U bent nu hier:

Praktijkperikelen

De beste praktijkperikelen van afgelopen jaren zijn gebundeld in een prachtige hardcover. Ga naar de webshop »»


De rubriek

Het Praktijkperikel is één van de oudste rubrieken van Medisch Contact. In deze rubriek vindt u korte reflecties en anekdotes over de weerbarstige praktijk van artsen door heel Nederland.

Klik hier als u een Praktijkperikel wilt insturen  Management en lampendoppen - Praktijkperikel

   |  Recent werd in ons ziekenhuis een nieuw operatiecomplex in gebruik genomen. Ondanks voorbereidende vergaderingen en oefeningen ontstonden er logistieke problemen en bleek de ok-capaciteit te laag. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Verwijsbrief - Praktijkperikel

   |  Dit is een tweede verwijsbrief voor mevrouw T., in verband met de noodzaak tot nog een verwijsbrief na een second opinion bij u. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Donorbureaucraten - praktijkperikel

   |  Dit item is beschikbaar als u bent ingelogd.
  Inloggen
   | Je hebt als – inmiddels overleden – burger netjes aan jouw burgerplicht voldaan.    


  B.z.a.: verpleeghuisarts - praktijkperikel

   |  Dit item is beschikbaar als u bent ingelogd.
  Inloggen
   | Verpleeghuisartsen heten tegenwoordig specialisten ouderengeneeskunde.    


  Niet-natuurlijk … - Praktijkperikel

   |  Dit item is beschikbaar als u bent ingelogd.
  Inloggen
   | Opeens verandert de sfeer. Niemand mag mijn moeder meer aanraken. De uitvaartondernemer kan nog niet worden gebeld. Emoties tellen niet meer mee. Iedereen is in afwachting van het forensisch team, dat ‘gelukkig snel’ verschijnt ...    


  Kwetsbare ouderen?

   |  Enigszins belast met een schuldgevoel, omdat ik mijn kwetsbare ouderen ‘nog steeds’ niet in beeld had gebracht door middel van een M&I of zorgprogramma, kwam ik tot de actie om de 90-plussers uit mijn huisartseninformatiesysteem te ‘draaien’. »»
  Reacties: 1 reactie


  Allergie

   |  Wellicht kent u bovenstaand versje uit uw kindertijd. Het gaat over een roddel (de kraan bleef openstaan en de keukenmat werd nat) waarvan de proporties groeien naarmate het verhaal van mond tot mond gaat (uiteindelijk liepen het huis, de straat en zelf de stad onder water). »»
  Reacties: 1 reactie


  ‘Ongewoon probleem’

   |  Een patiënt is door een ptosis van het rechterbovenooglid functioneel blind. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Marktwerking in de spreekkamer

   |  Het jaar loopt al aardig op zijn einde als de alleenstaande moeder van Theo huilend opbelt. Theo is 11 en heeft vorig jaar diabetes gekregen. Theo had al PDD-NOS/ADHD en begeleiding daarvoor. Eerst was Theo voor zijn diabetes onder behandeling van een universitair ziekenhuis, maar moeder heeft dit jaar de voorkeur gegeven aan ons kleine ziekenhuis, lekker in de buurt. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Gruwelijke misstand …

   |  Dit item is beschikbaar als u bent ingelogd.
  Inloggen
   | De lab-verrichting was echter niet op naam van een huisarts geregistreerd maar op naam van een huidarts.    


  Andere zorg - Praktijkperikel

   |  Dit item is beschikbaar als u bent ingelogd.
  Inloggen
   | Mevrouw C, 67 jaar, oud-verpleegkundige, wordt opgenomen met woordvindstoornissen en een milde parese rechts.    


  Creatieve thuiszorg - Praktijkperikel

   |  ‘Is meneer palliatief?’ ‘Eh, hoezo?’ ‘Nou, uw patiënt heeft wel erg veel verzorging nodig. Wondzorg en hulp bij de voeding. En als hij palliatief is, dan kunnen wij veel uitgebreidere en betere zorg leveren.’ »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Niets veranderd - Praktijkperikel

   |  In mijn ziekenhuis is de zoveelste bezuinigingsronde van start gegaan. Iemand, wellicht een externe adviseur, heeft het project de inspirerende naam ‘de marsroute’ toebedacht ... »»
  Reacties: 1 reactie


  Eigen risico ... - Praktijkperikel

   |  Een 76-jarige man, bekend met paranoïde schizofrenie en al jaren stabiel dankzij een maandelijks depot flufenazine, kreeg onlangs de rekening van de eigen bijdrage aan psychiatrische behandeling voor het jaar 2012. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Defensief handelen - Praktijkperikel

   |  Toen ik haar sintrom wilde herstarten bedacht ik mij dat ik eigenlijk niet eens wist waarom ze dat gebruikte. Ze had geen atriumfibrilleren, ook geen kunstklep of veneuze bypass. Patiënte zelf vertelde al meer dan tien jaar bij de trombosedienst bekend te zijn, maar niet te weten waarom. »»
  Reacties: 2 reacties


  Mens Centraal - praktijkperikel

   |  Een patiënte heeft een gemetastaseerd carcinoom met onder andere ascites die af en toe gedraineerd wordt. Na weer een drainage blijft ze vocht verliezen uit de punctieplaats. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Wat doen we met moeder?

   |  Bij een intakegesprek van een nieuwe 86-jarige cliënte op onze psychogeriatrische afdeling vraag ik aan de zoon of hij er al eens over nagedacht heeft of zijn moeder gereanimeerd dient te worden, als zich een hartstilstand voordoet. »»
  Reacties: 6 reacties


  Preventief trekken

   |  Recentelijk ontving ik van een praktijk voor cosmetische tandheelkunde de volgende vraag over een 57-jarige patiënte van onze cardiologische praktijk ... »»
  Reacties: 4 reacties


  Teleurstelling - praktijkperikel

   |  ‘U denkt dat wij van de verpleging zijn, u hoopt dat zij u gaan wassen, nietwaar?’ Ja, daar hoopte hij op. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Magische diagnostiek

   |  Bij een 70-plusser doe ik een keuring voor zijn rijbewijs. Hij blijkt nogal wat COPD te hebben ... »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Onverantwoord - praktijkperikel

   |  Nadat breuken en ernstige bloedingen zijn uitgesloten komt ze thuis. Hier valt ze vervolgens weer drie keer op één dag. »»
  Reacties: 4 reacties


  Lekker goedkoop!

   |  Mevrouw van 90 jaar woont zelfstandig in een boven-woning die alleen met een trap te bereiken is. Haar kinderen en de thuiszorg zorgen voor haar en ze redde zich tot voor kort prima. »»
  Reacties: 2 reacties


  Indicatieadvies

   |  Onlangs ontving ik een brief met bijlage van een indicatieadviseur. Na lezing was ik met stomheid geslagen. Vooral over de bijlage! »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Teek - praktijkperikel

   |  Een moeder komt de spreekkamer binnen, in haar hand een plastic potje met daarin een zwart bolletje. ‘Kunt u deze teek even opsturen om hem na te laten pluizen in het lab?’ »»
  Reacties: 6 reacties


  Ontslagbrief

   |  Een van mijn patiënten, vrouw van middelbare leeftijd revalideert na een verkeersongeval, dat tot relatief ... »»
  Reacties: 2 reacties


  Veel drinken

   |  Zoals in elke praktijk is er ook bij ons een aantal patiënten dat gedurende een langere periode te veel drinkt. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Doorgeschoten - praktijkperikel

   |  Mijn moeder woont in een verzorgingshuis en ik ben eerste contactpersoon. Met mijn medische achtergrond communiceer ik ook over zaken op medisch gebied met het personeel. »»
  Reacties: 4 reacties


  Moedeloos - praktijkperikel

   |  Met verbazing lees ik een bericht van de Spoedeisende Hulp van een groot ziekenhuis in Amsterdam. Bij mijn patiënte, een 62-jarige vrouw, zijn met een X-thorax en een X-knie de diagnoses contusies gesteld, waarna zij kinesiotape op de rib, een stuk tubigrip om haar knie, en een controleafspraak bij de orthopeed kreeg. »»
  Reacties: 9 reacties


  Omweg - praktijkperikel

   |  Mijn patiënt heeft een orgaantransplantatie ondergaan en is daarvoor onder behandeling in het UMC Groningen – toch al snel 1,5 uur rijden. Op een ochtend moet ik een spoedvisite doen na een collaps. »»
  Reacties: 6 reacties


  Zonde - praktijkperikel

   |  Als ziekenhuispsychiater word ik gebeld door een hematoloog die me met spoed om een consult vraagt omdat zijn patiënt, een man van 75 jaar met leukemie, heeft aangegeven ‘dat het van hem niet meer hoeft’. »»
  Reacties: 1 reactie


  Muziek

   |  Al sinds jaar en dag draai ik muziek op de operatiekamer. Behalve dat ik dat zelf prettig vind, is het mijn ervaring dat het de sfeer op de ok zeker ten goede komt, en misschien indirect ook wel de geleverde zorg. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Inbreker - praktijkperikel

  Inbreker - praktijkperikel  |  Een uurtje voor de opening op vrijdag sta ik met een schroevendraaier en een trapje voor mijn praktijk. »»
  Reacties: 3 reacties


  De laatste eer… - praktijkperikel

   |  Op vrijdagmiddag word ik gebeld door de oudste zoon van een patiënt. Hij wil graag weten wat de doodsoorzaak is geweest van zijn vader. Verbaasd moet ik antwoorden dat ik niet eens weet dat de vader is overleden. »»
  Reacties: 3 reacties


  Kafka

   |  Dit voorjaar besloot ik UZI-passen aan te vragen, om daarmee inzage van onze dossiers vanuit de huisartsenpost (weer) mogelijk te maken. »»
  Reacties: 3 reacties


  Domme pech? - praktijkperikel

   |  Bij terugkeer vraag ik de trombosedienst waarom bij alle informatie die ik had gekregen niets is gezegd over de mogelijkheid van zo’n ernstige complicatie, en waarom de trombosedienst vanuit het buitenland niet 7 maal 24 uur bereikbaar is. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Freek - praktijkperikel

   |  Van de week bezocht ik een gebroken man van 93 jaar. De laatste 25 jaar zag hij zijn kinderen niet meer. In 2005 bracht hij zijn Anna naar het graf, maar geen van de kinderen kwam naar het laatste afscheid van hun moeder. »»
  Reacties: 2 reacties


  Een kerstverhaal

   |  Daar zat ze dan, naast de kerstboom in haar stoel, als een vorstin rechtop. De hele familie om haar heen in gelukkige verbazing. En in opgetogen verbijstering op de achtergrond de dorpshulpverlening met een kop warme chocola in de hand. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Houd ons op de hoogte!

   |  Steeds vaker valt het mij op dat terugkoppeling vanuit de tweede/derde lijn over patiënten met een serieuze ziekte achterwege blijft. »»
  Reacties: 1 reactie


  Eigen leven

   |  Op vrijdagmiddag om halfvier wordt een vrouw gebeld met de boodschap: ‘Uw man moet met spoed naar het ziekenhuis; gaat u daar naartoe om hem op te vangen.’ »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Fijne service - Praktijkperikel

   |  Het regionale ziekenhuis houdt sinds twee jaar met diverse specialismen poli in het gezondheidscentrum in onze stad. De dermatologen zijn daar ooit mee begonnen en nu is het gestaag uitgebreid. Een fijne service voor veel patiënten, het scheelt veel reistijd. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Direct naar de fysiotherapeut

   |  Een 50-jarige patiënte komt op mijn spreekuur met het verzoek haar naar een orthopeed te verwijzen, die haar is aangeraden door de podoloog. »»
  Reacties: 2 reacties


  Palliatieve zorg: een vak apart

   |  Ik ben huisarts en mijn moeder was flink dementerend toen zij op 91-jarige leeftijd haar femur brak in het verpleeghuis. Na de nodige twijfel is toch besloten om haar te laten opereren, vooral vanwege de onhoudbare pijn die zij leed. »»
  Reacties: 7 reacties


  Blauw

   |  De heer U., 86 jaar, ken ik als huisarts al 38 jaar. Deze oud-slager is altijd kerngezond geweest, maar de laatste jaren is hij aan het kwakkelen. »»
  Reacties: 4 reacties


  Praktijkperikel: Gezinsdossier

   |  ‘Komen er nog afwijkingen in haar familie voor?’ Verbaasd kijk ik naar de jeugdarts voor me. Twee weken geleden was er een consultatieverpleegkundige thuis geweest met dezelfde vraag. »»
  Reacties: 4 reacties


  Kookboekgeneeskunde, bij gebrek aan goede koks

  Kookboekgeneeskunde, bij gebrek aan goede koks  |  Man, 48 jaar. Voorgeschiedenis: focale epilepsie sinds jeugd waarvoor 3x per dag carbamazepine. Recent groot ischemisch CVA, waarvoor trombolyse en indrukwekkend goed herstel. »»
  Reacties: 1 reactie


  Second opinion

   |  Ik verwijs een patiënte voor een second opinion naar een neuroloog in het regionale academische ziekenhuis. »»
  Reacties: 1 reactie


  Binnen 10 minuten weer buiten

   |  Een familielid van 70+ heeft cognitieve problemen. Zelfstandig boodschappen doen wordt steeds lastiger en in een halfjaar is ze aan haar ... »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Een heel zelfstandig behandelcentrum

   |  Een patiënte met psoriasis dringt aan op verwijzing naar een ZBC dat is opgericht door dermatologen uit een van de regionale ziekenhuizen. Zij komt vervolgens bij me terug met een paar kopietjes uit een dermatologisch leerboek. »»
  Reacties: 1 reactie


  Naderend onheil - Praktijkperikel

   |  Hij was de laatste tijd wel eens een beetje schor, en hij hoestte zo nu en dan een fluim op waar een keer een bloedspoor op te zien was. Vorige week is hij daarmee naar de huisarts geweest. De huisarts verwees naar de kno-specialist. Toen kwam de brief en sloeg de paniek toe. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Praktijkperikel: Over the counter

   |  Op vakantie in Portugal, bleek mijn dochter geen nieuwe pilstrip meegenomen te hebben. Of we langs de huisarts zouden kunnen voor een recept, of zou de eigen huisarts dat kunnen whatsappen misschien? »»
  Reacties: 3 reacties


  Praktijkperikel: Wonder

   |  Mevrouw V. is een weduwe op leeftijd. Kinderloos, nerveus en onberispelijk gekleed. Sinds het verlies van haar man een paar jaar geleden doet ze vaak een beroep op mij. »»
  Reacties: 6 reacties


  Omgaan met onzekerheid

   |  Twee citaten uit een brief van een cardioloog aan onze huisartsenpraktijk over een patiënt met pijn op de borst... »»
  Reacties: 2 reacties


  Praktijkperikel: Scrotum

   |  De wekelijkse grote visite op de afdeling interne geneeskunde. De verpleegkundige meldt dat een van de patiënten, een jongeman met een longontsteking, klaagt over pijn aan zijn rechterteelbal. »»
  Reacties: 5 reacties


  Praktijkperikel: Een muur van onbegrip

   |  Helaas is voor veel jonge klare medisch specialisten het UWV de praktijk, waaruit praktijkperikelen zijn te putten. »»
  Reacties: 3 reacties


  Mijn UZI

  Mijn UZI  |  Gisteren heb ik mijn UZI-pas opgehaald. Geldigheid tot 24 juni 2016. »»
  Reacties: 12 reacties


  De patiënt centraal

   |  Regelmatig lees ik advertenties van organisaties in de gezondheidszorg waarbij ‘de patiënt centraal’ staat. ‘Goede sier’, denk ik dan. »»
  Reacties: 3 reacties


  Verwijzing

   |  Mevrouw X, opgenomen op een PAAZ-afdeling, wordt in week 15 aangemeld voor verdere behandeling in een psychiatrisch ziekenhuis. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Te benauwd

   |  In de dienst zie ik samen met mijn opleider een 79-jarige benauwde vrouw. Naar eigen zeggen is zij uitgebreid bekend met hartfalen. »»
  Reacties: 5 reacties


  Overbodig

   |  Ik geloof dat voor sommige patiënten melatonine werkelijk kan bijdragen aan de verbetering van slaapproblemen. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Praktijkperikel: Heen-en-weer

   |  Tijdens een visite toonde een patiënte op leeftijd mij een briefje van haar apotheek. Uit zuinigheidsoverwegingen betrof het een zeer smal strookje papier. Het smalle strookje papier ging vergezeld van 24 eenzijdig bedrukte A4-velletjes met informatie over haar medicijnen. »»
  Reacties: 1 reactie


  Zorgkosten! - praktijkperikel

   |  Mijn 91-jarige moeder is nog goed in staat haar (beperkte) medicatie voor hoge bloeddruk en lichte COPD zelf uit te zetten en in te nemen. Wat haar echter niet lukt, is de tabletjes Lasix 25 mg met breukgleuf netjes door te breken ... »»
  Reacties: 7 reacties


  Afval

  Afval  |  Al langere tijd lag de tube Efudix mij bij het openen van de toiletkast aan te staren ... »»
  Reacties: 1 reactie


  Een lachertje

   |  Als je de 70 bent gepasseerd is een medische keuring verplicht om je rijbewijs te kunnen vernieuwen. Prima natuurlijk. »»
  Reacties: 1 reactie


  De zegeningen van Planetree

   |  De instelling waar ik werk, hangt het Planetree-concept aan. »»
  Reacties: 5 reacties


  Gewoon blijven nadenken

   |  Op de SEH van het nabijgelegen ziekenhuis wordt sinds enige tijd extra aandacht besteed aan de doelgroep ‘kwetsbare ouderen’. Uiteraard een uitstekend initiatief ... »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Voorlichting op maat? Heel graag!

   |  De 17-jarige zoon van onze assistente wordt op de vrijdag voor kerst onwel op de ijsbaan en moet gereanimeerd worden. »»
  Reacties: 2 reacties


  Op weg naar transparantie

   |  Een 65-jarige man bezoekt mijn spreekuur in verband met een sinds meer dan een jaar bestaande zwelling op de rechterwang. Bij nadere inspectie is er een bolronde glanzende tumor zichtbaar met teleangiëctasieën en een diameter van ongeveer 15 mm. »»
  Reacties: 1 reactie


  Praktijkperikel: Mobieltje

   |  Een jonge meid van 19 jaar komt voor de tweede keer bij mij op het spreekuur in verband met intermenstrueel bloedverlies. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Praktijkperikel: Nachtelijke spoed

   |  De eerste patiënt is een vrouw van 100 jaar die ’s nachts om 3.00 uur is opgenomen in verband met anemie. Wij stellen ons voor. Zij kijkt ons boos aan en zegt dat mijn naam haar niet interesseert. Zij wil weten waarom zij in het ziekenhuis ligt. »»
  Reacties: 6 reacties


  Nog steeds gehoorverlies

  Nog steeds gehoorverlies  |  Een 70-jarige man belt ons op voor een verwijzing naar de kno-arts. Hij heeft een gehoortest laten doen bij de audicien, en die heeft gehoorverlies vastgesteld. »»
  Reacties: 7 reacties


  Rotgevoel

  Rotgevoel  |  Prima, bezuinigen. Iedereen moet eraan geloven, wij ook. Maar begin nou eindelijk eens daar waar het echt kan. »»
  Reacties: 2 reacties


  Kijken, kijken, niet kopen

  Kijken, kijken, niet kopen  |  Als bijna zeventigjarige gepensioneerde neuroloog consulteerde ik enige jaren geleden een orthopeed voor toenemende pijnklachten van de knieën. »»
  Reacties: 4 reacties


  Andere regels

   |  Mevrouw B. is al 3 weken benauwd en moe. Vier jaar geleden heeft ze een ‘stil infarct’ gehad. »»
  Reacties: 2 reacties


  Help, de dokter wordt bijna cynisch!

   |  Mag ik even uw aandacht voor enkele casussen van de afgelopen tijd? »»
  Reacties: 8 reacties


  Twee keer buikgriep

  Twee keer buikgriep  |  Een overigens gezonde Amerikaanse toeriste van 23 jaar belt op zondag vanuit haar hotel in Nederland de lokale dokterspost. Zij heeft sinds 24 uur last van waterdunne diarree en overgeven, met milde buikkrampen. »»
  Reacties: 1 reactie


  Dubbeltje

  Dubbeltje  |  We ontvangen thuis een brief van de VVAA: ‘Uw zorgverlener heeft een declaratie ingediend die wij niet konden vergoeden.’ »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Niet goed geworden

   |  De ambulanceverpleegkundige wil per se niet in het bijzijn van patiënte overdragen en praat mij bij in een belendende ruimte. »»
  Reacties: 6 reacties


  Miezerig consult

   |  Onlangs was ik voor de tweede keer bij de (vrouwelijke) cardioloog in mijn nieuwe woonplaats. »»
  Reacties: 8 reacties


  Zorgverzekeraar in de war

  Zorgverzekeraar in de war  |  Per 1 oktober 2012 diende ik de abonnementstarieven voor het vierde kwartaal in bij de zorgverzekeraar. Dit keer konden ook de variabiliseringsgelden gedeclareerd worden. »»


  Suggestie uit het veld

   |  Enkele weken geleden lanceerde minister Schippers in het programma Buitenhof het idee dat suggesties met betrekking tot de samenstelling van het basispakket uit ‘het veld’ welkom waren. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Thuiswerken

   |  We zitten aan het staartje van de jaarlijkse griepgolf en het is even rustig op de huisartsenpost. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Onderdeel retour

   |  Ik ben laatst bij u op de eerste hulp geweest, waar ook een hartfilmpje is gemaakt. Gelukkig bleek alles in orde en mocht ik weer naar huis. Bij thuiskomst trof ik een onderdeel van het apparaat nog op mijn lichaam aan. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Joppiesaus

   |  Op een normale dag tijdens een normaal spreekuur bezoekt een moeder mij met haar 16 maanden oude dochter. Moeder wil graag een allergietest. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Afgeserveerd

   |  Bij mij zit mevrouw A, die al drie jaar in behandeling is voor depressieve episodes in het kader van een bipolaire stoornis. Zij is van huis uit bescheiden en subassertief. Haar ex-man, die haar heeft bedrogen, maakt haar nu met advocaten het leven zuur ... »»
  Reacties: 4 reacties


  Liever naar de psychiater

   |  Als psychiater in een algemeen ziekenhuis maak ik deel uit van een vakgroep die zich richt op ziekenhuispsychiatrie. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Mijn vader

   |  Op bezoek bij mijn ouders op leeftijd in het oosten des lands. Mijn vader is wat stilletjes, en na een uur begint hij regelmatig over zijn linkerborsthelft te strijken. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Spiralenhandel

   |  Toen mijn patiënte bij mij kwam om haar hormoonspiraal na vijf jaar te laten vervangen, bleek dat helaas niet te lukken. De touwtjes van de oude spiraal waren in het cervixkanaal verdwenen. Gelukkig was alleen de buitenverpakking van de nieuwe spiraal geopend. »»
  Reacties: 2 reacties


  Het leed dat radiologieaanvragen heet (HLDRAH)

  Het leed dat radiologieaanvragen heet (HLDRAH)  |  AIH, CRC, CIF, FNAC, PBC, ACS, URS, PPPD, HIPEC, BAC, ESWT, UIP, IPF, OSAS, CHD, CHS, ILD. »»
  Bron(nen): Arts in Spe
  Reacties: 6 reacties


  Handdruk

  Handdruk  |  Een 91-jarige, zelfstandig wonende, kwieke dame, krijgt in toenemende mate last van coxartrose. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Privacy gewaarborgd!

   |  De afgelopen weken staat het spreekuur dagelijks in het teken van de ‘opt-In’. Wij hebben afgesproken aan iedere patiënt de vraag voor te leggen: ‘Vindt u het goed dat…’ »»
  Reacties: 2 reacties


  Angst

   |  Ik was zo tegen de 70 jaar toen mictieproblemen mij als oud-huisarts deden beseffen dat ook ik een prostaat had. »»
  Reacties: 5 reacties


  Over naar het elektronisch dossier?

   |  In 1998 kreeg ik, zonder ooit klachten te hebben gehad, een klein hartinfarct. Waarschijnlijk op basis van de chemotherapie die ik toen kreeg. »»
  Reacties: 8 reacties


  Soixante-neuf

   |  Een röntgenfoto van het rechteronderbeen wordt gemaakt van een patiënt die ongelukkig ten val is gekomen bij het instappen in een bootje. Het verslag van de radioloog luidt als volgt: »»
  Reacties: 1 reactie


  Hoed u voor de oude ICD!

   |  De ICD bij mevrouw X was vervangen omdat de vorige was uitgeput. Háár energie was gelukkig weer terug. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Dbc voor goede zorg

   |  Mijn op een na oudste patiënt, 93 jaar, woont geheel zelfstandig. Iedereen maakt zich zorgen over zijn cognitie, behalve hijzelf. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Kassa!

  Kassa!  |  Aan het einde van de wintersportvakantie valt zoonlief met zijn knie op de rand van andermans snowboard. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Kindvriendelijk

   |  Zorgverzekeraar CZ vindt onze prijs voor adenotonsillectomie te hoog, omdat de kostprijs vanwege een langere ok-duur in ons ziekenhuis hoger is dan in ziekenhuis B. »»
  Reacties: 4 reacties


  357 kantjes

  357 kantjes  |  Tijdens een bezoek aan mijn ouders opent mijn vader de post van zijn huisartsenpraktijk. »»
  Reacties: 5 reacties


  ‘Ik snap dat u het niet snapt’

   |  Patiënte, 55 jaar, hoort slecht en heeft na een gehoortest bij de kno-arts een gehoorapparaat voorgeschreven gekregen. De audicien levert deze met plezier af, echter wel met een eigen bijdrage van 1500 euro. »»
  Reacties: 4 reacties


  Blaastest

   |  Mijn patiënt met hoestklachten en een flink aantal pakjaren roken adviseer ik een spirometrie te laten blazen bij de praktijkverpleegkundige. »»
  Reacties: 1 reactiePraktijkperikelen uit 2012 »»

Reacties op praktijkperikelen

  Niet-natuurlijk … - Praktijkperikel

  Reactie: 'Collega Brons stelt terecht dat in casu geen sprake was van een onnatuurlijke dood nu de behandelend...'     


  Kwetsbare ouderen?

  Reactie: 'Wat een ontzettend leuk stukje, heel herkenbaar'  »»
  Reacties: 1 reactie


  Allergie

  Reactie: 'Denk ook eens aan al die 'penicilline-allergieën' die in feite berusten op een eenmalige postvirale ...'  »»
  Reacties: 1 reactie


Deelnemende sites

Voor deze site(s) bent u ingelogd