U bent nu hier:

Baas en assistent

 
Over de wedstrijd:

beeld: Het Wonderlab beeld: Het Wonderlab

Baas en assistent verbeteren hun relatie - Sophie Broersen

De UMC’s moeten hun best doen om een aantrekkelijke werkplek te blijven. Ze zijn daarom gezamenlijk een project gestart – Idealoog – om de arbeidsrelatie te verbeteren. Medisch Contact steunt het project met een verhalenwedstrijd.

Over Floepie en volwaardige arbeidsrelaties - Anne Hermans

Ik schuifel door de gang. Acht meter, meer kan het niet zijn tot de blauwe deur aan het eind. Ik loop deze gang elke dag met grote passen, richting de overdracht, de Eerste Hulp of de afdeling, maar vandaag lijkt er lijm onder mijn schoenen te zitten. Doe even normaal, mompel ik.

De winnaar:


De lezersbijdragen:

  Vecht je erin !

  Vecht je erin !  |  Op een middag mocht ik als co-assistent de baas van de chirurgen assisteren bij een varicesoperatie. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Bazin en assistent

  Bazin en assistent  |  In 1987 werd ik de eerste vrouwelijke A-opleider (hoofdopleider) psychiatrie. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Golf

  Golf  |  Als jonge klare gynaecoloog ging ik uit eten met mijn toekomstige maten. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  De stoppen sloegen door

  De stoppen sloegen door  |  Als coassistent verloskunde stond ik aan het bed van een kermende patiënte. De vroedvrouw zei dat de bevalling nog wel even op zich liet wachten. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Handen op de rug

  Handen op de rug  |  ‘Mulder’, bromt een slaperige stem. Ik hou het kort: ‘Primigravida, AD38+4, meconiumhoudend vruchtwater, goed CTG, ruim 1 uur aan het persen en hoofd voorbij H3, maar er zit geen schot meer in. Ik denk aan een vacuümextractie.’ »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Rollen omgedraaid

  Rollen omgedraaid  |  ‘Nee, blijf liggen, nu ben ik de dokter!’ Reinier, mijn aios, zit gehurkt naast me. Nog tweeëneenhalve dag, dan is hij echt huisarts. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Herinnering via de nagelvijl

  Herinnering via de nagelvijl  |  Terugdenkend aan mijn leermeesters en opleiders doemen vele gezichten op, maar aan één opleider denk ik iedere dag. »»
  Reacties: 1 reactie


  ‘Niet naar je tieten!’

  ‘Niet naar je tieten!’  |  Als coassistent huisartsengeneeskunde was ik een stuk verlegener dan nu. »»
  Reacties: 1 reactie


  Al te gedwee

  Al te gedwee  |  Soms verandert het oordeel over een beginnende aios in de loop van de tijd drastisch. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Van model hork naar generatie Y

  Van model hork naar generatie Y  |  1991. Dienstoverdracht. Iedereen op tijd. Allemaal mannen, rustig mompelend. Laatkomers worden bedreigd met ontslag. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Alles voor een goede beoordeling

  Alles voor een goede beoordeling  |  Nerveus stap ik de ok in voor mijn eerste echte grote operatie. Ik heb me gisteravond lang voorbereid en denk nu te snappen wat een Roux-en-Y-procedure is. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Een fout werd een les

  Een fout werd een les  |  Hij vroeg mij of ik een afwijking zag op de röntgenfoto die op de lichtkast hing. Met mijn inmiddels opgedane kennis zag ik onmiddellijk een subcapitale humerusfractuur op de schouderopname en deelde dat mede... »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Het beroep van mijn vader

  Het beroep van mijn vader  |  Ruim dertig jaar geleden liep ik mijn seniorcoschap chirurgie in Eindhoven. De ontvangst was allerminst hartelijk. Tot dan toe hadden ze alleen maar mannelijke seniorcoassistenten gehad en op een vrouwelijke student zaten ze niet te wachten. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Operatierituelen

  Operatierituelen  |  Tijdens mijn opleiding in het Sint Franciscus Gasthuis te Rotterdam was ik in de leer bij een aantal humoristische bazen. Gedurende operaties werden altijd dezelfde geintjes gemaakt. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Op zoek naar een zondebok

  Op zoek naar een zondebok  |  De maatschap waar ik tijdens mijn specialisatie werkte, werd gevisiteerd in het kader van de opleiding, en de uitkomst hadden velen al lang van tevoren zien aankomen. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Jeuk

  Jeuk  |  Het zal rond 1978 geweest zijn. Ik liep mijn juniorcoschap chirurgie in het Academisch Ziekenhuis Utrecht en stond temidden van een groepje juco’s ... »»
  Reacties: 1 reactie


  Onbeantwoorde vraag

  Onbeantwoorde vraag  |  In 1970 liep ik mijn coschap verloskunde en gynaecologie in een groot perifeer ziekenhuis. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Een reep van de freule

  Een reep van de freule  |  Als dienstdoende assistent op de eerste hulp stond ze plotseling daar: een zielig bibberend oud vrouwtje, dat een zieke indruk maakte. Ze zag bleek, en voelde warm aan... »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Idealist

  Idealist  |  Hij keek mij doordringend aan en sprak met strenge stem: ‘Wil je het soms uitbannen uit deze wereld?’ Zoals wel vaker, begreep ik niet wat hij bedoelde. Maar ik was te emotioneel om mijzelf te laten imponeren en reageerde direct fel. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Schreeuwen en schelden

  Schreeuwen en schelden  |  Nerveus bel ik nog even met mijn moeder, een leek op het gebied van de geneeskunde. ‘Succes vanavond’, zegt ze. ‘Je bent toch niet alleen? De gynaecoloog is er toch wel?’ »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Dromen van je opleider

  Dromen van je opleider  |  Mijn hoogleraar was/is een schat. Een enorm gedreven man, continu bezig met denken, praten, luisteren en dat meestal allemaal tegelijk. Een man die blij was als hij ’s nachts naar een acuut glaucoom kon komen kijken... »»
  Reacties: Plaats een reactie


  The fat man

  The fat man  |  Hij was groot. En dik, pafferig bijna. Een flinke bos haar, grijzend bij de slapen. Armen die in een ver verleden gespierd waren en nu als laatste vochten tegen... »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Schizofrene coassistent

  Schizofrene coassistent  |  Het was 1964 en als jonge internist in opleiding (24) had ik in het Wilhelmina Gasthuis in Amsterdam de zorg voor coassistenten. »»
  Reacties: 1 reactie


  Majoor Kees

  Majoor Kees  |  Op de eerste werkdag van mijn polistage werden wij, arts-assistenten, traditiegetrouw toegesproken door de chef de policlinique. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Vergeten supervisie

  Vergeten supervisie  |  Tijdens de nachtdienst zag ik een kind met hoge koorts en acute middenoorontsteking. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Thoraxdrainage voor beginners

  Thoraxdrainage voor beginners  |  Toen ik 23 jaar geleden arts werd, was er geen werk in Nederland en dus ging ik naar Engeland voor een assistentschap interne in een groot regionaal ziekenhuis. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  De wedstrijd van zijn leven

  De wedstrijd van zijn leven  |  Op een zondagmorgen in de lente van 1990 werd ik met spoed naar het ziekenhuis Leyenburg geroepen. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Een militair spoedgeval

  Een militair spoedgeval  |  Tijdens een chirurgische opleiding (1956/1957) in het militaire hospitaal ‘Oog in Al’ te Utrecht – ik had de rang van reserve eerste luitenant arts – werd ik op een nacht opgeroepen voor een spoedgeval. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Warm bad in de periferie

  Warm bad in de periferie  |  Ik koester warme herinneringen aan de mooie tijd die ik doorbracht in een perifere opleidingskliniek. Het was een warm bad in vergelijking met de academische slangenkuil. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  ‘Zo meisje, zijn we met z’n tweeën?’

  ‘Zo meisje, zijn we met z’n tweeën?’  |  Oktober 2009. Het is al donker wanneer ik naar het ziekenhuis fiets. Ik kleed me om. Witte broek, witte jas,bijpassende witte klompen, mijn witblonde haar in een staartje. »»
  Reacties: 9 reacties


  Voorbijschietende blauwe vlek

  Voorbijschietende blauwe vlek  |  Het leek me altijd al prachtig om aan het hoofdeind te staan bij traumaopvang en reanimaties. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  In dubio abstine

  In dubio abstine  |  Tijdens de opleiding tot chirurg moeten velerlei operaties en technieken worden geleerd. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Nachtelijk rondrijden

  Nachtelijk rondrijden  |  Aan het einde van de middag had ik overleg met een ander staflid over een wat stridoreuze patiënt. »»
  Reacties: 1 reactie


  De meester-vazalrelatie

  De meester-vazalrelatie  |  Na vier jaar onderzoek was de beginfase van mijn chirurgische vooropleiding wel wennen. Ik moest in korte tijd veel kennis tot me nemen en indrukken opdoen. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Altijd bellen

  Altijd bellen  |  Het is 1976. Over twee weken is mijn opleiding klaar en begint de proeftijd in een algemeen ziekenhuis. Mijn toekomstige associé gaat dezelfde dag voor een maand op vakantie: ‘dan groei je er het snelste in’, zegt hij. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Een galblaas met dokter Gans

  Een galblaas met dokter Gans  |  Ik ben zo’n oude aios die na dertig jaar nog steeds contact heeft met zijn opleider algemene heelkunde. Ik ben uroloog geworden. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Meestal gaat het goed

  Meestal gaat het goed  |  Het is al de hele dag druilerig en ik zit in een eetcafé. Schuin achter me zitten twee broers met hun kinderen, twee meisjes van 4 en 6 en hun jongere nichtje. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Het abc van de pediatrie

  Het abc van de pediatrie  |  In de jaren zeventig van de vorige eeuw was het in onze kinderkliniek gebruikelijk patiënten opgenomen te houden zolang ze nog koorts hadden of zolang hun bloed nog tekenen van infectie liet zien. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Opgewekt uit de dood

  Opgewekt uit de dood  |  Jaren tachtig van de vorige eeuw. Een telefoontje om ongeveer tien uur in de morgen. ‘Mijn buurvrouw ligt dood in bed!’ »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Deur op slot

  Deur op slot  |  Op het adres werd na aanbellen niet open gedaan, maar achter de deur werd druk gerommeld. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  De uitdaging bij faalangst

  De uitdaging bij faalangst  |  Peter was een nieuwe aios in de B-opleiding, die ik al jaren kende van de universitaire kliniek waar ik ook werkte. Als opleider had ik weinig aiossen gehad met zo'n uitgesproken combinatie van eigenschappen. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Een opleider die niets te melden heeft

  Een opleider die niets te melden heeft  |  Een internist deed een zogeheten vooraankondiging van euthanasie. De arts meldde dat hij de volgende morgen om 9 uur een euthanasie zou verrichten. Zoals te doen gebruikelijk vroeg ik de arts of we de zorgvuldigheidscriteria, waaraan een euthanasie nu eenmaal moet voldoen, nog moesten doornemen. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Een moeilijke diagnose?

  Een moeilijke diagnose?  |  Het was zaterdag en we hadden met onze huisartsenpraktijk weekenddienst. De huisartsenpost bestond nog niet en er werd een kort spreekuur gedaan aan het eind van de ochtend in eigen praktijk. Ik was beginnend opleider van een eerstejaars aios, Paul genaamd en had zo mijn twijfels over zijn geschiktheid voor het vak... »»
  Reacties: Plaats een reactie


  De supervisie

  De supervisie  |  Een ongeschreven regel in de opleiding tot neuroloog is dat patiënten op de polikliniek gedurende de eerste twee jaren te allen tijde ook gezien worden door de supervisor. Het begrip ‘gezien door de supervisor’ kan op veel verschillende manieren naar de praktijk worden vertaald: »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Nachtelijke uren

  Nachtelijke uren  |  De nachten waren lang en druk in het grote ziekenhuis in het westen van het land, waar ik werkte op de afdeling interne als net afgestudeerde assistent. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Een kwestie van hormonen

  Een kwestie van hormonen  |  Het is 1990. Ik ben agnio chirurgie en het is zowaar even rustig op de SEH. Samen met twee mannelijke collega’s drink ik even een bekertje koffie. Professor Welvaart komt binnen. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Routineonderzoek

  Routineonderzoek  |  Een 30-jarige vrouw wordt voor de tweede maal binnen vier weken opgenomen met een ernstige tromboflebitis, nu aan het andere been, ondanks orale anticoagulantia. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Omgekeerde Bounty

  Omgekeerde Bounty  |  In 1992 vertrok ik naar Curaçao, om daar het niet-academische deel van mijn opleiding tot kinderarts te volgen. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Ander type huisarts

  Ander type huisarts  |  In de tachtiger jaren van de vorige eeuw was het nog mogelijk om direct na de behaalde artsenbul je naam op een lijst te zetten als belangstellende voor de huisartsenopleiding. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Stalkende co

  Stalkende co  |  Het waren lange en zeer rustige dagen. Totdat wij, na een patiëntbezoek, samen de gang opliepen en ik, zoals altijd, de arts ‘braaf’ volgde. Nietsvermoedend liep ik achter hem aan naar de volgende gang, waar hij opeens stil bleef staan... »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Geconcentreerd slecht

  Geconcentreerd slecht  |  Tijdens de beginfase van mijn opleiding tot gynaecoloog mocht ik, jaren geleden, zelfstandig een vacuümextractie verrichten vanwege een niet vorderende uitdrijving. »»
  Reacties: Plaats een reactie


Op tv

  Tv - documentaire: Ik laat je gaan

  Tv - documentaire: Ik laat je gaan Za 24 jan De 27-jarige Sanne lijdt aan een borderline-persoonlijkheidsstoornis, chronische depressie en slapeloosheid. Na negen jaar intensieve behandeling zonder resultaat heeft ze besloten niet langer te willen leven. Lees meer


  Tv: Mindf*ck

  Tv: Mindf*ck Elke maandag Victor Mids is arts en illusionist, beter nog: hij beoefent de ‘neuromagie’. Door hemzelf omschreven als een combinatie van illusionisme, psychologie, geneeskunde en vingervlugheid. Lees meer


  Tv: Vinger aan de pols

  Tv: Vinger aan de pols Iedere dinsdag Ria Bremer is terug met Vinger aan de Pols. Tussen 1980 en 2001 volgde zij honderden patiënten en hun familie. In deze nieuwe serie kijken ze terug en zien we hoe het verder is gegaan. Lees meer


Medisch Contact op Facebook

Lees- kijk- en uittips, cartoons, columns en andere interessante artikelen eenvoudig in je facebookoverzicht.

Vind ik leuk :-)

Deelnemende sites

Voor deze site(s) bent u ingelogd