U bent nu hier:

EVENEMENT

Succesvol samenwerken

Over onder meer:
Anderhalvelijnszorg
Academische samenwerking
Authentiek leiderschap
Excellente maatschap
Arbocuratieve samenwerking

Donderdag 15 mei, 15.30, De Doelen, Rotterdam

Verleg uw grenzen!

Stuur uw verhaal in over hoe u in aanraking kwam met de kloof tussen de zorg hier en in de rest van de wereld. Deze zomer maakt Medisch Contact de special Grenzen. Lees meer

BLOG

  NZa’s zinkende autoriteit - Michael van Balken

  NZa’s zinkende autoriteit - Michael van Balken  |  Dit lijkt een makkelijke blog. Beetje meedoen met het NZa-bashen, blij dat de dokter die de laatste jaren vaak het mikpunt is van de ‘alles is waardeloos in de zorg’-hype, nu even in de luwte verkeert. Toch komt deze blog niet voort uit een gevoel van ‘gelukkig, nu even een ander’. »»
  Reacties: 2 reacties


Overzicht bloggers »

COLUMN

  Vooruit dames - Jos van Bemmel

   |  Het (huis)artsenvak wordt steeds meer een vrouwending. Binnenkort ga ik met mijn mannelijke collega op stap met onze zestien meisjes: huisartsen, assistentes, praktijkondersteuners, hidha’s en huisartsen in opleiding. »»
  Reacties: Plaats een reactie


Overzicht columnisten »

Aparte diagnostiekcentra te duur

Publicatie Nr. 12 - 23 maart 2012
Jaargang 2012
Rubriek Reacties
Pagina's 726

Mariëtte School en Kees Wolse uiten forse kritiek op aanbevelingen van KPMG Plexus om de diagnostische functie in de eerste- en tweedelijn te optimaliseren (MC 8/2012: 483).

Ze menen dat wij de eerstelijnsdiagnostiek uit het ziekenhuis naar eerstelijns diagnostische centra willen verplaatsen. Dit klopt niet. Wij stellen met de NZa dat de versnipperde bekostiging van de eerstelijnsdiagnostiek moet worden beëindigd, en dat er één budget voor de eerstelijnsdiagnostiek moet komen.

Een goed gereguleerd, vrij speelveld zal leiden tot een doelmatigere en krachtige eerstelijnsdiagnostiek. Dit kan óók in het ziekenhuis worden gerealiseerd, mits goed gericht op het versterken van de poortwachtersrol van de eerste lijn.

Terwijl School en Wolse ons ‘eenzijdigheid’ verwijten, stellen ze dat eerstelijnsdiagnostische centra ‘ons land per saldo veel geld kosten’. We zouden de bestaande beschikbaarheid van capaciteit in ziekenhuizen moeten benutten.

Dat gaat voorbij aan de internationale dynamiek in de diagnostiek, waar vele andere vormen van inrichting van het veld mogelijk blijken. De ogen daarvoor sluiten is als stoppen met zoeken naar alternatieve energiebronnen omdat anders veel benzinestations geen klanten meer krijgen.

Een herinrichting van het diagnostiekveld in Nederland heeft ingrijpende consequenties voor alle betrokkenen. Maar het is in de huidige economische omstandigheden onhoudbaar om de overcapaciteit en inefficiëntie in de eerstelijnsdiagnostiek te handhaven.

Het is onze gezamenlijke maatschappelijke plicht om deze functie te herinrichten, met maximale kwaliteit tegen reële kosten. Dat kan in ziekenhuizen en in eerstelijns diagnostische centra. Wij pleiten voor een open discussie daarover.

Marc Berg, partner KPMG Plexus, Breukelen

Hieronder ziet u de reacties op dit bericht. Plaats ook uw reactie! Ziet u geen reactieformulier? (1)

"De heer Berg pleit voor een herinrichting van de eerstelijnsdiagnostiek in Nederland. Zijn stelling dat Duitsland voor ons als gidsland op dit gebied kan dienen deel ik bepaald niet, althans niet voor mijn vakgebied, de medische microbiologie. Zonder regio- en netwerkdenken, zonder professionele ondersteuning in het laboratorium en in de klinische praktijk van eerste en tweede lijn is de kwaliteit van diagnostiek en behandeling gegarandeerd suboptimaal, is er geen prikkel tot het beperken van diagnostiek, en is er geen aandrang voor het diagnostische centrum om zich te ontwikkelen. De EHEC-uitbraak in Noord-Duitsland heeft dit adequaat geïlustreerd. Maar dat wil niet zeggen dat er niet bespaard kan worden. Een zeer belangrijk aspect waar het gaat om reductie van kosten in de diagnostiek is het delen van medische gegevens tussen eerste en tweede lijn. Het artikel in dezelfde MC-editie over het regiobudget in het Duitse Kinzigtal benoemt dit ook. In Nederland is dit echter alleen generiek mogelijk als alle patiënten daar expliciet toestemming voor geven, dus met een onoverkomelijke administratieve last. Het wordt hoog tijd dat de Nederlandse privacywetgeving zodanig wordt aangepast dat medische gegevens gemakkelijker gedeeld kunnen worden, zonder bijvoorbeeld de laboratoria die hieraan willen werken met onoverkomelijke problemen op te zadelen."

A.M.W. van Elsacker-Niele, arts-microbioloog, SNEEK - 25-03-2012 21:40

Columns | Reacties | Opinieartikelen | Praktijkperikelen | De Kwestie

Tweets

Deelnemende sites

Voor deze site(s) bent u ingelogd