U bent nu hier:

RECHT

  Dokter denkt te makkelijk over duo-euthanasie

   |  Dit item is beschikbaar als u bent ingelogd.
  Inloggen
   | Waar je als waarnemend huisarts al niet mee te maken krijgt: euthanasieverzoeken van een oudere man met uitgezaaide kanker, en van zijn ...    


Uitspraak Tuchtcollege

Iedere week staat er een nieuwe tuchtzaak in Medisch Contact. De tuchtzaken worden van commentaar voorzien door hoofdredacteur en huisarts Hans van Santen, in samenwerking met prof. mr. Aart Hendriks en soms met mr. Diederik van Meersbergen of mr. Yvonne Drewes, arts maatschappij en gezondheid.

Uitspraken 2012>> 

Uitspraken 2013 & 2014

  Dokter denkt te makkelijk over duo-euthanasie

   |  Dit item is beschikbaar als u bent ingelogd.
  Inloggen
   | Waar je als waarnemend huisarts al niet mee te maken krijgt: euthanasieverzoeken van een oudere man met uitgezaaide kanker, en van zijn ...    


  Dissectie wel gezien, maar actie blijft uit

   |  Dit item is beschikbaar als u bent ingelogd.
  Inloggen
   | Heeft de radioloog nu wel of niet direct doorgebeld dat hij een dissectie van de thoracale aorta zag?    


  Inspectie krijgt veeg uit de pan van tuchtrechter

   |  Dit item is beschikbaar als u bent ingelogd.
  Inloggen
   | Een psychologe gaat in 2011 flink de fout in: ze gaat een seksuele relatie aan met een patiënt, die bij aanvang van de relatie nog bij haar onder behandeling is.    


  Longarts hoeft geen buik-CT te beoordelen

   |  Dit item is beschikbaar als u bent ingelogd.
  Inloggen
   | Een patiënte ondergaat een longoperatie vanwege een longtumor. Bij de controles die het jaar daarna volgen, blijft zij thoracale pijn houden.    


  Vraag door bij onlogisch verhaal

   |  Dit item is beschikbaar als u bent ingelogd.
  Inloggen
   | Een superviserend arts hoeft een patiënt niet altijd zelf te zien, maar kan vaak afgaan op de overdracht van een andere arts. Maar wanneer wel en wanneer niet?    


  Tuchtrechter hoeft inspectierapport niet te gebruiken

   |  Dit item is beschikbaar als u bent ingelogd.
  Inloggen
   | Soms krijgen tuchtcolleges stapels papier van partijen bij een bepaalde casus. Het is aan de tuchtrechter om die informatie op waarde te schatten.    


  Samenwerking had beter gemoeten

   |  Dit item is beschikbaar als u bent ingelogd.
  Inloggen
   | Het probleem met samenwerken is dat het meestal goed gaat. Meestal weet iedereen wel wat zijn rol is, wie er voor welke handeling verantwoordelijk is.    


  Integer, maar toch een waarschuwing

   |  Alle aandacht voor meldcodes en samenwerking binnen de jeugdzorg ten spijt, is de dagelijkse praktijk van de hulpverleners die met hun voeten in de modder staan er niet simpeler op geworden. »»
  Reacties: 2 reacties


  Ook niet tevreden over onafhankelijk advies

   |  Een patiënt is ontevreden over zijn behandeling en stapt naar het tuchtcollege. Dat vraagt een onafhankelijk internist om een deskundig oordeel. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Verkleinwoorden zijn al gauw neerbuigend

   |  Een bedrijfsarts ziet een vrouw met burn-outklachten. De arts voert een lichamelijk onderzoek uit en maakt ook nog een ecg. »»
  Reacties: 1 reactie


  Worstcasescenario’s gebeuren echt

   |  Vier huisartsen moeten zich verantwoorden in een worstcasescenariozaak. Veel erger dan dit wordt het niet: een peuter die overlijdt aan een zeldzame complicatie van een veelvoorkomende aandoening. »»
  Reacties: 5 reacties


  Verwijzend arts kan niet in de toekomst kijken

   |  Een huisarts maakt voor een vrouw – die al langer buikklachten heeft – een spoedafspraak bij de gynaecoloog, omdat hij denkt een vergroot ovarium te voelen. »»
  Reacties: 1 reactie


  Patiënt afgewezen na kennismakingsgesprek

   |  Ben je verplicht om met elke patiënt die dat wil een behandelrelatie aan te gaan? Nee, maar je moet wel goede redenen hebben om het niet te doen. De huisarts in deze tuchtzaak had die. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Osteopaat klaagt kritische huisarts aan

   |  Een arts die in die hoedanigheid stukjes schrijft, kan om die reden voor de tuchtrechter worden gesleept. Dat overkwam een huisarts die op zijn eigen website een kritische column schreef over osteopathie. »»
  Reacties: 6 reacties


  Huisarts houdt vast aan verkeerde euthanatica

   |  Afwijken van een richtlijn: soms kan het, soms moet het. Maar dan moet er wel een goede reden voor zijn. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Hoever reikt het correctierecht?

   |  Als een patiënt van opvatting is dat zaken in zijn dossier onjuist zijn, heeft hij het recht de arts te vragen dit te verbeteren: het zogenaamde correctierecht. Dit geldt volgens richtlijnen ook voor rapporten over de patiënt die een arts voor een officiële instantie opstelt. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Curator is patiënt niet per se de baas

   |  Naar wie moet je als behandelaar luisteren, naar de patiënt of naar zijn/haar curator? Dat ligt eraan waar het over gaat. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Onterechte ontslagbrief bij stille buik

   |  In deze zaak krijgt een chirurg een waarschuwing, omdat hij onterecht een patiënte met een subileus niet heeft laten opnemen. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Onveilige situatie? Trek aan de bel!

   |  Deze zaak zal u bekend voorkomen. De aangeklaagde arts is een van de microbiologen die werkten in het Maasstad Ziekenhuis ten tijde van de Klebsiella-uitbraak. De uitkomst kent u wellicht ook al: een berisping. Dat kregen haar collega’s ook, in zeer vergelijkbare zaken. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Ouders hadden toch keizersnede gewild

   |  Een echtpaar krijgt na de 20-wekenecho te horen dat hun ongeboren (derde) kindje trisomie 18 heeft. Ze besluiten een natuurlijk beloop af te wachten en willen begeleid worden door de eerstelijnsverloskundige. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Vader niet eens met diagnose zoon

   |  Een 16-jarige patiënt wordt in een centrum voor autisme onderzocht en gediagnosticeerd. De jongen zelf accepteert de gestelde diagnose, maar zijn vader is het er niet mee eens. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Straf cardioloog lager in hoger beroep

  Straf cardioloog lager in hoger beroep  |  De Amsterdamse cardioloog Eli Bialoglowski mag nooit meer als cardioloog werken, zo staat in een uitspraak van het… »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Overhaast ontslag uit ggz-kliniek

   |  Nadat hij zes maanden opgenomen is geweest in een forensische kliniek wordt de zoon van klaagster overgeplaatst naar een ggz-instelling. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Fractuur gemist bij dronken patiënt

   |  Midden in de nacht ziet een huisarts op de huisartsenpost een patiënt die is mishandeld en letsel in het gelaat heeft opgelopen. De man is volgens de arts in ‘alcoholisch geïntoxiceerde toestand’, waardoor de anamnese moeizaam is. »»
  Reacties: 4 reacties


  Open communicatie na incident essentieel

   |  In deze geruchtmakende casus, die ook de landelijke media haalde, wordt een baby van twee maanden geopereerd in verband met een retentio testis en een vermoedelijke liesbreuk. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Bezorgdheid om kind leidt tot fout

   |  Een behandelend arts mag op verzoek medische informatie over een patiënt verstrekken – na toestemming van de patiënt. »»
  Reacties: 2 reacties


  Geen actief terugkombeleid leidt tot amputatie

   |  In deze casus oordelen regionaal tuchtcollege en Centraal Tuchtcollege verschillend over het beleid van een huisarts bij een patiënt met diabetes mellitus die zich met klachten aan haar voet meldt. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Waarschuwing voor volgen richtlijn

   |  Tuchtcolleges controleren doorgaans of artsen hebben gehandeld volgens de richtlijnen van hun beroepsgroep. De huisarts in deze casus krijgt echter een waarschuwing omdat hij niet van de NHG-richtlijn is afgeweken. »»
  Reacties: 9 reacties


  Medisch adviseur geeft ondeugdelijk advies

   |  Dat een adviserend geneeskundige in een medische letselschadezaak wordt aangeklaagd door de betrokken behandelaar komt niet vaak voor. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Informatie verstrekken blijft valkuil

   |  Het verstrekken van medische informatie is een bekende valkuil voor artsen. Wat mag je wel en wat mag je niet doorgeven? »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Burenhulp die veel te ver gaat

   |  Artsen wordt soms door mensen uit hun omgeving om een mening gevraagd over een medische kwestie. In deze casus ging de arts daar heel ver in. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Tweede tumor gemist

   |  Tijdens een colonscopie treft de mdl-arts bij patiënte een niet te passeren afwijking in het colon ascendens aan. Hij markeert de tumor en neemt een biopt. »»
  Reacties: 1 reactie


  Wie is verantwoordelijk: huisarts of hap?

   |  Huisartsen die diensten draaien op een huisartsenpost, doen dat op basis van een medewerkingsovereenkomst. Zij werken dan samen met personeel dat in dienst is bij de huisartsenpost. Als gevolg hiervan is vaak onduidelijk wie verantwoordelijk is voor de kwaliteit van zorg. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Verdenking niet presenteren als feit

   |  Een 17-jarig meisje heeft een blauwe elleboog die volgens haar het gevolg is van een worsteling met haar vader. »»
  Reacties: 3 reacties


  Beroepsgeheim niet in beton gegoten

   |  Het beroepsgeheim geldt ook na de dood, maar er zijn uitzonderingen. Bijvoorbeeld als verondersteld mag worden dat de overledene toestemming zou hebben gegeven voor inzage in zijn dossier. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Oppervlakkige lijkschouw niet bestraft

   |  De vader van klager wordt overgeplaatst van een verzorgingshuis naar een verpleeghuis. Hij overlijdt na 2 maanden, kort na een operatie wegens een collumfractuur. »»
  Reacties: 2 reacties


  Supervisor verantwoordelijk voor aios

   |  Een aios interne geneeskunde doet uitgebreid onderzoek bij een man met buikklachten, maar denkt niet aan de mogelijkheid van infectie. Ook haar supervisor zet haar niet op dat spoor. Dan overlijdt de patiënt en dienen zijn vrouw en zijn moeder een klacht in. »»
  Reacties: 2 reacties


  Bekwaam én bevoegd?

   |  Een arts die werkzaam is als tandarts verwijdert bij een patiënt een basaalcelcarcinoom op de neus. Het resultaat van de behandeling is goed en naar tevredenheid van de patiënt. De IGZ dient echter een klacht in tegen de arts ... »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Bestuurder aansprakelijk voor slechte zorg

   |  In deze casus wordt de locatiedirecteur (een verpleegkundige) van een woonzorgcentrum aangeklaagd door de kinderen van een bewoonster. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Amputatie niet leidend bij beoordeling klacht

   |  Een man op leeftijd wordt sinds 2005 behandeld in verband met een non-hodgkinlymfoom. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Controle door apotheker schiet tekort

   |  De verantwoordelijkheidsverdeling bij het voorschrijven en uitgeven van medicatie lijkt op het oog helder: de arts schrijft voor, de apotheker levert af. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Neurochirurg niet alleen uitvoerder

   |  Een neuroloog verwijst een patiënte naar de neurochirurg ter beoordeling van de operatie-indicatie bij een hernia nuclei pulposi (HNP). »»
  Reacties: 2 reacties


  Beroepsgeheim houdt stand in strafzaak

   |  Het beroepsgeheim van artsen kan botsen met het belang bij strafzaken de waarheid te achterhalen. Volgens de wet weegt het beroepsgeheim in beginsel het zwaarst. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  ADHD-medicatie voorschrijven volgens de richtlijn

   |  Een GZ-psycholoog stelt bij een jongetje de diagnose ADHD en verwijst hem naar de kinderarts voor medicatiebeoordeling. Er vindt een uitgebreid consult plaats. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Irritaties leiden tot fouten en berisping

   |  Irritatie in de relatie met patiënten of hun familie is niet zelden het begin van een tuchtzaak. Zo ook in deze casus. »»
  Reacties: 4 reacties


  Bemoeizorg bij psychose mag

   |  Veel artsen krijgen wel eens te maken met een patiënt met een psychiatrische stoornis zonder ziekte-inzicht. Als de arts dan aan de patiënt vertelt dat hij denkt aan een psychiatrisch ziektebeeld, voelt de patiënt zich soms niet serieus genomen en staat niet open voor hulp vanuit de ggz. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Arts moet tot uiterste gaan voor zorgmijder

   |  Een patiënt, bekend met diabetes mellitus type 1, schrijft zich in 2000 in bij een huisartsenpraktijk. Hij gebruikt insuline, maar wie die ooit heeft voorgeschreven, blijft voor de later door de IGZ aangeklaagde huisarts duister. »»
  Reacties: 7 reacties


  Onvoldoende controle op herhaalreceptuur

   |  De afhandeling van herhaalreceptuur zal in veel huisartsenpraktijken hetzelfde zijn: de assistente verwerkt de aangevraagde recepten en de huisarts controleert en autoriseert de lijst met herhaalrecepten van die dag. »»
  Reacties: 1 reactie


  NODO-sectie: ouders hebben het laatste woord

   |  Kinderen overlijden gelukkig zelden. Vandaar dat niet zomaar mag worden uitgegaan van een natuurlijke doodsoorzaak. »»
  Reacties: 4 reacties


  Geld schenken aan patiënt niet verboden

   |  De behandelrelatie tussen een psychiater en een echtpaar is nauwelijks beëindigd als de psychiater de echtgenoot desgevraagd geld schenkt. »»
  Reacties: 1 reactie


  Hoogste college negeert relevante richtlijnen

   |  Een psychiater wordt door de behandelend geriater gevraagd om de wilsbekwaamheid van een patiënt ten aanzien van zijn euthanasiewens te beoordelen. De conclusie van de psychiater is dat de man wilsonbekwaam is. Een tweede psychiater komt later tot een ander oordeel. »»
  Reacties: 2 reacties


  Arts behandelt door ondanks wilsverklaring

   |  De dochter van een patiënte is boos op een internist-intensivist, omdat die de behandeling van een COPD-exacerbatie bij haar – op dat moment wilsonbekwame – moeder desgevraagd niet onmiddellijk heeft gestaakt. »»


  Behandelrelatie niet overhaast beëindigen

   |  De regels voor het opzeggen van een behandelrelatie leveren in de praktijk nogal eens problemen op. Dat blijkt ook keer op keer uit uitspraken van het tuchtcollege. »»
  Reacties: 1 reactie


  Bedrijfsarts heeft lastig beroepsgeheim

   |  De bedrijfsarts heeft soms een ongemakkelijke rol: veel werknemers zien hem als verlengstuk van de werkgever, wat de naam bedrijfsarts ook onbedoeld kan suggereren. »»
  Reacties: 5 reacties


  Voorlichting over neuscorrectie moet beter

   |  Dat een patiënt voorlichting krijgt over de risico’s en gevolgen van een operatie is inmiddels gemeengoed. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Ook arts-bestuurder valt onder tuchtrecht

   |  Kritiek op bestuurders in de zorg is aan de orde van de dag. Daarbij gaat het bijvoorbeeld over de manier waarop zij ‘wegkomen’ bij medische missers en disfunctioneren. »»
  Reacties: 1 reactie


  Onvrede over nazorg na mislukte narcose

   |  Tijdens een maagbandoperatie wordt een patiënte wakker uit de narcose. Zodra de anesthesiemedewerker dit ontdekt, wordt de narcose weer verdiept. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Huisarts vertilt zich aan halslift

   |  Patiënten hebben bij het kiezen van een arts een hoge mate van keuzevrijheid. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Bureau Jeugdzorg krijgt veeg uit de pan

   |  Een gz-psycholoog behandelt op verwijzing van de kinderarts een 8-jarig meisje met ernstig eczeem. »»
  Reacties: 2 reacties


  Ouders van gewond kind komen niet

   |  Een 7-jarig meisje wordt per ambulance naar het ziekenhuis gebracht nadat haar voet tussen de spaken van de fiets van haar broer is gekomen. Een operatie onder volledige narcose is nodig. »»
  Reacties: 4 reacties


  Collega’s ontspoorde arts op vingers getikt

   |  Maar liefst negen klachten krijgt de inspectie over seksueel grensoverschrijdend gedrag door een huisarts. Zijn collega’s van de hagro willen met hem om de tafel, maar stellen dat steeds uit en uiteindelijk af. »»
  Reacties: 2 reacties


  SEH-artsen: ken uw verantwoordelijkheid

   |  Een (waarnemend) huisarts wordt gevraagd een visite af te leggen in een verzorgingshuis bij een patiënt die was gevallen. Het verplegend personeel vertelt de huisarts dat de man een urineweginfectie heeft doorgemaakt, vaak viel en dementerend was. »»
  Reacties: 3 reacties

Ook publiceert Medisch Contact wekelijks de Selectie van de Inspectie op de website, niet eerder gepubliceerde tuchtzaken die zijn geselecteerd door de Inspectie voor de Gezondheidszorg >>

NASCHOLING

Alcoholgebruik van de patiënt

Met casus en rondetafelgesprek.
Volg de nascholing »»

Deelnemende sites

Voor deze site(s) bent u ingelogd