek van het KNMG Studentenplatform laat zien dat een kwart van de geneeskundestudenten ernstige vermoeidheidsklachten heeft en 41 procent van de coassistenten de werkdruk als zwaar tot erg zwaar ervaart. Het platform pleit voor meer preventie van burn-out door opleiders en artsen. »»
  Reacties: 3 reacties


  Bezuinigen met onzekerheden

  Bezuinigen met onzekerheden  |  Het oordeel over de zorgbegroting is gemengd. Het zorgakkoord zal zeker de volumegroei beperken, maar het kabinet laat zijn oren te veel hangen naar het CPB. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Keurmerk voor seniorvriendelijk ziekenhuis

  Keurmerk voor seniorvriendelijk ziekenhuis  |  Voor oudere patiënten is een ziekenhuis­opname vaak een hard gelag. Het zorgaanbod van veel zieken­huizen past niet goed bij de draagkracht van deze patiënten, die vaak meerdere aandoeningen tegelijk hebben. Het seniorvriendelijke ziekenhuis kiest een aanpak op maat. »»
  Reacties: 1 reactie


  De snijtafel op schildersdoek

  De snijtafel op schildersdoek  |  Frank IJpma, chirurg in Zwolle, heeft een ongebruikelijke fascinatie: dokters die zich, in de zeventiende en achttiende eeuw, lieten portretteren tijdens een anatomische les. Hij is dan ook nauw betrokken bij een tentoonstelling over dit onderwerp, vanaf 28 september in Den Haag. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Chemo wordt te lang doorgezet

  Chemo wordt te lang doorgezet  |  Het niet-kleincellig longcarcinoom wordt soms te lang bestreden met chemotherapie. Dat is slecht voor de kwaliteit van leven na de behandeling. De afdeling Longziekten van de Isala klinieken onderzocht dit fenomeen en bedacht een oplossing. »»
  Reacties: 1 reactie


  OMS-topman Frank de Grave: ‘Verschuiving naar eerste lijn kent grenzen’

  OMS-topman Frank de Grave: ‘Verschuiving naar eerste lijn kent grenzen’  |  Deze maand stemde de achterban van de Orde van Medisch Specialisten in met het nieuwe zorgakkoord voor de tweede lijn. Medisch specialisten zijn wat groeiruimte verloren, maar hebben ook veel gewonnen. OMS-voorzitter Frank de Grave licht toe. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Exit receptblok

   |  Elektronisch voorschrijven wordt de nieuwe norm, dat staat in de richtlijn die de KNMG en vijftien andere koepelorganisaties hebben gepubliceerd. Er is nog veel werk aan de winkel, want de polikliniek schrijft nog maar weinig elektronisch voor. »»
  Reacties: 4 reacties


  Waterinjectie stilt bevallingspijn

  Waterinjectie stilt bevallingspijn  |  Een steriele waterinjectie in de onderrug is een bewezen effectieve methode van pijnbestrijding bij de bevalling, zeggen Eileen Hutton en Lena Mårtensson, deskundigen op dit gebied. Het geeft vrouwen de mogelijkheid om zonder medicatie thuis te bevallen. »»
  Reacties: 3 reacties


  Kansen en knelpunten van regiomaatschappen

  Kansen en knelpunten van regiomaatschappen  |  Aan fusies tussen maatschappen uit verschillende instellingen kleven voor- en nadelen. Zo kunnen er mededingingsproblemen ontstaan als na een fusie van maatschappen bepaalde vormen van zorg nog slechts op één plek worden aangeboden. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Verwijs kankerpatiënten naar inloophuizen

  Verwijs kankerpatiënten naar inloophuizen  |  Het bestaan van inloophuizen voor mensen met kanker en hun naasten geniet amper bekendheid. Huisartsen verwijzen daarom nog weinig door naar deze waardevolle voorziening, signaleren Rotterdamse onderzoekers van het Kenniscentrum Zorginnovatie. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Jonge arts minder eenzaam 's nachts

  Jonge arts minder eenzaam 's nachts  |  De ziekste patiënten in handen van de minst ervaren artsen die hun bazen niet durven bellen. Dat hardnekkige beeld van ziekenhuizen buiten kantooruren behoeft bijstelling. Arts-assistenten en specialisten vertellen over de verbeteringen van de afgelopen jaren. »»
  Reacties: 2 reacties


  Screening is uitdaging voor mdl-artsen

  Screening is uitdaging voor mdl-artsen  |  Het laatste proefonderzoek is deze maand begonnen, maar vanaf volgend jaar gaat de darmkankerscreening in heel Nederland van start. Dat betekent veel extra werk, vooral voor de maag-darm-leverartsen. Een structurele oplossing voor de benodigde extra capaciteit is er nog niet, zeggen zij zelf. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Ernstig trauma beter in één centrum

  Ernstig trauma beter in één centrum  |  Traumatoloog Loek Leenen en revalidatiearts Herman Holtslag pleiten voor één gespecialiseerd traumacentrum voor meervoudig gewonden, bovenop de bestaande elf centra. Buitenlandse voorbeelden laten zien dat een dergelijke concentratie de kwaliteit zeer ten goede komt. »»
  Reacties: 2 reacties


  Nieuwe ingrepen in cardiologie op komst

  Nieuwe ingrepen in cardiologie op komst  |  Heleen Croonen sprak op het Europese cardiologiecongres met professor Harry Crijns over de medisch-inhoudelijke hoogtepunten. »»
  Reacties: 1 reactie


  In beeld: De kloof tussen arm en rijk

  In beeld: De kloof tussen arm en rijk  |  De wereldwijde gezondheidskloof wordt kleiner, dat is het goede nieuws. Maar dat heeft lang geduurd, en de verschillen tussen arme en rijke landen blijven voorlopig gigantisch. Bekijk hier grafieken en animaties. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Interview Wilkinson en Pickett: Gelijkheid is gezond

  Interview Wilkinson en Pickett: Gelijkheid is gezond  |  Boven een bepaald welvaartsniveau is het vooral de welvaarts­verdeling die bepaalt hoe gezond de bevolking van een land is. Dat toonden de epidemiologen Richard Wilkinson en Kate Pickett aan in hun boek The Spirit Level. Henk Maassen voelde hen aan de tand. »»
  Reacties: 1 reactie


  Reportage: Rijke zorg in de arme wijk

  Reportage: Rijke zorg in de arme wijk  |  In de Nijmeegse wijk Hatert is sociaaleconomische achterstand een katalysator gebleken voor vruchtbare samenwerking in de gezondheidszorg. Journalist Joost Visser ging er kijken en maakte een vergelijking met het rijkere Nijmegen-Oost. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Sarphati, armenarts met ambitie

  Sarphati, armenarts met ambitie  |  De negentiende-eeuwse Amsterdamse dokter Samuel Sarphati had bevlogen ideeën over het verbeteren van de leefomstandig­heden van zijn arme stadgenoten. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Griekse dokter pakt zijn biezen

  Griekse dokter pakt zijn biezen  |  Was in Griekenland de gezondheidszorg vóór de crisis luxueus, nu is het aanbod zeer pover. Door de bezuinigingen is er voor grote groepen mensen slechts minimale zorg. En artsen krijgen hun rekeningen niet betaald door het ziekenfonds. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Patiëntparticipatie kent grenzen

  Patiëntparticipatie kent grenzen  |  De ene patiënt is beter in staat om actief te participeren in de behandeling dan de andere. Het is daarom onverstandig om met financiële prikkels standaardbetrokkenheid te willen creëren, schrijft psychiater Remke van Staveren. »»
  Reacties: 2 reacties


  Pillen op eigen recept

  Pillen op eigen recept  |  Aios Anouck Visscher beschrijft de resultaten van een kleine enquête onder collega-aiossen over het voorschrijven van medicijnen aan familie en vrienden. Mag het? Gebeurt het vaak? Onder welke voorwaarden? »»
  Reacties: 1 reactie


  Leren van Cubaanse gezondheidszorg

  Leren van Cubaanse gezondheidszorg  |  Cuba mag een ontwikkelingsland zijn, de gezondheidszorg staat op een hoog peil. Belangrijkste reden is de klemtoon die ligt op preventie. Een goed voorbeeld voor Nederland, als het aan public health-deskundigen van het LUMC ligt. »»
  Reacties: 1 reactie


  LHV-voorzitter Van Eijck: ‘Akkoord is gezonde nieuwe start’

  LHV-voorzitter Van Eijck: ‘Akkoord is gezonde nieuwe start’  |  Het nieuwe zorgakkoord voor de eerste lijn is bijna rond. Mathijs Smit sprak met LHV-voorzitter Steven van Eijck: ‘Een groei-scenario is voor ons het enige antwoord. De huisarts neemt zorg over van het ziekenhuis, maar krijgt daarvoor betaald.’ »»
  Reacties: 1 reactie


  Praten over levenseinde wordt verrichting

  Praten over levenseinde wordt verrichting  |  Het bespreken van de behandelopties aan het einde van het leven wordt declarabel. Op een door de KNMG geïnitieerde hoorzitting presenteerden achttien deskundigen hun ideeën over passende zorg in deze levensfase. »»
  Reacties: 5 reacties


  Nieuwe wet voorkomt NOVO-incident niet

  Nieuwe wet voorkomt NOVO-incident niet  |  De dood van Roelie in een huis van de stichting NOVO blaast de discussie over vrijheidsbeperking weer nieuw leven in. Zorgdeskundigen Brenda Frederiks en Xavier Moonen vinden dat van wet- en regelgeving geen oplossing moet worden verwacht. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  NIPT scoort goed, maar is niet diagnostisch

  NIPT scoort goed, maar is niet diagnostisch  |  Er is veel commotie over de niet-invasieve prenatale test (NIPT) om chromosomale afwijkingen bij het ongeboren kind op te sporen. Heleen Croonen zocht uit wat we aan deze test hebben. »»
  Reacties: 2 reacties


  Artsen niet inzetten voor politiewerk

  Artsen niet inzetten voor politiewerk  |  Voor de politie is het handig: SEH-artsen die patiënten naar de toedracht van hun verwondingen vragen en deze geanonimiseerde informatie vervolgens met de politie delen. Maar volgens hoogleraar gezondheidsrecht Martin Buijsen slaan we daarmee een verkeerde weg in. »»
  Reacties: 2 reacties


  Voorlichting over chemo schiet tekort

  Voorlichting over chemo schiet tekort  |  Informatie over zin en onzin van chemotherapie is vaak onduidelijk en verhullend. De patiënt is daardoor niet in staat een goede keuze te maken over de rest van de behandeling, weet chirurg Cornelis Bruijninckx uit eigen ervaring. »»
  Reacties: 2 reacties


  Achmea knevelt de huisarts

  Achmea knevelt de huisarts  |  Zorgverzekeraar Achmea schroeft de eisen aan huisartsen op. Vier Zwolse huisartsen voelen zich onheus bejegend. »»
  Reacties: 17 reacties


  Kleine ziekenhuizen bedreigd

  Kleine ziekenhuizen bedreigd  |  Kleine ziekenhuizen, zoals het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis in Woerden, hebben dubbele financiële tegenwind. Journalist Mathijs Smit sprak erover met bestuursvoorzitter Ankie van Rossum. »»
  Reacties: 1 reactie


  Kwaliteitszorg CVA: volume is slechte raadgever

  Kwaliteitszorg CVA: volume is slechte raadgever  |  Het volumecriterium voor kwaliteit wordt ook gehanteerd met betrekking tot trombolyse bij CVA-patiënten. Neuroloog Martien Limburg c.s. concluderen uit hun onderzoek in 63 ziekenhuizen dat dat criterium niet deugt. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Invloed van licht op gezondheid onderschat

  Invloed van licht op gezondheid onderschat  |  De onbewuste waarneming van licht is cruciaal voor de gezondheid, betogen hoogleraar Domien Beersma en collega’s. Het zou goed zijn als artsen daar rekening mee houden bij oogheelkundige behandelingen. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Goed verdeelmodel verhoogt kwaliteit

   |  Het Diakonessenhuis in Utrecht heeft bij de verdeling van het variabele deel van het specialistenhonorarium gekozen voor een collectieve aanpak. De praktijkkosten werden eerlijk verdeeld en het inkomen van vrijgevestigde specialisten is deels afhankelijk gemaakt van het behalen van kwaliteitsdoelstellingen. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Miljoenen voor protonentherapie

  Miljoenen voor protonentherapie  |  Met het toelaten van vier behandelcentra begint minister Schippers voorzichtig met de introductie van protonenradio-therapie. Zorgverzekeraars vinden haar niet voorzichtig genoeg: ‘Straks worden indicaties bij een apparaat gezocht, in plaats van andersom.’ »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Vaatchirurgen zijn wél genoeg getraind

   |  Hoogleraar Jim Reekers uitte zich in Medisch Contact zeer bezorgd over het uitvoeren van interventionele behandelingen door vaatchirurgen die hiervoor niet zijn opgeleid. Onterecht, stellen de chirurgen. De kwaliteit van hun opleiding is boven elke twijfel verheven. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Zomerportret 4. Anne-Mei The: ‘Langdurige ouderenzorg is niet sexy’

  Zomerportret 4. Anne-Mei The: ‘Langdurige ouderenzorg is niet sexy’  |  Er moet veel veranderen in de ouderenzorg volgens Anne-Mei The. Zeker nu de geldkraan wordt dichtgedraaid en mensen met dementie meer aan de samenleving zullen deelnemen. Het Deltaplan Dementie richt zich helaas voornamelijk op de cure. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Zomerportret 3. Hans van der Linde: ‘Een beetje principiële levenshouding is niet verkeerd’

  Zomerportret 3. Hans van der Linde: ‘Een beetje principiële levenshouding is niet verkeerd’  |  Hans van der Linde, de ‘dwarse’ huisarts, is op zijn 70ste nog altijd actief: als arts en als actievoerder. ‘Hoe ouder ik word, hoe starder ik word, omdat ik telkens word bevestigd in mijn gelijk.’ »»
  Reacties: 5 reacties


  Nieuwe cognitietest voor dementerende migranten

  Nieuwe cognitietest voor dementerende migranten  |  Cognitie testen bij eerstegeneratiemigranten is lastig, vanwege de taal- en cultuurbarrière. Daarom is in het Slotervaartziekenhuis een aangepaste dementiescreening ontwikkeld. »»
  Reacties: 2 reacties


  Kijk ook naar mensen rond sterfbed

  Kijk ook naar mensen rond sterfbed  |  Bij de beslissing rond een sterfbed houden artsen soms al rekening met het leed van de familie, blijkt uit onderzoek van docent huisartsgeneeskunde Donald van Tol. Tijd voor een debat hierover. »»
  Reacties: 2 reacties


  Psychotherapeuten onder druk om beroepsgeheim

   |  Het Psychotherapeuten Team Bussum gaat niet in op verzoeken van medisch adviseurs om informatie over hun cliënten. Wat de adviseurs regelmatig spierballentaal ontlokt. »»
  Reacties: 5 reacties


  Stop dure soa-tests

  Stop dure soa-tests  |  Labs vragen soms veel te hoge prijzen voor een soa-test via de huisarts, constateert huisarts Jan van Bergen. »»
  Reacties: 2 reacties


  Gameboy-generatie verleert gezonde houding

  Gameboy-generatie verleert gezonde houding  |  Kinderen hangen in plaats van zitten. En bewegen doen ze ook te weinig én verkeerd. Orthopedisch chirurg Piet van Loon waarschuwt, samen met andere deskundigen, voor de gevolgen. »»
  Reacties: 4 reacties


  Nieuwe klachtwet kent plussen en minnen

  Nieuwe klachtwet kent plussen en minnen  |  Er is een nieuwe wet om klachten en geschillen in de zorg af te handelen. Joost Visser tekende het oordeel van juridische experts op. »»
  Reacties: 1 reactie


  Donatie voorbereiden zonder Donorregister mag

  Donatie voorbereiden zonder Donorregister mag  |  Het voorbereiden van een donatie kan onder voorwaarden al beginnen vóór het overlijden van de donor en zonder registratie in het Donorregister. Hoewel artsen en verpleegkundigen dat eigenlijk allang zo doen, mocht het officieel niet. Op 1 juli is de wet echter aangepast. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Arbeidsmarktmonitor 2013-2: Vertrekken of Pools leren

  Arbeidsmarktmonitor 2013-2: Vertrekken of Pools leren  |  Een vaste baan in een Nederlands ziekenhuis is voor veel jonge specialisten momenteel niet bereikbaar. Dat concluderen Heleen Croonen en Robert Crommentuyn uit de arbeidsmarktmonitor van afgelopen kwartaal. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Snoeien in aantal opleidingsplaatsen

  Snoeien in aantal opleidingsplaatsen  |  Het Capaciteitsplan 2013 kan ieder moment verschijnen. De kans is levensgroot dat het aantal opleidingsplaatsen voor specialisten daalt, voorspelt Mathijs Smit. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Zomerportret 2. VtdK-voorzitter Catherine de Jong: 'Ik wil de alternatieve behandelwijzen aanvallen'

  Zomerportret 2. VtdK-voorzitter Catherine de Jong: 'Ik wil de alternatieve behandelwijzen aanvallen'  |  Met grote verbetenheid bestrijdt Catherine de Jong, voorzitter van de Vereniging tegen de Kwakzalverij, acupuncturisten, homeopaten en anderen. Deel twee in de serie zomerportretten. »»
  Reacties: 8 reacties


  Palliatieve sedatie voor moslims bezwaarlijk

  Palliatieve sedatie voor moslims bezwaarlijk  |  Veel moslims willen niet worden gesedeerd, opdat zij het hiernamaals bij volledig bewustzijn betreden. Bij de communicatie hierover is een zorgconsulent met kennis van de betreffende taal en cultuur onontbeerlijk, zo is de ervaring in het Lucas Andreas Ziekenhuis te Amsterdam. »»
  Reacties: 11 reacties


  Als psychisch lijden ondraaglijk is

  Als psychisch lijden ondraaglijk is  |  Een 34-jarige patiënte vraagt huisarts Joukje Garretsen om hulp. De vrouw is na een gruwelijke gebeurtenis in haar leven al tien jaar in behandeling om dit trauma te verwerken, maar het helpt allemaal niks. Ze wil echt niet meer leven. »»
  Reacties: 8 reacties


  Artsen LangeLand steken nek uit

  Artsen LangeLand steken nek uit  |  Journalist Eva Nyst sprak met Jos Roelofsen, voorzitter van de medische staf van het LangeLand Ziekenhuis over de opmerkelijke investering van de specialisten in hun eigen ziekenhuis. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Gouden handdrukken weer in de lift

  Gouden handdrukken weer in de lift  |  De Wet Normering Topinkomens moet de salarissen en afkoopsommen van ziekenhuisbestuurders vanaf dit jaar gaan begrenzen. Mathijs Smit nam bij het samenstellen van het MC-jaaroverzicht van vertrekpremies echter bepaald nog geen ommekeer waar. »»
  Reacties: 3 reacties


  Hulpmiddelen nog te makkelijk op de markt

  Hulpmiddelen nog te makkelijk op de markt  |  Strengere toelatingseisen voor medische hulpmiddelen zijn voorlopig nog niet in beeld. Tot die tijd moeten de beroepsgroepen zelf vaststellen hoe ze de veiligheid kunnen optimaliseren. Bijvoorbeeld als het gaat om operaties met gebruik van bekkenbodemmatjes. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Regievoerend arts biedt houvast

  Regievoerend arts biedt houvast  |  Wat onderscheidt een hoofdbehandelaar van een behandelaar en eindverantwoordelijkheid van verantwoordelijkheid? Het LUMC kwam er niet goed uit en koos voor het begrip regievoerend arts. Het laatste artikel in een korte serie over verantwoordelijkheidsverdeling. »»
  Reacties: 1 reactie


  Politie schendt rechten patiënt op SEH

  Politie schendt rechten patiënt op SEH  |  Arts Jan Hulshof heeft een suggestie om het medisch beroepsgeheim op de SEH beter te beschermen tegen opdringerige politieagenten. »»
  Reacties: 1 reactie


  Lyme in soorten en maten

  Lyme in soorten en maten  |  Diagnose en behandelmethodes van de ziekte van Lyme zorgen al jaren voor onenigheid en verwarring. De Gezondheidsraad kwam daarom vorige week met een advies en onderscheidde daarin maar liefst zes soorten lymepatiënten. »»
  Reacties: 4 reacties


  Vinken en communiceren houdt het team scherp

  Vinken en communiceren houdt het team scherp  |  Door actief op zoek te gaan naar de oorzaak van complicaties heeft men in de Isala klinieken de veiligheidsprocedure rondom openhartoperaties verder kunnen verbeteren. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Hoofdbehandelaarschap op de werkvloer

  Hoofdbehandelaarschap op de werkvloer  |  Twee casussen uit het Albert Schweitzer ziekenhuis laten zien dat onduidelijkheid over de verantwoordelijkheidsverdeling tussen behandelaars schade kan veroorzaken. »»
  Reacties: 1 reactie


  'Het werk is hier kwalitatief beter'

  'Het werk is hier kwalitatief beter'  |  Zuid-Europese artsen zoeken steeds vaker hun heil in Nederland. Niet alleen de crisis drijft hen deze kant op, maar ook de betere kwaliteit van onze gezondheidszorg. Joost Visser sprak met een Griekse, Italiaanse en Spaanse arts. »»
  Reacties: 1 reactie


  Huisarts moet weg bij SEH

  Huisarts moet weg bij SEH  |  Kosten besparen door de huisarts te positioneren op de SEH of net daarvóór gaat niet werken, zegt huisarts Arre Bekkering. »»
  Reacties: 8 reacties


  Richtlijn om met GHB te stoppen

  Richtlijn om met GHB te stoppen  |  GHB is een populaire, maar ook extreem verslavende drug. Onderzoeker Boukje Dijkstra en haar collega’s hebben een richtlijn opgesteld om het afkicken in goede banen te leiden. »»
  Reacties: 3 reacties


  Kindermishandeling: Wet meldcode van kracht

  Kindermishandeling: Wet meldcode van kracht  |  Nieuw in de regelgeving over de verplichte meldcode kindermishandeling is de standaard ‘kindcheck’. Verder verandert er weinig voor artsen, aangezien zij al beschikken over de KNMG-meldcode. Omgang met het beroepsgeheim blijft volgens de KNMG een belangrijk aandachtspunt. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Leg hoofdbehandelaarschap bij de psychiater

  Leg hoofdbehandelaarschap bij de psychiater  |  In de gespecialiseerde ggz kan er maar één hoofdbehandelaar zijn, en dat is de medisch specialist, oftewel de psychiater. Judith Godschalx en drie collega-psychiaters hopen de minister hiervan te overtuigen, nu het veld geen consensus weet te bereiken. »»
  Reacties: 4 reacties


  Waarom dokters hun handen niet wassen

  Waarom dokters hun handen niet wassen  |  Patiënten lopen een verhoogd risico op kruisbesmetting als artsen hun handen niet goed wassen. Medisch ethicus Menno de Bree vraagt zich dan ook af waarom deze eenvoudige handeling zo vaak wordt nagelaten. »»
  Reacties: 7 reacties


  Herregistratie met meer kwaliteit en minder papier

   |  Een psychiater die al tien jaar werkt zonder registratie, dat moet niet meer kunnen. Heleen Croonen sprak met de nieuwe voorzitters van de commissies die dit regelen, Ted van Essen (CGS) en Bas Schreuder (RGS). »»
  Reacties: 1 reactie


  Perverse prikkel kan verzekeraars lui maken

  Perverse prikkel kan verzekeraars lui maken  |  Risicoverevening is een potentiële aanjager van de zorgkosten, stellen Qruun Schram en collega’s van zorg-ICT-leverancier 12Care. »»
  Reacties: 1 reactie


  Verpleeghuis reservoir van resistentie

  Verpleeghuis reservoir van resistentie  |  In de jaarlijkse cijfers over het antibioticagebruik is nu voor het eerst het gebruik in verpleeghuizen apart vastgelegd. En dat levert een verontrustend beeld op, stelt journalist Heleen Croonen vast. »»
  Reacties: 1 reactie


  Veertien maanden Levenseindekliniek

  Veertien maanden Levenseindekliniek  |  De Levenseindekliniek heeft sinds haar oprichting 127 van de 850 verzoeken om euthanasie of hulp bij zelfdoding gehonoreerd. Aan de hand van de cijfers en vier casussen laat de kliniek zien wat haar toegevoegde waarde is. »»
  Reacties: 1 reactie


  Bedrijfsarts in Frankrijk

  Bedrijfsarts in Frankrijk  |  Bedrijfsarts Rienk Visser heeft zich in Frankrijk gevestigd. ‘Ik wierp nog tegen dat ik alleen maar camping-Frans sprak en niets wist van de wetgeving in Frankrijk, maar dat wuifde mijn huidige baas weg.’ »»
  Reacties: 1 reactie


  Niet snoeien in oncologische richtlijnen

  Niet snoeien in oncologische richtlijnen  |  Heeft Nederland te veel richtlijnen en moet de bijl erin gezet worden? Het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) vreest voor de kwaliteit van de oncologische zorg als dat gebeurt. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  IGZ: operatieve zorg moet nog beter

   |  Het zesde IGZ-rapport over operatieve zorg is uit. Sophie Broersen zet de belangrijkste conclusies op een rij. Eén ding staat vast: wie vanaf nu een heup of been verwisselt, moet meteen naar de tuchtrechter.’ »»
  Reacties: Plaats een reactie


  IGZ pakt operatieverwisselingen verder aan

   |  Ondanks de al enkele jaren geldende afspraak dat nu bij alle operaties een time-out moet worden uitgevoerd, komen verwisselingen nog steeds voor. De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) komt met een rapport en wil nóg scherper gaan handhaven. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Net op de wereld maar zonder perspectief

  Net op de wereld maar zonder perspectief  |  Minister Schippers geeft de eerste lijn een veel zwaardere rol in de behandeling van mensen met psychische problemen. Henk Maassen polste betrokkenen en merkte dat er steun is voor de plannen, al klinken er ook kritische noten. »»
  Reacties: 1 reactie


  Ggz nieuwe stijl roept veel vragen op

  Ggz nieuwe stijl roept veel vragen op  |  Minister Schippers geeft de eerste lijn een veel zwaardere rol in de behandeling van mensen met psychische problemen. Henk Maassen polste betrokkenen en merkte dat er steun is voor de plannen, al klinken er ook kritische noten. »»
  Reacties: 3 reacties


  Handvatten om SOLK-patiënten te verwijzen

  Handvatten om SOLK-patiënten te verwijzen  |  Voor meer dan de helft van de lichamelijke klachten vindt de huisarts geen oorzaak. Psychiater Guus Eeckhout en psycholoog Michel Reinders zetten uiteen hoe je deze SOLK-patiënten naar cognitieve gedragstherapie kunt geleiden. »»
  Reacties: 4 reacties


  Medische app op weg naar maatwerk

  Medische app op weg naar maatwerk  |  Ze zien er gelikt uit, maar de bruikbaarheid van medische apps laat nog vaak te wensen over. Heleen Croonen signaleerde vier trends die de medische app zullen verbeteren. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Twijfelen aan diagnose is goed

  Twijfelen aan diagnose is goed  |  De casus van een 44-jarige man bij wie de cardiale oorzaak van klachten wordt gemist, toont de betekenis van twijfel in het diagnostisch proces. Huisarts-onderzoeker Robert Willemsen en collega’s concluderen dat artsen beter niet te zeker van zichzelf kunnen zijn. »»
  Reacties: 2 reacties


  Twijfels over financiële verslaglegging ziekenhuizen

  Twijfels over financiële verslaglegging ziekenhuizen  |  Journalist Mathijs Smit dook in de jaarrekeningen van ziekenhuizen. De financiële verslagen lijden onder het declaratiesysteem DOT en wijzigingen in het financieringsstelsel. Er missen vitale gegevens wat banken en zorgverzekeraars kan afschrikken. »»
  Reacties: 2 reacties


  Eigen risico leidt tot mijden van zorg

  Eigen risico leidt tot mijden van zorg  |  Uit een LHV-enquête onder huisartsen blijkt dat de verhoging van het eigen risico alarmerende effecten heeft. Voorzitter Steven van Eijck voorziet – terechte – politieke commotie en hoopt op maatregelen. »»
  Reacties: 1 reactie


  Jong gedrag vaak verward met ADHD

   |  Vroege leerlingen gedragen zich meestal jonger dan hun klasgenoten. Daardoor krijgen zij onterecht het label ADHD opgeplakt, waarschuwen orthopedagoog Elsbeth Krabbe e.a. »»
  Reacties: 4 reacties


  Lek in systeem bedreigt interventieradiologie

  Lek in systeem bedreigt interventieradiologie  |  Hoogleraar Jim Reekers ziet specialisten die na een commerciële training van anderhalve dag ongestraft complexe behandelingen uitvoeren. Behandelingen waarvoor een interventieradioloog twee jaar in opleiding is. »»
  Reacties: 2 reacties


  Zelfeuthanasie bij beginnende dementie

  Zelfeuthanasie bij beginnende dementie  |  Artsen worstelen met euthanasie bij dementie. Maar eigenlijk ligt de verantwoordelijkheid bij de mens die aan geestelijke aftakeling wil ontkomen, stelt schrijver en filosoof Ton Vink. Hij beschrijft de begeleide zelfeuthanasie van Tom (83). »»
  Reacties: 6 reacties


  Rustig dokteren in de Bourgogne

   |  ‘Als een Fransman zonder recept de deur uitgaat, deugt de arts niet’, zegt huisarts Geert van Haendel. Samen met zijn vrouw woont en werkt hij sinds ruim twee jaar in het voormalige mijnstadje Épinac. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Huisartsen, sta op voor jullie vak

  Huisartsen, sta op voor jullie vak  |  Dbc’s, ketenzorg en marktwerking hebben de eerstelijnszorg niet goedkoper of beter gemaakt, zegt huisarts Hans van Gestel. Hij vreest de teloorgang van zijn geliefde vak, en vraagt zich af waar het protest blijft. »»
  Reacties: 24 reacties


  Ruimte maken voor jonge klaren

  Ruimte maken voor jonge klaren  |  Het is treurig gesteld met de arbeidskansen van pas afgestudeerde medisch specialisten. Een enquête wijst uit dat in zes specialismen de werkloosheid zelfs boven het landelijk gemiddelde ligt. Gelukkig is er ook een lichtpuntje, meldt Heleen Croonen. »»
  Reacties: 2 reacties


  Vervolgcursus traumazorg onmisbaar

  Vervolgcursus traumazorg onmisbaar  |  Alle artsen betrokken bij traumazorg zouden de multidisciplinaire masterclass Definitive Trauma Care moeten volgen, vinden Edward Tan en collega’s. Ze betreuren het dat de anesthesiologenvereniging dit anders ziet. »»
  Reacties: 1 reactie


  Gezondheid niet afdwingen met geld

  Gezondheid niet afdwingen met geld  |  Het betaalbaar houden van ons zorgstelsel is een legitiem streven. Maar het belonen van gezond gedrag is zowel oneerlijk als corrumperend, vindt hoogleraar gezondheidsrecht Martin Buijsen. »»
  Reacties: 2 reacties


  Gebrek aan cijfers remt discussie over fraude

  Gebrek aan cijfers remt discussie over fraude  |  Vorige week debatteerde de Tweede Kamer een dag lang over de fraude in de zorg. Joost Visser was er getuige van en merkte dat eigenlijk niemand de omvang van het probleem kent. De Nederlandse Zorgautoriteit moet daar verandering in brengen. »»
  Reacties: 2 reacties


  ‘Ondersteuning van ouderen wordt beter’

  ‘Ondersteuning van ouderen wordt beter’  |  Behalve kostenbeheersing verwacht Martin van Rijn twee dingen van de AWBZ-hervorming: ‘Dat we het normaal gaan vinden dat we zelf zaken regelen en dat de kwaliteit van de ondersteuning toeneemt.’ Een interview met de staatssecretaris, hoog in de Hoftoren. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Ruzie Catharina kent geen winnaars

  Ruzie Catharina kent geen winnaars  |  Ook de finale poging om het conflict tussen de top van het Catharina Ziekenhuis en de vier dermatologen vlot te trekken, is mislukt. Mathijs Smit zet de gebeurtenissen op een rijtje. »»
  Reacties: 2 reacties


  Volume telt wél bij borstkankerzorg

   |  Als vrouw van nog geen 40 met een triple negatieve tumor wil je niet de eerste patiënt zijn die in jaren wordt gezien in het ziekenhuis. Drie vrouwen met borstkanker pleiten daarom voor concentratie van zorg, want dat zorgt voor ervaring en routine. »»
  Reacties: 2 reacties


  De invloed van tuchtrecht op aansprakelijkheid

  De invloed van tuchtrecht op aansprakelijkheid  |  Advocaat Hester Uhlenbroek en rechtenstudent Maurice Mooibroek laten aan de hand zes praktijkcases zien dat een tuchtrechter en een civiele rechter elk met een andere bril naar één en dezelfde zaak kunnen kijken. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Naaktfoto's tussen twee patiënten door

  Naaktfoto's tussen twee patiënten door  |  Pogingen van faculteiten om seksuele intimidatie van coassistenten tegen te gaan, hebben nog nauwelijks effect gehad. Dat concludeert het KNMG Studentenplatform na een enquête. Ruim 18 procent van de huidige co’s krijgt ermee te maken. »»
  Reacties: 1 reactie


  Huisarts-onderzoeker wordt node gemist

  Huisarts-onderzoeker wordt node gemist  |  Er is bijna geen huisarts die onderzoek doet, terwijl dat wel een ambitie is in Toekomstvisie huisartsenzorg 2022. Gepromoveerde huisartsen in opleiding tot onderzoeker (aiotho’s) zouden de leemte kunnen vullen, vinden artsen van het LUMC. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Monro Kliniek haalt krenten uit de pap

  Monro Kliniek haalt krenten uit de pap  |  Volgende week is de officiële opening van het eerste Nederlandse borstkankerziekenhuis. Maar niet iedereen begroet deze kliniek met enthousiasme. Volgens radioloog Floris Sanders hebben borstkankerpatiënten met complicaties er weinig te zoeken, en wordt er goeie sier gemaakt met de ‘eenvoudige’ gevallen.
  Met een reactie van de Alexander Monro Kliniek. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Geen ibuprofen voor baby’s

   |  Ouders die hun baby Nurofen-drank geven, zijn zich van geen kwaad bewust. Het is immers te koop in de supermarkt. Huisarts Florien van Heest maakt zich zorgen over de vrije verkoop van dit geneesmiddel. »»
  Reacties: 1 reactie


  DSM: een zoektocht naar fantomen

  DSM: een zoektocht naar fantomen  |  Het categoriseren van psychiatrische ziektebeelden lijkt een, keer op keer nagejaagd, fantoom, zegt psychiater Edo Nieweg naar aanleiding van DSM-5. Volgens hem kunnen we de veelvormigheid van de stoornissen maar beter erkennen. »»
  Reacties: 2 reacties


  Reanimeer, maar met mate

  Reanimeer, maar met mate  |  Internist Frank Bosch, de voorzitter van het reanimatieteam van ziekenhuis Rijnstate, verklaart de neerwaartse trend in het aantal reanimaties in zijn ziekenhuis door het instellen van een zeer snel oproepbaar interventieteam. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Kankeronderzoek staat voor tweesprong

  Kankeronderzoek staat voor tweesprong  |  Er worden steeds meer subtypen kanker onderscheiden, die allemaal op een specifieke manier behandeld moeten worden. Dat heeft consequenties voor het klinische onderzoek naar kanker, maar ook voor de prijs van nieuwe geneesmiddelen. »»
  Reacties: 1 reactie


  Geen verzorgingshuis, maar wat dan?

  Geen verzorgingshuis, maar wat dan?  |  Het kabinet wil strengere selectie aan de poort van het verzorgingshuis. Alleen de meest kwetsbare mensen hebben nog recht op intramurale zorg. De vraag is wie er gaat zorgen voor de grote groep ouderen die daar dan niet meer terechtkan. »»
  Reacties: 2 reacties


  Vervang de term belangenverstrengeling

  Vervang de term belangenverstrengeling  |  Gebruik van de term belangenverstrengeling om banden met de industrie aan te geven, is riskant geworden. Dat volgt uit de rechtszaak van het RIVM tegen huisarts Hans van der Linde, stelt advocaat Aldert van der Bent. »»
  Reacties: 2 reacties


  Oncologen VUmc en AMC slaan handen ineen

   |  Hoogleraren oncologie Kees Punt uit het AMC en Peter Huijgens uit het VUmc zijn de wegbereiders van de alliantie tussen beide Amsterdamse umc’s. Medisch Contact bezocht hen en vroeg hoe het staat met de fusieplannen. »»
  Reacties: 1 reactie


  Ziekenhuisarts klopt aan de deur

  Ziekenhuisarts klopt aan de deur  |  Sommigen begroeten de ziekenhuisarts met veel enthousiasme, anderen kijken de kat nog uit de boom. Joost Visser brengt dit nieuwe, nog niet erkende specialisme in beeld. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Ziekenhuisarts zoveelste spin in web

  Ziekenhuisarts zoveelste spin in web  |  De nieuwe opleiding tot ziekenhuisarts brengt breed opgeleide dokters voort, die een regiefunctie in de ziekenhuiszorg krijgen. Maar is daar wel behoefte aan, vraagt De Jonge Orde zich af. »»
  Reacties: 1 reactie


  Dokter, mag ik rijden met gips?

  Dokter, mag ik rijden met gips?  |  Patiënten willen graag van de arts horen of autorijden met gips is toegestaan. Wetgever noch verzekeraars zijn daar heel duidelijk over, ontdekte coassistent Hendrike Bolkenstein. Logisch nadenken is het devies. »»
  Reacties: 4 reacties


  Vijf vragen over DSM-5

  Vijf vragen over DSM-5  |  Na jarenlang overleggen en meer dan 10.000 commentaren op eerdere versies zal op 18 mei tijdens het jaarlijks congres van de American Psychiatric Association (APA) in San Francisco DSM-5 officieel het licht zien: het nieuwe handboek om psychiatrische stoornissen te diagnosticeren. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Worstelen met levensvatbaarheid

   |  Behandelen of niet. Dóórgaan met behandelen, of stoppen. Op een neonatologie-ic zijn dit de dagelijkse dilemma’s. De dood wordt er uitgesteld, maar niet tegen elke prijs: ‘We zetten geen behandeling voort die kansloos is of zinloos.’ »»
  Reacties: 1 reactie


  Huisarts kan helpen bij ziekenhuiskeuze

   |  Er is al veel tijd en energie gestoken in de ontwikkeling van kwaliteitsindicatoren en de openbaarmaking daarvan. Maar patiënten kunnen er weinig mee. Maaike Dautzenberg en collega’s onderzochten hoe dat komt en welke rol de huisarts kan spelen. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Gezondheidszorg voor werkenden moet beter

   |  Klinische arbeidsgeneeskunde, bedoeld voor patiënten met complexe arbeidsgerelateerde gezondheidsproblemen, krijgt in Nederland moeilijk voet aan de grond. Onder andere omdat de financiering niet goed geregeld is. Terwijl deze aanvullende tweedelijnszorg juist veel kosten kan besparen. »»
  Reacties: 1 reactie


  Jeugd-ggz bij gemeente in verkeerde handen

   |  In 2015 wordt de geestelijke gezondheidszorg voor kinderen en jongeren overgeheveld naar de gemeenten. Zorgverleners op dit vakgebied voorzien dat deze beleidswijziging tot schrijnende situaties zal leiden. »»
  Reacties: 1 reactie


  Uitspraak in Hoornse zaak onbegrijpelijk

   |  Het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg draagt idealiter bij aan de normering van medisch handelen. In de zaak van de Hoornse gynaecoloog zaait het college volgens hoogleraar Joep Hubben echter verwarring met een afwijkend en niet goed onderbouwd oordeel. »»
  Reacties: 1 reactie


  Weinig klachten tegen kno-artsen

  Weinig klachten tegen kno-artsen  |  Een analyse van tien jaar tuchtzaken tegen kno-artsen geeft enige reden tot tevredenheid, vinden kno-arts Peter Olde Kalter en hoogleraar gezondheidsrecht Joep Hubben. Het aantal klachten is opvallend laag. Maar onnodige fouten worden nog steeds gemaakt. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Arbeidsmarktmonitor 2013-1: Opvallend veel vacatures

  Arbeidsmarktmonitor 2013-1: Opvallend veel vacatures  |  Het jaar 2013 is voor werkzoekende artsen gunstig begonnen; ze konden kiezen uit 2654 vacatures. Vooral in Zuid-Holland en Noord-Brabant worden veel nieuwe collega’s gezocht. »»
  Reacties: 2 reacties


  Dood en cultuur - Gynaecoloog in Ghana

  Dood en cultuur - Gynaecoloog in Ghana  |  ‘Töten Sie mich, oder Sie sind ein Mörder.’ Met deze woorden verlangde Franz Kafka van zijn arts de morfinespuit toen hij ondraaglijk leed. Mijn eerste patiënte, op de eerste dag van mijn eerste baan, leed ook ondraaglijk. »»
  Reacties: 1 reactie


  Basisartsen hebben de keus

   |  De uitgangspositie van de huidige basisarts is niet slecht: banen en opleidingsplaatsen genoeg. Maar ervaring opdoen als zaalarts wordt steeds moeilijker. »»
  Reacties: 2 reacties


  Psychische nood asielzoekers hoog

  Psychische nood asielzoekers hoog  |  De zelfmoord van de Russische asielzoeker Alexander Dolmatov maakte de psychische zorg voor deze kwetsbare groep weer actueel. Het gaat om mensen die niets hebben misdaan, maar die wel onder enorme druk in een gevangenisregime zitten. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Is de hap nog van de huisarts?

  Is de hap nog van de huisarts?  |  De huisartsenpost is uitgegroeid tot een officiële zorginstelling waar de huisarts verplicht aan deelneemt en weinig zeggenschap heeft. Dat wringt. In Amsterdam pakt men het daarom anders aan. »»
  Reacties: 1 reactie


  In beeld: Mooie ziekmakers

  In beeld: Mooie ziekmakers  |  Ze bezorgen de mensheid ziekte, verderf, angst en vreze. Maar onder de elektronenmicroscoop kunnen ze prachtig zijn. De schoonheid van ziekteverwekkers in gekleurde beelden. »»
  Reacties: 2 reacties


  ‘Wij zijn de schakel tussen kliniek en lab’

  ‘Wij zijn de schakel tussen kliniek en lab’  |  Michiel van Agtmael is internist-infectioloog in het VUmc. Zijn rol in het ziekenhuis is uiterst belangrijk, zeker nu bacteriële resistentie oprukt. ‘Er valt heel veel winst te behalen door beter voor te schrijven.’ »»
  Reacties: 1 reactie


  Samen tegen infectieziekten

  Samen tegen infectieziekten  |  Volgens Marc Sprenger, directeur van het Europese centrum voor ziektebestrijding, is alleen door internationaal samen te werken echt vooruitgang te boeken in de infectieziektebestrijding. ‘Dat proberen wij hier in Stockholm te doen, met een handvol zeer gemotiveerde mensen.’ Heleen Croonen bezocht hem daar. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Infectieziekten in cijfers

  Infectieziekten in cijfers  |  Een overzicht van veelvoorkomende infectieziekten wereldwijd. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Geen paniek - interview Marc Bonten

  Geen paniek - interview Marc Bonten  |  De kans op een infectie met een resistente bacterie is nergens zo klein als in Nederland, nuanceert microbioloog Marc Bonten. ‘We praten mensen stelselmatig wantrouwen aan tegen ons systeem.’ »»
  Reacties: 1 reactie


  A-team bindt strijd aan met resistentie

  A-team bindt strijd aan met resistentie  |  Elk ziekenhuis moet vanaf 1 januari 2014 een A-team hebben dat antibioticaresistentie aanpakt. Dat hebben de Stichting Werkgroep Antibioticabeleid (SWAB) en de inspectie bepaald. »»
  Reacties: 1 reactie


  ‘Medicijnen zijn geen snoepjes’

  ‘Medicijnen zijn geen snoepjes’  |  Is de receptplicht voor het vaginale antischimmelmiddel Canesten om de juiste redenen geschrapt? Nee, zeggen critici. Ze vrezen dat het CBG is gezwicht voor commerciële belangen. »»
  Reacties: 1 reactie


  Aanpak ziekenhuisinfecties hapert

  Aanpak ziekenhuisinfecties hapert  |  Een uitbraak van Klebsiella-bacteriën twee jaar geheimhouden, zoals het Maasstad Ziekenhuis deed, is uit den boze. Punt is dat de surveillancesystemen nog geen landelijk dekkend beeld geven. En dat de financiering tekortschiet.
  *Met kortingsbon voor het boek ‘Het einde van de antibiotica’ »»
  Reacties: Plaats een reactie


  De Kwestie: Knagende eed van Hippocrates

   |  Een man blijkt hiv-positief te zijn, maar is bang zijn vrouw en kinderen kwijt te raken en vertelt zijn vrouw liever niets. Wat doet u? »»
  Reacties: 8 reacties


  Arts vraagt te weinig naar drankgebruik

  Arts vraagt te weinig naar drankgebruik  |  Alcoholgebruik ter sprake brengen bij de patiënt is voor veel artsen moeilijk. Wat hindert hen? De KNMG peilde haar leden. »»
  Reacties: 1 reactie


  Achterkamertjespolitiek beheerst de zorg

  Achterkamertjespolitiek beheerst de zorg  |  Met richtlijnen die de inrichting van de zorg beïnvloeden, zijn grote belangen gemoeid. Volgens internist-intensivist Bert Voerman hoort de besluitvorming hierover dan ook thuis in de politiek en niet bij de wetenschappelijke verenigingen. »»
  Reacties: 5 reacties


  CanBetter: steun bij het nieuwe opleiden

  CanBetter: steun bij het nieuwe opleiden  |  Dat artsen horen te beschikken over algemene competenties zoals professionaliteit is weliswaar gemeengoed, maar in de opleiding gebeurt er nog steeds weinig aan. De landelijke CanBetter-projectgroep wil daarom opleiders en aiossen op een praktische manier ondersteunen. »»
  Reacties: 1 reactie


  UMC Amsterdam komt snel dichterbij

  UMC Amsterdam komt snel dichterbij  |  De samenwerking tussen AMC en VUmc begint concreet vorm te krijgen en blijkt behoorlijk ver te gaan. Of sprake is van voldoende machtsevenwicht tussen beide ziekenhuizen, valt te bezien. Feiten en context bij een mega-alliantie. »»
  Reacties: 1 reactie


  Bespreek reanimatie tijdig met patiënt

  Bespreek reanimatie tijdig met patiënt  |  Artsen moeten kwetsbare ouderen realistische informatie geven over de kans op een succesvolle reanimatie. Bij voorkeur in een gesprek over de totale zorg rond het levenseinde. ‘Trek daar wel de nodige tijd voor uit, want het roept bijna altijd emoties op. »»
  Reacties: 4 reacties


  ‘Haal doping uit de criminele sfeer’

  ‘Haal doping uit de criminele sfeer’  |  Cardioloog Jan Hoogsteen was een paar jaar medisch manager van de Rabo-ploeg. Artsen gingen altijd voor de gezondheid van hun renners, zegt hij. Maar waar sport en commercie samenkomen is altijd doping in het spel. ‘Honderd procent zeker.’ »»
  Reacties: 1 reactie


  Een goede dood bij dementie

  Een goede dood bij dementie  |  Een euthanasiewens die iemand tijdens zijn wilsbekwame leven heeft geuit, wordt waardeloos zodra die persoon hem niet meer kan herhalen. Dat is vreemd, vindt huisarts Jos van Bemmel. Hij pleit voor een proef met een andere aanpak. »»
  Reacties: 4 reacties


  Selectieve inkoop schaadt zorgkwaliteit

   |  Als het aan minister Schippers ligt, mogen zorgverzekeraars zelf bepalen met welke ziekenhuizen zij een contract afsluiten. Oncoloog Marjan van Dijk vreest de gevolgen hiervan voor de oncologische zorg. »»
  Reacties: 3 reacties


  Nefroloog Weimar: ‘Levende nierdonatie veruit het beste’

  Nefroloog Weimar: ‘Levende nierdonatie veruit het beste’  |  Veel artsen denken dat nierpatiënten baat hebben bij dialyse. Dat klopt niet, zegt de Rotterdamse nefroloog Willem Weimar. Transplantatie van een nier is beter. Zeker als die afkomstig is van een levende donor en wordt ingebracht voor de dialyse begint. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Sociale verloskunde voorkomt armoedeval

  Sociale verloskunde voorkomt armoedeval  |  Vrouwen in achterstandswijken lopen een groter risico op perinatale sterfte en ziekte. Daar liggen medische, maar ook niet-medische factoren aan ten grondslag. Gynaecoloog Eric Steegers en collega’s uit het Erasmus MC pleiten er daarom voor de sociale verloskunde nieuw leven in te blazen. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  ‘Spoedinternist’ kan acute zorg versterken

  ‘Spoedinternist’ kan acute zorg versterken  |  De concentratie van spoedeisende zorg vormt een bedreiging voor patiënten met een diffuse opnamediagnose. Internisten acute geneeskunde menen dat zij een sleutelrol kunnen spelen bij de snelle beoordeling van deze patiënten op de SEH. »»
  Reacties: 5 reacties


  Apen leren dokters ruzie oplossen

  Apen leren dokters ruzie oplossen  |  Bestuurders moeten leren de evolutionaire functie van ruzie te begrijpen en toe te zien op een goede regulatie ervan. Zodoende kunnen ze een conflict tussen specialisten oplossen en de veiligheid van het zorgproces verbeteren. »»
  Reacties: 1 reactie


  Ziekenhuissterfte geografisch bepaald

  Ziekenhuissterfte geografisch bepaald  |  Limburgers en Brabanders lopen meer kans om bij een ziekenhuisopname te overlijden dan Groningers en Friezen. Ze sterven relatief ook vaker in een ziekenhuisbed dan in hun eigen bed. Deze regionale verschillen bemoeilijken de interpretatie van de ziekenhuissterftecijfers. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  'Ziekte moet verteld worden'

  'Ziekte moet verteld worden'  |  Narratieve geneeskunde wil het verhaal van de patiënt horen én begrijpen. En dat is niet altijd in bloeduitslagen en scans te vangen. Medisch Contact sprak met een van de grondleggers, de Amerikaanse internist Rita Charon. »»
  Reacties: 2 reacties


  LangeLand in kritieke toestand

  LangeLand in kritieke toestand  |  Met het afketsen van de overnamebesprekingen tussen het noodlijdende LangeLand Ziekenhuis en zorgondernemer Loek Winter is het ziekenhuis in Zoetermeer in een kritieke toestand beland. Wordt het het eerste ziekenhuis in Nederland dat failliet gaat? »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Solidariteit kost handenvol geld

  Solidariteit kost handenvol geld  |  De gezondheidszorg kan zich in vier richtingen ontwikkelen, stellen economen van het Centraal Planbureau. Zelf maken zij geen keuze: ‘Wij laten zien wat de consequenties zijn.’ »»
  Reacties: Plaats een reactie


  ‘Huisarts bereikt risicovrouwen goed’

  ‘Huisarts bereikt risicovrouwen goed’  |  Er komen maar weinig rokende mannen bij de huisarts, terwijl rokende vrouwen er kind aan huis zijn. De eerste lijn is daarmee een belangrijke plek voor preventie bij vrouwen, zegt huisarts Hedwig Vos. Ze ontvangt zaterdag de Corrie Hermann Prijs van de VNVA. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Minder specialismen, betere communicatie

   |  De opleiding kan veel efficiënter als het aantal specialismen wordt beperkt. Bovendien verbetert daardoor de communicatie tussen specialisten. Hoogleraar Marco Marcus laat dit zien aan de hand van de opleiding tot perioperatieve arts. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Vastgoedkosten horen niet in dbc’s

  Vastgoedkosten horen niet in dbc’s  |  In Nederland zijn in een dbc niet alleen de medisch specialistische tarieven opgenomen, maar ook de vastgoedkosten. Dat maakt ons dbc-systeem tot het meest complexe ter wereld. Het effect op de financiële positie van ziekenhuizen is bovendien ongelukkig. »»
  Reacties: 1 reactie


  Embryoselectie slordig geëvalueerd

  Embryoselectie slordig geëvalueerd  |  Pre-implantatie genetische diagnostiek (PGD), ofwel embryoselectie, bestaat al twintig jaar, maar is nog steeds beladen. Binnenkort overlegt de Kamer erover en komt waarschijnlijk ook het evaluatierapport over de vier jaar geleden ingestelde Regeling PGD aan de orde. Helaas een rapport vol losse eindjes, betogen Maastrichtse ethici. »»
  Reacties: 2 reacties


  Overtijdbehandeling hoort in de kliniek

  Overtijdbehandeling hoort in de kliniek  |  Is de overtijdbehandeling bij de huisarts in betere handen, zoals eerder betoogd in Medisch Contact? Helemaal niet, vindt gynaecoloog Douwe Verkuyl. De morele lading van een abortus mag niet in de buurt komen van die van een griepprik. »»
  Reacties: 6 reacties


  Te weinig consultatie bij palliatieve zorg

  Te weinig consultatie bij palliatieve zorg  |  Zorgverleners kunnen dag en nacht gratis advies inwinnen bij de 21 Consultatieteams Palliatieve Zorg van IKNL. Maar dat gebeurt nog te weinig. Het gevolg: onnodig lijden en overbodige crisisopnames voor patiënten in de palliatieve fase. »»
  Reacties: 5 reacties


  Ouderengeneeskunde nieuwe stijl

  Ouderengeneeskunde nieuwe stijl  |  Steeds meer specialisten ouderengeneeskunde oefenen hun vak uit buiten de vertrouwde muren van het verpleeghuis. Het is een sprong in het onbekende, maar volgens de voorlopers zeker de moeite waard: ‘Ik voel me er senang bij.’ »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Disfunctioneren tijdig tackelen met IFMS+

  Disfunctioneren tijdig tackelen met IFMS+  |  IFMS biedt prachtige mogelijkheden tot ontplooiing voor mensen die daarvoor openstaan, maar bij serieuze knelpunten in het functioneren schiet het systeem tekort, vanwege de vrijblijvendheid ervan. In ziekenhuis Rijnstate bedacht men daarom een aanvulling op het model. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Bilthoven krijgt eerste borstkankerkliniek

  Bilthoven krijgt eerste borstkankerkliniek  |  Om de steeds complexere borstkankerzorg op hoog niveau te kunnen verzorgen, is concentratie ervan noodzakelijk. Vanuit dat oogpunt is chirurg Jan van Bodegom een borstkankerkliniek aan het oprichten: het Alexander Monro-ziekenhuis, in Bilthoven. Daar is niet iedereen in oncologisch Nederland blij mee. »»
  Reacties: 2 reacties


  Zwijgplicht inperken is gevaarlijk

  Zwijgplicht inperken is gevaarlijk  |  Onder druk van maatschappelijke discussie wil minister Schippers het beroepsgeheim inperken. Ze houdt echter onvoldoende rekening met het belang dat de geheimhouding dient: onbelemmerde toegang tot de zorg. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Dees Brandjes: ooit steunpilaar van Erbudak

  Dees Brandjes: ooit steunpilaar van Erbudak  |  Jarenlang streed internist Dees Brandjes zij aan zij met zorgondernemer Aysel Erbudak voor een succesvol voortbestaan van het Amsterdamse Slotervaartziekenhuis. In de recentelijk losgebarsten machtsstrijd keerde hij zich plots tegen haar. Het einde van een ijzersterke coalitie. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Leiderschap ontwikkel je niet vanzelf

  Leiderschap ontwikkel je niet vanzelf  |  Goede artsen zijn niet vanzelfsprekend goede leidinggevenden. Het UMC Groningen biedt afdelingshoofden en stafleden daarom sinds enkele jaren coaching aan ter ondersteuning van de persoonlijke ontwikkeling. Tot tevredenheid van allen. »»
  Reacties: 1 reactie


  Ruim twaalfhonderd richtlijnen is te veel

  Ruim twaalfhonderd richtlijnen is te veel  |  Ziekenhuizen moeten zich al met al aan ruim twaalfhonderd voorschriften houden. Onbegonnen werk, vond het Atrium MC, en zocht uit hoeveel er echt belangrijk zijn. »»
  Reacties: 2 reacties


  Woningisolatie met PUR moet in de ban

  Woningisolatie met PUR moet in de ban  |  Veel woningen worden geïsoleerd met polyurethaan (PUR). Bij het aanbrengen en ook later nog, kunnen stoffen vrijkomen die de gezondheid soms blijvend kunnen schaden. Daarom zou deze isolatiemethode verboden moeten worden. »»
  Reacties: 4 reacties


  ‘Vrije jongen’ is meestal een man

  ‘Vrije jongen’ is meestal een man  |  Het vrije beroep kent een aantal verleidingen: meer zelfstandigheid en meer inkomen. Toch heeft het niet veel aantrekkingskracht op vrouwelijke specialisten. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  ADHD-medicatie: generiek of genereus?

  ADHD-medicatie: generiek of genereus?  |  Hoewel preferentiebeleid goed is voor de beheersing van geneesmiddelenkosten, is het soms slecht voor de patiënt, stelt psychiater Lion Tan. Vijf van zijn patiënten met ADHD/ADD kwamen in de problemen na gedwongen overschakeling op een Spaans preparaat. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Transmuraal melden maakt zorg veiliger

  Transmuraal melden maakt zorg veiliger  |  Er zijn al veel systemen om de veiligheid in de zorg te waarborgen. Maar als patiënten worden overgedragen van de ene zorginstelling of zorgverlener naar de andere, kan het nog makkelijk misgaan. In West-Friesland sloeg een aantal zorgorganisaties daarom de handen ineen. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  De Kwestie: Stiekem medicatie geven

   |  De echtgenoot van een patiënte dient zijn vrouw in het geheim antipsychotica toe die ze zelf weigert. Wat te doen als arts? »»
  Reacties: 17 reacties


  Inkoop Cervarix tegen het licht

  Inkoop Cervarix tegen het licht  |  Minister Schippers wil dure geneesmiddelen best vergoeden, maar in ruil daarvoor wel nieuwe onderzoeksresultaten zien. Hoe ging dat bij de inkoop van het prijzige HPV-vaccin voor het Rijksvaccinatieprogramma, waar nog zoveel klinische vragen over leven? De aanbestedingsdocumenten geven een eerste inkijk, onderzoek blijkt daar geen voorwaarde. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Coderen van diagnoses nog veel te divers

  Coderen van diagnoses nog veel te divers  |  Wil de patiënt waar voor zijn geld krijgen, dan is betrouwbare meting van de zorgkwaliteit essentieel. Maar voor goede, risico-gecorrigeerde uitkomstmaten is het nodig veel preciezer codes toe te kennen aan hoofd- en nevendiagnoses, zeggen specialisten en andere betrokkenen. »»
  Reacties: 1 reactie


  Patiënten oneens met richtlijn CVS

  Patiënten oneens met richtlijn CVS  |  De CBO-richtlijn over het chronischevermoeidheidssyndroom geeft een onjuist beeld van de ziekte, aldus patiënten, en biedt maar één behandeloptie: cognitieve gedragstherapie. Het is het enige wat werkt, zeggen deskundigen. »»
  Reacties: 3 reacties


  Aanpak geriatrische revalidatie niet sluitend

  Aanpak geriatrische revalidatie niet sluitend  |  Nu geriatrische revalidatie per 1 januari wordt betaald uit de Zorgverzekeringswet, vallen patiënten buiten de boot en komen verpleeghuizen in de problemen. Hoe komt dat? »»
  Reacties: 2 reacties


  ‘Rapport over ggz had duidelijker moeten zijn’

  ‘Rapport over ggz had duidelijker moeten zijn’  |  Het College voor zorgverzekeringen heeft nooit de bedoeling gehad om de geneeskundige ggz tot op het bot terug te snijden, zegt bestuursvoorzitter Arnold Moerkamp: ‘De wijze van bekostiging mag geen belemmering vormen voor het bieden van kwaliteit.’ »»
  Reacties: 4 reacties


  Kwetsbare ouderen tussen wal en schip

   |  Kortdurende geriatrische revalidatiezorg is overgeheveld van de AWBZ naar de Zorgverzekeringswet. Daarmee krijgen ouderen een op maat gesneden intensieve behandeling. Maar veel mensen vallen nu buiten de criteria waardoor onderbehandeling dreigt, constateren specialisten ouderengeneeskunde. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Zorgconcentratie heeft grote impact op aios

  Zorgconcentratie heeft grote impact op aios  |  Concentratie van zorg is in volle gang. Maar wat betekent dat eigenlijk voor de opleiding van medisch specialisten? Naar aanleiding van een conferentie van de OMS zetten Lise Rijnierse en Joep Dörr de consequenties uiteen. »»
  Reacties: 1 reactie


  Labwaarden verhogen medicatieveiligheid

   |  Medicatieverificatie bij acuut opgenomen patiënten geeft geregeld aanleiding om labwaardes te controleren. Die moeten dan wel beschikbaar zijn. Het Kennemer Gasthuis zocht uit of dit het geval was. »»
  Reacties: 3 reacties


  Mediadeskundigen: ‘Publieksvertrouwen moet je onderhouden’

  Mediadeskundigen: ‘Publieksvertrouwen moet je onderhouden’  |  De gezondheidszorg wordt overspoeld door mediaschandalen en het imago van artsen verslechtert. Geen reden om bij de pakken neer te zitten, zeggen mediadeskundigen. Ze hebben verklaringen én wijze raad. ‘Gooi de ramen en deuren open. Dat neemt veel venijn weg.’ »»
  Reacties: 1 reactie


  Slotervaart versus Achmea

  Slotervaart versus Achmea  |  Het Slotervaartziekenhuis in Amsterdam heeft het eindbod van zorgverzekeraar Achmea verworpen. Vijf vragen en antwoorden over een opvallend conflict. »»
  Reacties: 1 reactie


  Kosten doorbehandelen ook zaak van arts

  Kosten doorbehandelen ook zaak van arts  |  De ‘zorg is te duur’-discussie wordt doorgaans gevoerd door ambtenaren, verzekeraars en politici, maar zelden door of met artsen. Merkwaardig en onterecht, want het zijn de artsen die de dure besluiten nemen. »»
  Reacties: 8 reacties


  Dood minderjarige vaak niet gemeld

  Dood minderjarige vaak niet gemeld  |  Artsen moeten het overlijden van minderjarigen sinds 2010 melden bij de gemeentelijk lijkschouwer. Dat gebeurde in het eerste jaar echter nog veel te weinig. Als de meldingsgraad niet stijgt, blijft de NODO-procedure een lege huls. »»
  Reacties: 2 reacties


  In spagaat tussen patiënt en milieu

  In spagaat tussen patiënt en milieu  |  Er is strenge milieuwetgeving over geneesmiddelen die gebaseerd zijn op genetisch gemodificeerde organismen. Voor offlabelgebruik van een toegelaten middel is een aparte milieuvergunning vereist. Dat vertraagt enorm, ten koste van de patiënt. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Minister moet medicatie slim inkopen

   |  Sinds kort bemoeit de minister van VWS zich actief met de prijsstelling van geneesmiddelen. In dat kader hebben Adri Steenhoek en Marc Koopmanschap een voorstel ontwikkeld waarmee honderden miljoenen kunnen worden bespaard, zonder dat de farmaceutische industrie ontmoedigd raakt. »»
  Reacties: 1 reactie


  André Rouvoet: ‘Onze winst is goed voor premiebetaler’

  André Rouvoet: ‘Onze winst is goed voor premiebetaler’  |  De ouderenzorg hoort, anders dan het kabinet wil, in zijn geheel in de Zorgverzekeringswet, vindt ZN-voorzitter André Rouvoet. Restitutiepolissen blijven en praktijkvariatie is nooit helemaal uit te bannen. ‘De professionaliteit van de arts bepaalt dat niet iedereen in dezelfde mal moet.’ »»
  Reacties: 3 reacties


  Foetale groei beter in beeld

  Foetale groei beter in beeld  |  In de regio Helmond is een proef gestart om kinderen met een te laag geboortegewicht op te sporen. De crux is dat op basis van maternale eigenschappen de verwachte groei wordt ingeschat. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Opleiding SEH-arts toe aan vakverdieping

  Opleiding SEH-arts toe aan vakverdieping  |  Het is tijd dat de opleiding spoedeisende geneeskunde zich verder verdiept, zegt de Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Artsen. Ook om internationaal te worden erkend, zijn enkele stevige aanpassingen geboden. »»
  Reacties: 2 reacties


  Snel ingrijpen bij conflict nog lastig

   |  Ondanks alle maatregelen komen hoogoplopende conflicten nog steeds voor in de ziekenhuizen. Iedereen is gebaat bij snel ingrijpen, niet in de laatste plaats de patiënt. Toch lukt dat vaak niet. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Ruwaard: ook onrust bij anesthesiologen

  Ruwaard: ook onrust bij anesthesiologen  |  Het Ruwaard van Putten Ziekenhuis raakte in opspraak wegens misstanden op de afdeling Cardiologie. Maar ook de anesthesiologen blijken te hebben gedisfunctioneerd. Wat kunnen we ervan leren? »»
  Reacties: 2 reacties


  Verzekeraar misbruikt ‘medische noodzaak’

  Verzekeraar misbruikt ‘medische noodzaak’  |  Menig verzekeraar laat aan patiënten weten dat hun medicijnen alleen worden vergoed als de huisarts even ‘medische noodzaak’ op het recept schrijft. Maar dat legt de verantwoordelijkheid volgens huisarts Tack op het verkeerde bordje. »»
  Reacties: 7 reacties


  Redders van het ongeboren leven

  Redders van het ongeboren leven  |  Nog niet eens geboren en dan al onder het mes. Het overkomt de patiënten van Dick Oepkes en collega’s. Met intra-uteriene operaties vergroten de gynaecologen-perinatologen de overlevingskansen van foetussen met zeldzame afwijkingen. ‘De grote uitdaging is om het perfecte moment te vinden.’ »»
  Reacties: 1 reactie


  Verloskundige zorg veiliger dan gedacht

  Verloskundige zorg veiliger dan gedacht  |  Nog steeds heerst het idee dat de obstetrische zorg in de avond, nacht en weekenden te wensen overlaat. De perinatale sterftecijfers geven echter al jaren een geheel ander beeld. Grootschalige ingrepen in het verloskundig zorgsysteem zijn dan ook niet op zijn plaats. »»
  Reacties: 2 reacties


  Beroepsgeheim op de tocht

   |  De druk om soepeler om te springen met het beroepsgeheim, neemt toe. In een brief aan de Tweede Kamer kondigde minister Schippers vorige week wetswijzigingen aan die doorbreking van de geheimhoudingseed vergemakkelijken. Artsen en gezondheidsjuristen zien de noodzaak er niet van. »»
  Reacties: 3 reacties


  Orthopedie gebaat bij anderhalvelijnszorg

  Orthopedie gebaat bij anderhalvelijnszorg  |  Ook voor orthopediepatiënten is anderhalvelijnszorg een model dat patiënten, huisartsen en specialisten voordelen biedt. Lastig probleem daarbij is vooralsnog dat de klassieke scheidslijnen tussen eerste en tweede lijn geslecht dienen te worden. »»
  Reacties: 5 reacties


  Ook bestuur moet evidencebased werken

  Ook bestuur moet evidencebased werken  |  Bewijs is heilig in de geneeskunde. Behalve dan op bestuurlijk niveau. Instellingen investeren veel tijd en geld in populaire managementtechnieken waarvan de effectiviteit niet is bewezen, constateren Bosman e.a. van het centrum voor evidencebased management. »»
  Reacties: 3 reacties


  Toewijzen donorlongen wordt eerlijker

  Toewijzen donorlongen wordt eerlijker  |  De wachtlijst voor donorlongen groeit pijlsnel. Prioritering is nodig, maar op grond waarvan? Nu geldt nog ‘wie het eerst komt, het eerst maalt’, maar een nieuw toewijzingssysteem, dat vooral naar urgentie kijkt, is aanstaande. Specialisten uit het UMCG leggen uit waarom dat moet. »»
  Reacties: 1 reactie


  Risicoheupen minder geplaatst

   |  De resurfacing heupprothese die de Nederlandse Orthopaedische Vereniging sinds 2010 afraadt, wordt sindsdien inderdaad minder vaak geplaatst: van 4,2 procent van de heupvervangingen in 2007 naar 0,8 procent in 2011. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Angela Maas: ‘Hartklachten vrouwen apart definiëren’

  Angela Maas: ‘Hartklachten vrouwen apart definiëren’  |  Toen ze wilde promoveren op de rol van oestrogenen bij het ontstaan van cardiovasculaire ziekten, kreeg ze van de professoren nul op het rekest. Nu is Angela Maas zelf hoogleraar en twijfelen weinigen nog aan het nut van cardiologie voor vrouwen. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Poli koemelkallergie bespaart kosten

   |  Het diagnosticeren van een koemelkallergie gebeurt vaak met een open provocatietest in de eerste lijn. Dat lijkt effectief, maar is het niet. Een uitgebreidere test in de tweede lijn blijkt per saldo kosten te besparen. »»
  Reacties: 3 reacties


  NVAB-topman Penders: ‘Er bestaat huiver om bedrijfsarts te worden’

  NVAB-topman Penders: ‘Er bestaat huiver om bedrijfsarts te worden’  |  Twee maanden geleden trad Jurriaan Penders aan als voorzitter van de beroepsvereniging voor bedrijfsartsen, de NVAB. De bedrijfsgeneeskundige sector staat onder zware druk, en Penders wil er alles aan doen het tij te keren. »»
  Reacties: 2 reacties


  Als een gehandicapt kind lijdt

  Als een gehandicapt kind lijdt  |  Een verstrekkende medische beslissing nemen over iemand met een verstandelijke beperking die wilsonbekwaam is. Dat vergt intensief overleg tussen de naasten en de arts. Een zorgvuldige inschatting van de kwaliteit van leven is essentieel bij deze beslissingen. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Overtijdbehandeling beter door huisarts

  Overtijdbehandeling beter door huisarts  |  Het is huisartsen bij wet verboden om een ongewenste zwangerschap in een vroeg stadium met de overtijdpil af te breken. Daarmee wordt kwetsbare vrouwen een veilige behandeling in een vertrouwde omgeving onthouden, vinden de huisartsen Lagro-Janssen en Van den Hombergh. »»
  Reacties: 5 reacties


  Arbeidsmarktmonitor: Iets minder vacatures

   |  Het jaar 2012 eindigt met een lichte daling van het totaalaantal vacatures voor artsen. Het aantal personeelsadvertenties voor urologen trekt licht aan. Maar nog steeds komen zij in grotere getale van de opleiding dan dat er vacatures zijn. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Arbeidsmarkt: Jonge urologen vinden moeilijk een baan

   |  Terwijl het totaalaantal vacatures voor artsen de laatste jaren stijgt, is het voor cardiologen, radiologen, chirurgen en urologen die net klaar zijn met hun opleiding erg lastig om een baan te vinden. Jonge urologen maken zich zorgen over de toekomst. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Het kind van een zieke ouder

  Het kind van een zieke ouder  |  Heeft vader of moeder een chronische aandoening, dan is het kind een risicokind. Gelukkig is er een screeningsinstrument om deze kinderen op te sporen zodat ze vroegtijdig kunnen worden bijgestaan. »»
  Reacties: 1 reactie


  Centramonitor maakt zorg stukje veiliger

   |  Zo’n twintig ziekenhuizen die zijn aangesloten bij risicoverzekeraar Centramed, hebben tussen 2008 en 2012 hun veiligheid gemeten op tien risicogebieden. De verbeteringen zijn klein, maar onmiskenbaar. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Actief donorsysteem zonder morele druk

  Actief donorsysteem zonder morele druk  |  Voor veel mensen is actieve donorregistratie – ‘ja, tenzij’ – een te dwingend systeem. Zij vrezen een publieke moraal waarbij orgaandonatie vanzelfsprekend is. Die angel kan eruit, als de overheid de juiste maatregelen neemt. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Oudere specialisten maken geen haast met hun pensioen

   |  Hoewel beginnende specialisten staan te springen om hun baan over te nemen, zijn oudere artsen er soms nog lang niet aan toe om hun werk neer te leggen. Waarom blijven ze werken? En zitten ze daarmee hun jonge collega’s niet in de weg? ‘Ik voel me er niet schuldig over.’ »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Integrale ouderenzorg loopt gevaar

   |  Het kabinet is voorstander van maatwerk in de ouderenzorg en stelt een groot aantal hervormingen in het vooruitzicht. Maar er wordt ook royaal bezuinigd. Het is de vraag of dit strookt, zegt huisarts Anton Maes. »»
  Reacties: 2 reacties


  Staken opleiding moet simpeler

   |  Als een aios moest stoppen met de opleiding wegens ongeschiktheid mocht het opleidingsziekenhuis een nieuwe aios aannemen. Per 1 januari 2013 is deze regeling afgeschaft. De Jonge Orde en de Orde van Medisch Specialisten hebben een andere regeling voor ogen. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  ‘Levenseindekliniek bouwt echte relatie op’

   |  Drie keer heeft de Amsterdamse psychiater Gerty Casteelen, verbonden aan de Levenseindekliniek, al euthanasie verleend. Het werk valt haar niet zwaar. ‘Na afloop weet ik dat ik iets goeds heb gedaan.’ »»
  Reacties: 1 reactie


  Herziene financiering maakt aios vrijer

   |  Sinds 1 januari wordt het Opleidingsfonds niet meer beheerd door het ministerie, maar door twee zelfstandige bestuursorganen. Een formaliteit, maar voor aiossen pakt de verandering gunstig uit. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Praktische cursus helpt jonge klaren

   |  Om goed te kunnen functioneren in een ziekenhuis is ook niet-medische kennis nodig, zoals over begrotingen of zorgverzekeraars. Bij veel ‘verse’ specialisten ontbreekt het hieraan. Daarom biedt het Elkerliek ziekenhuis nieuwelingen een aanvullend curriculum. Ook goed voor de contacten. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Kwetsbare patiënten opsporen met VMS

   |  De capaciteit van specialisten ouderengeneeskunde en geriaters is te klein om alle ouderen die in een ziekenhuis belanden te bezoeken. Er is daarom een methode nodig om de meest kwetsbare ouderen eruit te pikken. Het Veiligheidsmanagementsysteem (VMS) kan daarbij helpen. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  E-dossier jgz leidt nog niet tot inzicht

   |  De jeugdgezondheidszorg is overgestapt van papieren naar digitale dossiervoering. Dat heeft veel energie en geld gekost, maar nog niet geleid tot meer inzicht in de gezondheid van de jeugd. Een forse tegenvaller, waar snel iets aan moet gebeuren. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Rutger-Jan van der Gaag: 'Artseneed is onze gezamenlijke basis’

   |  Alle artsen hebben hetzelfde belang: goede zorg leveren ten dienste van de medemens. Dat benadrukt Rutger Jan van der Gaag, de nieuwe voorzitter van de KNMG. ‘Als men elkaar straks op vergaderingen in de haren vliegt, moeten we terug naar waar het werkelijk om gaat.’ »»
  Reacties: 1 reactie


  Geen nieuwe middelen voor huisarts

   |  Farmaceutische innovatie richt zich tegenwoordig vooral op de specialist. Daardoor krijgen huisartsen steeds minder nieuwe geneesmiddelen tot hun beschikking. Over de nieuwe specialistische middelen worden ze bovendien niet geïnformeerd. »»
  Reacties: 4 reacties


  Kwaliteit nieuwe stijl

  Kwaliteit nieuwe stijl  |  Sinds 1 januari is het Kwaliteitsinstituut een feit. Daarmee wil de overheid het veld meer achter de broek zitten op het gebied van kwaliteit. Tien vragen over wat u kunt verwachten, en tien antwoorden. »»
  Reacties: 2 reacties


  Geheimentest

   |  'Spreken is zilver, zwijgen is goud', luidt de uitdrukking. Maar hoe werkt dat voor u? Wat bespreekt u met vrienden en collega's? Gooit u alle geheimen die u hoort op straat of zwijgt u als het graf? Doe de test! »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Onder pseudoniem: Geheime auteurs

   |  Al sinds jaar en dag schrijven coassistenten en arts-assistenten in Medisch Contact over hoe zij hun opleiding ervaren. De meeste onder een pseudoniem. En dat is niet voor niets, blijkt uit een rondgang langs een aantal oud-auteurs. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Bewaken & onthullen

   |  Gouden tips voor wie een geheim wil bewaken. En ook voor wie er juist één wil onthullen. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Wat de dokter niet vertelde...

   |  Dokters met een dubbelleven, je vindt ze in alle tijden. Wat het daglicht niet kan velen, is vaak geïnspireerd door één van de zeven hoofdzonden. Zoals in deze zeven verhalen. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Doktersromans: Heimelijke escapade naar een happy end

  Doktersromans: Heimelijke escapade naar een happy end  |  Nergens zoveel geheimen als in doktersromannetjes. Ingewikkelde intriges waardoor de lezer – als zij niet beter wist – gaat twijfelen of het ooit nog goed komt met de twee hoofdpersonen. Gelukkig is er altijd een happy end. »»
  Reacties: 6 reacties


  Andreas Wismeijer: ‘Onthullen werkt reinigend’

   |  Mensen zijn groepsdieren die niet graag worden afgewezen. Daarom houden ze dingen voor elkaar achter. Meestal trivialiteiten, maar soms ook grote geheimen die veel gepieker geven. Gevolg: depressie, angststoornissen of obsessief gedrag. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Socioloog Abram de Swaan: 'Moeder Theresa hield niets geheim'

  Socioloog Abram de Swaan: 'Moeder Theresa hield niets geheim'  |  Vroeger sprak je niet over kanker. Was de arts exclusief gezaghebbend. Had de patiënt geen mening. Maar ‘het ziekenhuis van nu is onherkenbaar veranderd’, zegt socioloog Abram de Swaan. Soms gaat de transparantie over grenzen, vindt hij. ‘Het epd is volstrekt onverantwoord.’ »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Niks te verbergen

   |  Vanaf voorjaar 2013 kan iedereen lezen hoe nauw zijn arts met de industrie is verbonden in het nieuwe online transparantieregister. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Hoe rekbaar is uw beroepsgeheim?

   |  Artsen weten precies wanneer zij ondanks hun beroepsgeheim iets over een patiënt naar buiten mogen brengen. Of toch niet? Medisch Contact vroeg het hunzelf. »»
  Reacties: 1 reactie


  Bijna elk ziekenhuis levert kankerzorg in

   |  Met haar onlangs gepresenteerde normering schetst de Stichting Oncologische Samenwerking (Soncos) een scenario voor centralisatie in de oncologie. Naast kwalitatieve eisen stelt zij volumenormen voor de behandeling van kanker. De gevolgen zijn niet gering. Slechts twee ziekenhuizen zullen hun pakket aan kankerzorg volledig behouden. »»
  Reacties: 1 reactie


  De concentratiehype voorbij

   |  Politici en zorgverzekeraars staan te popelen om het zorgaanbod te concentreren want dat zou de kwaliteit van behandelingen ten goede komen. Maar klopt die veronderstelling wel? Hoog tijd om de voor- en nadelen voor alle belanghebbenden tegen het licht te houden. »»
  Reacties: 3 reacties


  Kankerdeskundigen stellen normen op

  Kankerdeskundigen stellen normen op  |  Radiotherapeuten, internisten-oncologen en oncologisch chirurgen hebben samen normen opgesteld waaraan ziekenhuizen en hulpverleners moeten voldoen bij de behandeling van de meest voorkomende tumorsoorten. Hogere kwaliteit is het doel, centralisatie een onvermijdelijk gevolg. Medisch Contact ging in gesprek met de betrokken beroepsgroepen. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Afbouw antidepressiva kan veel beter

  Afbouw antidepressiva kan veel beter  |  Over het afbouwen van antidepressiva is weinig meer bekend dan ‘het moet geleidelijk aan’. Ook over de ontwenningsverschijnselen bestaan veel misverstanden. En een goede richtlijn ontbreekt. »»
  Reacties: 2 reacties


  Interview Arie Kruseman: ‘Veel artsen stellen patiënt voorop’

  Interview Arie Kruseman: ‘Veel artsen stellen patiënt voorop’  |  Arie Nieuwenhuijzen Kruseman neemt deze maand afscheid als voorzitter van de KNMG. Tevreden kijkt hij terug op ‘zijn’ wapenfeiten. Zoals een keurmerk voor senior friendly hospitals. ‘Dat is een typisch Kruseman-onderwerp.’ »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Slaapcentra langs de meetlat

  Slaapcentra langs de meetlat  |  Visitatie en accreditatie van multidisciplinaire medische centra zijn lastig te regelen, omdat niet duidelijk is welke wetenschappelijke vereniging verantwoordelijk is. De twaalf grootste slaapcentra in Nederland hebben er iets op verzonnen. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Eén spoedzorgloket buiten kantoortijd

   |  De SEMD, een eenduidige structuur om basis spoedeisende zorg te leveren, integreert de HAP en SEH en valt onder een ander financieringsmodel. Met deze ingrediënten wordt de spoedeisende zorg op een andere leest geschoeid. »»
  Reacties: 3 reacties


  Communicatie train je op de werkvloer

   |  Goed kunnen communiceren is een belangrijke competentie voor een arts. Maar in de praktijk blijkt dat nog best lastig te zijn. Systematische training op de werkplek werpt op de orthopedische opleidingsafdeling in Maastricht zijn vruchten af. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Patricia van Wijngaarden: ‘Vrouwelijk autisme is wat minder bizar’

  Patricia van Wijngaarden: ‘Vrouwelijk autisme is wat minder bizar’  |  Een meisje dat veel kwebbelt of gek is van paarden. Niks raars aan. Of toch? Psychiater Patricia van Wijngaarden komt in de verslavingszorg geregeld vrouwen tegen bij wie in de jeugd de diagnose ADHD of autisme is gemist. Ze pleit voor een vrouwelijke vertaling van de criteria. »»
  Reacties: 3 reacties


  Psychiater Glen Gabbard: ‘Professionaliteit is grenzen stellen’

  Psychiater Glen Gabbard: ‘Professionaliteit is grenzen stellen’  |  ‘Professioneel gedrag is belangrijk voor alle artsen, maar met name voor psychiaters’, zegt de Amerikaanse hoogleraar psychiatrie Glen Gabbard. ‘Bij psychiaters is de arts-patiëntrelatie een essentieel onderdeel van de therapie.’ »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Steeds meer tuchtklachten

   |  Het aantal tuchtklachten neemt toe, blijkt uit analyse van jaarverslagen van de tuchtcolleges. De inspectie draagt hier, ondanks haar goede voornemens, niet aan bij. Ook blijkt dat klagers nog steeds onvoldoende duidelijk is op wie het tuchtrecht van toepassing is. »»
  Reacties: 2 reacties


  Stervenshulp met het hart

   |  In de discussie over palliatieve sedatie, euthanasie en ‘klaar met leven’ spelen protocollen een steeds dominantere rol. Minder aandacht is er voor een goede arts-patiëntrelatie, flexibel inspelen op gebeurtenissen en intuïtie. En juist die zijn onmisbaar bij stervenshulp. Twee praktijkvoorbeelden. »»
  Reacties: 6 reacties


  Landelijk schakelpunt terug van weggeweest

   |  Zorgverzekeraars Nederland vraagt wat terug voor haar steun van 75 miljoen euro aan het landelijk schakelpunt: 8 miljoen gedeelde dossiers en uiteindelijk 95 procent van de huisartsen op het net. Vier vragen over de doorstart. »»
  Reacties: 2 reacties


  Levenseinde op maat

  Levenseinde op maat  |  Met patiënten praten over het naderend einde vraagt tijd en moed. Een wilsverklaring kan helpen. Landelijke voorbeelden zijn er genoeg, maar verklaringen-op-maat zijn beter, zeggen huisarts Jaap Schuurmans en oud-verpleegkundige Chris Bartelds. »»
  Reacties: 1 reactie


  Huisarts kan meer doen bij kanker

  Huisarts kan meer doen bij kanker  |  Huisartsen kunnen een belangrijke rol spelen bij de zorg voor het groeiend aantal kankerpatiënten. Maar dan zijn er wel bruikbare studieresultaten nodig. Fondsen zouden een deel van hun geld moeten reserveren voor een nationaal onderzoeksprogramma in de eerste lijn. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Erfelijk risico goed te verzekeren

   |  Angst voor onverzekerbaarheid kan patiënten doen besluiten geen erfelijkheidsonderzoek te laten doen. Maar die angst is lang niet altijd terecht. Aan artsen de taak om hun patiënten een reëel beeld te schetsen van mogelijke consequenties. »»
  Reacties: 5 reacties


  Nederland nog niet kindveilig genoeg

  Nederland nog niet kindveilig genoeg  |  Gelukkig overlijden steeds minder kinderen door een ongeval. Maar elk kind telt en bovendien zijn er bij overleving soms wel grote gevolgen. Overheden én zorgverleners moeten zich inspannen om het aantal kinderongelukken zo klein mogelijk te maken. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Beter zicht op opleidingskosten

  Beter zicht op opleidingskosten  |  Nieuw onderzoek maakt duidelijk dat de vergoeding voor specialistenopleidingen ongeveer gelijk is aan de gemiddelde kosten. Het verschil tussen snijdende, ondersteunende en beschouwende vakken is echter groot. De one size fits all-vergoeding voldoet daarom niet. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  ‘Strafrecht steeds vaker van toepassing’

   |  In hun boek Over de grenzen van het medisch beroepsgeheim laten de onderzoeksjournalisten Herman Jansen en Michel Knapen zien dat het beroepsgeheim zwaar onder druk staat. Ze doen dat aan de hand van gesprekken met artsen, juristen en advocaten. Een fragment. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Steunhart vereist ieders zorg

  Steunhart vereist ieders zorg  |  In het Hartcentrum in Leiden wordt bij patiënten met ernstig hartlijden een mechanisch steunhart geïmplanteerd. Het op een veilige manier introduceren van dit zorgprogramma, waar veel disciplines bij betrokken zijn, vergt veel inspanning. »»
  Reacties: 1 reactie


  Kees Tulleken: ‘Artsen kunnen zeer hard tegen elkaar zijn’

  Kees Tulleken: ‘Artsen kunnen zeer hard tegen elkaar zijn’  |  Begin dit jaar kreeg de gerenommeerde neurochirurg Kees Tulleken een golf kritiek over zich heen nadat zijn vrouw, een journaliste, met zijn hulp een artikel had gepubliceerd over de gezondheidstoestand van lawineslachtoffer prins Friso. Nu kijkt hij terug. »»
  Reacties: 7 reacties


  Stapeling medicijnen bij ouderen aangepakt

   |  De nieuwe multidisciplinaire richtlijn Polyfarmacie bij ouderen adviseert een jaarlijks consult met alle kwetsbare ouderen die meer dan vijf geneesmiddelen krijgen. Er wordt nog wel gesteggeld over de vergoeding en ook de automatisering voldoet nog niet. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Huisarts kan zorg betaalbaarder maken

   |  De Nederlandse zorg kan betaalbaarder als huisartsen zelfmanagement meer stimuleren, vaker ‘nee’ zeggen en beter worden geïnformeerd door de tweede lijn. Dat zijn de belangrijkste conclusies uit een recent internationaal onderzoek onder huisartsen. »»
  Reacties: 1 reactie


  Visionair perspectief voor de eerste lijn

  Visionair perspectief voor de eerste lijn  |  In de nieuwe Toekomstvisie Huisartsenzorg staan ambitieuze plannen voor de komende tien jaar. Maar ook in 2022 biedt de huisarts nog altijd generalistische, persoonsgerichte en continue zorg. »»
  Reacties: 2 reacties


  Overbehandeling is vaak onvermijdelijk

   |  De voorstellen van oud-minister Klink om te bezuinigen door geen overmatige diagnostiek in te zetten, zijn praktisch niet haalbaar. Bij het zoeken naar de oorzaak van een afwijking speelt nu eenmaal ook omgaan met onzekerheid een rol. Een casus om dat te illustreren. »»
  Reacties: 7 reacties


  Dementie vraagt slimme oplossingen

   |  Gedrags- en stemmingsontregelingen bij dementerende patiënten zijn op te vangen met psychosociale interventies. Hoogleraar Rose-Marie Dröes heeft de effectiefste methoden geïnventariseerd. ‘Maar het zijn geen wondermiddelen’. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Specialisten leggen duur voorschrijven bloot

   |  De kosten voor geneesmiddelen moeten omlaag. Om daaraan bij te dragen onderzochten de beroepsverenigingen van internisten en cardiologen het voorschrijfgedrag van hun leden. Er blijkt nog veel winst te behalen, en niet alleen in eigen gelederen. »»
  Reacties: 2 reacties


  Medische info aan derden te riskant

   |  Behandelend artsen krijgen vaak een verzoek om informatie over een patiënt. Volgens de KNMG-richtlijnen moet hieraan medewerking worden verleend. Een verkeerd advies, want als arts weet je nooit zeker waar die informatie terechtkomt. »»
  Reacties: 6 reacties


  In de ban van de VRE-bacterie

  In de ban van de VRE-bacterie  |  De multiresistente VRE-bacterie heeft dit jaar opnieuw menig ziekenhuis laten zweten. Het Slingeland Ziekenhuis had in het voorjaar te maken met grootschalige verspreiding ervan. Daar is een goed plan van aanpak uitgerold, dat tevens de nodige kennishiaten aan het licht bracht. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Multitasking onveilig en inefficiënt

  Multitasking onveilig en inefficiënt  |  Artsen zijn helemaal niet zo goed in multitasking. Als ze hun aandacht over meer taken moeten verdelen, maken ze meer fouten. Bovendien hebben ze minder tijd voor een taak nodig als ze die zonder onderbrekingen kunnen verrichten. »»
  Reacties: 2 reacties


  Een umc in Tanzania

  Een umc in Tanzania  |  De grote bezuiniging op ontwikkelingssamenwerking maakt veel minder los dan de andere plannen van het nieuwe kabinet. Het past bij de populaire opvatting dat het ‘toch weggegooid geld’ is. Een verkeerd beeld, zeggen artsen van het UMC St Radboud. ‘Hun’ umc in Tanzania is een succesverhaal. »»
  Reacties: 3 reacties


  Regeerakkoord raakt dokters

  Regeerakkoord raakt dokters  |  De inkt van het regeerakkoord was nog niet droog of de storm brak los. Vooral de plannen voor de zorgpremie moeten het ontgelden. Maar voor artsen valt er meer te ontdekken, vooral in negatieve zin. »»
  Reacties: 1 reactie


  Haal Schippers van tabaksdossier af

  Haal Schippers van tabaksdossier af  |  Als er geen rookverslaving bestond, hadden longartsen lege spreekkamers. Maar de minister van Volksgezondheid blijft vooral hameren op de ‘vrijheid’ van de roker. Zo’n minister deugt niet voor het tabaksdossier. »»
  Reacties: 9 reacties


  Werkdruk huisartsen is riskant hoog

   |  Huisartsen doen hun werk met plezier en dan vooral de zorg voor patiënten. Maar ze ervaren ook veel stress. Administratieve handelingen, ANW-diensten en hoge tijdsdruk zijn de belangrijkste oorzaken van langdurige stress. »»
  Reacties: 1 reactie


  De digitale drempel over

  De digitale drempel over  |  De pioniersfase van e-health zou zo’n beetje voorbij moeten zijn, maar storm loopt het nog niet. Toch zijn er na de voorvechters nu ook ‘gewone dokters’ die de communicatie met hun patiënten flexibiliseren en digitaliseren. Twee van hen vertellen erover. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Women on Waves volkomen legaal

  Women on Waves volkomen legaal  |  De schepen van Women on Waves helpen vrouwen wereldwijd bij abortus en overtijdbehandeling. Dat laatste is niet vergunningplichtig, maar de inspectie en het ministerie van Volksgezondheid zeggen van wel. Daarmee bestempelen zij de actievoerders als illegaal, met alle risico’s van dien. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  AD Top 100 maakt burger niet wijzer

   |  De nieuwe Ziekenhuis Top 100 van het Algemeen Dagblad lijkt in niets op de lijst uit 2011. Dat maakt vergelijken zinloos en kiezen voor de beste kwaliteit onmogelijk. »»
  Reacties: 2 reacties


  Ggz-behandeling door huisarts op de tocht

  Ggz-behandeling door huisarts op de tocht  |  Huisartsen hebben de afgelopen jaren veel werk gemaakt van de professionalisering van de door hen geleverde ggz. In weerwil daarvan sturen de NZa en het ministerie er nu op aan dat de basis-ggz wordt ingevuld vanuit de tweede lijn. Een onbegrijpelijke stap terug in de tijd. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Nederland is toe aan doctor’s hospital

   |  Ondanks de slechte financiële prestaties van Nederlandse ziekenhuizen wordt de organisatiestructuur zelden aangepakt. Zo blijven de tegengestelde belangen tussen artsen en bestuurders bestaan. In een doctor’s hospital heeft iedereen hetzelfde belang: hogere kwaliteit en een gezond rendement. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Ook emoties horen bij dokter worden

  Ook emoties horen bij dokter worden  |  Specialist ouderengeneeskunde Esther Helmich schreef haar proefschrift over de gevoelens van geneeskundestudenten. Daar zou meer aandacht voor moeten zijn, vindt ze. ‘Want wie zich niet bewust is van zijn eigen emoties, laat soms ongemerkt niet-professioneel gedrag zien.’ »»
  Reacties: Plaats een reactie


  EPD verdient nog geen doorstart

   |  Hoewel de Eerste Kamer een stokje heeft gestoken voor het elektronisch patiëntendossier, werken de zorgaanbieders aan een doorstart van het Landelijk Schakelpunt. Daarmee komt het EPD via de achterdeur weer naar binnen. »»
  Reacties: 2 reacties


  Verplichte labiafoto’s juridisch onhoudbaar

  Verplichte labiafoto’s juridisch onhoudbaar  |  Om niet onnodig schaamlipcorrecties te hoeven vergoeden, hanteren verzekeraars een aanvraagformulier. Daarbij moet de verwijzend arts foto’s van de labia meesturen. Dat gaat ver en juridisch staat de verzekeraar niet sterk. »»
  Reacties: 3 reacties


  Bijna tweeduizend vacatures

   |  In de zomer van 2012 zijn opnieuw bijna tweeduizend vacatures geteld voor artsen, ondanks de vakantieperiode. De arts voor verstandelijk gehandicapten staat wederom op nummer 1. »»
  Reacties: 1 reactie


  Meurs: ‘Deze cijfers worden leidend’

  Meurs: ‘Deze cijfers worden leidend’  |  De salarissen van vrijgevestigd medisch specialisten daalden afgelopen jaren al met 20 procent. Maar volgens de commissie-Meurs moeten zij nog verder omlaag. ‘Nederlandse vrijgevestigde specialisten verdienen nog steeds meer dan hun collega’s in andere landen.’ »»
  Reacties: 2 reacties


  Aparte kinder-SEH lijkt nog ver weg

   |  Een kind dat op de SEH belandt, krijgt soms een kinderarts te zien, en soms alleen een SEH-arts. Het beleid verschilt nogal per ziekenhuis, en de meningen lopen uiteen. Ook over de introductie van een spoedeisende kinderarts bestaat geen consensus. »»
  Reacties: 1 reactie


  Betere zorg aan huis bij dementie

  Betere zorg aan huis bij dementie  |  Het aantal Nederlanders met dementie groeit en de grenzen van de AWBZ komen in zicht. Betere zorg thuis kan een oplossing zijn. In Noord-Holland-noord zijn daar sinds 2000 goede ervaringen mee opgedaan. Patiënten en familie zijn tevreden en de besparing is aanzienlijk. »»
  Reacties: 2 reacties


  Zweden zet deuren wijder open

   |  Het vergrijzende Zweden is op zoek naar huisartsen. Een extra opleiding is niet meer nodig en huisartsen kunnen zo aan de slag. Het vak is er echter minder ver ontwikkeld dan in Nederland, zegt Heiko Botman, die met vrouw en kinderen naar Örebro emigreerde. »»
  Reacties: 2 reacties


  Korte opleiding geeft minimumspecialisten

   |  Het voorstel om de Nederlandse specialistenopleidingen te verkorten tot de Europese minimumeisen getuigt van kortzichtigheid. Opleiden is nu investeren in de toekomst. Daarop beknibbelen kan niet anders dan ten koste gaan van de kwaliteit. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Afrika geen proeftuin voor coassistenten

  Afrika geen proeftuin voor coassistenten  |  Mara Simons (pseudoniem), coassistent en columnist bij Medisch Contact, speelde een soort Dokter Bibber in een Zuid-Afrikaanse operatiekamer: een beetje oefenen met een echt chirurgenmes, wat gekke friemels uit een buik halen en tot slot een poging tot hechten. »»
  Reacties: 15 reacties


  ‘Van de schoonheid krijg ik geen genoeg’

  ‘Van de schoonheid krijg ik geen genoeg’  |  Een dag meelopen met nucleair geneeskundige Judit Adam betekent spectaculaire plaatjes kijken en bij de les blijven om de technische kant en het jargon te begrijpen. ‘Wie staat er op de symbia?’ »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Veel klachten bij gebruik Implanon

  Veel klachten bij gebruik Implanon  |  In drie Urker huisartsenpraktijken is over een periode van tien jaar onderzocht wat de bijwerkingen zijn van Implanon. De resultaten geven aanleiding om de voorlichting over het anticonceptiemiddel aan te passen. »»
  Reacties: 9 reacties


  Twijfels over nieuwe antistolling

   |  De nieuwe antistollingsmiddelen zijn veelbelovend, maar ook risicovol. Cardiologen zijn verdeeld over hoe snel ze vergoed moeten worden. Intussen is de druk op vergoeding ongekend. »»
  Reacties: 2 reacties


  Risicofactoren efficiënter opsporen

   |  Risicofactoren voor hart- en vaatziekten zijn effectief te behandelen, maar hoe spoor je de mensen op waar het om gaat? De screeningsmethode van het PreventieConsult genereert maar weinig respons. Het proefproject Vitale Vaten hanteerde een methode zonder vragenlijst vooraf. Dat scheelde een stuk. »»
  Reacties: 1 reactie


  Interview Guus Schrijvers: ‘Maatschappen remmen de innovatie’

  Interview Guus Schrijvers: ‘Maatschappen remmen de innovatie’  |  Gedragseconoom Guus Schrijvers nam vorige week afscheid als hoogleraar. ‘Ik ben wel eens jaloers: de medische wetenschap heeft vooruitgang geboekt, economen kunnen nog steeds geen crisis voorkomen.’ »»
  Reacties: 3 reacties


  Opleidingen langs de meetlat

  Opleidingen langs de meetlat  |  Sinds vijf jaar krijgen opleiders van hun aiossen systematisch feedback met behulp van het evaluatie-instrument SETQ. Uit de gegevens is nu een ranglijst gedestilleerd. Maar, die vormt slechts een indicatie. ‘Het gaat niet om het aanwijzen van paradepaardjes of rotte appels.’ »»
  Reacties: 1 reactie


  Pak hepatitis C aan in de gevangenis

   |  Verslaafden en gedetineerden zijn de twee belangrijkste risicogroepen voor besmetting met hepatitis C. Dat is echter net de hoek waar het identificeren en behandelen de nodige obstakels kent. Zoals het ontbreken van adequate financiering. »»
  Reacties: 1 reactie


  Chronische zorg zo slecht nog niet

   |  De chronische zorg, en in het bijzonder de zorg voor ouderen, staat onder druk. Het moet allemaal over een hele andere boeg, zeggen critici. Maar beter is het om de zorg te moderniseren zonder het goede uit het verleden zomaar op te geven. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Doodswil dementen blijft beladen

  Doodswil dementen blijft beladen  |  Euthanasie bij dementen en psychiatrische patiënten mág van de toetsingscommissies. ‘Daarmee volgen wij de wet’, zegt jurist en ethicus Anne Ruth Mackor. ‘Maar het zou niet verkeerd zijn als ook de rechter er weer eens naar kijkt.’ »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Ouderenmishandeling uit de schaduw

   |  Hoewel ouderenmishandeling inmiddels op de maatschappelijke agenda staat, wordt het probleem toch nog vaak gebagatelliseerd – ook door de slachtoffers zelf. De lage status van ouderen speelt hierbij een rol. Structurele screening kan helpen. »»
  Reacties: 1 reactie


  NODO maakt valse start

  NODO maakt valse start  |  Op 1 oktober gaat de NODO-procedure van start – Nader Onderzoek DoodsOorzaak bij minderjarigen. Helaas in een inmiddels sterk uitgeklede variant, waar vooral de ouders van de overleden kinderen de dupe van zijn. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Huisartsen kiezen voor kleinschaligheid

   |  Huisartsen in De Kempen organiseren de zorg buiten kantooruren al tien jaar zoals ze het graag willen: kleinschalig waar het kan en grootschalig waar het moet. Niet alleen hun patiënten, ook zijzelf hebben daar veel baat bij. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Euthanasieverklaring vereist onderhoud

   |  De Regionale Toetsingscommissies Euthanasie hadden over twee recente gevallen van euthanasie bij wilsonbekwame patiënten een ander oordeel. Doorslaggevend daarbij was het al dan niet voldoende herhalen van de doodswens. Maar tot wanneer is een dementerende hiertoe in staat? »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Lessen uit dossiers van overledenen

  Lessen uit dossiers van overledenen  |  Structureel dossieronderzoek van in het ziekenhuis overleden patiënten kan zorggerelateerde schade helpen voorkomen. Zeker als dit onderzoek uitmondt in regelmatige casusbesprekingen en gerichte aanbevelingen aan de medische staf en de raad van bestuur. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Klem tussen regels, werkgever en patiënt

  Klem tussen regels, werkgever en patiënt  |  Bedrijfsartsen staan dagelijks voor de moeizame klus re-integraties te begeleiden. Maar veel respect oogsten de ‘verzuimboeren’ niet. Dat kan en moet beter. »»
  Reacties: 19 reacties


  Praktijkvariatie ongelooflijk groot

   |  Per regio bestaan er grote verschillen in het aantal behandelingen van dezelfde ziekten. De Amerikaanse hoogleraar Jack Wennberg heeft van het onderzoek naar deze variatie zijn levenswerk gemaakt. ‘Als je artsen de gegevens voorlegt, zijn ze stomverbaasd.’ »»
  Reacties: 1 reactie


  Infectiepreventie vergt meer inzet

   |  Postoperatieve wondinfecties komen onnodig vaak voor, ondanks de invoering van een pakket preventiemaatregelen. Cultuurverandering kost blijkbaar meer tijd dan gedacht. Reden te meer om die maatregelen te continueren. »»
  Reacties: 1 reactie


  Nazorg voor meer hartpatiënten

   |  De nazorg voor hartinfarctpatiënten wordt volgens een geautomatiseerd model aangepakt: het klinische pad hartrevalidatie. Patiënten, zorgverleners en ziekenhuis zijn enthousiast. Ook andere hartpatiënten zouden hier van moeten profiteren. Maar kan dat? »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Een nieuwe baan dankzij LinkedIn

   |  Social media spelen een groeiende rol op de arbeidsmarkt, ook als het gaat om artsenbanen. Kenners vertellen hoe ze kunnen helpen bij het vinden van een baan. Of een kandidaat. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  NHG presenteert honderdste standaard

   |  De honderdste NHG-standaard – over buikpijn bij kinderen – verscheen afgelopen week. De geschiedenis van de huisartsenrichtlijnen is een ouderwets succesverhaal, waarin tegenstand wordt overwonnen en de aanhouders zegevieren. Inmiddels zijn de standaarden niet meer weg te denken uit de praktijk. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Steun voor wie niet verder wil

   |  Ouderen die de zin van het leven niet meer zien, moeten daarover kunnen spreken met een geestelijk begeleider. Ook de arts die het verzoek om hulp bij zelfdoding krijgt, kan met deze begeleider in gesprek over persoonlijke twijfels en dilemma’s. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Artsenopleiding duurt nog steeds te lang

   |  Al meer dan een decennium constateren we in Nederland dat de opleidingsduur te lang is. Ook de invoering van een schakeljaar heeft daar geen verandering in gebracht. Tijd om over de grens te kijken, waar artsen vele jaren eerder dan hier zelfstandig praktiseren. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Stop met overbodig labonderzoek

   |  Steeds vaker wordt bij patiënten met klachten van het bewegingsapparaat onterecht door de huisarts veel en duur laboratoriumonderzoek aangevraagd. Dat is zonde van het geld én veroorzaakt onnodige onrust. »»
  Reacties: 1 reactie


  De Kwestie: Jezelf behandelen: (on)verstandig?

   |  Dit voorjaar maakte ik (61, actief sporter, geen chronische medische problemen) een tien dagen durende koortsperiode door. Ik ben toen mijn eigen huisarts gebleven; alle overwegingen en beslissingen heb ik in eigen hand gehouden. De vraag is nu of dat verstandig is. »»
  Reacties: 12 reacties


  ‘Met eigen ogen zien waar het over gaat’

   |  Een werkbezoek van CDA-Tweede Kamerlid Hanke Bruins Slot aan het St. Antonius Ziekenhuis locatie Nieuwegein bestaat tot haar spijt vooral uit gesprekken in een vergaderkamer. ‘Hoe houd je zicht op de werkvloer?’, wil ze weten. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  De zorg komt naar je toe deze zomer

   |  De zorg is een van de belangrijkste thema’s tijdens de komende verkiezingsstrijd. Medisch Contact zet de programma’s van de acht grootste partijen op een rijtje. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Quiz: Wat kost dat eigenlijk?

   |   »»


  De toekomst volgens de specialist

   |  Medisch specialisten willen meedenken over de toekomst van de gezondheidszorg. Zij voelen zich in overgrote meerderheid medeverantwoordelijk voor de beheersing van de zorgkosten. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  VVD verliest artsenstemmen

  VVD verliest artsenstemmen  |  Artsen lopen weg bij de VVD, zijn tegen marktwerking, vinden dat zij zelf een belangrijke rol moeten spelen bij kostenbeheersing en dat politici weinig begrijpen van wat er speelt op de zorgwerkvloer. Dat blijkt uit onderzoek van Medisch Contact. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  ‘De zorg blijft hoe dan ook groeien’

  ‘De zorg blijft hoe dan ook groeien’  |  Het Centraal Planbureau analyseerde de verkiezings-programma’s van tien politieke partijen. Er wordt voor miljarden méér bezuinigd dan het kabinet al van plan was. Maar het zorgbudget krimpt niet. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Artsen mijden de politieke arena

   |  Bij eerdere verkiezingen dongen vaak verschillende artsen naar de gunst van de kiezer. Dit jaar zijn ze met een lantaarntje te zoeken. Is dat slecht voor de zorg? »»
  Reacties: Plaats een reactie


  SP versus VVD

   |  De VVD is solidair met de gezonden, niet met de zieken, zegt de SP. De SP ‘steekt de kop in het zand’ en doet alsof stijgende zorgkosten geen probleem zijn, zeg de VVD. Een debat tussen Anne Mulder van de liberalen en Henk van Gerven van de socialisten. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Kostenstijging verklaard

  Kostenstijging verklaard  |  Vergrijzing krijgt vaak de schuld van de kostenstijging in de zorg. Dat is maar deels terecht. Grootste aanjager is de volumestijging als gevolg van technologische vooruitgang en verruimde indicaties. Een overzicht. »»
  Reacties: 2 reacties


  Overhead is niet de boosdoener

   |  Vraag dokters waarom de zorg duurder wordt en ze wijzen op de toenemende administratieve lasten, overbodige managers en doorgeschoten bureaucratie. De cijfers laten echter een heel ander verhaal zien. »»
  Reacties: 3 reacties


  Operatie 80-plusser niet altijd zinloos

   |  ‘Geef hoogbejaarde mensen dan geen nieuwe heup meer.’ Dit veelgehoorde bezuinigingsvoorstel lijkt logisch. Het houdt echter geen rekening met het leed dat niets doen kan veroorzaken. En ook niet met de verrassend gunstige uitkomsten van verstandig gekozen interventies in de laatste fase van het leven. »»
  Reacties: 4 reacties


  Doe-het-zelf patiënt bespaart kosten

  Doe-het-zelf patiënt bespaart kosten  |  Meer zelfmanagement, minder bedden. Het recente akkoord van overheid, zorgverzekeraars en psychiaters over de ggz betekent een forse koerswijziging. Eigen Kracht-conferenties lijken daar goed bij te passen. Maar hun waarde is nog niet bewezen. »»
  Reacties: 1 reactie


  Boek/cd/docu: Paniekspinnen

  Boek/cd/docu: Paniekspinnen  |  Bibian Harmsen (1971), moeder van drie kinderen, bassist, zangeres en grafisch vormgever bij Medisch Contact, overleed op 25 juli aan pancreaskanker. In september verschijnt haar boek Paniekspinnen, gebaseerd op de blog die ze in de laatste maanden van haar leven bijhield. Hier twee fragmenten. »»
  Reacties: 4 reacties


  ‘Wij voorzien in een behoefte, echt’

   |  De verontwaardiging over themapoli’s groeit. Ze zouden de huisarts buitenspel zetten, de zorgkosten opdrijven en medicalisering in de hand werken. Veel te simpel gedacht, reageren de betrokken specialisten. ‘Verdiep je eerst ergens in voor je kritiek levert.’ »»
  Reacties: 5 reacties


  Laat ok-patiënt stoppen met roken

  Laat ok-patiënt stoppen met roken  |  We weten al meer dan een halve eeuw dat roken de kans op complicaties na een operatie aanzienlijk vergroot. Maar met die wetenschap doen we nog steeds niks. Dat moet veranderen. »»
  Reacties: 1 reactie


  Verborgen belangen

   |  Bij voorgenomen hervormingen in de zorg zijn er vaak verborgen belangen in het spel. Een praktijkvoorbeeld. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Zomerportret 5: Chirurg Jan-Paul Rutten wordt brouwersbaas

  Zomerportret 5: Chirurg Jan-Paul Rutten wordt brouwersbaas  |  Deze zomer verwisselt chirurg Jan-Paul Rutten de operatietafel voor de brouwketel. Over twee jaar krijgt hij de leiding over Gulpener bierbrouwerij. Een eigenaardige overstap? ‘Chirurg en brouwer zijn allebei sociale beroepen.’ »»
  Reacties: 2 reacties


  Ernstig astma is beter af in Davos

  Ernstig astma is beter af in Davos  |  Ernstig refractair astma kan het beste worden behandeld in het hooggebergte. Bijvoorbeeld in het Nederlands Astmacentrum Davos (NAD). Maar, hoewel de kosten vergelijkbaar zijn met behandeling in Nederland, is een machtiging krijgen van de verzekeraar dikwijls een groot probleem. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  De verborgen kosten van ons zorgsysteem

  De verborgen kosten van ons zorgsysteem  |  De verantwoordelijkheid voor de explosieve kostenstijging binnen de zorg legt de overheid vooral in ‘het veld’ neer. Vergrijzing, kostbare medicijnen, geavanceerde technologie en zorgprofessionals zijn regelmatig de zondebok. Maar de werkelijke oorzaak ligt weggestopt in zogenaamde beheerskosten. »»
  Reacties: 3 reacties


  De stethoscoop trekt meer aan meisjes

  De stethoscoop trekt meer aan meisjes  |  Het toelatingssysteem tot de geneeskundestudie zou ertoe leiden dat jongens in het nadeel zijn bij de concurrentie om een opleidingsplaats. De cijfers wijzen echter uit dat de scheve man-vrouwverhouding in het doktersgilde een andere oorzaak heeft. »»
  Reacties: 1 reactie


  Medische staf hoort ook in ggz-instelling

   |  Een medische staf, belangrijk voor de samenwerking tussen professionals en management, is voor een algemeen ziekenhuis heel gewoon, maar voor ggz-instellingen gek genoeg niet. Gelukkig komt daar verandering in, met steun van de Orde van Medisch Specialisten. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Zomerportret 4: Isala-bestuurder Marjanne Sint

  Zomerportret 4: Isala-bestuurder Marjanne Sint  |  Marjanne Sint moest de zorg nog leren kennen, toen zij ruim vijf jaar geleden bestuursvoorzitter werd bij Isala klinieken. Inmiddels weet zij het zeker: ‘Als je de dokters niet mee hebt, wordt het niks.’ »»
  Reacties: 4 reacties


  Geef commerciële bodyscans geen kans

  Geef commerciële bodyscans geen kans  |  Minister Schippers overweegt beperkte toelating van total bodyscans en heeft de Gezondheidsraad hierover om advies gevraagd. Wij raden deze scans ten zeerste af. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  ‘Mannelijke fertiliteit is fascinerend’

  ‘Mannelijke fertiliteit is fascinerend’  |  Tycho Lock behandelt mannen met fertiliteitsproblemen. Er zijn veel te weinig urologen die zich daarmee bezighouden, vindt hij. Daardoor krijgen mannen vaak niet de zorg die ze nodig hebben. »»
  Reacties: 1 reactie


  Weg met het woud van richtlijnen

  Weg met het woud van richtlijnen  |  Het aantal oncologische richtlijnen rijst de pan uit. Ze zijn bovendien veel te volumineus en kennen een langdurig ontwikkeltraject. Dat geld kan beter aan kwaliteitsverbetering worden besteed. »»
  Reacties: 1 reactie


  Doof door bof

  Doof door bof  |  Bof is bij jongvolwassenen geen bijzondere aandoening meer. Huisartsen moeten zich realiseren dat het bofvirus rondwaart in Nederland – met name onder studenten – en invaliderende gevolgen kan hebben voor het gehoor. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Artsenbanen in de lift

   |  Na een eerdere daling, schiet het aantal vacatures voor artsen weer flink omhoog. Dat blijkt uit de Arbeidsmarktmonitor over het tweede kwartaal van dit jaar. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Zomerportret 3: IOC-voorzitter Jacques Rogge

  Zomerportret 3: IOC-voorzitter Jacques Rogge  |  De Vlaamse orthopedisch chirurg Jacques Rogge staat als IOC-voorzitter aan de vooravond van zijn laatste Olympische Spelen. Hij is zich altijd dokter blijven voelen. ‘Een arts die de dopingregels niet respecteert, is een gevaar voor de maatschappij.’ »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Zorgplan op maat vergt andere werkwijze

  Zorgplan op maat vergt andere werkwijze  |  Een individueel zorgplan geeft patiënten meer verantwoordelijkheid voor hun eigen gezondheid en helpt zorgverleners om doelmatige zorg te bieden. Hoewel de eerste ervaringen hoopgevend zijn, kent deze vorm van zelfmanagement ook een aantal knelpunten. »»
  Reacties: 3 reacties


  Zomerportret 2: KNAW-president Hans Clevers

  Zomerportret 2: KNAW-president Hans Clevers  |  De nieuwe president van de KNAW, Hans Clevers, is één van de meest gelauwerde onderzoekers van Nederland. Hij onderzoekt zieke en gezonde darmen. ‘Ik ben goed in grote stappen zetten.’ »»
  Reacties: 1 reactie


  Reportage HAP: ‘Bij mooi weer blijven mensen weg’

  Reportage HAP: ‘Bij mooi weer blijven mensen weg’  |  De roep om een eigen bijdrage voor de HAP klinkt steeds luider. Er zouden te veel mensen komen met niet-urgente klachten. Medisch Contact nam een kijkje op de post in Nieuwegein, waar het op een zonnige zaterdag opvallend rustig is. ‘Dit is geen spoed, hè?’ »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Veilige sedatie door anesthesiemedewerker

  Veilige sedatie door anesthesiemedewerker  |  Veilig sederen buiten de operatiekamer is in de meeste ziekenhuizen nog niet goed georganiseerd. De inspectie eist dat daar binnen een jaar een gedegen structuur voor is aangelegd, inclusief opleidingen. Isala klinieken onderschrijft die eis en heeft de opleiding al in gang gezet. »»
  Reacties: 1 reactie


  Betere diabeteszorg voor weinig geld

  Betere diabeteszorg voor weinig geld  |  De auteurs van het artikel ‘Integrale bekostiging diabetes duur’ signaleren een ‘explosieve stijging’ van de kosten van diabeteszorg. Maar nu de infrastructuur voor diabeteszorg in de eerste lijn is gerealiseerd, vallen de kosten juist erg mee. »»
  Reacties: 2 reacties


  Antistolling vraagt veel strakkere regie

   |  Heldere communicatie over antistollingsbeleid tussen de verschillende behandelaars: dat klinkt vanzelfsprekend. Maar nog te vaak is de patiëntveiligheid in het geding doordat ketenafspraken niet waterdicht zijn. Het wordt tijd om de gaten te dichten. »»
  Reacties: 1 reactie


  Diagnostische denkfout is te voorkomen

   |  Te snel stoppen met denken of blind gehoorzamen aan een oudere arts. Deze en andere fouten in het diagnostische proces kunnen tot een verkeerde diagnose leiden. Een checklist wijst dokters de weg langs de valkuilen. »»
  Reacties: 3 reacties


  Zomerportret 1: First lady Sandra Roelofs

  Zomerportret 1: First lady Sandra Roelofs  |  Ruim zestien jaar al woont de Zeeuwse Sandra Roelofs in Georgië, de laatste acht jaar als vrouw van de president. In die rol maakt zij zich sterk voor een betere gezondheidszorg, vooral voor de arme Georgiërs: ‘Als Nederlandse weet ik welke kant het op moet.’ »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Woede om eigen bijdrage aiossen

   |  Aiossen financieel laten bijdragen aan hun opleiding. Dat plan maakt heftige reacties los. Maar hoe zit dat bij andere hoogopgeleiden? En hoe gaat het toe bij de opleiding van specialisten in het buitenland? »»
  Reacties: 6 reacties


  Meebetalen aios aan opleiding bedreigt de kwaliteit

   |  De zorgkosten stijgen snel en bezuinigingen zijn onafwendbaar. Dat daarbij ook naar de opleiding tot medisch specialist wordt gekeken, is logisch. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Dode letter in de euthanasiewet

  Dode letter in de euthanasiewet  |  De euthanasiewet blijft vragen en discussie oproepen; met name als het gaat om euthanasie bij mensen die hun leven voltooid achten en bij dementerenden. Dit laatste onderwerp kreeg naar aanleiding van een recente casus onlangs veel aandacht. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Gouden handdrukken ferm als voorheen

   |  Net als vorig jaar inventariseerde Medisch Contact de afkoopsommen waarmee ziekenhuizen het vertrek van bestuurders compenseren. Het afscheid gaat gepaard met royale verzachtende omstandigheden. »»
  Reacties: 1 reactie


  Sneller herstellen na een heupprothese

   |  Een nieuwe heup en de volgende dag al naar huis. Een paar jaar geleden leek dat nog onmogelijk, maar een nieuwe werkwijze in het Reinier de Graaf Gasthuis in Delft maakt het mogelijk. Rapid Recovery is de naam. »»
  Reacties: 1 reactie


  Huisartskosten beter in beeld

  Huisartskosten beter in beeld  |  Het beste bekostigingssysteem voor huisartsenzorg is een transparant systeem. En dan niet alleen aan de achterzijde, de output, maar ook aan de voorzijde, de praktijkvoering. Laten zien hoe de organisatie werkt, brengt ook de kostenposten beter in beeld. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  De Kwestie: Het slechtnieuwsgesprek, een dilemma bij dementie

   |  De echtgenote van een 86-jarige dementerende man met gedragsproblemen overlijdt. Hun zoon wil niet dat zijn vader dit te horen krijgt. Hij is bang voor een paniekreactie. Het behandelteam stemt hierin toe. Is dit de juiste beslissing? »»
  Reacties: 4 reacties


  Arts en Olympiër gaan al jaren samen

  Arts en Olympiër gaan al jaren samen  |  Nog een dikke maand tot de Olympische Spelen in Londen. Sinds 1900 hebben ruim drieduizend Nederlanders aan de Spelen deelgenomen, onder wie veel geneeskundestudenten en artsen. Medisch Contact wist bijna honderd namen te achterhalen. Hun portretten geven een mooi beeld van de succesvolle relatie tussen topsport en geneeskunde. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Enquête HuisartsVandaag wijst uit: Huisartsen willen eigen bijdrage HAP

   |  Uit een enquête onder 1022 huisartsen blijkt dat 77 procent voor een eigen bijdrage en 63 procent voor een eigen risico is bij gebruik van de huisartsenpost. »»
  Reacties: 2 reacties


  Antipsychotica soms nuttig bij dementie

  Antipsychotica soms nuttig bij dementie  |  Na de Zweedse banden zijn nu de antipsychotica aan de beurt om uitgebannen te worden in de zorg voor mensen met dementie. Alsof er een keur aan andere oplossingen voorhanden is als deze mensen probleemgedrag vertonen. »»
  Reacties: 5 reacties


  ‘Medisch Contact brengt artsen bijeen’

   |  Huisarts en oud-LHV-bestuurder Hans van Santen is vanaf deze week hoofdredacteur. Hij ziet Medisch Contact als een baken in een roerige tijd. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Het Wilde Westen van de apps

   |  Medische apps zijn in opmars. Hun aantal groeit snel en de toepassingen worden steeds verfijnder. Maar of ze aan de wet voldoen is vaak onduidelijk en de controle hierop staat nog in de kinderschoenen. »»
  Reacties: 1 reactie


  Volksgezondheid op z’n Fins

  Volksgezondheid op z’n Fins  |  Aan de Finse regio Noord-Karelië kunnen we een voorbeeld nemen. Allerlei belanghebbenden zijn daar betrokken bij het antirookbeleid en het promoten van gezond leven. De extreem hoge sterfte door welvaartsziekten is drastisch teruggebracht. »»
  Reacties: 2 reacties


  Pedofilie: impulscontrole hoogst haalbare

  Pedofilie: impulscontrole hoogst haalbare  |  Pedofielen kunnen hun impulsen leren beheersen. Een psychiater en een psychotherapeut leggen uit hoe ze dat aanpakken. ‘De ambitie om deze patiënten te genezen hebben we losgelaten.’ »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Cellen temmen met slimme klei

  Cellen temmen met slimme klei  |  ‘Vorm bot’. ‘Maak bloedvaten’. ‘Ga hechten’. Celbioloog prof. Clemens van Blitterswijk heeft met zijn Twentse onderzoeksgroep een manier gevonden om menselijke voorlopercellen opdrachten te geven. Vandaag ontvangt hij de Federa-prijs. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Beroepsgeheim hindert hulp na ramp onnodig

   |  Na incidenten zoals op Koninginnedag in Apeldoorn is er grote behoefte aan informatie over de slachtoffers. De autoriteiten krijgen die informatie echter maar lastig los van de ziekenhuizen. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Het ziekenhuis in een nieuwe jas

   |  De organisatievorm van het ziekenhuis past niet goed in ons huidige politiek-bestuurlijke klimaat. Een pragmatisch samenwerkingsverband van specialismen ligt voor de hand. En breng de zelfstandig werkende specialismen onder in ZBC’s. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  ‘De arts staat in de behandelmodus’

   |  Artsen behandelen patiënten die binnenkort zullen sterven, vaak te lang door. Meestal met de beste bedoelingen en met instemming van de patiënt. Maar toch kan het beter, zo blijkt uit een lezersenquête van Medisch Contact en de KNMG. »»
  Reacties: 1 reactie


  Eén kinderkankercentrum is te weinig

  Eén kinderkankercentrum is te weinig  |  Diagnostiek en behandeling van kinderen met kanker in één nationaal centrum concentreren, is geen goed idee. Het Nationaal Kinderoncologisch Centrum (NKOC) vindt van wel, maar de keuze hiervoor is gebaseerd op een Cochrane-document dat niet deugt. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  ‘Waanzin is niet per definitie zichtbaar’

   |  ‘Wat is waanzin?’, heet het nieuwe boek van de Engelse psychiater en psychoanalyticus Darian Leader. Daarin laat hij verloren gewaande inzichten herleven en daagt hij de lezer uit om zijn opvattingen over krankzinnigheid te heroverwegen. Praktische tips voor medici heeft hij ook. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Discussies over zorg zogenaamd rationeel

  Discussies over zorg zogenaamd rationeel  |  Verpakt als wetenschap, staat het denken over de zorg bol van ideologische motieven. Dat vertroebelt de discussie. Zo oogt het efficiëntiestreven objectief en dus ‘goed’. Maar dat het hier uitsluitend om geld gaat en niet over de kwaliteit van zorg, wordt niet benoemd. »»
  Reacties: 2 reacties


  Liever geen Russische roulette

  Liever geen Russische roulette  |  Het besluit van de NOV om voorlopig geen enkele MoM-heupprothese meer te plaatsen, is omstreden. Lang niet alle patiënten hebben immers klachten. ‘Maar een prothese waarbij je zo afgestraft wordt als die niet perfect gepositioneerd is, maakt het risico onaanvaardbaar groot.’ »»
  Reacties: 1 reactie


  Kopzorgen

  Kopzorgen  |  De ideale heupprothese luxeert niet, slijt niet en geeft de patiënt zeker tien jaar van pijnloze beweging waarna probleemloos een nieuwe heup volgt. De resurfacing metaal-op-metaalheup met grote kop leek al deze eigenschappen te hebben. Metaalslijpsel dat vrijkomt van de grote koppen gooit echter roet in het eten. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Operaties veiliger, maar inspectie nog nodig

  Operaties veiliger, maar inspectie nog nodig  |  De Inspectie voor de Gezondheidszorg doet sinds 2005 thematisch onderzoek naar de veiligheid van het operatieve proces. »»
  Reacties: 1 reactie


  Veilige introductie van ‘nieuwe’ behandeling

  Veilige introductie van ‘nieuwe’ behandeling  |  De introductie van een – voor de behandelaar of voor het ziekenhuis – nieuwe behandelmethode brengt vaak risico’s met zich mee voor de patiënt in kwestie. Een speciaal protocol zorgt dat niets aan het toeval wordt overgelaten. »»
  Reacties: 1 reactie


  Betere zorg aan het einde

   |  Als je pas over palliatieve zorg gaat nadenken als een patiënt al stervende is, ben je eigenlijk te laat. Daarom heeft het Elkerliek een gespecialiseerd arts aangesteld die vroegtijdige, intensieve en meeromvattende palliatieve zorg een plaats geeft in het ziekenhuis. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Spoedeisende zorg moet en kan dichtbij

   |  Plannen om een groot aantal SEH’s te schrappen zijn slecht gefundeerd. De plannenmakers gaan er bijvoorbeeld ten onrechte van uit dat daar uitsluitend traumatologie wordt gezien. »»
  Reacties: 3 reacties


  ‘Stil, mama zit!’

   |  Billen op de mat, kleermakerszit, en vooral ademteugen tellen. Zenmeditatie voor huisartsen heeft als doel de drukte van de praktijk en de hectische combinatie van werk en privé zonder stress aan te kunnen. ‘Tijdens mediteren ruim je de bubbels op.’ »»
  Reacties: 2 reacties


  Faillissement LDD blijft huisartsen kwellen

  Faillissement LDD blijft huisartsen kwellen  |  LHV Declaratie Direct is failliet en ruim duizend huisartsen kunnen fluiten naar hun declaraties. De curator vordert van enkele honderden artsen zelfs 8 miljoen euro omdat ze te veel voorschotten zouden hebben ontvangen. »»
  Reacties: 2 reacties


  Kinderverwaarlozing beter in beeld

   |  Fysiek mishandelde kinderen worden nog wel opgemerkt in ziekenhuizen, maar verwaarloosde kinderen glippen er vaak tussendoor. Een nieuw ontwikkeld signalerings-instrument moet daar een einde aan maken. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Wees alert op erfelijk risico

   |  Goede voorlichting over erfelijke risico’s stelt ouders in staat geïnformeerd keuzes te maken. Want het biedt de mogelijkheid ernstige afwijkingen eerder te behandelen. Of geboorte te voorkomen. »»
  Reacties: 2 reacties


  Hoe ondraaglijk is psychiatrisch lijden?

   |  Voor euthanasie bij chronisch psychiatrische patiënten schrikt menig huisarts terug. De dilemma’s waarvoor hij staat zijn dan ook zwaar. Zoals in de casus van de 41-jarige anorexiapatiënt Monique. »»
  Reacties: 1 reactie


  Besnijden meestal niet beste therapie

   |  Bij alle discussie over niet-therapeutische circumcisie zouden artsen haast vergeten dat ook therapeutische besnijdenis risicovol is. »»
  Reacties: 1 reactie


  Verzekeraar moet budget bewaken

   |  Huisartsen zitten in de tang. Ze moeten zorg van ziekenhuizen overnemen, maar zodra ze dat met succes doen, worden ze gekort. Het moment is gekomen dat de zorgverzekeraars hun verantwoordelijkheid nemen en de impasse doorbreken. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Strijd om de cosmetische markt

   |  Er is veel gaande in de cosmetische chirurgie. Het aantal beroepsverenigingen is niet meer op één hand te tellen. Ondanks het streven naar een gemeenschappelijke normering is de concurrentie tussen de diverse beoefenaars nog lang niet ten einde. »»
  Reacties: 7 reacties


  Wijkverpleegkundige voorkomt heropnames

  Wijkverpleegkundige voorkomt heropnames  |  Veel ouderen worden drie maanden na ontslag uit het ziekenhuis weer opgenomen of overlijden zelfs. Een transmuraal traject waarbij de wijkverpleegkundige de oudere patiënt begeleidt bij het herstel, kan vermijdbare heropnames en medicatiefouten voorkomen. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Oorlog anno nu

  Oorlog anno nu  |  Terwijl we in Nederland de slachtoffers van voorbije oorlogen herdenken, maken conflicten elders op de wereld nieuwe slachtoffers. Een overzicht van de belangrijkste brandhaarden en het werk dat medische hulporganisaties daar verrichten. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Meten diabeteszorg moet niet doorslaan

   |  Om de diabeteszorg te verbeteren worden veel gegevens bijgehouden en geanalyseerd. Het registreren kan echter ook doorschieten en gaat dan juist ten koste van de aandacht voor de patiënt. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Spoedpost onder druk

  Spoedpost onder druk  |  Bij de balie van de spoedpost in het Kennemer Gasthuis wordt beoordeeld of een patiënt naar de huisartsenpost moet of naar de SEH. De ervaringen zijn positief, maar uitzicht op goede financiering is er niet. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Doorpakken na kwaliteitsvisitatie

  Doorpakken na kwaliteitsvisitatie  |  Wetenschappelijke verenigingen nemen hun verantwoordelijkheid en melden het voortaan bij de inspectie als de patiëntenzorg ondanks herhaaldelijk waarschuwen in het gedrang blijft. Het is een van de adviezen uit het geactualiseerde visitatiereglement. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Second opinion in expertcentrum zinvol

   |  Zorgconcentratie krijgt nog niet alle handen op elkaar. Maar het nut ervan is zeer aannemelijk. Indirect bewijs hiervoor leverde onderzoek op de afdeling Longziekten van het VUmc. Daaruit blijkt dat een second opinion in een expertcentrum leidt tot een betere diagnose en behandeling. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Lessen uit een calamiteit

   |  In 2010 vond in Tilburg een ernstige calamiteit plaats die kon worden teruggevoerd op meerdere fouten in de keten van voorschrijven, verstrekken en toedienen van een heparineoplossing. Zorgverleners uit de eerste, tweede en derde lijn waren hierbij betrokken. Een reconstructie en een verbeterplan. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Diabeteszorg meetbaar gemaakt

  Diabeteszorg meetbaar gemaakt  |  De diabeteszorg die zorggroepen leveren is met een reeks indicatoren en vragen in kaart gebracht. Door de resultaten zorgvuldig te analyseren kan de diabeteszorg zo op een hoger plan worden getild. »»
  Reacties: 2 reacties


  Veel minder werk voor psychiaters

   |  Bezuinigingen op de ggz hebben een opvallend grote impact op het aantal vacatures voor psychiaters. Vooral de dit jaar ingevoerde eigen bijdrage laat zijn sporen na. »»
  Reacties: 1 reactie


  ‘Ge moet dat niet serieus nemen allemaal’

  ‘Ge moet dat niet serieus nemen allemaal’  |  De cartoons van Sus Damiaens – alias Canary Pete – in Medisch Contact maken op zijn tijd het nodige los bij de lezers. Dat had hij niet verwacht: ‘In Nederland! Daar zijn ze toch veel ruimdenkender dan in Vlaanderen?!’ »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Arbeidsmarktmonitor: minder vacatures

   |  Het eerste kwartaal van 2012 laat een lichte daling zien van het aantal artsenvacatures. De krimp is mogelijk een gevolg van de invoering van DOT-zorgproducten. »»
  Reacties: 2 reacties


  Vul uren slim in, nu arbeidstijd vastligt

  Vul uren slim in, nu arbeidstijd vastligt  |  Aangezien aiossen nog ‘maar’ 48 uur per week mogen werken, is het zaak die uren zo goed mogelijk te benutten. Diensten draaien is dan eigenlijk niet zo handig, want dat betekent nóg minder uren overdag, die juist zo leerzaam zijn. »»
  Reacties: 1 reactie


  Beroepsgroep pakt regie over kwaliteit

  Beroepsgroep pakt regie over kwaliteit  |  De KNMG heeft in samenspraak met de wetenschappelijke verenigingen een gezamenlijk Kwaliteitskader medische zorg ‘Staan voor kwaliteit’ opgesteld. KNMG beleidsmedewerker Milena Babović geeft antwoord op tien vragen over het kader. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  St Jansdal stelt eigen kwaliteitsnormen

  St Jansdal stelt eigen kwaliteitsnormen  |  Ziekenhuizen moeten jaarlijks veel kwaliteitsinformatie aanleveren, maar krijgen daarop zo laat feedback dat bijsturen niet meer mogelijk is. De maatschap chirurgie van Ziekenhuis St Jansdal maakt daarom eigen kwaliteitsrapportages en stuurt maandelijks bij. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Seksverslaving is overal

   |  50.000 Nederlandse mannen, veelal hoogopgeleid, zijn seksverslaafd. Daar zijn ook artsen bij. Psychiater Bram Bakker verbaast dat niet: ‘Er heerst in de medische wereld nu eenmaal een bepaalde machocultuur.’ »»
  Reacties: 1 reactie


  Met bevlogenheid het verzuim te lijf

   |  Anders naar gezondheid kijken, een toegankelijke bedrijfsarts en aandacht voor de bevlogenheid van de werknemer zijn ingrediënten voor succesvolle re-integratie en het voorkomen van arbeidsverzuim. »»
  Reacties: 1 reactie


  Eten tegen kanker

   |  Een vijfde van alle kankergevallen is gerelateerd aan een slecht eetpatroon, stelt de Franse oncoloog David Khayat in zijn boek Het echte antikankerdieet. »»
  Reacties: 3 reacties


  De prijs van kennis

   |  Duizenden wetenschappers zijn een boycot begonnen tegen uitgeverij Reed Elsevier. De onvrede richt zich vooral tegen de hoge winsten die uitgevers behalen, terwijl het meeste werk gratis wordt gedaan door de wetenschappelijke gemeenschap. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Gezaghebbend zonder voetstuk

   |  Aan wetenschappelijke conclusies wordt steeds vaker publiekelijk getwijfeld. De griepprik en het HPV-vaccin zijn daar goede voorbeelden van. Maar het vertrouwen in de wetenschap an sich lijkt nog altijd groot. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Van wetenschap naar bedrijf

   |  Als je wetenschappelijke vinding afdoende getest is, wil je ermee de boer op. Maar hoe doe je dat? Hoe maak je een geslaagd idee uit het laboratorium te gelde? »»
  Reacties: Plaats een reactie


  ‘Medicijnen verkopen moet niet het doel zijn’

   |  Richard Lehman schrijft wekelijks in BMJ een kritisch – en hilarisch – overzicht van wat er aan onderzoeken verschijnt in de vakbladen. Daar zit veel ‘nonsens’ bij, volgens Lehman. ‘Ik moet eerlijk zijn, iemand moet het doen.’ »»
  Reacties: 1 reactie


  Liever lezen dan doen

   |  Ze houden de wetenschap goed bij, liften als onderzoeker soms mee met het werk van anderen, en vinden dat er nog veel klinische vragen onbeantwoord zijn. Medisch Contact enquêteerde artsen over hun verstandhouding met de wetenschap. ‘Niet-significante resultaten zijn niet sexy.’ »»
  Reacties: Plaats een reactie


  De val van Don Poldermans

   |  Internist en cardiovasculair geneeskundige Don Poldermans maakte zich schuldig aan onderzoek zonder toestemming van patiënten, verzonnen testuitslagen en ander wetenschappelijk wangedrag. Hij zit inmiddels al meer dan een jaar thuis en weinig collega’s hebben behoefte om voor hem in de bres te springen. »»
  Reacties: 3 reacties


  Neerlands best

   |  Medisch-wetenschappelijke artikelen van Nederlandse bodem worden veel geciteerd. Medisch Contact blaast een oude traditie nieuw leven in en presenteert twee ranglijsten van meest geciteerde studies. Opvallend dit keer: er zijn relatief veel negatieve uitkomsten. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Vloeiend tussen eerste en tweede lijn

   |  Een soepele samenwerking tussen huisarts en specialist is nog geen gemeengoed, zeker niet op landelijk niveau. Medisch Coördinerende Centra doen daar wat aan, onder meer door een website die zoveel mogelijk Regionale Transmurale Afspraken bijeenbrengt. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  ‘Zonde om kansen te laten liggen bij down’

   |  Het aantal kinderen met downsyndroom neemt niet af, maar toe. Kinderarts Michel Weijerman leidt met hart en ziel de downpoli van het Rijnland Ziekenhuis in Leiderdorp. ‘Voor de specifieke problematiek van downkinderen valt nog zoveel te ontwikkelen.’ »»
  Reacties: 3 reacties


  Centraal opleiden dermatologen werkt

   |  De opleiding dermatologie is rigoureus vernieuwd in de vorm van landelijk cursorisch onderwijs. Het geactualiseerde en goed georganiseerde onderwijsprogramma, waarin ook de aiossen zelf een actieve rol spelen, staat als een huis. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Herinneringen aan Geurti

   |  Dat Geurti zou sterven aan leukemie, zagen zijn ouders als de straf van God. Dokter K. liet de jongen zo vaak als mogelijk aan de zwaarmoedigheid ontsnappen door hem mee op stap te nemen. Een inspirerend verhaal over palliatieve zorg. »»
  Reacties: 3 reacties


  Als het brein de pijn veroorzaakt

   |  Patiënten met het pijnsyndroom CRPS-1 genezen met de Macedonische methode. Deze behandeling negeert de pijn en is gericht op functieherstel. Wat zegt dit over het ziektebeeld? »»
  Reacties: 3 reacties


  Een alternatief voor siliconen

  Een alternatief voor siliconen  |  Borstprothesen met siliconenvulling leiden vaak tot gezondheidsproblemen en alle maatregelen hiertegen zijn toe te juichen. Maar er zijn ook implantaten die géén klachten geven: de hydrogelprothesen. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Waardig sterven, godsdienstvrijheid en het recht van de oudste zoon

   |  Een islamitische vrouw is ernstig ziek en niet-aanspreekbaar. Haar zoon verzet zich om godsdienstige redenen tegen het toedienen van morfine. Wat te doen? »»
  Reacties: 2 reacties


  ‘Weggooien levert mij spanningen op’

   |  Verzamelwoede werd lang geschaard onder de obsessieve compulsieve stoornissen. Dat blijkt maar deels te kloppen. De aandoening kan ook op zichzelf staan of samenhangen met ADHD. Ggz-instelling Altrecht experimenteert al met methylfenidaat. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Mager na chemo moet niet

   |  Goed blijven eten valt niet altijd mee voor kankerpatiënten. Tijdens de behandeling kunnen deficiënties ontstaan, zelfs als er sprake is van overgewicht. In een nieuwe multidisciplinaire richtlijn is vastgelegd waar artsen op moeten letten. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Markt geeft volle wachtkamers

   |  Concurrentie is fnuikend voor de kwaliteit en betaalbaarheid van de zorg. De drang om omzet te halen leidt juist tot meer patiënten en ziektebeelden, en dus tot hogere kosten. Lumpsumfinanciering zou veel beter zijn. »»
  Reacties: 1 reactie


  Rem de meiden niet af

   |  De vrouwen die waarschuwen voor de feminisering van de geneeskunde, koppelen de opmars van hun seksegenoten schaamteloos aan verlies van aanzien van het vak. Verbijsterende zelfdiscriminatie. Mireille Oud »»
  Reacties: 3 reacties


  Durfkapitaal voor het ziekenhuis

   |  Ziekenhuizen moeten winst kunnen uitkeren, wil het kabinet. Het zou de kwaliteit van zorg ten goede komen. Economen en bestuurders reageren welwillend, maar medisch specialisten voelen er niets voor. »»
  Reacties: 2 reacties


  Zuiniger zijn op werkplezier

  Zuiniger zijn op werkplezier  |  De werktijd van een zorgprofessional gaat op aan het primaire proces, het scheppen van voorwaarden en activiteiten die inspiratie geven. »»
  Reacties: 3 reacties


  Zeeuwse zuinigheid redt ziekenhuis

  Zeeuwse zuinigheid redt ziekenhuis  |  Om faillissement te voorkomen, moest het Zeeuwse Admiraal de Ruyter Ziekenhuis eind 2010 ingrijpend bezuinigen. Het management besloot dokters en afdelingshoofden daarbij het voortouw te geven. Dat pakt goed uit. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Dementie kan ondraaglijk zijn

   |  De KNMG, Verenso en de Gezondheidsraad menen dat Alzheimerpatiënten niet ernstig lijden, omdat zij geen besef van hun situatie hebben. Hun algehele desoriëntatie, paniek en wrok zijn echter wel degelijk als leed op te vatten. »»
  Reacties: 2 reacties


  De patiënt moet professioneler worden

   |  De patiënt wordt wel steeds mondiger, maar dat wil niet zeggen dat hij ook verstand van zaken heeft. Daar moet door coaching verbetering in komen. »»
  Reacties: 4 reacties


  Metamizol wél geschikt bij acute pijn

   |  De veiligheid van pijnstiller metamizol is in grote studies aangetoond, maar toch heeft het middel in ons land een slechte naam. Terwijl het qua bijwerkingen vergelijkbaar is met paracetamol en bovendien net zo goedkoop. »»
  Reacties: 2 reacties


  Geïntegreerde zorg in het Zwarte Woud

   |  In het Duitse Kinzigtal werkt men met één budget voor zowel eerste- als tweedelijnszorg. Dat werkt kostenbesparend en gezondheidsbevorderend. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Zorg voor kwetsbare zwangere bedreigd

  Zorg voor kwetsbare zwangere bedreigd  |  Een eigen bijdrage voor behandelingen in de geestelijke gezondheidszorg pakt desastreus uit voor een groep zwangeren in achterstandssituaties. De POP-poli die deze kwetsbare groep moet bijstaan, dreigt teloor te gaan. »»
  Reacties: 2 reacties


  Euthanasie bij toerbeurt

   |  Van de 32 huisartsen in het Drentse Hoogeveen zijn er zes niet bereid mee te werken aan euthanasie. Daar hebben ze gezamenlijk echter een werkbare afspraak over gemaakt. »»
  Reacties: 1 reactie


  Ook ‘gewone’ kankerzorg is complex

   |  Concentratie van oncologische zorg mag zich niet beperken tot zeldzame, complexe tumoren. Ook de behandeling van veelvoorkomende kankers is namelijk ingewikkeld. »»
  Reacties: 5 reacties


  Kaalheid als ziekte niet serieus genomen

   |  Veel dermatologen beschouwen kaalheid niet als een ziekte. Maar de ziektelast wordt onderschat en er is een werkzaam middel. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Camera’s altijd funest voor beroepsgeheim

   |  Ook al stemt een patiënt in met een tv-opname, dan nog heeft de arts zijn eigen verantwoordelijkheid. Amusementsprogramma’s dienen de geneeskunde niet. De KNMG zou haar leden moeten adviseren niet aan deze programma’s mee te werken. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Integrale bekostiging diabetes duur

   |  Er hangt een stevig prijskaartje aan de diabeteszorg. Integrale bekostiging zou een goede optie zijn om deze zorg te verbeteren en tegelijk betaalbaar te houden. Maar een analyse van Achmea wijst uit dat dat een misvatting is. »»
  Reacties: 5 reacties


  ‘IGZ laat wel degelijk haar tanden zien’

   |  Anca Ansink is de nieuwe hoofdinspecteur curatieve gezondheidszorg. Hoewel de IGZ flink onder vuur ligt, laat Ansink zich niet ontmoedigen. ‘We zijn heel hard bezig met een professionalisering van de organisatie.’ »»
  Reacties: 3 reacties


  Geen communicatie, geen euthanasie

   |  Als een SCEN-arts niet volwaardig kan communiceren met de patiënt, is euthanasie ongeoorloofd. Dat vindt de KNMG, die daarmee de professionele norm scherper stelt dan de wet. »»
  Reacties: 2 reacties


  Dement met een wilsverklaring, en dan?

   |  Is het verantwoord om euthanasie te plegen bij een demente patiënt die hiertoe een schriftelijke verklaring heeft opgesteld? Betrokken professionals over de waarde van de wilsverklaring. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Een alternatief voor goodwill

   |  De goodwillvergoeding vormt tegenwoordig een lastige hindernis voor toetreding tot een maatschap. De financiële structuur van een vrije praktijk is onduidelijk geworden en de banken financieren maar moeizaam. Er bestaat echter een regeling zonder deze obstakels. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Niet meer afwachten bij hemangioom

   |  Wijnvlekken gaan vaak vanzelf weg, maar lang niet altijd. Ze kunnen levensveranderend en soms zelfs levensbedreigend zijn. Het gebruikelijke afwachtende beleid is daarom niet te verdedigen, zeker niet nu er een effectieve behandeling is. »»
  Reacties: 2 reacties


  Robotchirurgie beter bij prostatectomie

   |  Robotchirurgie om een prostatectomie uit te voeren vindt geen genade in de ogen van de zorgverzekeraars. Te duur, vinden zij. Maar daarmee zien zij enkele belangrijke argumenten vóór deze techniek over het hoofd. Met een aanvulling van robotchirurg Jean-Paul van Basten. »»
  Reacties: 3 reacties


  Niet behandelen is soms beter

   |  Waarom bieden artsen hun patiënten interventies aan waarvoor ze zelf niet zouden kiezen bij hun eigen levenseinde? ‘Meer’ is niet altijd beter. Maar blijkbaar is het lastig om die boodschap over te brengen. »»
  Reacties: 3 reacties


  Inspectie twijfelt in zaak-Tulleken

   |  De uitspraken van neurochirurg Kees Tulleken over de gezondheidstoestand van prins Friso deden veel stof opwaaien. MC legt zijn handelen langs de tuchtrechtelijke meetlat. »»
  Reacties: 3 reacties


  ‘Algemene chirurgie gaat verdwijnen’

   |  Medisch Contact liep een dag mee op de afdeling Chirurgie van het Meander Medisch Centrum. Minilaparoscopie, robotchirurgie, de operatietechnieken worden steeds geavanceerder. ‘De uitdaging is om voor iedere patiënt de meest geschikte techniek te vinden.’ »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Sarcoomzorg UMCG overstijgt de afdeling

   |  Patiënten en zorgverzekeraars verwachten steeds vaker waar voor hun geld, en het is voor ziekenhuizen dan ook van essentieel belang om een aantoonbaar goede prijs-kwaliteitverhouding te realiseren. Dat maakt, zeker bij complexe ziekenhuiszorg, samenwerking tussen zorgprofessionals van verschillende specialismen noodzakelijk. »»
  Reacties: 1 reactie


  Vijf barrières voor leren van industrie

   |  De zorg kan op het gebied van veiligheid veel leren van de industrie. Voor wie meent dat een ziekenhuis onvergelijkbaar anders is, zijn hier vijf aandachtspunten voor de vertaalslag. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Onnodige sterfte door hepatitis B en C

   |  Onnodig veel mensen gaan dood aan chronische virale hepatitis, terwijl effectieve behandeling mogelijk is. Zowel professionals als patiënten onderkennen het probleem onvoldoende. Het Nationaal Hepatitis Centrum werkt aan een bewustwordingsproject. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  In het geweer tegen medicatiefouten

   |  Het Eindhovense Catharina-ziekenhuis zet een allesomvattend veiligheidssysteem in om de kans op medicatiefouten tot een minimum te beperken. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Avontuurlijk sporten met medisch verstand

   |  Niet alleen bij de Oranjes, maar ook bij artsen zijn extreme buitensporten populair. Slechts weinig sporters realiseren zich echter het belang van goede medische voorbereiding. Outdoor Medicine, een initiatief van zes jonge artsen, wil daar wat aan doen. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Flexibel leren wat echt belangrijk is

   |  Met de concentratie van zorg zal de aios naar meer ziekenhuizen moeten om hetzelfde te leren. Des te belangrijker is het om alleen dat in het curriculum op te nemen ‘wat voor de aios werkelijk van belang is’. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Zinvol onderzoek vereist samenwerking

  Zinvol onderzoek vereist samenwerking  |  Veel doelmatig onderzoek komt niet van de grond. Onder andere omdat de onderwerpkeuze te vaak wordt bepaald door de belangen van de industrie en niet door vragen die ertoe doen. »»
  Reacties: 1 reactie


  Alternatief voor euthanasie beschikbaar

   |  Artsen ervaren euthanasie als een bijzonder indringende handeling. Toch gebeurt het steeds vaker. Vreemd, want er is een alternatief dat veel minder belastend is. »»
  Reacties: 16 reacties


  Inkoop huisartsenzorg nog een gok

   |  Zorgverzekeraar Achmea neemt een fysiotherapeut eerst de maat om te bezien of en wat voor contract er wordt aangeboden. Voor huisartsen streeft Achmea daar ook naar, maar het ontbreekt nog aan criteria om de kwaliteit van die zorg objectief vast te stellen. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  ‘Laat ruzie niet doorsudderen’

   |  In de laatste aflevering van de serie over disfunctioneren een interview met psychiater Bert Busard. Hij blikt terug op een slepend conflict dat hem uiteindelijk zijn baan kostte. ‘Ik hoop dat artsen en bestuurders er lering uit kunnen trekken.’ »»
  Reacties: Plaats een reactie


  ‘Elke zorgeuro doelmatig besteden’

   |  Medisch specialisten kunnen via richtlijnen en protocollen de kosten van de zorg bewaken. Dat is een van de doelen die Frank de Grave – nu ruim een jaar voorzitter van de Orde – voor ogen heeft. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Aparte diagnostiekcentra te duur

  Aparte diagnostiekcentra te duur  |  Er valt fors te besparen op de zorgkosten als alle diagnostiek wordt uitbesteed aan zelfstandige diagnostische centra, opperde adviesbureau Plexus. Helaas is dat een kortzichtig idee dat veel neveneffecten buiten beschouwing laat. »»
  Reacties: 6 reacties


  Let op bij zaak tegen collega

   |  Als een onderzoek naar een disfunctionerende arts onzorgvuldig is voorbereid of slecht wordt uitgevoerd, kan dat tot een situatie leiden waarin alle betrokken partijen schade oplopen. Hoe kun je een dergelijk debacle voorkomen? »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Web-tv cystic fibrosis half geslaagd

   |  Ouders van kinderen met cf zijn enthousiast over de webuitzendingen van het Sophia Kinderziekenhuis Rotterdam. Bij pubers slaat de web-tv minder aan. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  ‘Ik wil behandeld worden’

   |  Een arts die zelf een hormoonresistente vorm van prostaatkanker heeft, merkt aan den lijve hoe belangrijk het is om je actief te bemoeien met de regie over de zorg die je nodig hebt. »»
  Reacties: 3 reacties


  Angst voor OM is onterecht

   |  Marjolein van Eykelen oordeelt als officier van justitie of medische zaken door de beugel kunnen. Nogal eens veroorzaakt haar toetsende werk spanningen bij dokters. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Samenwerken als expliciet leerdoel

   |  In de geneeskundeopleiding moet meer expliciete aandacht komen voor de competentie ‘samenwerken’. In Groningen zijn ze al zover. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Onnodige ophef over vogelgriepvirus

   |  Alleen een heel domme bioterrorist zou een vogelgriepvirus gebruiken om de wereldbevolking te besmetten, zegt prof. Ron Fouchier. Toch moet zijn onderzoek naar H5N1 deels geheim blijven. »»
  Reacties: 1 reactie


  Kopzorgen op het ijs

   |  Schaatsongevallen komen in verhouding veel vaker voor dan andere sportblessures. En hoofdhersenletsel maakt daar een belangrijk deel van uit. Een helm op de ijsbaan is eigenlijk onmisbaar. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Een literaire blik op bloed

  Een literaire blik op bloed  |  Nederlanders houden niet van zielig doen en hebben een haast analytische houding tegenover ziekte. Dat viel Kristien Hemmerechts op tijdens haar ‘stage’ op de afdeling Hematologie van het VUmc. Een dubbelinterview met de Vlaamse auteur en hematoloog Peter Huijgens. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Disfunctioneren tijdig aangepakt

   |  Samenwerken met dokter X was problematisch, en ook medisch-inhoudelijk ging hij geregeld de mist in. Na wat mislukte verbeteracties stelde het stafbestuur van de Isala klinieken de functioneringsvraag. Een leerzame casus. »»
  Reacties: 2 reacties


  Pijnloos sterven met helium

   |  Het is inmiddels algemeen bekend dat je pijnloos kunt sterven met helium. Over hoe dat precies moet, heeft ouderenpsychiater Boudewijn Chabot een film gemaakt. »»
  Reacties: 3 reacties


  Bedrijfsartsen in het nauw

   |  Het ging al geruime tijd niet goed met Achmea Vitale. Toch komt de verkoop aan een concurrent als een schok voor de bedrijfsartsen die er werken. Ze maken zich grote zorgen over de toekomst. »»
  Reacties: 5 reacties


  Volume en maatwerk door één deur

   |  Gespecialiseerde klinieken profiteren van de wet van de grote getallen, maar zijn niet goed toegerust voor ingewikkelde patiënten. Met een innovatieve benadering benut het Elisabeth ziekenhuis de voordelen van specialisatie en worden de nadelen vermeden. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Israëlische artsen schenden beroepsnorm

   |  In Israël zijn artsen betrokken bij het folteren van gedetineerden uit de bezette gebieden. De Israëlische wet legitimeert dit, met een beroep op de ‘nationale veiligheid’. Artsenorganisaties zouden hiertegen in het geweer moeten komen. (Met een reactie van de KNMG.) »»
  Reacties: 6 reacties


  De EPD-scan: meten wat je niet ziet

  De EPD-scan: meten wat je niet ziet  |  Dat gebrekkige medische dossiers riskant zijn, is bekend. Maar hoe weet je of dat wat erin staat compleet is? In de regio Twente wordt gewerkt met een EPD-scan, die de huisartspraktijk bewust maakt van wat er niet staat. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  PIP-affaire toont noodzaak protocol

  PIP-affaire toont noodzaak protocol  |  De verkoop en toepassing van onveilige borstimplantaten moet definitief van de baan zijn. Maar dan zal de overheid zich niet afzijdig kunnen houden. Maatregelen zonder wettelijke grondslag raken snel in onbruik. »»
  Reacties: 1 reactie


  Ultrageluid verhelpt pijn botmetastasen

   |  Een deel van de kankerpatiënten met pijnlijke botmetastasen is niet geholpen met conventionele radiotherapie. Het UMC Utrecht behandelt deze mensen sinds kort met ultrageluid. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Pijn van concentratie moet nog komen

   |  Zorgconcentratie lijkt vooralsnog geen personele gevolgen te hebben. Specialisten moeten soms wat verder reizen voor een ochtend opereren, maar hun baan zijn ze niet kwijt. Nog niet. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  De helende werking van ruzie

   |  In een sterke maatschap mogen geschillen bestaan en worden goed opgelost. Veel destructiever is onderhuidse spanning waar niets mee wordt gedaan. Tips voor goede conflicthantering. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  SCEN moet parttime specialisme worden

   |  Er is steeds meer behoefte aan Steun en Consultatie bij Euthanasie. De tijd dat een huisarts of specialist dit SCEN-werk naast zijn gewone werk kon doen, is voorbij. »»
  Reacties: 6 reacties


  ‘Dan trekt mijn moeder me de hemel in’

   |  Medisch Contact liep mee met twee SCEN-artsen tijdens hun dienst in de regio Utrecht. Patiënten in de laatste fase van hun leven blijken opmerkelijk openhartig tegen een voor hen onbekende dokter. ‘Je komt in een halve minuut tot de kern.’ »»
  Reacties: 1 reactie


  PIP-borstimplantaten: een dure les

  PIP-borstimplantaten: een dure les  |  Eigen gewin van de fabrikant heeft alleen al in Nederland zo’n veertienhonderd vrouwen met een borstprothese zwaar gedupeerd. Daar moeten we van leren. Track-and-trace is het allerbelangrijkste. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  De medicus, zijn werk en vitaliteit

  De medicus, zijn werk en vitaliteit  |  Ook de medicus ontkomt er niet aan zijn eigen vitaliteit ter hand te nemen: de werklast is de laatste jaren alleen maar toegenomen en dat gaat de komende jaren door. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Tussen helpen en zinloos handelen

   |  Het is nog niet zo gemakkelijk te bepalen wanneer je de behandeling van een hoogbejaarde patiënt moet staken. Dat zeggen specialisten in reactie op beschuldigingen van overbehandeling. ‘Sommige mensen van 90 zijn nog kraakhelder.’ »»
  Reacties: 2 reacties


  Spreek elkaar aan!

   |  Huisartsen zijn niet gewend om disfunctionerende collega’s op hun gedrag aan te spreken. En dat terwijl er wel een collectieve verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van zorg bestaat. Een nieuw modelprotocol helpt huisartsen op weg. Swanehilde Kooij en Wim Verstappen »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Verpleegkundig specialist is aanwinst

   |  Toen het aantal aiossen verminderde van zeven naar twee, besloot de Amalia Kinderkliniek de hiaten op te vullen met verpleegkundig specialisten. Zij kunnen meer taken aan en staan borg voor een grotere continuïteit. Ook financieel blijkt de switch voordelig. »»
  Reacties: 2 reacties


  Werktijdenbesluit moet geen keurslijf zijn

   |  Sinds artsen in opleiding tot specialist niet langer dan 48 uur per week mogen werken, is er minder tijd voor het ‘beschouwende’ element in de opleiding. Dat doet hun inzicht in complexe aandoeningen geen goed. »»
  Bron(nen): Arts in Spe
  Reacties: 1 reactie


  Vijf vragen over de NMa-boete voor de LHV

  Vijf vragen over de NMa-boete voor de LHV  |  De miljoenenboete die de NMa oplegde aan de LHV roept veel weerstand op. Maar ook vragen. Hoe zit het eigenlijk precies met dat vestigingsbeleid en hoe kan het dat het mededingingsrecht van toepassing is op een artsenorganisatie? »»
  Reacties: 1 reactie


  Chronisch beademd, levenslang kwetsbaar

   |  Permanent afhankelijk van beademing betekent permanent afhankelijk van zorgverlening. Want het kan zomaar misgaan. Een veldnorm, ontwikkeld mede op instigatie van de inspectie, gaat daarom meer veiligheid inbouwen. »»
  Reacties: 1 reactie


  Zorg na verkrachting nu gebundeld

   |  Een slachtoffer van een verkrachting krijgt met veel, los van elkaar opererende hulpverleners te maken. Het Centrum Seksueel Geweld coördineert dat hulpaanbod. ‘Wij maken een cirkel van hulpverleners om het slachtoffer heen.’ »»
  Reacties: Plaats een reactie


  ZonMw’s scheve schaats

   |  De toenemende belangstelling voor ‘complementaire’ behandelwijzen bracht ZonMw ertoe de wetenschappelijke onderbouwing ervan onder de loep te nemen. Een zinloze exercitie, vindt de Vereniging tegen de Kwakzalverij. »»
  Reacties: 5 reacties


  Spataderzorg op het blote oog

   |  Om te bezuinigen op de kosten van de gezondheidszorg moet de dermatoloog op het blote oog beoordelen in welke mate iemand leidt aan varices. Een besparing die uiteindelijk juist meer geld kost. »»
  Reacties: 2 reacties


  Nog steeds te weinig SEH-artsen

   |  De vraag naar artsen neemt nog steeds toe. Ondanks de plannen om te snijden in de SEH-capaciteit, is er nog veel behoefte aan SEH-artsen. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  ‘Benoem niet-medici bij IGZ’

  ‘Benoem niet-medici bij IGZ’  |  De onprofessionele manier waarop de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) de zaak rond baby Jelmer heeft afgewikkeld, is exemplarisch voor de werkwijze van de toezichthouder. Dat zegt de nationale ombudsman Alex Brenninkmeijer. »»
  Reacties: 2 reacties


  Met levenstestament houdt patiënt regie

   |  Wie beslist over medische behandelingen als een patiënt daar zelf niet meer toe in staat is? Voor velen is het een schrikbeeld dat artsen handelingen gaan uitvoeren, of nalaten, die zij nooit hadden gewild. Het levenstestament biedt uitkomst voor patiënt én arts. »»
  Reacties: 3 reacties


  Kostenonderzoek huisartsen onder vuur

   |  Opnieuw gaat de Nederlandse Zorgautoriteit onderzoek doen naar de kosten die gepaard gaan met huisartsenzorg. Dit onderzoek ligt ten grondslag aan de tarieven. De huisartsen maken bezwaar. »»
  Reacties: 2 reacties


  Lactatie verdient serieuze aandacht

   |  Uit gezondheidsoogpunt geniet borstvoeding de voorkeur boven flesvoeding. De beleidsdoelen voor lactatie worden echter bij lange na niet gehaald. Een van de redenen daarvoor is de beperkte kennis die artsen hebben over de behandelopties bij lactatieproblemen. »»
  Reacties: 6 reacties


  House: een moderne Sherlock Holmes

   |  Na een carrière bij de televisie besloot Lisa Sanders arts te worden. Haar medische column in The New York Times was de inspiratiebron voor de tv-serie over dr. House, de eigenwijze betweter. In haar boek pleit ze er juist voor om naar de patiënt te luisteren. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  'Schippers vervreemdt zich verder van de huisartsen'

  'Schippers vervreemdt zich verder van de huisartsen'  |  Er valt zowel inhoudelijk als qua toonzetting veel af te dingen op de brief die minister Schippers op 28 november aan NZa schreef. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Van pyrofoob tot pyromaan

  Van pyrofoob tot pyromaan  |  Waarom roepen de elementen bij de een gevoelens van angst op, terwijl ze de ander juist mateloos fascineren? Drie psychiaters vertellen over elementaire angsten, fobieën, fascinaties en obsessies. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Dokteren op het water

   |  3228 Op afstand medisch adviseren aan gewonde of zieke stuurlui is een tak van geneeskunde die zo zijn eigen regels kent. ‘Acute appendicitis behandelen wij met antibiotica.’ »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Ayurvedisch in balans

   |  De traditionele Indiase geneeskunde, de ayurveda, gaat uit van een balans tussen aarde, water, vuur, lucht en lege ruimte. Bij ziekte is de balans verstoord. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Gebakken lucht

   |  De medische wetenschap kan van grote importantie zijn. Helaas vervallen overijverige onderzoekers maar al te vaak tot navelstaarderij. Met statistisch relevant doch betrekkelijk nutteloos onderzoek tot gevolg. De oogst van 2011 in vijf bedrijven. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Hippocrates deed aan wellness

   |  Gezondheid in verband brengen met de elementen? Dat doet een rechtgeaarde dokter tegenwoordig al gauw af als ‘alternatieve onzin’. Ooit was het echter state of the art geneeskunde. En niet eventjes, maar circa twee millennia lang. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Even helemaal weg

   |  In deze tijd van het jaar – de gezelligste volgens sommigen – is er een piek in de familieruzies, ongemakkelijke diners en de depressie-incidentie. Genoeg redenen voor een welverdiende ontspanningsbehandeling. Gelegenheidsduo Gondrie & Sloot, respectievelijk anios chirurgie en anios chirurgie in spe, onderzocht de verkwikkende werking van aromamassage, modderpakking, hot stone-massage en fish spa. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  'Ook bedorven water lest de dorst'

   |  Aan de binnenkant zijn we allemaal gelijk. Dat is een troostend idee, vindt schrijfster Manon Uphoff. Ze zou willen dat mensen zich meer bewust waren van het vergankelijke, het aardse van hun bestaan. ‘Van het genot van dikke zwarte modder tussen je tenen, van knisperend zand onder je nagels.’ »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Extreme survivors

  Extreme survivors  |  Er zijn grenzen aan wat een mens aankan. Maar die grenzen zijn soms rekbaarder dan we voor mogelijk houden, blijkt uit verhalen over mensen die overleefden onder extreme omstandigheden. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Gametendonatie hoeft geen liefdewerk te zijn

   |  Spiegeldonatie, het ruilen van eicellen tegen zaadcellen, stuit op bezwaren van de NVOG. Doneren moet belangeloos zijn, vindt de vereniging van gynaecologen. Maar wat is er eigenlijk tegen wederzijds profijt? »»
  Reacties: 1 reactie


  ‘Minister breekt spilfunctie huisarts af’

   |  Dat minister Schippers de bekostiging van huisartsenzorg laat onderzoeken, vinden huisartsen prima. Maar haar begeleidende analyse maakt hen kwaad. Die wekt de indruk dat de minister de band tussen huisarts en patiënt wil doorsnijden. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Opsporing chronische hepatitis B loont

  Opsporing chronische hepatitis B loont  |  De behandelmogelijkheden van chronische hepatitis B zijn verbeterd; toch is de sterfte aan deze ziekte niet gedaald. Dat komt omdat dragers van het virus vaak pas ontdekt worden als het te laat is. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Leren van de fouten van anderen

   |  Wekelijks publiceert Medisch Contact over artsen die voor de tuchtrechter moeten verschijnen. Artsen vinden dat nuttig, blijkt uit het KNMG-ledenpanel. Maar het lezen roept ook vaak boosheid op. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Social media voor beginners

   |  Nieuwe media bieden veel kansen in de zorg. In de Handreiking Artsen en Social media schetst de KNMG die kansen, en wijst ze dokters ook op de instinkers. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Medisch Contact Communicatieprijs 2012

   |  Medisch Contact reikt in januari 2012 voor de vierde keer de Communicatieprijs uit. De tweejaarlijkse prijs, een initiatief van de Stichting Voorlichting Patiënten (SVP), is bedoeld voor personen of teams die de communicatie tussen arts en patiënt aantoonbaar en navolgbaar hebben verbeterd. Breng uw stem uit! »»
  Reacties: 1 reactie


  ‘Minister breekt spilfunctie huisarts af’

  ‘Minister breekt spilfunctie huisarts af’  |  Huisartsen zijn boos over de brief waarin minister Schippers de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) om advies vraagt over een nieuwe manier om de huisartsenzorg te bekostigen. ‘Dit is de bijl aan de wortels van de huisartsgeneeskunde.’ »»
  Reacties: 6 reacties


  Stop de ANW-diensten

  Stop de ANW-diensten  |  De LHV roept huisartsen op actie te voeren tegen de bezuinigingsplannen van minister Schippers. Een actiemiddel wordt achterwege gelaten: stoppen met ANW-diensten. Dat is een gemiste kans. »»
  Reacties: 3 reacties


  Recidive huiselijk geweld kan omlaag

  Recidive huiselijk geweld kan omlaag  |  De Mutsaersstichting in Venlo hanteert een succesvolle methode waarmee wordt voorkomen dat huiselijk geweld een recidiverend probleem wordt. Arts Matthieu Goedhart licht de aanpak toe. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  De dood is niet van de dokter

   |  Het KNMG-standpunt over het zelfgekozen levenseinde is bedroevend kortzichtig. De artsenorganisatie houdt het monopolie van dokters op het levenseinde in stand en zet ouderen met een gerechtvaardigde stervenswens in de kou. »»
  Reacties: 4 reacties


  Diagnose dementie moet eerder

   |  Onder artsen bestaat veel discussie over vroegdiagnostiek van dementie. Volgens de een veroorzaakt het onnodig leed, volgens de ander voorkómt het juist leed. Maar de enige mening die er echt toe doet, is die van de patiënt. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Psychobiologie is niet soft

   |  Veel chronische patiënten zouden er baat bij hebben als hun arts ook een medisch psycholoog bij de therapie zou betrekken. Dat zegt de kersverse hoogleraar Andrea Evers. Zij gaat er alles aan doen om haar vak meer aanzien te geven. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  ‘Wij kunnen veel meer artsen gebruiken’

   |  Op 1 maart start het nieuwe Instituut voor Mensenrechten en Medisch Onderzoek. Het instituut beoordeelt of asielzoekers slachtoffer zijn van marteling en vervolging. Medisch Contact sprak met de voorzitter en de directeur. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Dokters voor de rechter

   |  Dokters voor de rechter is een bundeling van tuchtrechtelijke uitspraken van de afgelopen tien jaar. Co-auteur Diederik van Meersbergen licht toe hoe dit boek inzicht geeft in de juridische grenzen van het doktersvak. »»
  Reacties: 1 reactie


  Labtaal moet eenduidig zijn

   |  Het gebeurt nogal eens dat de aanvrager van laboratoriumonderzoek en de laborant elkaar verkeerd begrijpen. De patiënt is daarvan de dupe. Het kan gelukkig ook anders. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Kwetsbaar zegt meer dan oud

   |  De cumulatie van beperkingen is doorslaggevend voor de mate van kwetsbaarheid bij ouderen. Die opeenstapeling moet tijdig worden herkend en in samenhang aangepakt. In West-Brabant zijn ze al begonnen. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Revalideren met hart en ziel

   |  Na een hartaanval zijn de meeste mensen depressief en angstig. Die psychische gevolgen worden door zowel cardioloog als huisarts als de patiënt zelf, nog te weinig erkend. De nieuwe Richtlijn Hartrevalidatie moet dat verbeteren. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Leuren met de lastige patiënt

   |  Artsen willen mensen beter maken. Een patiënt die daaraan wegens psychische ziekte niet meewerkt, wordt het liefst zo snel mogelijk doorgeschoven naar de psychiatrie. Integratie van de somatische en psychiatrische behandeling is de oplossing, maar vanzelfsprekend is die aanpak nog allerminst. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Concentreren met oog voor de patiënt

   |  Concentratie kan chronisch zieken voor problemen stellen. Vier ziekenhuizen in Oost-Brabant hebben een manier gevonden om hun krachten te bundelen op het gebied van MS-zorg, zonder nadelen voor de patiënten. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Voor patiënt is huisarts nog steeds de spil

   |  Na eerdere onderzoeken in 1999 en 2006 is voor de derde keer onderzocht hoe patiënten over huisartsenzorg denken en hoe huisartsen tegen patiënten aan kijken. NHG-voorzitter Arno Timmermans interpreteert de resultaten. »»
  Reacties: 6 reacties


  De ene oudere is de andere niet

   |  Een huisarts kan alle ouderen in zijn praktijk over één kam scheren, maar dat doet geen recht aan hun onderlinge verschillen. Beter is het om ze op basis van zelfredzaamheid op te delen in drie groepen. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Psychiatrie in de periferie

   |  Flip Tabeling, psychiater in Voorhout, stoort zich eraan als psychiaters worden aangesproken op hoeveel productie ze draaien. ‘Ons product is zo ongelooflijk ingewikkeld. Je maakt ook geen honderdduizend Maserati’s per jaar.’ Een reportage. »»
  Reacties: 4 reacties


  GeBu te kort door de bocht over griepprik

   |  Tegelijk met de uitnodiging voor de jaarlijkse griepprik kwam de inmiddels eveneens jaarlijkse vaccinatiediscussie op de doelgroepen af. Deze keer was de aanleiding een artikel in het Geneesmiddelenbulletin. »»
  Reacties: 4 reacties


  Ongefundeerd geconcentreerd

   |  De afgelopen decennia is de gezondheidszorg in Nederland georganiseerd volgens het principe ‘de patiënt staat centraal’. »»
  Reacties: 3 reacties


  Eicelvitrificatie: dilemma’s te over

   |  Vrouwen met een medische indicatie kunnen sneller terecht voor eicelvitrificatie dan vrouwen met een sociale indicatie. Artsen zitten in hun maag met dit onderscheid. ‘Tijd kan schadelijker zijn voor het functioneren van eierstokken dan een chemokuur.’ »»
  Reacties: 2 reacties


  Intuïtieve kennis is volwaardige kennis

   |  Het pluis/niet-pluisgevoel is een erkend kompas bij het stellen van een diagnose. Toch heeft die intuïtie nog steeds een soft imago en besteden opleidingen er nagenoeg geen aandacht aan. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  ‘Kanker is een acute ziekte’

   |  Kanker moet eerder worden gesignaleerd en de huisarts heeft daarbij een cruciale taak. Dat vindt de Deense hoogleraar Olesen, die in zijn land een project leidt dat de diagnostiek en behandeling van kanker aanzienlijk moet versnellen. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Zorg leert niks van veilige industrie

   |  Ziekenhuizen zouden patiëntveiliger kunnen zijn als ze bereid waren te leren van betrouwbare organisaties uit de industrie. De onderlinge verschillen maken de kloof tot nu toe echter onoverbrugbaar. Wie doet er wat aan? »»
  Reacties: 2 reacties


  Check-up van het maatschapscontract

   |  Als een conflict in een maatschap hoog oploopt en partijen hun samenwerking willen beëindigen, wordt het maatschapscontract erbij gepakt. Vervelend als dat dan niet de mogelijkheden biedt die gezocht worden. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Euthanasie bij dementerenden

   |  De regionale toetsingscommissies ontvingen in 2010 25 meldingen van euthanasie of hulp bij zelfdoding bij patiënten met dementie. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Ouderdom zonder gebreken

   |  Biogerontoloog Linda Partridge weet alles van gezond oud worden. Het draait niet alleen om gezond leven, niet roken en veel bewegen. Er wordt ook gewerkt aan een pil die het verouderingsmechanisme remt. Maar daar kleeft nog een probleempje aan. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Grade zet bewijs om in concreet advies

   |  Vaak is van een richtlijnadvies onduidelijk hoe bindend dat is. Een internationale groep richtlijnmakers formuleert adviezen in gewonemensentaal, direct te gebruiken in de spreekkamer. »»
  Reacties: 1 reactie


  Levenseindekliniek is noodzaak

   |  Naar verwachting zullen 1000 mensen per jaar een beroep doen op een levenseindekliniek. Zo’n kliniek biedt een zorgvuldige begeleiding bij hun zelfgekozen uitweg. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Huisartsen staken kleine verrichtingen

  Huisartsen staken kleine verrichtingen  |  Huisartsen doen vanaf woensdag geen kleine verrichtingen meer. Dat is dinsdagavond beslist op de ledenvergadering van de LHV. »»
  Reacties: 11 reacties


  Op alle fronten foute gynaecoloog

   |  ‘Hoi schoonheid! Je hebt me weer laten genieten!’ De gynaecoloog die deze sms aan een patiënte verstuurde, verdedigt zich met de opmerking dat de vrouw dreigde zijn gezin te gronde te richten. Het tuchtcollege gelooft er weinig van. »»
  Reacties: 1 reactie


  Transparantie is niet zichtbaar

   |  Transparantie van de kwaliteit van artsen en ziekenhuizen is het toverwoord binnen de gezondheidszorg. Toch is er in de praktijk nog weinig van te merken, volgens een onderzoek van de KNMG en het Nivel. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Huisartsen zijn geen zakkenvullers

   |  Minister Schippers doet het voorkomen alsof huisartsen niet bereid zijn de broekriem aan te halen. Ze vergeet voor het gemak dat huisartsen de afgelopen jaren al 40 procent van hun inkomen hebben ingeleverd. »»
  Reacties: 14 reacties


  Groepsmodel functioneringsgesprek werkt beter

   |  Als het functioneren van specialisten met de hele vakgroep tegelijk wordt besproken, zijn verbeterpunten makkelijker aan te pakken. Het is bovendien een praktische methode. »»
  Reacties: 1 reactie


  Zin en onzin van concentratie

   |  Chirurgenvoorzitter Peter van den Akker en ziekenhuisbestuurder Bart Berden verschillen van mening over de vraag of concentratie tot betere zorg leidt. Waar de een ‘veel voordelen’ ziet, signaleert de ander ‘overspannen verwachtingen’. »»
  Reacties: 1 reactie


  Neem jezelf eens onder de loep

   |  Je hoeft echt niet te disfunctioneren, voordat je een persoonlijke training gaat volgen. Het is altijd nuttig en verfrissend om je eigen handelen eens kritisch tegen het licht te houden. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Aandacht voor angst en onmacht helpt

   |  Bij de afdeling Intensive Care van het VUmc werken twee familiebegeleiders die een brug vormen tussen de familie van de ic-patiënt en het medisch team. Dat biedt voordelen voor alle betrokken partijen. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Korten van huisarts is ‘penny wise’

   |  Menig huisarts doet ingrepen die in een ziekenhuis vele malen duurder zijn. Een kostenbesparing van jewelste. Ondertussen worden huisartsen gekort wegens ‘te veel verrichtingen’. Onbegrijpelijk. »»
  Reacties: 3 reacties


  Wantrouwen kenmerkt de relatie

   |  Dat ziekenhuisbestuurders en artsen elkaar geregeld in de haren vliegen, is bekend. Een enquête van Medisch Contact en Zorgvisie geeft weinig hoop op verbetering. Het wantrouwen zit diep. »»
  Reacties: 1 reactie


  ‘Ik geloof heilig in blijven praktiseren’

   |  AMC-bestuursvoorzitter Marcel Levi is wars van ivoren torens en draait in zijn nieuwe functie wekelijks spreekuur op de polikliniek. En hij heeft nog meer manieren om de kloof tussen manager en werkvloer te slechten. »»
  Reacties: 1 reactie


  Beleidsbepalende artsen gezocht

   |  Artsen moeten op alle niveaus meedenken en meebesturen, vinden vijf actieve dokters. De jonge generatie staat echter niet te popelen om bestuursfuncties over te nemen van hun pensioengerechtigde collega’s. »»
  Reacties: 3 reacties


  Tussen staf en bestuur kan het schuren

   |  In een ziekenhuis moet de stafvoorzitter zaken doen met de raad van bestuur. MC was aanwezig bij een intervisiegroep van stafvoorzitters en merkte hoe gevoelig de verhoudingen liggen. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Psychiaters bijten te weinig

   |  Psychiaters hebben over het algemeen weinig inspraak bij organisatorische veranderingen in hun ggz-instelling. Dat ligt niet aan de bestuurders. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Zorg gaat boven bingo

   |  Specialisten ouderengeneeskunde moeten meer in contact treden met de bestuurders van verpleeghuizen. Dat komt het verplegen en behandelen van ouderen met een kwetsbare gezondheid ten goede. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Ziek, bloot en kwetsbaar

  Ziek, bloot en kwetsbaar  |  Amper bekomen van de diagnose, wordt een borstkankerpatiënt bevoeld en halfbloot in behandelkamers achtergelaten. Kwaliteitsmedewerker Ingrid van der Voort van het Flevoziekenhuis in Almere maakte het mee en bedacht hoe het menselijker kan. »»
  Reacties: 3 reacties


  Spanning in de huisartsenpost

   |  De grootschaligheid van een huisartsenpost biedt de deelnemende artsen allerlei voordelen. Maar ze moeten daarvoor wel de alleenheerschappij over hun ‘oude koninkrijkje’ opgeven. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  De verdovers. Door Anna Enquist

  De verdovers. Door Anna Enquist  |  Schrijfster Anna Enquist vertoefde eind 2010 en begin 2011 geruime tijd op de afdeling Anesthesiologie van het VU medisch centrum. Op basis van haar observaties schreef ze De verdovers, deze week verschenen bij uitgeverij De Arbeiderspers. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Kindermishandeling slim te lijf

   |  Het Wilhelmina Kinderziekenhuis heeft goede ervaringen opgedaan met een gespecialiseerd kindermishandelingsteam. Drie casussen laten zien dat het team snel en effectief handelt bij vermoedens van mishandeling. »»
  Reacties: 1 reactie


  Turbulente markt voor SEH-artsen

   |  Spoedeisendehulpartsen, klinisch geriaters en mdl-artsen krijgen er de komende jaren veel nieuwe collega’s bij. In deze specialismen zijn bovengemiddeld veel aiossen aan het werk. Dat blijkt uit de arbeidsmarktmonitor. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Ongelijke zorg bij melanoom

   |  Melanoompatiënten die goed zijn geschoold en een royale boterham verdienen, maken meer kans op een schildwachtklierbiopsie. Dat verwondert, want zo’n biopsie verbetert de overlevingskansen voor iedereen. »»
  Reacties: 4 reacties


  ‘Bedrijfsartsen kijken te weinig naar gedrag’

   |  De bedrijfsarts kampt met een nogal stoffig imago. Als dat al geen goede reden is om veranderingen door te voeren, dan is het wel dat de gewijzigde arbeidsverhoudingen een andere rol van de bedrijfsarts vragen. »»
  Reacties: 1 reactie


  ‘Ontmantel niet het hele systeem’

   |  In Canada, het vaderland van Eileen Hutton, zijn verloskundigen academisch opgeleid en begeleiden ze bevallingen altijd met z’n tweeën. Als Nederland daar een voorbeeld aan neemt, kan de perinatale sterfte omlaag, meent de bijzonder hoogleraar midwifery science van het VUmc. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  ‘Je maakt fouten, dat kan niet anders’

   |  Anesthesioloog en hoogleraar Veiligheid Jan Klein maakte van dichtbij de crises mee in het Maasstad Ziekenhuis en het Havenziekenhuis. Hij gaat zijn expertise nu gebruiken om via de zorgverzekeraar de zorg veiliger te maken. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Voordelen van concentratie overschat

   |  De minister wil dat ziekenhuizen zich gaan specialiseren. Ze verwacht dat ze hiermee de kosten kan drukken. Maar ze overschat het effect van dit beleid. »»
  Reacties: 1 reactie


  Innoveren gaat met vallen en opstaan

   |  Dat het College voor zorgverzekeringen sluitend bewijs eist voor nieuwe behandelmethoden, getuigt niet van historisch besef. Voorbeelden uit het verleden laten zien dat mislukkingen bij vooruitgang horen. »»
  Reacties: 1 reactie


  Milde straf voor seksuele relatie

   |  Patiënte kwam bij de arts in verband met psychische klachten. Daarbij is onder meer aan de orde gekomen dat patiënte een alcoholprobleem had. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Verbeelden, ontleden en interpreteren

   |  De tentoonstelling ‘De ontdekking van de mens. Anatomie verbeeld’ behandelt de menselijke anatomie. Een mooi verbeeld geschiedenisverhaal dat tot verdieping leidt. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Burger verliest invloed op zorglandschap

   |  De overheid, ziekenhuizen en zorgverzekeraars hebben afspraken vastgelegd over de herinrichting van de ziekenhuiszorg. Maar het gevolg is dat de burger het nakijken heeft. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Simpel is het devies

   |  Delftse ingenieurs halen hun neus op voor robotica. Zij ontwikkelen medische instrumenten die gebruiksvriendelijk zijn. Onder meer omdat ze het verschil tussen een arts en een technicus respecteren. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Betere zorg door inbreng patiënten

   |  Patiënten betrekken bij het maken van richtlijnen levert niet altijd een succesverhaal op. Maar bij de Multidisciplinaire Richtlijn Hartrevalidatie 2011 is het wel goed gelukt. Tien tips voor succesvolle patiëntenparticipatie. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Specialist aan roer van ketenzorg

   |  Dat huisartsen de regie hebben over ketenzorg voor chronisch zieken, is niet zo logisch als het lijkt. Er valt meer te besparen als specialisten het voortouw nemen. »»
  Reacties: 3 reacties


  Chronische liespijn onderschat probleem

   |  Zoek maar psychosociale hulp. Dat advies kreeg een man die na een liesbreukcorrectie arbeidsongeschikt raakte wegens chronische liespijn. Toch bleken zijn klachten eenvoudig te verhelpen. »»
  Reacties: 2 reacties


  Spoedchirurgen in spagaat

   |  Concentratie van zorg heeft onvermoede consequenties. Wat doe je bijvoorbeeld als chirurg als er een patiënt met ernstig thoraxletsel wordt binnengebracht, maar het ziekenhuis heeft voor de noodzakelijke operatie geen contract met de zorgverzekeraar? »»
  Reacties: 2 reacties


  ‘Met regels heb ik in elke baan problemen’

   |  Scheidend hoofdredacteur Ben Crul ziet Medisch Contact vooral als een plek om ideeën te verspreiden. Onverbeterlijk in zijn enthousiasme kon hij soms ook wrevel opwekken: ‘Ja Ben, nou weten we het wel.’ »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Averechtse bezuiniging

   |  Volgende week komen de huisartsen in de RAI bij elkaar om te protesteren tegen de bezuinigingsplannen van minister Schippers. LHV-voorzitter Steven van Eijck licht toe waarom de plannen onredelijk zijn. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  De voordelen van jongensbesnijdenis

   |  Het KNMG-standpunt over jongensbesnijdenis stuit in joodse kringen op weerstand: bij een klein jochie is de ingreep toch minder ingrijpend dan bij een volwassene. »»
  Reacties: 6 reacties


  Huisarts moet positie kiezen

   |  Om ons veel geprezen zorgstelsel intact te houden, is de rol van de huisarts in de eerste lijn cruciaal. Zelfs vanuit het ziekenhuis wordt dat erkend. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  ‘Care is hét hoofdpijndossier’

   |  Volgens econoom en ziekenhuisbestuurder Hugo Keuzenkamp komt de zorgsector er in de bezuinigingsplannen nog genadig vanaf. De korting op de eerste lijn noemt hij een inkomensbezuiniging. »»
  Reacties: 1 reactie


  ‘Je kunt het niet alleen’

   |  De vrouwelijke arts met bestuurlijke ambitie kan wel een steuntje in de rug gebruiken. Want het glazen plafond blijkt hardnekkig. Vrouwen met een topcarrière vertellen wat de truc is. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Valpreventie zonder onrustband

   |  Het fixeren op bed van verwarde patiënten voorkomt valpartijen, maar veroorzaakt vaak weer andere ongelukken. Soms zelfs met dodelijk afloop. Het Amphia Ziekenhuis onderzocht waar het fout gaat bij gebruik van vrijheidsbeperkende interventies. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Goede kankerzorg is duur

   |  Concentratie van complexe oncologische operaties in enkele ziekenhuizen moet de kwaliteit verbeteren. De ziekenhuizen waar deze concentratie plaatsvindt, lopen daardoor wél tegen een financieel probleem aan. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Huisarts, zet de tering naar de nering!

   |  Huisartsenpraktijken moeten het vanaf volgend jaar met zo’n 20 duizend euro minder doen. Dat heeft consequenties voor het zorgaanbod. De bomen van de huisartsgeneeskunde zullen niet meer tot in de hemel groeien. »»
  Reacties: 11 reacties


  Leren van de twitterende patiënt

   |  E-healthonderzoeker Lisette van Gemert verwacht veel van de toepassing van informatietechnologie in de gezondheidszorg. Artsen schaffen nog te vaak technologie aan vóórdat ze kijken wat de gevolgen zijn voor het innoveren van de zorg. ‘Terwijl het andersom moet.’ »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Therapie via internet

   |  Een verslaving behandelen zonder de patiënt ook maar één keer te zien. Bij niet al te heftige problematiek kan het. Psycholoog Stéphanie Dijkstra: ‘Het komt evengoed aan op gesprekstechniek.’ »»
  Reacties: Plaats een reactie


  ‘We moeten slimmer gaan werken’

   |  De patiënt helpen bij het nemen van de juiste beslissingen. Dat is volgens neuroloog Bas Bloem de rol van de dokter in de toekomst. ‘Bijvoorbeeld ICT-tools inzetten om eenvoudige zaken te outsourcen naar de patiënt.’ »»
  Reacties: 1 reactie


  Lessen van Second Life

   |  Vier jaar geleden was de virtuele, driedimensionale wereld van Second Life een hype. Een rondgang langs de pioniers. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Social media risicovol voor artsen

   |  Hoe ga je als arts verantwoord om met al die informele netwerken op internet? Wat moet je bijvoorbeeld met Facebook-informatie over buitensporig drinkgedrag van een patiënt, als dat in de spreekkamer nooit ter sprake is gekomen? »»
  Reacties: 2 reacties


  Torenhoge eisen lokale anesthetica

   |  Bij het opstellen van een nieuwe anesthesiologierichtlijn heeft de Werkgroep Infectie Preventie nagelaten om experts op het gebied van lokale anesthetica te raadplegen. Dat heeft geresulteerd in onrealistische en onnodige aanbevelingen. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Toetsing euthanasie stilzwijgend versoepeld

   |  De toetsingscriteria voor hulp bij zelfdoding en euthanasie worden geleidelijk aan steeds ruimer geïnterpreteerd. Dat blijkt uit een casus die veel lijkt op de bekende zaak Brongersma. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  ‘Het gaat hier niet om de pecunia’

   |  Bergman Clinics is een keten zelfstandige behandelcentra met inmiddels tien vestigingen in ons land. MC nam er een kijkje en zag een geoliede organisatie. »»
  Reacties: 2 reacties


  Een nieuwe knie in Bangkok

   |  Thailand en andere Zuidoost-Aziatische landen lonken naar patiënten om zich in hun ziekenhuizen te laten behandelen. De zorgverzekeraars gaan langzaam overstag. »»
  Reacties: 2 reacties


  Regionale ordening haalt schotten weg

   |  Om de problemen van nu het hoofd te bieden is integrale zorg hard nodig, vindt KNMG-voorzitter Kruseman. ‘Als huisartsen en specialisten deel uitmaken van één regionaal zorgnetwerk, kunnen zij makkelijker afspraken maken over taakverdeling, concentratie, coördinatie en regie.’ »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Arts moet stervenswens serieus nemen

   |  Artsen moeten altijd onderzoeken of een patiënt met een stervenswens ondraaglijk lijdt, ook als die ‘slechts levensmoe’ lijkt te zijn. De euthanasiewet biedt vaak meer ruimte dan zij denken. Dat zijn de kernpunten uit het KNMG-standpunt over het zelfgekozen levenseinde, dat deze week is gepubliceerd. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Operatiekamer te huur

   |  Het ok-complex is voor een ziekenhuis een grote kostenpost: een combinatie van hypermoderne techniek en dure arbeidskrachten. Een nieuw concept maakt uitbesteden mogelijk. »»
  Reacties: Plaats een reactie